Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červen 2010

* Železnice Vilémov u Kadaně odb.-Zahořany třídírna *

26. června 2010 v 21:17 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1927
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pohled na místo kde byla výhybka z trati 164 mezi stanicemi Vilémov nádraží a Vilémov město
-----
2.

Rovný úsek mělkého zářezu bývalé vlečky za výhybkou je z větší části zavezený a zarostlý travou
-----
3.

V husté a vysoké trávě se skrývá málo znatelný začátek obloukového tělesa bývalé vlečky
-----
4.

Nejhlubší místo v rozšířeném obloukovém zářezu který se kdysi využíval jako silážní jáma
-----
5.

Za obloukovým zářezem těleso bývalé vlečky pokračuje dále velmi nízkým obloukovým náspem
-----
6.

Mezi prvním a druhým obloukem bývalé vlečky je dlouhý a rovný úsek po kterém vede pěšina
-----
7.

V hlubokém a úzkém zářezu zarostlého travou a stromky se skrývá začátek druhého oblouku
-----
8.

Pokračování pravotočivého oblouku přešlo před mostem ze zářezu na asi půl metru vysoký násep
-----
9.

Na konci obloukového náspu se nachází betonový můstek který se již pomalu ale jistě rozpadá
-----
10.

Dobře viditelný a snadno průchodný rovný úsek tělesa bývalé železniční vlečky před přejezdem
-----
11.

Bývalý přejezd a betonové sloupky vjezdových vrat do areálu bývalé třídírny v obci Zahořany
-----
12.

Opuštěný a rozpadající se skelet bývalé třídírny dolu Prokop v Zahořanech, koleje vlečky se zde větvily
-----
foto květen 2011
-----
xx

* Železnice Křešice nákladiště-Křešice textilka *

26. června 2010 v 21:14 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1908
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Dnešní zastávka Křešice u Litoměřic, na místě stromků vzadu za sloupy trakčního vedení stála budova hradla
-----
2.

Podél současné trati 072 směrem na Štětí byl ještě jeden násep po kterém vedla bývalá železniční vlečka
-----
3.

V dnes již vybagrovaném náspu bývalé železniční vlečky se zachoval rozpadající se první most
-----
4.

Místo kde byl začátek pravotočivého obloukového náspu bývalé vlečky po kterém se nic nezachovalo
-----
5.

Mezi dvojkolejkou a silnicí do Encovan vedla bývalá železniční trať táhlým pravotočivým obloukem přes pole
-----
6.

Pod asfaltem bývalého prvního přejezdu silnice z Křešic do Encovan se zachovaly kolejnice, pravá je více viditelná
-----
7.

Dobře viditelný a snadno průchodný násep mezi prvním přejezdem a bývalým mostem přes Blatenský potok
-----
8.

Keři zarostlý vybagrovaný násep kde kdysi stával druhý most bývalé vlečky překlenující Blatenský potok
-----
9.

Asi padesát metrů dlouhý rovný úsek tělesa bývalé vlečky mezi Blatenským potokem a třetím přejezdem
------
10.

Křížování bývalé železniční vlečky druhým přejezdem s místní silnicí z Křešic do obcí Okna a Polepy
-----
11.

Za třetím přejezdem pokračuje široké těleso náspu bývalé železniční vlečky asi sto mertrů dlouhou rovinou
-----
12.

V začínajícím obloukovém tělese bývalé železniční vlečky se nachází třetí kamenný most s betonovým překladem
-----
13.

Před třetím přejezdem bývalá železniční vlečka vedla po širokém a asi dva metry vysokém obloukovém náspu
-----
14.

Třetím přejezdem se šikmo křížila bývalá železniční vlečka se silničkou z Křešic do osady Kolonie
-----
15.

Za třetím přejezdem pokračuje těleso bývalé železniční vlečky do pravotočivého oblouku mezi poli
-----
16.

Pokračování téhož pravotočivého tělesa bývalé železniční vlečky před textilkou je porostlé travou a keři
-----
17.

Pohled na textilku v Křešicích, na místě bývalé vlečky dnes stojí dvě nové budovy před továrním komínem
-----
foto červen 2011
-----
xx

Železnice Studénka nádraží-Bartošovice dvůr

26. června 2010 v 21:12 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Hranice na Moravě cementárna-Olšovec lom *

26. června 2010 v 21:10 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

vápenka
-----
2.

za vápenkou
-----
3.

před dálnicí
-----
4.

za dálnicí
-----
5.

u silnice
-----
6.

před olšovcem
-----
7.

v olšovci
-----
8.

náves
-----
9.

před lomem
-----
10.

lom olšovec
-----
foto únor 2015
-----
xx

* Úzkokolejka Drahotuše nádraží-Hrabůvka lom *

26. června 2010 v 21:08 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1910
Ukončení provozu 1972
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

šturc
-----
2.

překladiště
-----
3.

za překladištěm
-----
4.

začátek náspu
-----
5.

pokračování náspu
-----
6.

vybagrovaný násep
-----
7.

násep před mostem
-----
8.

jižní portál
-----
9.

severní portál
-----
10.

násep za mostem
-----
11.

před polem
-----
12.

u potoka
-----
13.

první přejezd
-----
14.

nízký násep
-----
15.

kamenitý násep
-----
16.

druhý přejezd
-----
17.

u silnice
-----
18.

před obloukem
-----
19.

oblouk
-----
20.

před lomem
-----
foto leden 2015
-----
xx

Úzkokolejka Olomouc cementárna-Grygov nádraží

26. června 2010 v 21:07 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1912
Ukončení provozu 1932
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Kramolín cihelna-Lipnice hliniště *

26. června 2010 v 21:04 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.


cihelna kramolín
-----
2.

za cihelnou
-----
3.

začátek tělesa
-----
4.

pokračování tělesa
-----
5.

trasa úzkoolejky přes silnici
-----
6.

po poli u silnice
-----
7.

před obloukem úzkokolejky
-----
8.

trasa železnice za obloukem
-----
9.

před hliništěm
-----
10.

hliniště lipnice
-----
foto leden 2018
-----
xx

Úzkokolejka Hodonín nádraží-Ratíškovice doly

26. června 2010 v 21:02 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Rohatec cihelna-Ratíškovice hliniště

26. června 2010 v 21:01 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1924
Ukončení provozu 1946
Délka drážky 5 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Hodonín nádraží-Pánov cihelna

26. června 2010 v 20:59 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx