Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Duben 2010

* Úzkokolejka Marta důl-Krimmich důl Tlučná *

22. dubna 2010 v 23:00 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Pohled na budovy bývalého hlubinného uhelného dolu Marta, bývalá úzkokolejka vedla od levého rohu dlouhé přízemní budovy
-----
2.

Někde v tomto místě mezi samotou a silnicí byl přejezd bývalé úzkokolejky od dolu Marta k dolu Krimmich
-----
3.

Přes tuto louku vedl rovný nízký úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice směrem k nové silnici a ku lesu na obzoru
-----
4.

Od nové silnice vedl rovný nízký úsek tělesa náspu bývalé úzkokolejné železnice přes pole k lesu na obzoru
-----
5.

V mezeře mezi dvěma vzrostlými stromy vjížděla bývalá úzkokolejná železnice do lesa a odkud je patrné těleso bývalé úzkokolejky
-----
6.

Velmi dobře viditelné a snadno průchodné těleso náspu bývalé železnice na začátku lesa je přikryto spadaným listím
-----
7.

Z větší části spadaným listím zavalená betonová propust ve vysokém náspu rovného tělesa bývalé úzkokolejné železnice
-----
8.

Za první propustí dále těleso bývalé úzkokolejky pokračuje lesem, nízký násep mezi stromky vede do mírného pravotočivého oblouku
-----
9.

Velmi dlouhý rovný úsek tělesa bývalé železnice uprostřed lesa před druhou propustí na konci tohoto rovného úseku
-----
10.

Pomalu ale jistě se pomalu rozpadající druhá propust v rovném dlouhém úseku asi půl metru vysokém náspu bývalé úzkokolejky
-----
11.

Za druhou propustí uprostřed lesa je pokračování téhož dlouhého rovného úseku tělesa bývalé úzkokolejné železnice
-----
12.

Před zahrádkovou kolonií je začátek velmi dlouhého levotočivého obloukového tělesa nízkého náspu bývalé úzkokolejky
-----
13.

Na okraji zahrádkové kolonie je pokračování táhlého pravotočivého obloukového tělesa bývalé železnice na okraji lesa
-----
14.

Málo znatelný rovný úsek tělesa bývalé železnice v zahrádkové kolonii před třetí propustí je porostlý stromy a zapadaný uschlým listím
-----
15.

Pohled na třetí trubkovou betonovou propust v asi půl metru vysokém v náspu bývalé železnice v zahrádkové kolonii
-----
16.

Na konci zahrádkové kolonie po mírně levotočivém obloukovém asi půl metru vysokém náspu vede dřevěný plot přilehlého domu
-----
17.

Plot z vlnitého plechu který ohraničuje objekt bývalého dolu Krimmich, za tímto plotem vedl další rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky
-----
18.

Výkop v obří haldě vyrubané zeminy v objektu bývalého dolu Krimmich, vpravo od tohoto výkopu v haldě vedl protisměrný úzkokolejný tunel
-----
foto únor 2014
-----
xx

* Úzkokolejka Třebovice v Čechách překladiště-pila *

22. dubna 2010 v 22:58 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1928
Ukončení provozu 1955
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-----
1.

Až někam sem sahala od překladiště odstavná kolej bývalé úzkokolejky, po mírně obloukovém náspu se málo zachovalo
-----
2.

Dobře viditelný rovný asi půl metru vysoký přerušený násep odstavné koleje bývalé úzkokolejky za překladištěm
-----
3.

Pohled na překládací rampu, nahoře vedly koleje úzkokolejky, dole pod rampou vedla normálněrozchodná vlečka
-----
4.

Celkový pohled na horní úzkokolejnou část překladiště, vlevo klesala trať od pily, vpravo vedly koleje podél rampy
-----
5.

Hustou travou porostlý stoupající obloukové těleso náspu bývalé úzkokolejky podél náspu mostu k úvrati na Hvězdě
-----
6.

Konec stoupajícího rovného úzkého náspu tělesa bývalé úzkokolejky před výhybkou směrem k úvrati na Hvězdě
-----
7.

Pole kde byla úvrať na Hvězdě, jak zde terén vypadal v době provozu úzkokolejky a kde byl šturc dnes již není patrné
-----
8.

Asi tři metry široký betonový most, po které straně tohoto mostu vedla bývalá úzkokolejka dnes již není možno zjistit
-----
9.

Celkový pohled na týž most který překlenuje dosud provozní trať 271 do Chornice a již zrušenou elektrifikovanou jednu kolej tratě 270 do Přerova
-----
10.

Cesta a mladý lesík za mostem, podle starých map vedla bývalá úzkokolejka rovně z cesty přímo do mladého lesíka
-----
11.

V tomto místě před bývalou pilou vedl rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky šikmo zprava do leva přes dnešní cestu
----
12.

Po rozsáhlém areálu bývalé pily se dodnes nic nezachovalo, kudy a jak zde vedla bývalá úzkokolejka také není patrné
-----
foto duben 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Chocovice pískovna-Tršnice nádraží *

22. dubna 2010 v 22:56 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----

-----
1.

Areál bývalé pískovny je již dnes k nepoznání zavezen stavební sutí, kudy vedla úzkokolejka není dnes již možno určit
-----
2.

Široký lán pole mezi bývalou pískovnou a potokem, po obloukovém tělese bývalé úzkokolejky se zde nic nezachovalo
-----
3.

Další lán pole od potoka k jižnímu břehu řeky Ohře, ani tady se po rovném úseku tělesa úzkokolejky nic nedochovalo
-----
4.

V tomto místě byl jižní betonový portál mostu bývalé úzkokolejky, je otázkou jestli byl zbourán nebo zavezen zeminou
-----
5.

Na severním břehu řeky Ohře se zachoval jediný viditelný pozůstatek úzkokolejky a tím je betonový portál mostu
-----
6.

Krátký a rovný úsek panelové cesty na tělese bývalé úzkokolejky mezi řekou a nádražím Tršnice kde bylo překladiště
-----
foto leden 2012
-----
xx

* Úzkokolejka Hamry lom-Žďár nad Sázavou Žďas strojírny *

22. dubna 2010 v 22:51 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1948
Ukončení provozu 1953
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

čedičový lom hamry
-----
2.

most přes vodní náhon
-----
3.

krátký násep
-----
4.

most přes sázavu
-----
5.

vybagrovaný násep
-----
6.

svážnice
-----
7.

most přes bývalou žďárskou dráhu
-----
8.

nízký násep
-----
9.

výhybka
-----
10.

úvraťový šturc
-----
11.

začátek oblouku
-----
12.

pokračování oblouku
-----
13.

hluboký zářez
-----
14.

začátek roviny
-----
15.

první přejezd
-----
16.

zarostlý nízký násep
-----
17.

trubková prpust v náspu
-----
18.

dlouhý rovný násep
-----
19.

druhý přejezd
-----
20.

žďas strojírny
-----
foto červenec 2016
-----
xx

Úzkokolejka Žofie důl-Orlová halda

22. dubna 2010 v 22:48 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Ostrava Oderka důl-Šverma II. důl

22. dubna 2010 v 22:47 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky
Rozchod kolejí 600 mm
-----
------
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Pokrok důl-Pežgov lom Petřvald

22. dubna 2010 v 22:44 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
------
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Ostrava Přívoz nádraží -Anselm důl

22. dubna 2010 v 22:41 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx