Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Leden 2010

* Úzkokolejka Skršín nákladiště-Vrbka lomy *

15. ledna 2010 v 23:28 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Tyto dvě úzkokolejky byly v provozu gravitačně-animálním
-----
1.Úsek Skršín překladiště 1-Vrbka lom 1
-----
1.

Na severním okraji obce Skršín bylo první překladiště materiálu z úzkokolejné železnice na koňské povozy
-----
2.

Dnešní cesta je těleso bývalé úzkokolejné železnice, pohled na mírně stoupající rovný úsek za prvním nákladištěm
-----
3.

Stále stoupající bývalé těleso a dnešní přístupová cesta, na obzoru je vidět nejvyšší bod bývalé úzkokolejné železnice
-----
4.

Dnes již dávno zmizelé rovné těleso bývalé úzkokolejné železnice se přiblížilo před bývalý lom na Vrbce
-----
5.

Oblast kde byl první lom na Vrbce, v době existence a provozu úzkokolejné železnice zde terén vypadal úplně jinak
----------
Úsek Skršín překladiště rampa 2-Vrbka lom 2
-----
6.

U silnice ze Skršína do do Dobrčice kdysi byla plocha kde bylo druhé překladiště rubaniny z úzkokolejky na povozy
-----
7.

Pohled na pole mezi silnicí a lomem, po rovném tělese bývalé úzkokolejné železnice se zde vůbec nic nezachovalo
-----
8.

Hustá tráva a husté keře je pás těžko průchodné zeleně mezi polem a lomem, tímto místem vedla bývalá úzkokolejka
-----
9.

Pohled do hustě stromy zarostlého lomu, vzhedem k vydolování lomu zde žádné pozůstatky po úzkokolejce nenajdeme
-----
10.

Někde v tomto místě před vydolováním lomu na Vrbce byl koncový úsek a druhé nákladiště bývalé úzkokolejky
-----
foto září 2010
-----
xx

* Železnice Havraň odbočka-Čepirohy nákladiště *

15. ledna 2010 v 23:23 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1922
Ukončení provozu 1963
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

výhybka
-----
2.

první přejezd
-----
3.

mezi rybníky
-----
4.

most přes potok Srpina
-----
5.

obloukový násep
-----
6.

hluboký zářez
-----
7.

dlouhý rovný násep
-----
8.

mělký zářez
-----
9.

druhý přejezd
-----
10.

těleso za přejezdem
-----
11.

most přes Slatinský potok
-----
12.

před železničním náspem
-----
13.

můstek přes Myslivecký potok
-----
14.

za můstkem
-----
15.

nákladiště čepirohy
-----
foto prosinec 2014
-----
xx

* Železnice Kamenický Šenov nádraží-sklárna *

15. ledna 2010 v 23:21 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1886
Ukončení provozu 1998
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
------
1.

Nádraží Kamenický Šenov, jen hromada vytrhaných pražců a štěrkové lože ukazují kde byla anglická výhybka
-----
2.

Od anglické výhybky k bráně fabriky se ve štěrku a v trávě zachovala celá řada železobetonových pražců
-----
3.

Za další branou fabriky se kamenité těleso bývalé vlečky stáčí do mírného levotočivého oblouku podél stěny
-----
4.

Místo kde byla první výhybka po které se zachovalo klínovité těleso vyplněné štěrkovým podložím
-----
5.

Před hlavní silnicí se nachází první šturc bývalé vlečky, na betonovém bloku se zachoval modrý terčík
-----
6.

Z celé bývalé vlečky se jen v tomto přejezdu zachovaly koleje křížující místní kolmunikaci v dolní části města
-----
7.

Travou a stromky porostlý krátký rovinatý úsek štěrkového lože v tělese bývalé železniční vlečky
-----
8.

Z roviny přechází těleso bývalé železniční vlečky do pravotočivého obloukového asi metr vysokého náspu
-----
9.

V tomto místě je nejvyšší místo v pokračujícím obloukovém pravotočivém náspu bývalé vlečky
-----
10.

Na konci pravotočivého obloukového tělesa bývalé železniční vlečky je již násep velmi nízký
-----
11.

