Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Srpen 2010

Úzkokolejka Tisová nákladiště-Spálené překladiště

8. srpna 2010 v 17:59 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 5 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Březové Hory doly-kovohutě Příbram

8. srpna 2010 v 17:57 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1855
Ukončení provozu 1940
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Postřelmov nádraží-Sudkov textilka *

8. srpna 2010 v 17:53 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Nádraží Postřelmov, na této ploše kdysi bylo překladiště z úzkokolejky na normální rozchod, jak a kudy zde vedla úzkokolejka dnes již není patrné
-----
2.

Za postřelmovským nádražím bývalá úzkokolejka vedla souběžně s hlavní tratí a až za přejezdem byl pravotočivý oblouk který křížil hlavní trať
-----
3.

Pohled na místo kudy vedla bývalá úzkokolejná železnice za přejezdem, pohled na levou stranu silnice z Postřelmova do Sudkova
-----
4.

Zcela nový most přes řeku Moravu, jak vypadal původní most a jak po něm vedla bývalá úzkokolejka se dnes již můžeme jen dohadovat
-----
5.

Rovný úsek málo znatelného tělěsa bývalé úzkokolejky vlevo od silnice za mostem mezi Postřelmovem a Sudkovem
-----
6.

Mírně levotočivý úsek nízkého a málo znatelného tělesa na levém okraji silnice, úsek bývalé úzkokolejné železnice před Sudkovem
-----
7.

Druhý původní betonový most přes řeku Desnou před křižovatkou v Sudkově, podle dostupných údajů vedla úzkokolejka podél levé mostovky, vše dnes překrývá asfalt
-----
8.

Krátký úsek tělesa bývalé úzkokolejky před textilkou v Sudkově, v mírné zatáčce silnice bývalá úzkokolejka pravotočivým obloukem přejížděla silnici směrem do textilky
-----
foto prosinec 2013
-----
xx

* Železnice Lhotka odbočka-ÚTD přístaviště *

8. srpna 2010 v 17:51 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1897
Ukončení provozu 1939
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Lhotka nad Labem, v její dolní části za wechtrem kdysi byla výhybka a z hlavní trati do prava odbočovala vlečka do přístavu
-----
2.

Tato část kamenného obrubníku je horní část zavezeného kamenného obloukového mostu přes dráhu bývalé vlečky
-----
3.

Pohled na dnešní pole za zasypaným mostem, v době existence železniční vlečky zde byl asi pět metrů hluboký zářez
-----
4.

V mírné terénní prohlubni na obzoru kde rostou stromy je další část asi pět metrů hlubokého pravotočivě obloukového zářezu
-----
5.

V tomto místě je další úsek pravotočivého obloukového zářezu který je i tady zavezen hlínou, odpadky a stavební sutí
-----
6.

Z pravotočivého obloukového zářezu se zachoval pouze jen jeden břeh, druhý břeh zářezu železniční vlečky byl vybagrován
-----
7.

Tento již zkoridorizovaný most hlavní trati z Děčína do Prahy pod kterým procházely koleje bývalé vlečky byl původně obloukově klenutý
-----
8.

Od zkoridorizovaného mostu přes hlavní silnici do areálu dnešní loděnice šikmo do prava vedly koleje bývalé železniční vlečky
-----
9.

V areálu loděnice se bývalá železniční vlečka rozcházela na tři koleje, zde kde rostou husté keře bylo kolejiště přístavu
-----
10.

Za dnešní loděnicí směrem k Lovosicím se nachází rozsáhlá plocha kolejiště bývalé železniční vlečky která je porostlá kopřivami
-----
11.

Porostlé kopřivami místo kde se tři koleje bývalé železniční vlečky v areálu bývalého přístavu výhybkami sešly v jednu kolej
-----
12.

Na konci areálu bývalého přístavu se nacházel koncový šturc bývalé železnice po kterém se dnes již nic nezachovalo
-----
foto září 2013
-----
xx

* Železnice Dalovice nádraží-Sedlec kaolínka *

8. srpna 2010 v 17:49 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Mírně dolů klesající rovné těleso bývalé železniční vlečky vede v pásu seschlé trávy a keřů podél bílého plotu
-----
2.

Pohled na začátek asi metr vysokého obloukového levotočivého náspu bývalé železniční vlečky za průmyslovou zónou
-----
3.

Dále pokračuje asi metr vysoké obloukové těleso náspu mírným klesáním směrem k části obce Nové Otovice
-----
4.

