Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Listopad 2008

* Úzkokolejka Leštinka třídírna-Zvěřinov lom *

11. listopadu 2008 v 22:43 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Pohled do rozpadající se ruiny třídírny vytěženého kamene, jak a kudy zde vedla bývalá úzkokolejka již dnes není patrné
-----
2.

Mezi třídírnou a správními budovami lomu se v obloukovém tělese bývalé úzkokolejky zachovalo několik dřevěných pražců
-----
3.

Areál správních budov a opravárenských dílen v Leštince, celý areál je opuštěn a budovy se pomalu ale nezadržitelně rozpadají
-----
4.

Široké a rovné těleso bývalé úzkokolejky před odbočkou do lomu Ekhardt je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
5.

Tímto údolím vedla kolejová odbočka do lomu Ekhardt, v dnešní cestě se zachovalo několik prohlubní po pražcích
-----
6.

Dnes již zatopený hluboký lom Ekhardt, kudy a jak zde vedly a kde končily koleje bývalé úzkokolejky dnes již není poznat
-----
7.

Za odbočkou k lomu Ekhardt pokračovala hlavní trať po tomto mírně pravotočivém obloukovém širokém náspu
-----
8.

V tomto místě před ostrým pravotočivým obloukem se již široké těleso začíná ztrácet v trávě a nízkých stromkách
-----
9.

Tato hustá a nepropustná džungle zeleně v sobě skrývá pozůstatky ostrého pravotočivého oblouku bývalé úzkokolejky
-----
10.

Málo znatelný asi metr vysoký břeh který odděloval cestu od tělesa bývalé úzkokolejné železnice za obloukem
-----
11.

Další úsek málo znatelného tělesa bývalé úzkokolejky který se skrývá v husté vysoké trávě a v náletových dřevinách
-----
12.

Na již trochu viditelném rovném tělese náspu bývalé úzkokolejky roste vzrostlý strom a nízký hustý porost kopřiv
-----
13.

Kdesi uprostřed mezi pravotočivým obloukem a zvěřinovským lomem je vidět řidkou travou zarostlý rovný násep
-----
14.

Vzrostlými a hustými kopřivami porostlý velmi nízký rovný násep tělesa bývalé úzkokolejky který vede podél pole
-----
15.

Částečně odkryté a spadaným listím pokryté rovné těleso bývalé úzkokolejky které vede v mělkém zářezu u lesa
------
16.

Před zvěřinovským lomem se jakékoliv pozůstatky bývalé úzkokolejky ztrácejí v husté trávě a vzrostlých stromkách
-----
17.

Tento shnilý a rozpadající se pražec ve zvěřinovském lomu je jediný důkaz že tudy vedly koleje bývalé úzkokolejky
-----
foto červen 2012
-----
xx

* Železnice Osek nádraží-Hrdlovka Alexandr důl *

11. listopadu 2008 v 22:36 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----

Přehledná mapacelé železniční vlečky
-----

1. Východní úsek bývalé vlečky přes oblast Pod Nelsonem, délka dráhy 2 km, provoz xxxx-xxxx
Kratší starší východní úsek této vlečky z nádraží Osek až Hrdlovka Alexandr důl přes oblast Pod Nelsonem, po zrušení tohoto úseku byl postaven delší západní úsek přes oblast V Háji
zde je zdokumentován menší severní úsek bývalé železnice který je volně přístupný, větší část pozůstatků bývalé vlečky dále na jih za Loučenským potokem jsou hluboko pod navezenou hlušinou
-----
1.

Za nádražím Osek směrem na Litvínov vedla souběžně s dnešní dráhou 134 také vlečka do dolu Alexandr, z bývalé vlečky se zachovaly dva betonové mostní portály přes místní silnici
-----
2.

Podél železniční trati 134 vede souběžně obloukopvé těleso bývalé železniční vlečky porostlé hustou travou
-----
3.

Málo znatelné mírně klesající rovné těleso náspu bývalé železniční vlečky je porostlé stromky a hustou travou
-----
4.

V klesajícím rovném tělese náspu bývalé železniční vlečky se zachovala propust skládající sez trubky a betonové stěny
-----
5.

Vysoké mírně klesající rovné těleso náspu původní tratě bylo vybagrováním přerušeno a v jeho místě dnes vede hlavní silnice
-----
6.

Od hlavní silnice k Loučenskému potoku se zachovalo asi dvacet metrů původního zářezu bývalé železniční vlečky
-----
7.

Z bývalé železniční vlečky za Loučenským potokem se již nic nezachovalo, všechno je již pod silnou vrstvou hlušiny
-----

2. Západní úsek bývalé vlečky přes oblast V Háji, délka dráhy 3 km, provoz xxxx-xxxx
-----
8.

Pohled na pozůstatek novějšího náspu bývalé železniční vlečky který byl také přerušen výstavbou hlavní silnice
-----
9.

Šikmo přes dnešní hlavní silnici vedlo mírně klesající rovné těleso náspu bývalé železniční vlečky, pohled směrem k Litvínovu
-----
10.

Řidkou travou porostlé dlouhé rovné široké těleso nízkého náspu které vede mezi hlavní silnicí a Loučenským potokem
-----
11.

Málo znatelné těleso bývalé železniční vlečky v lesíku které je zarostlé vysokou travou a náletovými dřevinami
-----
12.

Více znatelné rovné asi metr vysoké těleso náspu bývalé železniční vlečky uprostřed lesíka mezi silnicí a potokem
-----
13.

Nezvratný důkaz že tudy vedla železniční vlečka je silná vrstva štěrkového lože a dřevěný již silně shnilý pražec
-----
14.

Dále koleje bývalé železniční vlečky na konci lesíka překonávaly široký Loučenský potok po mohurném betonovém mostě
-----
15.

Ještě jeden pohled na mouhtný betonový most přes Ločenský potok, kolik vlaků ať už prázdných nebo s ulím po něm přejelo?
-----
16.

Za mostem přes Loučenský potok bylo rovné těleso bývalé železniční vlečky vybagrováno a nahradil ho odvodňovací rigol
-----
foto srpen 2012
-----
xx

* Železnice Bohosudov- Sobědruhy-Staré Srbice důl *

11. listopadu 2008 v 22:34 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 10 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží bohosudov
-----
2.

za nádražím bohosudov
-----
3.

přes glavní silnici
-----
4.

násep v lese
-----
5.

těleso za lesem
-----
6.

zavezený zářez
-----
7.

klesající těleso
-----
8.

zarostlé těleso
-----
9.

vybagrované těleso
-----
10.

druhý přejezd
-----
11.

před dolem žofie
-----
12.

důl žofie
-----
13.


neznámý důl
-----
14.

ku dolu jan
-----
15.

důl jan
-----
16.

oblouk
-----
17.

třetí přejezd
-----
18.

čtvrtý přejezd
-----
19.

př dolem
-----
20.

důl margita
-----
21.

odbočka
-----
22.

za odbočkou
-----
23.

před fabrikou
-----
24.

u fabriky
-----
25.

výhybka
-----
26.

vysoký násep
-----
27.

před dolem o c
-----
28.

důl elbe company
-----
29.

ku dolu srbice
-----
30.

důl srbice
-----
31.

zavezený zářez
-----
32.

začínající násep
-----
33.

přerušený násep
-----
34.

pokračování náspu
-----
35.

rovné těleso
-----
36.

pátý přejezd
-----
37.

staré srbice
-----
38.

šestý přejezd
-----
39.

stoupající těleso
-----
40.

rozorané těleso
-----
41.

před dolem margita
-----
42.

v dole margita
-----
43.

za dolem margita
-----
44.

důl frida
-----
foto září 2015
-----
xx

* Železnice Dobřenice nádraží-Syrovátka cukrovar *

11. listopadu 2008 v 22:23 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Pohled na zhlaví nádraží Dobřenice, vedle hlavní trati jsou trávou zarostlé koleje bývalé vlečky
-----
2.

Trávou zarostlé koleje a první šturc bývalé vlečky vedle hlavní trati za nádražím Dobřenice
-----
3.

