Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červenec 2012

* 031 Semtín-Pardubice *

30. července 2012 v 21:42 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1857
Ukončení provozu 1871
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pokračující koleje do oblouku jsou začátkem přeložky, původní dráha vedla rovně k nejvyššímu stromu na obzoru
-----
2.

Původní rovná dráha by dnes šikmo křížila obě dnešní dosud používané železniční vlečky před fabrikou na obzoru
-----
3.

Podlouhlý pás zelené terénní nerovnosti na obzoru je pozůstatek dlouhého a rovného tělesa bývalé železnice ve fabrice
-----
4.

Konec Pískové ulice a začátek vlevo ulice Mánesovy a vpravo ulice J.K.Tyla v Rosicích, někudy tudy vedla bývalá železnice
-----
5.

Kousek za Rosicemi je vzrostlý lesík ve kterém se nachází asi deset metrů dlouhý násep jediný viditelý pozůstatek bývalé železnice
-----
6.

Pohled na jediný kus viditelného náspu bývalé železnice, všechno ostatní se ztrácí v hustém porostu náletových dřevin
-----
7.

Mezi řekou Labe a lesíkem s kusem náspu se z vysokého rovného náspu bývalé železnice vůbec nic nezachovalo
-----
8.

V době existence železnice zde vedl vysoký násep, původní železniční most vedl přes dnes již zasypané původní koryto Labe bylo na tomto břehu, současné koryto řeky Labe je přesunuto dále na jih
-----
9.

Málo znatelné terénní pozůstatky po dlouhém a rovném tělese náspu bývalé železnice v lese mezi řekou Labe a osadou
-----
10.

Vzrostlý lesík uprostřed pole je místo kudy vedlo těleso bývalé železniční trati, v lesíku se skrývá podzemní betonový kryt pozdějšího data výstavby
-----
11.

Širé pole před Pardubicemi, přes toto pole vedl táhlý levotočivý obloukový asi metr vysoký násep bývalé železnice
-----
12.

V tomto místě kde vede potrubí přes Jesenčanský potok byl v době existence železnice krátký klenutý kamenný most
-----
13.

Za bývalým mostem je konec ulice U Trojice, někde tímto zarostlým místem vedlo rovné těleso bývalé železnice
-----
14.

Pohled do ulice U Trojice, vpravo za světle žlutou budovou se skrývá strážní domek který náležel k bývalé železnici
-----
15.

Pražské zhlaví hlavního nádraží Pardubice, v době kdy zde most nestál bývalá železnice vjížděla z leva do nádraží
-----
foto červenec 2013
-----
xx

Železnice Krnov Cvilín-Krnov Chomýž

15. července 2012 v 21:58 | čert.007 |  Železniční spojky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Lom u Mostu třídírna-S.K.Neumann důl *

15. července 2012 v 21:54 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1901
Ukončení provozu 1932
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 900 mm
-----
-----
1.

Tato cihlová patka je pozůstatek mostové výsypky v arealu třídírny, za touto patkou se nachází bývalé nákladiště normálněrozchodné vlečky z Louky u Litvínova
-----
2.

Jedna nižší a druhá vyšší nájezdové mostové patky bývalé úzkokolejky před bývalým areálem třídírny
-----
3.

Rovné, mírně klesající málo znatelné těleso bývalé úzkokolejky mezi třídírnou a dolem S.K.Neumann
-----
4.

Někde tady začínal dlouhý a rovný násep bývalé úzkokolejky který byl zcela vybagrován
-----
5.

Spodní část vvybagrovaného náspu bývalé úzkokolejky začína zarůstat náletovými dřevinami
-----
6.

Další úsek spodní části vybagrovaného náspu bývalé úzkokolejky také zarůstá stromky
-----
7.

V tomto místě je konec spodní části náspu bývalé úzkokolejky před potůčkem, silnicí a dolem S.K.N.
-----
8.

V tomto místě stál západní kamenný portál mostu který byl zbourán při rozšiřování silnice
-----
9.

Zachovalý východní kamenný portál mostu bývalé úzkokolejky před dolem S.K.Neumann
-----
10.

Za tímto plotem z vlnitého plechu se nachází bývalý důl S.K.Neumann, v popředí zbytky úzkokolejky
-----
foto duben 2009
-----
xx

* Úzkokolejka Železný Brod lom-vápenka *

15. července 2012 v 21:46 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1870
Ukončení provozu 1963
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Pohled na místo kde kdysi byl hluboký vápencový lom, kudy a jak vedla trasa bývalé úzkokolejky již dnes není patrné
-----
2.

Za lomem začala bývalá úzkokolejka vést táhlým a dlouhým klesáním z asfaltové plochy na nezpevněnou cestu směrem ke garážím
-----
3.

Po tělese bývalé úzkokolejky před garážemi dnes vede nezpevněná přístupová cesta, jak zde vedla úzkokolejka se můžeme jen dohadovat
-----
4.

Další dlouhý a rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky u garáží, kterým místem vedla úzkokolejka lze jen odhadovat
-----
5.

První důkaz o existenci bývalé úzkokolejky je velmi úzký asi třicet metrů dlouhý a asi tři metry hluboký rovný zářez
-----
6.

Poslední rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky před vápenkou, dále nad vápenku a její pece vedl dlouhý železný most
-----
7.

Prostor mezi panelákem a nízkým kopečkem se stromky u nádraží, tady kdysi stál rozsáhlý objekt bývalé vápenky
-----
foto listopad 2012
-----
xx

Železnice Zruč nad Sázavou odbočka-obuvnícké závody

15. července 2012 v 21:39 | čert.007 |  Železniční vlečky

Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx