Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Prosinec 2008

Železnice Vsetín nádraží-Zbrojovka

10. prosince 2008 v 22:24 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1945
Ukončení provozu 1998
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Jizerka Hnojový Dům-Jelení Stráň

5. prosince 2008 v 22:26 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1956
Ukončení provozu 1969
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Okrouhlík hájovna-Jordán polesí

5. prosince 2008 v 22:21 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1928
Ukončení provozu 1930
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
Upozornění-železnice se nachází ve Vojenském prostoru Brdy a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Úzkokolejka Řevničov nádraží-Motolka-Černý Les *

5. prosince 2008 v 22:15 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1919
Ukončení provozu 1927
Délka drážky 12 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-Mníšková železnice-
-----
1.

Za tímto plotem se nachází objekt pily v Lesné u řevničovského nádraží odkud úzkokolejka začínala
-----
2.

První široký a tři metry hluboký zářez bývalé úzkokolejné lesní železnice za řevničovskou pilou
-----
3.

Hodně dlouhé rovné a asi metr vysoké těleso bývalé lesní železnice mezi pilou a mostem
-----
4.

Další rovný úsek nízkého tělesa bývalé úzkokolejné lesní železnice před mostem přes trať 120
-----
5.

Kamenný most přes dráhu 120 z Prahy do Rakovníka, úzkokolejka vedla po pravé straně mostu
-----
6.

Snadno rozeznatelné obloukové těleso bývalé úzkokolejné lesní železnice za mostem
-----
7.

Trávou zarostlý první oblouk bývalé železnice v lese slouží dnes jako široká lesní cesta
-----
8.

Velmi dlouhá druhá rovina rozjěžděného tělesa bývalé lesní úzkokolejky před oblastí Merkovka
-----
9.

Široký a asi metr hluboký druhý obloukový zářez bývalé železnice v oblasti Merkovka
-----
10.

Lesní cestu kdysi křížovala bývalá lesní železnice prvnmí přejezdem v oblasti Merkovka
-----
11.

Pomalu zanikající těleso bývalé lesní úzkokolejky za prvním přejezdem v oblasti Merkovka
-----
12.

Vzrostlými stromy zarostlý násep bývalé železnice, začátek nejvyššího náspu na celé lesní železnici
-----
13.

Koncový úsek nejvyššího rovného náspu bývalé lesní úzkokolejné železnice také zarůstá stromy
-----
14.

Nízký asi půl metru vysoký mírně obloukový násep bývalé úzkokolejky za oblastí Merkovka
-----
15.

Dobře viditelný a snadno průchodný asi stometrový úsek bývalé železnice před hlavní silnicí
-----
16.

Bývalá úzkokolejná železnice křížila šikmo přejezdem hlavní silnici z Rakovníka do Nového Strašecí
-----
17.

Další dobře viditelný úsek náspu bývalé lesní úzkokolejky za hlavní silnicí Rakovník-Nové Strašecí
-----
18.

Hustě zeleným mechem zarostlý rovný asi metr hluboký úsek zářezu v lese za hlavní silnicí
-----
19.

Částečně mechem porostlý rovný asi půl metru vysoký úsek náspu v lese před oblastí Motolka
-----
20.

Velmi ostrý pravotočivý obloukový nízký násep bývalé úzkokolejky před výhybkou v oblasti Motolka
-----
21.

Odbočka Motolka, výhybkou zde odbočovala z hlavní tratě krátká trať na nákladiště Motolka
-----
22.

Bagrováním rozšířený pravotočivý oblouk bývalé úzkokolejné lesní železnice k nákladišti Motolka
-----
23.

Na tomto místě byla plocha nákladiště Motolka kde končila jediná kolejová odbočka lesní železnice
-----
24.

Pravotočivý úsek asi metr hlubokého zářezu bývalé úzkokolejky za výhybkou v oblasti Motolka
-----
25.

Velmi dlouhý rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky před druhým přejezdem v oblasti Motolka
-----
26.

Dobře viditelný trávou porostlý asi metr vysoký úsek tělesa mezi druhým a třetím přejezdem
-----
27.

Stále ještě viditelný obloukový asi metr hluboký zářez za třetím přejezdem za oblastí Motolka
-----
28.

Vzrostlými stromy a zeleným mechem porostllý dobře viditelný zářez u lesní cesty před mýtinou
-----
29.

Částečně pískem zahrnuté rovné těleso bývalé úzkokolejky na mýtině před oblastí U Tří Stolů
-----
30.

Rozšířené levotočivé obloukové těleso bývalé železnice za mýtinou před oblastí U Tří Stolů
-----
31.

Asi metr vysoké pravotočivé obloukové těleso bývalé úzkokolejky v lese před nákladištěm U Tří Stolů
-----
32.

Trávou a náletovými dřevinami zarůstající plocha bývalého nákladiště úzkokolejky U Tří Stolů
-----
33.

Vybagrováním přerušený asi tři metry vysoký násep bývalé lesní železnice před osadou U Tří Stolů
-----
34.

Další asi pět metrů dlouhé přerušení metr vysokého náspu bývalé úzkokolejky v osadě U Tří Stolů
-----
35.

Rovný a asi metr vysoký násep tělesa bývalé lesní úzkokolejné železnice za osadou U Tří Stolů
-----
36.

Vysokou a hustou trávou zarostlé rovné těleso bývalé úzkokolejky v oblasti Stará Mýt
-----
37.

Dnes již dávno zaniklý přejezd bývalé lesní úzkokolejky mezi polemi za oblastí Stará Mýt
-----
38.

Někde v těchto místech byl přejezd bývalé úzkokolejné lesní železnice u obory Bažantnice
-----
39.

Křižovatka polních cest u Bažantnice, napříč touto křižovatkou vedla bývalá lesní úzkokolejka
-----
40.

Dnes již dávno zaniklé těleso úzkokolejky před lesem vedlo vpravo od břízy v oblasti U Kříže
-----
41.

Znatelný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky od oblasti U Kříže ke čtvrtému přejezdu
-----
42.

Čtvrtým přejezdem se křížila bývalá železnice se silnicí z obce Nový Dům k rozcestí u Svaté Alžběty
-----
43.

Snadno průchodný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky mezi čtvrtým a pátým přejezdem
-----
44.

Pohled na místo kde byl pátý přejezd bývalé lesní úzkokolejky na okraji Černého lesa
-----
45.

Dlouhý a rovný úsek bývalé úzkokolejky za pátým přejezdem je dnes širokou lesní cestou
-----
46.

Asi metr vysoké a rovné těleso bývalé úzkokolejky je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
47.

Rovné a asi půl metru vysoké těleso bývalé úzkokolejky dnes zakrývají spadané listí a větve
-----
48.

Jen hustá a nízká tráva ukazuje kudy vede nízké obloukové těleso bývalé úzkokolejky
-----
49.

Téměř neznatelné mírně obloukové těleso bývalé úzkokolejky před nákladištěm v Černém Lese
-----
50.

Plocha kde kdysi bylo nákladiště Černý Les, v tomto místě byl koncový šturc úzkokolejky
-----
foto září 2009
-----
xx

Železnice Kunín zastávka-Kunín cihelna

5. prosince 2008 v 21:34 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Úzkokolejka Mrzkovice překladiště-Malý Mlýnek *

5. prosince 2008 v 21:30 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1922
Ukončení provozu 1940
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-----
1.

Mrzkovice u železniční zastávky, v tomto zemědělském areálu začínala bývalá úzkokolejka a bylo tady také překladiště
-----
2.

Na místě dnešní jednoduché úzké lávky pro pěší kdysi stál mohutný úzkokolejný železniční most přes řeku Sázavu
-----
3.

Pohled směrem k osadě Mariadol na mohutný železniční násep za mostem po kterém dnes vede asfaltová pěšina
-----
4.

Přes osadu Mariadol vedly koleje bývalé úzkokolejky v levém pruhu silnice podél čelní řady nových baráků
-----
5.

Pod dnešní asfaltovou silničkou se ztrácejí všechny pozůstatky tělesa bývalé úzkokolejky za osadou Mariadol
-----
6.

Mezi poli vedlo asi půl metru vysoké těleso bývalé úzkokolejky které bylo odstraněno a v profilu vede dnešní silnička
-----
7.

Před bývalým přejezdem bývalá úzkokolejka pokračovala táhlým levotočivým obloukem směrem k Malému Mlýnku
-----
8.

V osadě Františkodol se bývalá úzkokolejka přejezdem šikmo křížila se silnicí z osady Radkovec do obce Lipnička
-----
9.

Za bývalým přejezdem pokračuje těleso bývalé úzkokolejky po dobře viditelném a snadno průchodném pravotočivém tělese
-----
10.

Dále rovné těleso bývalé úzkokolejky pokračuje před propustí mezi lesem a loukami v údolí Pstružného potoka
-----
11.

Stále zachovalá kamenná propust v asi metr vysokém mírně pravotočivém obloukovém tělese náspu bývalé úzkokolejky
-----
12.

Další rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice za kamennou propustí je porostlý velmi řídkou a nízkou travou
-----
13.

Následuje další rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky na okraji lesa který je dobře viditelný a velmi snadno průchodný
-----
14.

Hlouběji v lese vede další rovný úsek dobře viditelného tělesa bývalé úzkokolejky kde se zachovaly málo znatelné prohlubně po pražcích
-----
15.

Vzrostlými stromy porostlý asi půl metru vysoký násep bývalé úzkokolejky před povodní zničeným kamenným můstkem
-----
16.

Z povodní zničeného a odplaveného kamenného můstku přes místní potůček zůstalo jen několik opracovaných kamenů
-----
17.

Za zničeným můstkem těleso bývalé úzkokolejky přešlo z náspu do rovného a nízkého zářezu který už zarůstá travou
-----
18.

Z úzkého náspu bývalé úzkokolejky kousek od hráze bylo časem těleso odstraněno a výsledkem je tato lesní cesta
-----
19.

Poslední znatelný mírně obloukový pravotočivý úsek tělesa bývalé úzkokolejky v lesíku před Malým Mlýnkem
-----
20.

Ve stromoví se ztrácí budovy objektu Malý Mlýnek, kudy a jak tudy vedlo těleso bývalé úzkokolejky již není poznat
-----
foto říjen 2013
-----
xx

Úzkokolejka Mladějovice nákladiště-Krakořice důl

5. prosince 2008 v 21:24 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1948
Ukončení provozu 1965
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Borky pila-Cikháj pila

5. prosince 2008 v 21:18 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1931
Ukončení provozu 1934
Délka drážky 3 km
Rozchd kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Duncan lomy-Kamenný Potok přehrada

5. prosince 2008 v 21:12 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Nižbor Nová Huť-František důl Otročiněves

5. prosince 2008 v 21:03 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 500 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

321 Albrechtice u Českého Těšína-Marklowice PKP

5. prosince 2008 v 20:48 | čert.007 |  Přeshraniční železnice
Zahájení provozu 1914
Ukončení provozu 1931
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Železnice Rotava nádraží-Rotava překladiště *

1. prosince 2008 v 17:31 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1890
Ukončení provozu 2005
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží rotava
-----
2.

první most
-----
3.

přejezd
-----
4.

za přejezdem
-----
5.

před obloukem
-----
6.

oblouk
-----
7.

výhybka
-----
8.

odbočka
-----
9.

šturc
-----
10.

za seřadištěm
-----
11.

krátká rovina
-----
12.

těleso u potoka
-----
13.

dlouhá rovina
-----
14.

štěrkové lože
-----
15.

zarostlé těleso
-----
16.

před mostem
-----
17.

druhý most
-----
18.

u čističky
-----
19.

můstek
-----
20.

před obcí
-----
21.

v obci
-----
22.

před fabrikou
-----
23.

třetí most
-----
24.

překladiště
-----
foto listopad 2014
-----
xx

* Železnice Andělská Hora odbočka-elektrárna *

1. prosince 2008 v 17:26 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1914
Ukončení provozu 1966
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

V levotočivém oblouku trati do Liberce kdysi byla odbočka vlečky do elektrárny, zachoval se zde jen obytný domek
-----
2.

Pohled na levotočivě pokračující těleso bývalé železniční vlečky od domku bývalé odbočky směrem na Liberec
-----
3.

Pokračování téhož širokého levotočivého obloukového tělesa bývalé železniční vlečky vedoucí souběžně s tratí 089
-----
4.

V tomto místě rovné těleso bývalé železniční vlečky pokrývá asi metrová vrstva navezené hlíny v asi stometrové délce
-----
5.

Hustými stromky porostlá, málo viditelná a těžko průchodná plocha bývalého seřadiště, na ploše byly asi tři koleje
-----
6.

Budova kde jsou umístěny hluboké výsypné šachty a kudy vedla bývalá železniční vlečka se pomalu ale jistě rozpadá
-----
7.

Odstavná plocha pro prázdné vagony za výsypkou dnes zarůstá malými i vzrostlými stromy a je těžko průchodná
----
8.

Tyto dvě šikmo zazděné kolejnice na konci náspu označují místo kde byl koncový šturc bývalé železniční vlečky
-----
foto únor 2012
-----
xx

Pionýrská železnice Pionýrské nad Ohří

1. prosince 2008 v 17:25 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Pionýrská železnice Bohumín

1. prosince 2008 v 17:23 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Železnice Dolní Lipka-Medzylesie

1. prosince 2008 v 9:18 | čert.007 |  Železniční spojky
Zahájení provozu 1939
Ukončení provozu 1947
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Železnice Dolní Rychnov stavebniny-Sokolov Michal důl

1. prosince 2008 v 9:15 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Uoknčení provozu
Délka dráhy
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Železnice Mělník nádraží-Mělník cukrovar *

1. prosince 2008 v 9:13 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1889
Ukončení provozu 2007
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm

00. 005 měl mapa

-----
1.

Pohled na všetatské zhlaví nádraží Mělník, v tomto místěza zhlaví odbočovaly tři samostatné železniční vlečky
-----
2.

První přejezd za nádražím, v asfaltu jsou dobře viditelné pruhy po odstaněných kolejích které byly přeasfaltovány
-----
3.

Širokým mírně obloukovým náspem pokračovaly koleje bývalé železniční vlečky k mostu přes říčku Pšovku
-----
4.

Zachovalý betonový most přes říčku Pšovku je dnes hojně využíván cyklisty i pěšími jako zkratka do města
-----
5.

Rostoucí travou porostlý asi dvacetimetrový úsek tělesa náspu bývalé vlečky od plotu autobazaru ke hlavní silnici
-----
6.

Dva pruhy před a dva pruhy za silnicí překryté novým asfaltem jsou místa kudy vedly koleje bývalé železniční vlečky
-----
7.

Někde v tomto místě před cukrovarem je pod silnicí podjezd bývalé železniční vlečky který není přístupný
-----
foto duben 2011
-----
xx

* 010 Týnec nad Labem-Česká Třebová *

1. prosince 2008 v 9:12 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1845
Ukončení provozu 2015
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
------
1. Úsek Týnec nad Labem-Kojice, 3 km, provoz 1845-1956
-----
1.

Od zastávky Týnec nad Labem souběžně se silnicí pokračovalo těleso bývalé dvojkolejné železnice
-----
2.

Před zatáčkou silnice se málo znatelné těleso bývalé dvojkolejky ztrácí v husté vegetaci
-----
3.

Pokračování širokého trávou zarostlého tělesa bývalé dvojkolejky za nájezdem silnice na most
-----
4.

První křížování bývalé dvojkolejky s nově vybudovaným koridorem
-----
5.

Za prvním křížování s koridorem pokračuje těleso bývalé dvojkolejky zarostlým zářezem
-----
6.