Náletovými dřevinami a vysokou trávou zarůstající začátek oblouku bývalé vlečky za nádražím Dobřenice
-----
4.

O kus dále pokračování obloukového tělesa bývalé vlečky je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
5.

Trnité keře na okraji kamenitého tělesa bývalé vlečky před mostem přes Trávnický potok
-----
6.

Cihlově kamenný klenutý most přes Trávnický potok je jedinou stavbou na celé bývalé vlečce
-----
7.

Další úsek bývalé vlečky za mostem je po okrajích zarostlý trnitými keři, jinak je snadno průchozí
-----
8.

Místo kde byla první výhybka, později byla odstraněna a zůstala zde trať která končila v dolní části cukrovaru
-----
9.

V tomto úseku je násep bývalé vlečky před přejezdem částečně vybagrován a částečně zavezen hromadou hlíny
-----
10.

Na silnici před cukrovarem jsou v asfaltu viditelné pozůstatky prvního přejezdu bývalé vlečky
-----
11.

Objekt bývalého cukrovaru v obci Syrovátka, tato část bývalé vlečky končila u pravého čela budovy
-----
12.

Vysokým plevelem zarostlý úsek metr vysokého rovného náspu bývalé vlečky za první výhybkou
-----
13.

Tentýž asi metr vysoký násep bývalé vlečky u pole pomalu ale jistě zarůstá náletovými dřevinami
-----
14.

O něco výše je těleso náspu bývalé vlečky před druhým přejezdem o něco snadněji průchodným
-----
15.

Náletovými dřevinami a vysokou trávou zarůstající těleso náspu bývalé vlečky za druhým přejezdem
-----
16.

Stoupající rovný úsek tělesa asi půlmetru vysokého náspu bývalé vlečky za druhým přejezdem
-----
17.

Konec asi půl metru vysokého rovného náspu, dále je těleso bývalé vlečky vybagrováno
-----
18.

Úsek vybagrovaného stoupajícího náspu kde byla postavena druhá výhybka a odkud se jezdilo úvratí do cukrovaru
-----
19.

Vybagrovaný původní násep bývalé vlečky, podle šíře náspu byly zde alespoň tři koleje vedle sebe
-----
20.

Na širokém náspu bývalé vlečky zůstalo několik shnilých pražců, podle délky pražců zde byla výhybka
-----
21.

Zužující se násep bývalé vlečky před druhým šturcem je dobře viditelný a snadno průchdný
-----
22.

Trávou a náletovými dřevinami zarůstající druhý šturc bývalé vlečky nedaleko obce Trávník
-----
23.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky od šturcu na Trávníku směrem k hornímu cukrovaru
-----
24.

V této neprostupné džungli trávy, plevele, a náletových dřevin kdysi vedl asi půl metru vysoký násep
-----
25.

Málo znatelný úsek náspu bývalé vlečky před horním cukrovarem, dále již trať není znatelná
-----
26.

Horní část bývalého cukrovaru, druhá část bývalé vlečky končila u čelní stěny budovy cukrovaru
-----
27.

Za druhou výhybkou je těleso třetí odbočky bývalé vlečky napůl podélně zasypané novou zavážkou
-----
28.

Dnes již téměř neznatelný zářez tělesa bývalé vlečky v lesíku mezi druhou výhybkou a cukrovarem
-----
29.

Dnes již z větší části zeminou a sutí zavezený násep bývalé vlečky nedaleko cukrovaru
-----
30.

Ve vysoké trávě a hustém plevelu se nachází téměř neznatelné těleso bývalé vlečky u cukrovaru
-----
foto prosinec 2008
-----
xx

* Železnice Kladno Ostrovec-Engerth důl *

11. listopadu 2008 v 22:11 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1868
Ukončení provozu 1945
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
00. 005 eng maoa
-----
1.

Pohled na kralupské zhlaví nádraží Kladno-Ostrovec, bývalá železničná vlečka na důl Engerth odbočovala do leva
------
2.

