Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červenec 2010

* Úzkokolejka překladiště-přehrada Bedřichov *

20. července 2010 v 21:49 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1902
Ukončení provozu 1906
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Bedřichvské sedlo pod vrchem Maliník, na tomto místě bylo velké překladiště materialu na úzkokolejku
-----
2.

Les kousek od Bedřichova, někde u této cesty byl první oblouk klesajícího tělesa bývalé úzkokolejky
-----
3.

Dlouhý a mírně stoupající rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice v bedřichovském lese
-----
4.

Za dlouhou a mírně stopající rovinou pokračuje bývalá železnice druhým velmi ostrým obloukem
-----
5.

Mírně pravotočivé klesající obloukové těleso bývalé úzkokolejné železnice před oblastí Mechoviště
-----
6.

Další úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnicevede při okraji Chráněné krajinné oblasti Na Mechovišti
-----
7.

Rozcestí lesních cest před Klikvovou loukou, úzkokolejka vedla rovně po pravém kraji dnešní cesty
-----
8.

Pozvolna klesající mírně levotočivé těleso bývalé úzkokolejné drážky pkračuje oblastí u Klikvové louky
-----
9.

Dlouhý a rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice před křižovatkou lesních několika cest
-----
10.

Levotočivě klesající obloukový zářez bývalé úzkokolejky mezi křižovatkou lesních cest a můstkem
-----
11.

Kamenný můstek přes potůček v asi stometrovém náspu je jediný doklad o existenci úzkokolejky
-----
12.

Přehrada Bedřichov, na tomto širokém prostranství vpravo bylo překladiště kde končila úzkokolejka
-----
foto červenec 2010
-----
xx

Úzkokolejka Bedřichov pila-Ferdinandov polesí

20. července 2010 v 21:48 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1891
Ukončení provozu 1906
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Dálov polesí-Dolní Žleb pila

20. července 2010 v 21:46 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1902
Ukončení provozu 1903
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokunentována
-----
xx

* Železnice Duchcov staré nádraží-Bedřich důl *

20. července 2010 v 21:45 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 4 km
Rozchod Kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

šturc
-----
2.

první oblouk
-----
3.

rovina
-----
4.

první přejezd
-----
5.

konec kolejí
-----
6.

násep původní vlečky
-----
7.

druhý přejezd
-----
8.

první dlouhá rovina
-----
9.

most
-----
10.

druhá dlouhá rovina
-----
11.

začátek druhého oblouku
-----
12.

třetí oblouk
------
13.

čtvrtý oblouk
-----
14.

začátek roviny
-----
15.

pokračování roviny
-----
16.

před dolem bedřich
-----
17.

důl bedřich
-----
foto říjen 2014
-----
xx

* Úzkokolejka Prunéřov šamotka-Prunéřov nádraží *

20. července 2010 v 21:42 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Areál šamotky je oplocen, od plotu k budově šamotky v mezeře mezi stromy vede asi půl metru vysoký rovný násep bývalé úzkokolejky
-----
2.

Tyto dva mohutné stromy rostou na dobře znatelném nízkém levotočivém oblouku bývalé úzkokolejky za šamotkou
-----
3.

V linii těchto stromků a stromů je možno vystopovat nepatrné zbytky rovného tělesa nízkého náspu bývalé úzkokolejky
-----
4.

Nízké těleso náspu bývalé úzkokolejky přecházelo dnešní hlavní silnici a vedlo v linii dvou za sebou stojících sloupů vysokého napětí
-----
5.

V lesíku naproti vrátnici prunéřovské elektrárny je začátek rovného asi půl metru vysokého náspu vedoucího v mezeře mezi stromy
-----
6.

Pokračování téhož asi stometrového rovného nízkého náspu bývalé úzkokolejky na druhé straně lesíka u elektrárny
-----
7.

Místo kudy přibližně vedl násep bývalé úzkokolejky před hlubokým a širokým zářezem kudy vede dvojkolejka trati 140 a jednokolejka trati 164/143
-----
8.

Pod širokým náspem pravotočivé zatáčky silnice od elektrárny do Kadaně vedl rovný násep tělesa bývalé úzkokolejky
-----
9.

Pohled na místo kudy vedlo nízké rovné těleso bývalé úzkokolejky od širokého náspu silnice k přejezdu u zatáčky
-----
10.

V tomto místě souběžně se zatáčkou silnice pokračovala bývalá úzkokolejka ostrým levotočivým obloukem a byl zde také přejezd
-----
11.

Na začátku úzkého dlouhého pruhu lesa vlevo od silnice vedla úzkokolejka, veškeré pozůstatky jsou pod vrstvou navážky
-----
12.

Rovné těleso nízkého náspu bývalé úzkokolejky před cihelnou se nachází pod asi třímetrovou vrstvou navezené hlušiny
-----
13.

Zde pod asi pětimetrovou vrstvou navezené hlušiny kdysi stála cihelna, z bývalé úzkokolejky zde odbočovala jedna kolej
-----
14.

Za cihelnou bývalá úzkokolejka pokračovala pravotočivým obloukem k prunéřovskému nádraží, vše je opět pod pětimetrovou navážkou hlušiny
-----
15.

Pohled ze břehu navážky směrem k silnici, před silnicí bývalá úzkokolejka pokračovala dalším levotočivým obloukem
-----
16.

Dále rovné těleso bývalé úzkokolejky pokračovalo na levém okrají dnešní silnice směrem k prunéřovskému nádraží
-----
17.

Před prunéřovským nádražím u tohoto domu bývalá úzkokolejka dalším obloukem přešla dnešní silnici a skončila na překladišti za tímto domem
-----
foto září 2012
-----
xx

* Úzkokolejka Hádecké lomy Brno *

20. července 2010 v 21:41 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

vápenka
-----
2.

za vápenkou
-----
3.

tunel
-----
4.

tunelový portál
-----
5.

rovina
-----
6.

těleso
-----
7.

před lomem
-----
8.

růženin lom
-----
foto září 2017
-----
xx

* Úzkokolejka Postoloprty pískovna-Lišany pískovna *

20. července 2010 v 21:40 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukomčení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Areál pískovny v Postoloprtech, někde uprostřed tohoto rozsáhlého prostoru začínala bývalá úzkokolejná železnice
-----
2.

Úsek bývalé úzkokolejky za pískovnou, jakékoli pozůstatky po úzkoklejce zakrývají hromady navezené hlušiny
-----
3.

Velmi málo znatelný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky od hromad hlušiny ke stromu na okraji pole
-----
4.

Místo kde vedle sebe vedly úzkokolejka a normálněrozchodná vlečka, možná zde také bylo překladiště
-----
5.

Pohled na pole přes které vedl dlouhý a rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky k okraji lesa na obzoru
-----
6.

Pole u Lišan, místo bývalé pískovny, konec kolejí bývalé úzkokolejky se měnil podle potřeby těžby písku
-----
foto duben 2011
-----
xx

Úzkokolejka Výrovice lom-Výrovice přehrada

20. července 2010 v 21:38 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1980
Ukončení provozu 1983
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Železnice Hostomice odbočka-Jakub důl-Patria důl *

20. července 2010 v 21:37 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Na dvojkolejné trati 131 od Hostomic na nádraží Světec byla na této levé koleji první výhybka odkud začínala bývalá vlečka
-----
2.

Za odbočkou z hlavní dvojkolejné trati byl táhlý levotočivý oblouk bývalé vlečky po kterém dnes vede panelová cesta
-----
3.

Krátký a rovný úsek vysokého a širokého železničního náspu bývalé vlečky mezi prvním obloukem a mostem přes řeku Bílinu
-----
04.

Bývalý železniční most přes řeku Bílinu byl po vytrhání kolejí a pražců a vybetonování změněn na most silniční
-----
5.

V tomto místě byla druhá výhybka, trať rovně vedla k dolu Jakub, kolejová odbočka do prava vedla k dolu Patria
-----
6.

Pohled na bývalý první přejezd u ještě dnes stojícího strážního domku mezi druhou výhybkou a dolem Jakub
-----
7.

Dlouhá úzká plocha čerstvě posečeného políčka je bývalé nákladiště kde byly tři koleje, nakládací rampa dolu Jakub byla vlevo od kolejí
-----
8.

Vpravo od asfaltové silnice v hustém porostu náletových dřevin se skrývá částečně vybagrovaný obloukový násep bývalé vlečky
-----
9.

Částečně viditelné mírně pravotočivé obloukové těleso bývalé železniční vlečky mezi vybagrovaným náspem a přejezdem
-----
10.

Z menší části odkrytá jedna ze dvou kolejnic bývalého přejezdu přes místní silnici ze Světce do Chotějovic
-----
11.

Málo viditelné šikmé praskliny v asfaltu nám ukazují kudy vedly koleje v druhém přejezdu bývalé železniční vlečky
-----
12.

Na této posečené louce mezi oběma stromky kdysi byla třetí výhybka, trať do prava vedla k násypce uhlí, trať do leva vedla na důl Patria
-----
13.

Nedaleko výpusti jezera Márinka skrývající se ve stromoví byla kdysi budova uhelné násypky pod kterou vedly dvě koleje
-----
14.

Nedaleko oblouku řeky Bíliny na tomto místě v trávě a stromků se skrývá místo kde byl koncový šturc druhé odbočky
-----
15.

Někde tímto místem vedla bývalá železniční vlečka a zde začínalo její dlouhé levotočivé obloukové těleso k dolu Patria
-----
16.

Po táhlém levotočivém obloukovém tělese bývalé železniční vlečky se blíže k jezeru Márinka vůbec nic nezachovalo
-----
17.

U dnešní pláže jezera Márinka byl konec táhlého levotočivého oblouku bývalé železniční vlečky po kterém se také nic nezachovalo
-----
18.

Dnešní zelené pole vůbec nenaznačuje že zde byl důl Patria, základy všech budov jsou zakryty asi metrovou vrstvou navážky
-----
foto květen 2013
-----
xx

* Železnice Božíčany zastávka-Jimlíkov Antonín důl *

20. července 2010 v 21:35 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1917
Ukončení provozu 1938
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pohled na místo kde výhybkou z dnešní trati 143/144 odbočoval do leva bývalá vlečka na uhelný důl u Jimlíkova
-----
2.

Dále vedlo levotočivě obloukové těleso bývalé železniční vlečky do prostoru mezi osvětlením a budovou na obzoru
-----
3.

Všechny pozůstatky po bývalé železniční vlečce jsou dnes pod asi dvojmetrovou navážkou hlušiny vpravo od silnice
-----
4.

Kaolínový lom u Jimlíkova, někudy tudy vedlo rovné těleso bývalé železniční vlečky po kterém se vůbec nic nezachovalo
-----
5.

Zatáčka silnice z Mírové do Jimlíkova u kaolínového lomu, zde se bývalá železniční vlečka křížila přejezdem se silnicí
-----
6.

Lesík před bývalým dolem Antonín v Jimlíkově, ani tady se z rovného tělesa bývalé železniční vlečky nic nezachovalo
-----
foto říjen 2012
-----
xx