Zcela neznatelné místo kde byla druhá výhybka a odkud odbočovala první odbočka do horní části sklárny
-----
12.

Pohled na mírné levotočivé obloukové kamenité těleso bývalé vlečky a také první vjezdovou bránu
-----
13.

Černobílý betonový hraničník a silná vrstva štěrkového lože je všechno co zbylo ze třetí výhybky
-----
14.

Travou a náletovými dřevinami porostlý rovný úsek štěrkového lože mezi třetí výhybkou a druhým šturcem
-----
15.

Ve vzrostlých stromkách a a naházeném odpadu se ztrácí betonová kostka druhého šturcu bývalé vlečky
-----
16.

Klesající levotočivé těleso bývalé vlečky před sklárnou, v tělese zůstala silná vrstva štěrkového lože
-----
17.

O něco níže se nachází druhá vjezdová brána, jen modré terčíky říkají že zde vedla železniční vlečka
-----
foto červenec 2011
-----
xx

* Železnice Kladno hutě-Průhon důl *

15. ledna 2010 v 23:19 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1856
Ukončení provozu 1892
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
Úsek hutě odbočka-František důl zprovozněn 1856, úsek František důl-Průhon důl zprovozněn 1865
-----
1.

V areálu bývalých kovohutí za terénní vlnou vedou koleje, výhybka odbočky byla na rohu nové haly
-----
2.

Křižovatka ulic Huťská a Železárenská, šikmo přes ulici vedl další úsek vlečky před dolem František
-----
3.

Mírný oblouk bývalé vlečky u dolu František, vlevo kde stojí boudy byla odbočka k dolu František
-----
4.

Stále strměji stoupající ulice Železárenská za dolem František je další úsek dávno zaniklé vlečky
-----
5.

Konec Železárenské ulice před náspem hlavní silnice, kudy vedla bývalá vlečka dnes již nelze poznat
-----
6.

Za náspem hlavní silnice je těleso bývalé vlečky hluboko pod silničním náspem dnešní ulice Lesík
-----
7.

Zatáčka ulice Lesík, oblouk bývalé vlečky odbočoval do leva někam ke stromům u rodinného domu
-----
8.

V této změti stromů, keřů a trávy stál důl Průhon, kde končila bývalá vlečka dnes není možné poznat
-----
foto duben 2010
-----
xx

* 160-Mladotice-Potvorov *

15. ledna 2010 v 23:17 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1871
Přerušení stavby 1872
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Stavba tohoto úseku byla přerušena poté co došlo k obrovskému sesuvu zeminy v hlubokém zářezu před zastávkou Potvorov
-----
1.

Žatecké zhlaví nádraží Mladotice, původní těleso bylo později využito k vedení kolejí místní dráhy Mladotice-Rakovník
-----
2.

Klesající těleso za nádražím Mladotice, na původním tělese jsou koleje místní dráhy Mladotice- Rakovník po které se už od roku 1996 nejezdí
-----
3.

Železný příhradlový most přes Mladotický potok místní dráhy stále vede v trase nedostavěné železnice Mladotice-Potvorov
-----
4.

Do prava vedou koleje a násep místní dráhy Mladotice-Rakovník, do prava vede násep nedostavěné dráhy do Potvorova
-----
5.

Travou porostlý nedokončený rovný asi tři metry vysoký násep rozestavěné a nedostavěné železnice do Potvorova
-----
6.

Pohled na nedokončené těleso a začátek nedokončeného zářezu který v dálce je již dnes zarostlý vzrostlými stromy
-----
7.

Závozem přerušený asi pět metrů hluboký velmi široký rovný zářez je dnes také již porostlý vzrostlými stromy
-----
8.

Konec hlubokého širokého a hlubokého zářezu nedostavěné železnice je na dně porostlý travou a na březích zapadaný listím
-----
9.

Někudy tudy přes široké pole mělo vést pravě stavěné těleso železnice, po sesuvu u Odlezel zde nebyly terénní úpravy nikdy započaty
-----
10.

Podle terénních výpočtů za touto cestou mělo vést těleso právě stavěné železnice ale už tady nikdy kopnuto krumpáčem nebylo
-----
11.

Vpravo od lesní cesty je vidět pravostranný odvodňovací příkop což je pokračování právě budovaného tělesa železnice
-----
12.

Pohled na nedokončený násep asi jeden metr vysokého rovného tělesa budované železnice který je porostlý vzrostlými stromy
-----
13.

Další úsek nedokončeného širokého mírně pravotočivého tělesa uprostřed lesa je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
14.

V tělese rozestavěné železnice se nachází rozpadající se kamenný most který byl rozestavěn a nedokončený byl opuštěn
-----
15.

Přes údolí místního potoka měl být most, pohled na nedokončený mohutný severní násep, most se ani nezačal stavět
-----
16.

Další úsek rozestavěné železnice je velmi dlouhý rovný úsek asi metr vysokého a širokého tělesa uprostřed lesa
-----
17.

Tento úsek dlouhého širokého a rovného tělesa rozestavěné železnice v lese se hojně využívá jako lesní cesta
-----
18.

Za současným přejezdem přes těleso rozestavěné železnice je vidět konec asi dva metry vysokého rovného tělesa
-----
19.

Poslední úsek nedokončeného asi padesát metrů dlouhého rovného náspu, dále jsou již viditelné důsledky obrovského závalu
-----
20.

Dále se nachází částečně z leva vykopaný a z prava částečně zavalený zářez, celý tento úsek je asi padesát metrů dlouhý a asi čtyři metry hluboký
-----
21.

Asi padesát metrů před Odlezelským jezerem je konec částečně vykopaného a částečně zavaleného zářezu rozestavěné železnice
-----
22.

Před Odlezelským jezerem se zachoval částečně vykopaný rovný asi dva metry hluboký zářez rozestavěné železnice
-----
23.

Tímto obrovským závalem ohromné masy zeminy vzniklo Odlezelské jezero po jehož dně mělo vést těleso právě budované železnice
-----
24.

Hluboké údolí Mladotického potoka za Odlezelským jezerem, kudy tudy měla vést právě budovaná železnice mi není známo
-----
25.

Novější úsek železnice před zastávkou Potvorov, jak a kudy zde měla vést rozestavěná železnice se mi dosud zjistit nepodařilo
-----
foto květen 2014
-----
xx

* Železnice Ústí nad Labem záp. nádr.-Předlice nákl. *

15. ledna 2010 v 23:13 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Doposud se mi nepodařilo zjistit kterému podniku tato vlečka sloužila
-----
1.

Severní zhlaví a koncový šturc bývalé vlečky na severozápadním okraji ústecké části Staré Předlice
-----
2.

Celkový pohled na štěkové lože bývalého seřadiště, podle kamenitých pruhů byly zde čtyři koleje
-----
3.

Pohled na mírně pravotočivě odbočující jižní zhlaví bývalého seřadiště před dálničním mostem
-----
4.

Místo kde byla odbočka, do prava odcházela trať na západní nádraží, rovně vedly koleje k nákladišti
-----
5.

Rovný úsek bývalé vlečky před dálničním mostem, tady začínal areál nákladiště bývalé vlečky
-----
6.

Uprostřed bývalého rozlehlého nákladiště zůstal přejezd kde se zachovalo asi deset metrů kolejí
-----
7.

Někde tady pod dálničním mostem byl konec rozlehlého náklasiště a stál zde také jižní šturc
-----
8.

Pravotočivý obloukový úsek štěrkového tělesa bývalé vlečky asi sto metrů před dálničním mostem
-----
9.

Torzo poničeného a rezavějícího šturcu v obloukovém tělese bývalé vlečky pod dálničním mostem
-----
10.

Začátek dlouhého levotočivého obloukového tělesa bývalé vlečky ve kterém zůstaly betonové pražce
-----
11.

Další pokračování obloukového asi půl metru vysokého tělesa bývalé vlečky za dálničním mostem
-----
12.

Dva kolejnicové sloupy jsou pozůstatky vjezdové brány do objektu v obloukovém tělese bývalé vlečky
-----
13.

Pokračování levotočivého obloukového náspu bývalé vlečky před silničním a dálničním mostem
-----
14.

Souběžně vedoucí pozůstatky bývalé vlečky a trati 130 kousek za silničním a dálničním mostem
-----
15.

Asi padesátimetrový obloukový pozůstatek kolejí a příjezdová výhybka před západím nádražím
-----
16.

Opačný konec zbytku kolejí v obloukovém tělese bývalé vlečky vedoucí souběžně s tratí 130 a 132
-----
17.

Poslední mírně obloukový úsek tělesa mezi výhybkou s kolejemi a šturcem u zhlaví západního nádraží
-----
18.

Ve šturcu na západním nádraží zůstaly dvě kolejnice které jsou stále zajištěny dřevěným pražcem
-----
foto duben 2010
-----
xx

* Železnice Stochov nádraží-Rynholec doly *

15. ledna 2010 v 23:11 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1907
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Tento krátký zbytek kolejí na rakovnickém zhlaví nádraží Stochov /Lány/ je začátek bývalé vlečky
-----
2.

Pozůstatek prvního přejezdu za nádražím Stochov /Lány/, koleje byly uříznuty a ponechány v přejezdu
-----
3.

Rovný úsek tělesa náspu bývalé vlečky za prvním přejezdem se dnes používá jako místní cesta
-----
4.

Dlouhý rovný úsek tělesa náspu bývalé železnice leží uprostřed mezi nádražím Stochov a důlní oblastí
-----
5.

V mělkém zářezu bývalé dráhy na štěrkovém loži se zachoval jeden pražec ve značném stadiu rozkladu
-----
6.

Další úsek nízkého tělesa náspu bývalé vlečky pokračuje mírným a táhlým pravotočivým obloukem
-----
7.

Pokračování asi metr vysokého levotočívého obloukového náspu bývalé vlečky u zahrádkové kolonie
-----
8.

Mírně klesající rovný úsek tělesa bývalé vlečky před mostem přes místní odvodňovací potůček
-----
9.

Klenutý kamenný most v tělese bývalé vlečky se již začíná pomalu ale zcela jistě rozpadat
-----
10.

V hlubokém a širokém zářezu bývalé vlečky a místní silnice k obytné části dolu byl druhý přejezd
-----
11.

Úzký průsek v džungli náletových dřevin je pokračování hlubokého zářezu za druhým přejezdem
-----
12.

Z větší části zavezený hluboký zářez bývalé vlečky před dolem u Rynholce, na obzoru důl Čs. Armády
-----
foto květen 2010
-----
xx

* Železnice Praha Veleslavín nádraží-teplárna *

15. ledna 2010 v 23:09 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1962
Ukončení provozu 2008
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pohled na stavědlo č.1 dejvického zhlaví stanice Veleslavín, někde tady byla výhybka odkud začínala bývalá vlečka
-----
2.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky vedoucí podél tratí 120, v tomto místě byla další výhybka a odstavná kolej
-----
3.

O několik metrů dále stále kesající těleso bývalé železniční vlečky přechází do mírného pravotočivého oblouku
-----
4.

Plocha bývalého kolejiště před ateálem tepárny, bývalá železniční vlečka se tady dělila na několik kolejí
-----
5.

Areál veleslavínské teplárny, na ploše bývalého klejiště není nic co by připomínalo že zde bylo několik kolejí
-----
foto prosinec 2011
-----
xx

Úzkokolejka Židlochovice cukrovar-Měnín dvůr I.

15. ledna 2010 v 23:08 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1922
Délka drážky 23 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
Mapa celé zemědělské železnice
-----
1.Úsek Židlochovice-Nový Dvůr odbočka, 13 km, provoz xxxx-xxxx
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
-----
xx

Úzkokolejka Židlochovice cukrovar-Měnín dvůr II.

15. ledna 2010 v 23:07 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
pokračování
Mapa celé zemědělské železnice
-----
2. Úsek Nový Dvůr-Měnín dvůr, 10 km, provoz xxxx-xxxx
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
-----
xx