Na tomto místě kde vede asfaltka v Závišově ulici je dnes zavezený asi metr hluboký obloukový zářez
-----
3.

Křižovatka ulic Braunovy a V. Kratochvíla, na návsi, bývalá železniční vlečka vedla místem kde jsou kontejnery
-----
4.

V místě sloupu elektrického vedení vedl asi půl metru hluboký obloukový zářez před dolem Engerth
-----
5.

Budovy bývalého dolu Engerth, bývalá železniční vlečka vedla dvěma kolejemi po dnešním trávníku se stromy
-----
foto duben 2011
-----
xx

* Úzkokolejka Pod Lopatou překladiště-Maršál nákladiště *

7. listopadu 2008 v 12:43 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1926
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-----
1.

šturc na překladišti
-----
2.

rampa na překladišti
-----
3.

první výhybka
-----
4.

začátek oblouku
-----
5.

pokračování oblouku
-----
6.

oblouk před mostem
-----
7.

chybějící most
-----
8.

násep za mostem
-----
9.

rovný zářez
-----
10.

stoupající rovina
-----
11.

druhá výhybka
-----
12.

těleso za druhou výhybkou
-----
13.

oblouk před pilou
-----
14.

místo kde stála pila
-----
15.

těleso za závorou
-----
16.

stoupající těleso
-----
17.

oblouk
-----
18.

dlouhá rovina
-----
19.

první přejezd
-----
20.

rovné těleso
-----
21.

těleso u neslivského rybníka
-----
22.

přerušený násep
-----
23.

před druhým přejezdem
-----
24.

druhý přejezd
-----
25.

třetí výhybka
-----
26.

kon kol
-----
27.

třetí přejezd
-----
28.

chybějící můstek
-----
29.

oblouk za můstkem
-----
30.

oblouk u skály
-----
31.

dlouhá rovina
-----
32.

mělké těleso
-----
33.

rovinka mezi stromy
-----
34.

rovný úsek v lese
-----
35.

těleso v lese
-----
36.

před čtvrtým přejezdem
-----
37.

čtvrtý přejezd
-----
38.

těleso mezi stromy
-----
39.

obloukové těleso
-----
40.

nízký obloukový násep
-----
41.

vysoký násep
-----
42.

nákladiště maršál
-----
foto leden 2016
-----
xx

* Železnice Zastávka u Brna-Zbýšov doly *

7. listopadu 2008 v 12:39 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1862
Ukončení provozu 2005
Délka dráhy 6 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Úsek Brno-Zbýšov Jindřich důl v provozu 1862-2005, úsek Jindřich důl-Anna důl v provozu 1873-1969, v současné době se železnice přestavuje z normálního rozchodu na rozchod 600 mm
-----
1.

za nádražím zastávka
-----
2.

změna rozchodu
-----
3.

odbočka k dolu ferdinand
-----
4.

chybějící most k dolu ferdinand
-----
5.

výhybna babice
-----
6.

rovný úsek úzkokolejky
-----
7.

muzeum průmyslových železnic
-----
8.

důl jindřich
-----
9.

těleso za dolem jindřich
-----
10.

rovný násep
-----
11.

most ve zbýšově
-----
12.

začátek zářezu
-----
13.

pokračování zářezu
-----
14.

pod mostem
-----
15.

obloukové těleso
-----
16.

nízký násep
-----
17.

výhybka
-----
18.

důl samson
-----
19.

za zbýšovem
-----
20.

rozcestí
-----
21.

obloukový násep
-----
22.

vysoký násep
-----
23.

obloukové těleso
-----
24.

konec náspu
-----
25.

důl anna
-----
foto červenec 2015
-----
xx

* 170 Klabava-Dýšina *

7. listopadu 2008 v 12:33 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1966
Přerušení stavby 1967
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

začátek přeložky
-----
2.

vysoký násep
-----
3.

konec vysokého náspu
-----
4.

nepostavený most
-----
5.

pokračování náspu
-----
6.

břeh širokého náspu
-----
7.

začátek širokého tělesa
-----
8.

pokračování širokého tělesa
-----
9.