O něco dále těleso bývalé dvojkolejky vede pod skálou a je zavezeno asi půlmetrovou vrstvou navážky
-----
7.

Nízkou trávou zarostlý široký dvojkolejný násep bývalé železnice před dvěma mosty
-----
8.

Cihlově kamenný můstek z Pernerovy jednokolejné dráhy se dnes již pomalu začíná rozpadat
-----
9.

Druhé křížování bývalé dvojkolejky s koridorem za dvěma dnes již nepoužívanými mosty
-----
10.

Těleso bývalé dvojkolejky za překřížením s koridorem dnes slouží jako přístupová cesta k chatám
-----
11.

Mírný oblouk bývalé dvojkolejky před strážním domkem na obzoru
-----
12.

Pohled na chatovou osadu a bývalý strážní domek který dnes slouží jako rekreační objekt
-----
13.

Rovné těleso bývalé dvojkolejky před mostem je využíváno jako přístupová cesta do chatové osady
-----
14.

Most s kamennými portály a železobetonovými překlady je největší stavbou na celém úseku
-----
15.

Vysoký a široký násep bývalé železnice za mostem je dnes používám jako zkratka místními chataři
-----
16.

Dobře viditelné a snadno průchodné těleso bývalé dvojkolejky před rybníkem
-----
17.

Vzrostlými stromy zarostlé asi čtyři metry vysoké a šest metrů široké těleso dráhy u rybníka
-----
18.

Mírně obloukové asi pět metrů vysoké těleso bývalé dvojkolejky za rybníkem je stále průchodné
-----
19.

Trnitým křovím zarostlý poslední rovný úsek tělesa bývalé železnice před Kojicemi
-----
20.

Sporé pozůstatky tělesa bývalé dvojkolejky pořed napojením na nový koridor před zastávkou Kojice
-----
foto duben 2009
-----
xx
-----------
2. Úsek Ústí nad Orlicí-Ústí nad Orlicí město, délka 1 km, provoz 1845-2015
-----
1.

nádraží ústí nad orlicí
-----
2.

pernerův most přes orlici
-----
3.

vybagrovaný násep za mostem
-----
4.

původní násep
-----
5.

na původním náspu
-----
foto duben 2015
-----
xx
-----------
3. Úsek Dlouhá Třebová-Česká Třebová, 1 km, provoz 1845-2003
-----
1.

Začátek přeložky pokračuje rovně, původní dráha odcházela do pravotočivého oblouku podle stěny
-----
2.

Široké obloukové těleso bývalé dvojkolejky u kamenné stěny je zarostlé vysokou trávou
-----
3.

Začínající úsek obloukového tělesa náspu za kamennou stěnou je porostlý nízkou trávou
-----
4.

Široké obloukové těleso bývalé dvojkolejky před mostem je zarostlé vysokou trávou
-----
5.

Pohled na vybagrovaný násep a místo kde stával severní portál původní Pernerovy dráhy
-----
6.

Pohled na zbytek obloukového náspu a místo kde stál jižní portál dnes již zbouraného mostu
-----
7.

Krátký a rovný úsek tělesa za mostem, na obzoru je vidět navážka na tělese původní dráhy
-----
8.

Další asi stometrový úsek tělesa bývalé železnice je zavezen asi jednometrovou vrstvou hlíny
-----
9.

Původní těleso bývalé dvojkolejky za zavezeným úsekem přerušuje velmi hluboký rigol
-----
10.

V tomto místě se opuštěné těleso původní dvojkolejky opět napojuje na stávající železnici
-----
foto prosinec 2008
yy

* 012 Pečky-Radim *

1. prosince 2008 v 9:11 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1882
Ukončení provozu 1953
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží pečky
-----
2.

oblouk
-----
3.

koleje
-----
4.

vjezdová brána
-----
5.

pražce
-----
6.

vrata
-----
7.

těleso
-----
8.

násep
-----
9.

stěna
-----
10.

trať 012
-----
foto květen 2015
-----
xx