Před Novými Otovicemi je konec nízkého krátkého a rovného náspu bývalé železnice porostlého travou a stromky
-----
5.

U prvních baráků v Nových Otovicích se v tělese bývalé železniční vlečky zachovala celá řada dřevěných pražců
-----
6.

V Nových Otovicích za křižovatkou silnic se zachoval krátký úsek tělesa bývalé železniční vlečky v ulici Na Vlečce
-----
7.

Pohled na další dobře znatelný úsek mírně pravotočivého tělesa náspu bývalé železniční vlečky od obce k lesíku
-----
8.

Sporé pozůstatky rovného tělesa bývalé železniční vlečky v lesíku vedoucího od obce směrem k bývalé kaolínce
-----
foto duben 2012
-----
xx

* Úzkokolejka Velké Žernoseky nádr.-Píšťany písk. *

8. srpna 2010 v 17:47 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Nádraží Velké Žernoseky, tady byl šturc a o něco dále pásový překladač písku z úzkokolejky do velkých vagonů
-----
2.

Na konci žernoseckého nádraží, bývalá úzkokolejka vedla rovným úsekem, nic se však zde nezachovalo
-----
3.

Pohled na místo před soukromou firmou, úzkokolejka vedla přímo do areálu a byla zde také odbočka do depa
-----
4.

Pohled na skladovací plochu soukromé firmy, bývalá úzkokolejka vedla na rozhraní skladovací plochy a silnice
------
5.

Hluboko v areálu soukromé firmy bylo kdysi překladiště písku z pásového dopravníku do úzkokolejných vagonků
------
foto červen 2011
-----
xx

* Úzkokolejka Třemošná šamotka-Orlík lom *

8. srpna 2010 v 17:45 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Pohled na přibližné místo kudy vjížděla bývalá úzkokolejka do areálu místní šamotky v Zálužské uluci
-----
2.

Rovný úsek zavezeného zářezu bývalé úzkokolejky v oploceném areálu DDM, pohled z Tyršovy ukluce
-----
3.

Šikmo přejezdem na křižovatce od Vítězné ulice k Revoluční ulici křížila bývalá úzkokolejka Plzeňskou ulici
-----
4.

Začínající hluboký rovný zářez bývalé úzkokolejky vedl přibližně v místě budovy supermarketu
-----
5.

Někde těmito místy vedl rovný hluboký zářez bývalé úzkokolejky který je již dávno zavezený
-----
6.

Oblast kde byly povrchové lomy se díky silniční přeložce změnila tak že kudy vedla úzkokolejka již není patrné
-----
foto listopad 2015
-----
xx

* Úzkokolejka Třemošná lomy-Třemošná sklárna *

8. srpna 2010 v 17:44 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1863
Ukončení provozu 1923
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Za touto betonovou zdí hluboko v oploceném areálu byly oba povrchové doly a dráha bývalé úzkokolejky
-----
2.

Někde v tomto místě byla úvrať dráhy, několik budov a také malé depo bývalé úzkokolejné železnice
-----
3.

Za touto cihlovou stěnou v arálu místního podniku vedla trasa bývalé úzkokolejky po pravotočivém náspu
-----
4.

Zde úzkokolejka po vysokých náspech a mostě přejížděla původní Březebnsko-Plzeňskou dráhu dnešní trať č. 160
-----
5.

Přibližné místo kde vysoký pravotočivý násep bývalé úzkokolejky vedl do arálu bývalé sklárny
-----
foto listopad 2015
-----
xx

* Úzkokolejka Záboří u Číčenic cihelna-Velká Pláň hliniště *

8. srpna 2010 v 17:42 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

cihelna záboří
-----
2.

za cihelnou
-----
3.

vybagrované těleso
-----
4.

těleso úzkokolejky vedlo podél cesty
-----
5.

levotočivý oblouk
-----
6.

přejezd k hliništi
-----
7.

hliniště velká pláň
-----
foto březen 2017
-----
xx

270 Svinov nádraží-Poruba smyčka Ostrava

8. srpna 2010 v 17:39 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1925
Ukončení provozu 1970
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Původní železniční trať měřila 13 km, v roce 1943 dráha přešla do provozu MHD Ostrava, v roce 1968 byla zastavena osobní doprava v úseku Svinov-Poruba a zbývající železnice byla přebudována na tramvajovou trať
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx