Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červen 2012

Pionýrská železnice Přerov

6. června 2012 v 8:03 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována /dosud se mi nepodařilo zjistit kudy a jak vedla
-----
xx

* Železnice Čekanice výhybna-Nasavrky *

6. června 2012 v 7:59 | čert.007 |  Železniční spojky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Začátek spojovací tratě z hlavní trati od Prahy byl v tomto místě, byla zde také budova hradla
-----
2.

Pravotočivé těleso náspu bývalé želelzniční spojky dneska slouží jako příjezdová cesta na střelnici
-----
3.

Za příjezdovou cestou na střelnici začíná pravotočivé těleso náspu bývalé železniční spojky
-----
4.

Pokračování téhož asi tři metry vysokého tělesa náspu bývalé železniční spojky směr Nasavrky
-----
5.

Další úsek asi pět metrů vysokého pravotočivého tělesa náspu před klenutým mostem
-----
6.

V nejvyšším místě pravotočivého tělesa náspu se nachází klenutý betonový most
-----
7.

Za klenutým betonovým mostem pokračuje rovné těleso bývalé železniční spojky
-----
8.

Někde v tomto místě se bývalá železniční spojka napojovala na železniční trať směr Nasavrky
-----
foto prosinec 2016
-----
xx

* 202 Bežerovice-Bechyně staré nádraží *

6. června 2012 v 7:51 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1903
Ukončení provozu 1952
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

V tomto místě původní dráha pokračovala po rovném asi půl metru vysokém náspu směr staré nádraží
-----
2.

Pohled na rovný úsek asi půl metru vysokého náspu bývalé železnice ku starému nádraží
-----
3.

Uprostřed náspu původní železniční trati se zachoval kamenný můstek který se již rozpadá
-----
4.

Za kamenným můstkem pokračuje levotočivé asi půl metru vysoké těleso bývalé železnice
-----
5.

Před vjezdem do bývalého nádraží na původní trať přicházejí koleje železniční vlečky
-----
6.

Výpravní budova původního nádraží je součástí oploceného areálu a je trvale obydlena
-----
foto prosinec 2016
-----
xx

* 238 Pardubice závodiště-Staré Jesenčany *

6. června 2012 v 7:47 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1871
Ukončení provozu 1952
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.
Za pardubickým letištěm je mezi poli vidět pokračování náspu bývalé železnice které je porostlé mladými stromky
-----
2.
Kopřivami a travou porostlé nízké a rovné těleso bývalé železnice před lesíkem, pohled směrem ke Starým Jesenčanům
-----
3.
Téměř neznatelné nízkou travou porostlé rovné těleso bývalé železnice uprostřed lesíka je dobře průchodné
-----
4.
Hustými náletovými dřevinami a hustou travou porostlé rovné těleso bývalé železnice za lesíkem
-----
5.
Nízký a rovný násep bývalé železnice je porostlý hustými keři a vysokými kopřivami a vede mezi u poli
-----
6.
Další úsek kopřivami a vzrostlými stromy porostlý úsek tělesa bývalé železnice před Starými Jesenčany
-----
7.
Asi stometrový úsek rovného tělesa bývalé železnice před přejezdem byl částečně vybagrován
-----
8.
Místo kde se bývalá železnice křížila přejezdem s již tehdy existující cestou z Pardubic do Starých Jesenčan
-----
9.
V místě kde je vzrostlý strom vede asi metr vysoké rovné těleso původní dráhy za přejezdem
-----
10.
Pohled ku zastávce Staré jesenčany, někde této rovině je pokračování původní dráhy směrem na Chrudim
-----
foto červenec 2013
-----
xx

* 261 Žďárec u Skutče-Skuteč *

6. června 2012 v 7:34 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1897
Ukončení provozu 1925
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Žďárec u Skutče, někde v tomto místě odcházela klesajícím tělesem původní dráha směrem na Skuteč
-----
2.

Mezi nádražím a přejezdem se zachoval mírně levotočivý obloukový násep bývalé železnice porostlý travou a stromy
-----
3.

Těleso bývalé železnice se přejezdem křížilo s místní silnicí ze Žďárce do Radčic, nic se zde nezachovalo
-----
4.

Kamenný obloukově klenutý most překlenující široké koryto potoka Žejbro je stále v dobrém technickém stavu
-----
5.

V tomto místě se napojuje nová přeložka na původní dráhu, hluboký rovný zářez původní železnice byl o něco níže
-----
foto červen 2012
-----
xx