Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Květen 2010

* Železnice Chabařovice st. nádr.-M. Antonie důl *

26. května 2010 v 22:37 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1870
Ukončení provozu 1940
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Úsek Chabařovice staré nádr.-Sklady Kateřina je v současnosti v provozu, je zde zdokumentován úsek Sklady Kateřina až Důl Marie Antonie
-----
1.

Dosud existující a provozovaná asi polovina vlečky ze starého chabařovického nádraží která končí ve Skladech v Kateřině, původní pokračování vlečky do Dolu Marie Antonie bylo v oblouku, dráha odbočovala do leva
-----
2.

Za Sklady, bývalá vlečka pokračovala k prvnímu náspu na konci osady Kateřina, dnes se část tělesa využívá jako cesta
-----
3.

Za osadou Kateřina je asi dva metry vysoký násep, který je částečně zavezený a začíná zarůstat náletovými dřevinami
-----
4.

Začátek zářezu za osadou Kateřina se pro hustě narostlé náletové dřeviny stává stále méně průchodný
-----
5.

V nejhubším místě zářezu bývalé vlečky je asi dvacetimetrový úsek náspu který je poměrně snadno průchozí
-----
6.

Na konci zářezu bývalé vlečky se náletové dřeviny opět stávají hustými a tudíž velmi ztěžka průchodnými
-----
7.

Mělký a málo znatelný zářez bývalé vlečky za lesním úsekem pokračuje mezi okrajem pole a potůčku
-----
8.

Málo znatelný břeh tělesa bývalé vlečky na okraji pole, koleje vedly podle potůčku se vzrostlými stromy
-----
9.

V tomto místě se přejezdem křížovala bývalá vlečka se silnicí z bývalé obce Zalužany do Modlan
-----
10.

Nízký a málo znatelný násep bývalé vlečky mezi přejezdem a zalesněným vrškem Kalence
-----
11.

Mezi zalesněnýn vrškem Kalence a Dolem Marie Antonie vedlo těleso bývalé vlečky táhlým obloukem po kerém se dnes již nic nezachovalo
-----
12.

Rozsáhlý obytný objekt bývalého Dolu Marie Antonie, bývalá železniční vlečka končila někde za touto budovou
-----
foto květen 2008
-----
xx

* Železnice Oldřichov u Duchcova-Košťany-Barbora důl *

26. května 2010 v 22:35 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1961
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pohled na místo odkud výhybkou do leva odbočovala bývalá vlečka na důl Barbora z původního oldřichovského nádraží
-----
2.

Za původním nádražím Oldřichov pokračovala bývalá vlečka směrem k obci Oldřichov přibližně v linii betonového plotu
-----
3.

Pohled na krátký křovím porostlý pozůstatek stoupajícího tělesa bývalé vlečky před západním okrajem obce Oldřichov
-----
4.

Na západním okraji Oldřichova u Duchcova stále stoupající bývalá vlečka křížila hlavní silnici z Teplic do do Duchcova
-----
5.

Pohled na severní okraj obce Oldřichov, tři metry nad současnou hladinou byl terén kde byl začátel prvního oblouku
-----
6.

Zde asi čtyři metry nad úrovní hladiny dnešního jezera byl kdysi konec prvního oblouku bývalé železniční vlečky
-----
7.

Před protějším břehem dnešního jezera asi čtyři metry nad úrovní dnešní hladiny byla výhybka odbočky na košťanské nádraží a most překlenující první přeložku z košťanského nádraží na Háj u Duchcova
-----
8.

Asi pět metrů nad hladinou současného jezera byl původní terén kde vedlo stoupající pravotočivé obloukové těleso odbočky na košťanské nádraží
-----
9.

Místo kde kdysi bylo asi šest metrů nad současnou hladinou západní zhlaví nádraží Košťany, tady vjížděla odbočka vlečky do nádraží a také odtud vedla původní dráha a pozdějí první přeložka na Háj u Duchcova
-----
10.

Na západním okraji jezera Barbora bývalá vlečka pokračuje silně narušeným nízkým náspem porostlého stromy a keři
-----
11.

Po širokém mírně stoupajícím rovném tělese náspu bývalé železniční vlečky v současnosti vede široká lesní cesta
-----
12.

Pokračovánítéhož stále mírně stoupajícího rovného tělesa náspu bývalé vlečky mezi jezerem a bývalým dolem Barbora
-----
13.

Před výhybkou odbočky k dolu Adolf-Marie byl kdysi most, do prostoru mezi oběma portály byla položena roura, okraje vyzděny cihlami a prostor mezi nimi zavezen hlušinou
-----
14.

Za mostem byla výhybka, rovně bývalá vlečka vedla na důl Barbora, do leva odcházela odbočka směrem na důl Adolf-Marie
-----
15.

U golfobého hřiště pokračovalo klesající těleso náspu bývalé železniční vlečky táhlým obloukem k dolu Adolf-Marie
-----
16.

V mírně klesajícím asi metr vysokém pravotočivém obloukovém tělese bývalé vlečky se nachází zcela rozpadlá propust
-----
17.

Po rovném a mírně klesajícím tělese bývalé železniční vlečky do dolu Adolf-Marie dnes vede málo používaná lesní cesta
-----
18.

Prostor kde kdysi stál rozsáhlý areál dolu Adolf-Marie, kde končila odbočka bývalé vlečky se lze dnes již jen dohadovat
-----
19.

Rovné a stále mírně soupající těleso nízkého náspu bývalé železniční vlečky před dolem Barbora je širokou lesní cestou
-----
20.

Místo kde stál rozsáhlý areál dolu Barbora a kde končila bývalá vlečka dnes již není přes navážku hlušiny možno určit
-----
foto srpen 2012
-----
xx

* Železnice Louka u Litvínova-Pavel I. důl-Pavel II. důl *

26. května 2010 v 22:33 | čert.007
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1953
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Kolejiště nádraží Louka u Litvínova, někde v tomto místě odcházelo do pravotočivého oblouku těleso bývalé železniční vlečky na důl Pavel I. a důl Pavel II.
-----
2.

Mezi nádražím Louka u Litvínova a prvním přejezdem se pravotočivé obloukové těleso skrývá v hustém porostu náletových dřevin
-----
3.

Přes dnešní asfaltku před fabrikou byl první přejezd bývalé železniční vlečky směrem k dolu Pavel I. a Pavel II.
-----
4.

Široká louka za fabrikou, přes tuto louku bylo pokračování dlouhého a mírně pravotočivého tělesa bývalé vlečky
-----
5.

V hustém maliní a dále mezi stromy se skrývá málo znatelný krátký rovný a nízký násep bývalé železniční vlečky
-----
6.

Někde v tomto místě byla výhybka, rovně vedla trať směrem ku dolu Pavel I., odbočka do leva vedla ku dolu Pavel II.
-----
7.

Krátký úsek bývalé železniční vlečky mezi výhybkou a dolem Pavel I., na obzoru jeden z barákú bývalého dolu Pavel I. který se zachoval
-----
8.

Areál bývalého dolu Pavel I., někde tudy vedlo těleso bývalé železniční vlečky, někde na konci cesty byl koncový šturc
-----
9.

V místě kde roste keř je nepatrný pozůstatek vybagrovaného levotočivého obloukového náspu bývalé železniční vlečky
-----
10.

Další nepatrný zbytek mírně obloukového tělesa bývalé vlečky vede před garážemi v místě betonových sloupků drátěného plotu
-----
11.

Pokračování pravotočivého obloukového asi metr vysokého náspu bývalé vlečky podél západního okraje garážového areálu
-----
12.

Pohled na zurčící Račický potok, někde v tomto místě stál most, jak tento most vypadal se mi dosud zjistit nepodařilo
-----
13.

V husté trávě a stromcích za Račickým potokem se skrývá pokračování vybagrovaného asi metr vysokého rovného náspu
-----
14.

Travou a stromky porostlý úsek rovného asi metr vysokého tělesa náspu bývalé železníční vlečky před hlavní silnicí
------
15.

Dále vedla bývalá železniční vlečka po přechodu přes hlavní silnici a pokračovala po silničce do garážového areálu
-----
16.

Místo za za garážovým areálem, někde v tomto prostoru byla výhybka kde se vlečka dělila na dvě samostatné koleje
-----
17.

Uprostřed širokého asi metr a půl hlubokého rovného zářezu kde byly nakládací rampy není přes náletové dřeviny nic vidět
-----
18.

Na konci širokého a asi dva metry hlubokého zářezu bývalého nákladiště dolu Pavel II. byly dva koncové šturce
-----
foto červenec 2012
-----
xx

* Železnice Praha Hlubočepy nádraží-Prokopský lom *

26. května 2010 v 22:31 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Na ploše kdysi rozsáhlého kolejiště nádraží Praha-Hlubočepy zůstala jedna průjezdná kolej a z nádraží je zastávka
-----
2.

Pohled na berounské zhlaví bývalého nádraží, v tomto místě byla výhybka a odbočovala tady vlečka do cukrovaru
-----
3.

Pohled na již samostatné těleso bývalé železniční vlečky před mostem, odkryté štěrkové lože začíná zarůstat travou
-----
4.

Zurčící hladinu Prokopského potoka překlenoval železný most, nedaleko silnice se zachovaly dva polorozpadlé portály
-----
5.

Dále pokračovaly koleje bývalé železniční vlečky šikmým přejezdem přes místní silnici z Hlubočep do Řeporyjí
-----
6.

K nepoznání změněné místo kdev mírně stoupajícím tělese bývalé železniční vlečky byla výhybka odbočky k vápence
-----
7.

Na tomto rozsáhlém prostranství kdysi stály budovy vápenky, bývalá vlečka vedla po pravé straně v místě smrku
-----
8.

Tento pozůstatek kamenné stěny je hrana bývalého nákladiště, podél torza kamenné stěny vedly koleje bývalé vlečky
-----
9.

Ve svém stoupání k Prokopskému lomu koleje bývalé vlečky dále vedly po pravé polovině dnešní asfaltové silnice
-----
10.

Pohled na nejdelší stoupající úsek bývalé vlečky před Prokopským lomem který stále vedl v pravé polovině asfaltky
-----
foto listopad 2011
-----
xx

* Úzkokolejka Pavel II. důl-Horní Litvínov Marie lom *

26. května 2010 v 22:29 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

V zeleni se skrývá areál bývalého dolu Pavel II. odkud vycházela bývalá úzkokolejka směrem k nákladišti lomu Marie
-----
2.

Pohled do nepatrného zbytku asi pět metrů hlubokého zavezeného zářezu bývalé úzkokolejky směrem k lomu Marie
-----
3.

Za dřevěným plotem rozsáhlé zahrádkové kolonie se nachází asi třista metrů dlouhý zavezený pět metrů hluboký zářez
-----
4.

Někde v tomto místě byl konec rovného a asi pět metrů hlubokého zářezu bývalé důlní úzkokolejné železnice
-----
5.

Západní okraj rozsáhlého a hlubokého kamenného lomu Marie, jak zde vypadalo nákladiště se můžeme jen dohadovat
-----
foto červenec 2012
-----
xx

* Železnice Sobědruhy odbočka-Jaroslav důl *

26. května 2010 v 22:26 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Hlavní dvojkolejná trať 130 v obci Sobědruhy, někde v tomto místě výhybkou odbočovala bývalá vlečka do dolu Jaroslav
-----
2.

Začátek prvního oblouku v obci Sobědruhy, po tělese bývalé vlečky dnes vede přístupová cesta do zahrádkové kolonoe
-----
3.

Pokračování prvního oblouku, před přejezdem málo znatelný násep se zdvíhá do výše asi jednoho metru
-----
4.

Přejezd přes silnici Teplice-Bohosudov, bývalá vlečka dále pokračovala málo znatelnou mezerou mezi stromy vpravo od cesty
-----
5.

Úsek obloukového tělesa bývalé vlečky za přejezdem, na místě bývalých kolejí dnes vede široká kamenitá cesta
-----
6.

V tomto místě těleso bývalé vlečky pokračovalo rovně až k výhybce, dnes je na jeho místě obrovská halda vysypané rubaniny
-----
7.

Těleso bývalé vlečky mezi haldou a rybníčkem, někde v tomto místě byla výhybka, pohled k Dolu Britania
-----
8.

Stromy a trávou zarůstající úsek tělesa bývalé vlečky za výhybkou je dobře znatelný a snadno průchodný
-----
9.

Další úsek tělesa bývalé vlečky před Dolem Britania je již více zarostlý náletovými dřevinami a je méně snadno průchodný
-----
10.

Jeden z objektů bývalého Dolu Britania, kde a v kterém místě končila odbočka bývalé vlečky dnes pro zástavbu není možné zjistit
-----
11.

Začátek obloukového asi dva metry vysokého náspu bývalé vlečky je zarostlý trávou a dále vzrostlými stromy
-----
12.

Jen částečně viditelný úsek obloukového náspu v jinak velmi hustě zarostlé a tím pádem těžko prostupné džungli náletových dřevin
-----
13.

Konec náspu bývalé vlečky u horního konce obce Proboštov, úsek je dobře průchodný a zůstaly na něm betonové patky dálkového teplovodu
-----
14.

Rovný úsek před Dolem Jaroslav, tady se těleso bývalé vlečky rozšířilo pro další kolej, přes trávu a náletové dřeviny toho moc vidět není
-----
15.

Poslední málo znatelný úsek bývalé vlečky na okraji Dolu Jaroslav, pro rozsáhlé terénní úpravy dnes již není možno zjistit kde končila
-----
foto červen 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Rosice hliniště-Rosice cihelna *

26. května 2010 v 22:25 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1990
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Objekt bývalé cihelny v Rosicích u Chrudimi, odkud začínala bývalá úzkokolejka dnes již není patrné
-----
2.

Klenutý most v náspu bývalé železniční trati Chrast-Hrochův Týnec překlenoval cihlářskou drážku
-----
3.

Pohled na tentýž most ze strany od hliniště, kolik úzkokolejných vláčků s hlínou pod ním projelo?
-----
4.

Od náspu s mostem na hliniště úzkokolejka pokračovala rovně, přes vysokou trávu není nic vidět
-----
5.

V úzké pěšince je pokračování úzkokolejky uprostřed hliniště, patřily železné sloupy k úzkokolejce?
-----
6.

V rohu rozsáhlého hliniště byl konec úzkokolejky, žádné pozůstatky po ní se však zde nezachovaly
-----
foto červen 2010
-----
xx

* Úzkokolejka Krkavec lomy-Krkavec kaolínka *

26. května 2010 v 22:23 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

kaolínový lom krkavec
-----
2.

vysoká navážka zeminy
-----
3.

menší těžní jáma
-----
4.

rovný nízký násep
-----
5.

objekt bývalé kaolínky
-----
foto březen 2017
-----
xx

* Železnice Trutnov Střed-Bohuslavice nad Úpou *

26. května 2010 v 22:21 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby
Ukončení stavby
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
pravděpodobná trasa plánované železnice
-----
železnice byla pravděpodobně vyprojektována, zanesena do map ale realizace později neuskutečněna neboť po terénních průzkumech jsem žádné pozůstatky v terénu po této železnici nenašel
-----
xx

* Úzkokolejka Mirošov Fr. Josef důl-Leopolda důl-Gustav důl *

26. května 2010 v 22:20 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Úsek Leopolda důl-František Josef důl, délka 1,5 km, provoz xxxx-xxxx
Úsek Leopolda důl-Gustav důl, délka 1,5 km, provoz xxxx-xxxx
-----
1.

důl františek josef
-----
2.

násep u lesa
-----
3.

těleso u lesa
-----
4.

přes pole
-----
5.

první přejezd
-----
6.

trasa úzkokolejky
-----
7.

před dolem leopolda
-----
8.

důl leopolda
-----
9.

oblouk
-----
10.

za dolem leopolda
-----
11.

křížení s normálním rozchodem
-----
12.

výhybka
-----
13.

důl bedřich
-----
14.

most přes příkosický potok
-----
15.

těleso úzkokolejky
-----
16.

důl gustav
-----
foto červen 2015
-----
xx