rovné široké těleso
------
10.

konec rovného náspu
-----
11.

před obloukovým zářezem
-----
12.

v hlubokém zářezu
-----
13.

konec náspu před golfovým rezortem
-----
14.

trasa přes golfový rezort
-----
15.

zastávka dýšina
-----
foto leden 2018
-----
xx

* 126 Rudolice nad Bílinou-Most hlavní nádraží *

7. listopadu 2008 v 12:16 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1872
Ukončení provozu 1979
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Prostor nového nádraží Most, v tomto prostoru kdysi byla zastávka a nákladiště Rudolice nad Bílinou
-----
2.

Za novým mosteckým nádražím se zachoval přejezd ve kterém jsou kolejnice i přejezdová výplň
-----
3.

Betonová patka jižního portálu bývalého mostu přes řeku Bílinu, železná konstrukce byla snesena nedavno
-----
4.

Pohled na betonovou patku severního portálu bývalého železničního mostu přes řeku Bílinu
-----
5.

Mezi severním portálem bývalého mostu a nákladištěm je krátký a rovný úsek štěrkového tělesa
-----
6.

Plocha bývalého nákladiště na kterém byly asi čtyři koleje, ve štěrkovém loži se zachovalo několik betonových pražců
-----
7.

Dva betonové šturce, na levém se zachoval modrý terčík, to je vše co se zachovalo z původní dráhy a pozdější vlečky
-----
8.

Pohled na bývalý lom a budoucí jezero Most, v tomto prostoru stávalo původní město Most s oběma nádražími
-----
foto září 2011
-----
xx

* 130 Trmice-Duchcov-Most-Chomutov *

7. listopadu 2008 v 12:15 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1858
Ukončení provozu 1982
Délka dráhy 44 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.Úsek Trmice-Bohosudov, 7 km, provoz 1858-1982
-----
1.

Nádraží Trmice, do leva vedou koleje do Bíliny, vpravo je bývalá dvojkolejka na Bohosudov ze které je dnes seřadiště a vlečka hnědouhelných dolů
-----
2.

Za seřadištěm trmického nádraží z bývalé dvojkolejky zbyla jedna kolej sloužící posunu na seřadišti
-----
3.

Koncový šturc bývalé dvojkolejky za seřadištěm, dále je jen tráva a jáma po dole Chabařovice, dnešní jezero Milada
-----
4.

Jezero Milada, pohled od starého chabařovického nádraží na Trmice, na místě dnešního jezera vedla dvojkolejka a byla zde zastávka Tuchomyšl
-----
5.

Chabařovice staré nádraží, z rozsáhlého kolejiště zde zůstala jen jedna kolej sloužící k posunu vlaků Viamontu
-----
6.

Oblouk mezi starým chabařovickým nádražím a základnou Viamontu se začíná ztrácet v hustě rostoucí trávě
-----
7.

Bývalá dvojkolejka a dnešní vlečka do základny, úsek železnice vedle základny Viamontu, pohled k Bohosudovu
-----
8.

Dále bývalá dvojkolejka a dnešní vlečka vede lesem mezi základnou Viamontu a nádražím Bohosudov
-----
9.

Před nádražím Bohosudov dnešní vlečka esovitým obloukem přejíždí z pravé strany na levou stranu tělesa bývalé dvojkolejky
-----
10.

Ústecké zhlaví nádraží Bohosudov, dnešní vlečka dalším esovitým obloukem uhýbá přicházející nové přeložce z nového chabařovického nádraží
-----
foto červen 2008

----------
2.Úsek Duchcov staré nádraží-Most hlavní nádraží, 15 km, provoz 1867-1968, Oldřichov-Duchcov st. nádr je v současnosti využíván jako vlečka
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
-----

3. úsek Most hlavní nádraží-Chomutov, úsek Most hlavní nádraží-Souš 2 km, provoz 1870-1979, Souš- odb Rybník 12 km, provoz 1870- 1982
-----
31.

původní město Most
-----
32.

kamenná propust
-----
33.

konec přeložky
-----
34.

bývalá zastávka Souš
-----
35.

povrchový důl Vršany
-----
36.

pokračování tělesa před nádražím Vrskmaň
-----
37.

nádraží Vrskmaň
-----
38.

začátek cyklostezky
-----
39.

cyklostezka
-----
40.

dlouhá rovina
-----
41.

most přes Otvický potok
-----
42.

druhý most
-----
43.

třetí most
-----
44.

most u otvického nádraží
-----
45.

bývalé nádraží Otvice
-----
46.

přejezd v Otvicích
-----
47.

původní těleso
-----
48.

pokračování náspu
-----
49.

řada rozpadlých pražců
-----
50.

výhybna a stavědlo Rybník
-----
foto květen 2016
-----
xx

* 132 Teplice Lesní Brána-Košťany-Háj u Duchcova *

7. listopadu 2008 v 12:12 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1871
Ukončení provozu 1961
Délka dráhy 10 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Přehledná mapa celé zrušené železnice


1. Úsek Teplice Lesní Brána-Košťany, původní dráha, délka 3 km, provoz 1871-1961
-----
1.

Na tělese původní dráhy a pozdější vlečky do třídírny uhlí se již nedochovaly koleje, souběžně vedoucí koleje je trať 132
-----
2.

Pohled na rovný úsek bývalé železnice před třídírnou, jen několik zapomenutých pražců prozrazuje že tudy vedly koleje
-----
3.

Jeden z mnoha bývalých povrchových dolů, bývalá železnice vedla prostředkem tohoto jezera asi pět metrů nad hladinou
-----
4.

Hluboko v lese u dalšího jezera je pokračování přerušeného levotočivého asi metr vysokého náspu bývalé železnice
-----
5.

Široká betonová propust v náspu bývalé železnice, na počátku provozu této dráhy pod touto propustí vedla úzkokolejka z dolu Karel v Malém Újezdě na haldu ve Mstišově
-----
6.

Za propustí mezi dvěma jezery se zachovalo asi sto metrů dlouhé levotočivé obloukové těleso náspu bývalé železnice porostlé stromy
-----
7.

Výjezd lesní cesty na silnici ze Mstišova do Košťan, někde tímto místem vedlo těleso bývalé železnice které je asi pět metrů hluboko pod navážkou hlušiny
-----
8.

Lesní jezírko nad silnicí ze Mstišova do Košťan, i v tomto místě je těleso bývalé železnice asi pět metrů hluboko pod navážkou hlušiny
-----
9.

Zde pod jen asi dvojmetrovou navážkou hlušiny a silnicí před Košťany vedl šikmo rovný úsek tělesa bývalé železnice
-----
10.

Z asi metr vysoké navážky na okraji Košťan je vidět rovný úsek bývalé železnice vedoucí podle plotu po kterém vede dnes cesta
-----
11.

Zachovalé kamenné portály mostku přes Sviní potok v Košťanech, železné traverzy posloužily ke stavbě dřevěného mostu
-----
12.

Za přejezdem přes Teplickou silnici ze Střelné na Kamenný Pahorek bylo východní zhlaví bývalého nádraží Košťany
-----
13.

Na této ploše porostlé několika stromy hustou a vysokou travou kdysi stála rozsáhlá budova bývalého nádraží Košťany
-----


2. Úsek Košťany-Háj u Duchcova kolem dolu Barbora, původní dráha, délka 4 km, provoz 1871- 1909
-----
14.

Silná vrstva skládky stavební suti leží na dlouhém a rovném úseku dlouhého a rovného kolejiště nádraží Košťany
-----
15.

Asi tři metry nad úrovní současného terénu byl tarén původní a tady bylo západní zhlaví bývalého nádraží Košťany
-----
16.

Pohled na hladinu dnešního jezera Barbora, původní terén byl asi o deset metrů výše, v tomto místě pokračovala železnice mírným obloukem směrem k dolu Barbora
-----
17.

Za jezerem Barbora pokračuje narušené asi metr vysoké rovné těleso náspu bývalé železnice dále k Háji u Duchcova
-----
18.

Pohled na stromy a uschlou travou porostlý rovný násep bývalé železnice který je tak široký že zde mohly vést dvě koleje
-----
19.

Další rovný mírně stoupajíc úsek nízkého náspu tělesa bývalé železnice je zarostlý zcela neprostupným křovím
-----
20.

Za zcela zarostlým úsekem pokračovala bývalá dvojkolejka do širokého rovného a mělkého zářezu kde je dnes široká cesta
-----
21.

Na začátku hlubokého lesa je široký betonový můstek který zde byl vybudován po změně dráhy na železniční vlečku
-----
22.

Za betonovým dvojmůstkem pokračuje asi metr hluboký široký a rovný zářez směrem k hlubinnému dolu Barbora
-----
23.

Původní těleso bývalé železnice před rybníkem, většina zářezu je zavezena drobnou uhelnou drtí takže toho moc vidět není
-----
24.

Uprostřed lesa mezi rybníkem a bývalým dolem Adolf-Marie přes lesní cestu vede rovné málo znatelné těleso bývalé železnice
-----
25.

U dolu Adolf-Marie rovné těleso bývalé železnice vede v úseku vysoké husté trávy a vzrostlých stromů vpravo od cesty
-----
26.

Za dolem Adof-Marie začíná rovné asi metr vysoké těleso náspu bývalé železnice které je místy porostlé neprostupnou džunglí náletových dřevin
-----
27.

Dále v lese začíná rovné asi dva metry vysoké těleso náspu bývalé železnice mírně klesat směrem ke golfovému hřišti
-----
28.

Před golfovým hřištěm končí asi metr a půl vysoké těleso bývalé železnice, dále je vysoký obloukový násep vybagrován
-----
29.

Uprostřed golfového hřiště stál vysoký kamenný most přes potok Bouřlivák, po vysokých náspech a mostu se nic nezachovalo
-----
30.

Pokračování mírně klesajícího asi tři metry vysokého pravotočivého tělesa náspu bývalé železnice za golfovým hřištěm
-----
31.

Mírně klesající asi dva metry vysoký široký násep bývalé železnice porostlý stromy je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
32.

Před kalištěm je asi metr vysoké pravotočivé obloukové těleso náspu bývalé železnice přerušené cestou ke golfovému hřišti
-----
33.

Přes prostředek tohoto kaliště kdysi vedlo asi metr vysoké rovné těleso bývalé železnice směrem k Háji u Duchcova
-----
34.

U malého jezírka je asi padesátimetrový zbytek rovného metr vysokého tělesa náspu přerušený odvodňovacím rigolem
-----
35.

Někde tímto místem za malým jezírkem vedlo rovné asi metr vysoké těleso náspu bývalé železnice přes místní pískovnu
-----
36.

Rovné těleso bývalé železnice kde byla výhybka a kde odbočovala vlečka na důl Gizela, pohled směrem k Háji u Duchcova
-----


3. Úsek Košťany-Háj u Duchcova přes zahrádkovou kolonii, první přeložka, délka 3 km, provoz 1909-1961
-----
37.

Po rovném tělese první přeložky bývalé železnice na poloostrově mezi Košťany a Oldřichovem se vůbec nic nezachovalo
-----
38.

Pohled na jezero Barbora, asi pět metrů nad dnešní hladinou byl terén kde železnice podjížděla pod mostem železniční vlečku na důl Barbora
-----
39.

Zahrádková kolonie, vpravo od cesty za chatičkou vedlo mírně pravotočivé těleso bývalé železnice směrem Háji u Duchcova
-----
40.

Travnatá louka za zahrádkovou kolonií kudy vedl široký obloukový násep dnes prozrazuje jen mírná terénní vlna směrem k lesu
-----
41.

Kamenný mostní portál pro dvě koleje vedoucí přes potok Bouřlivák hluboko v lese je stále v dobrém technickém stavu
-----
42.

Stromy a travou porostlý mírně levotočivý asi metr vysoký a široký násep bývalé železnice před nádražím Jeníkov
-----
43.

Mezi vzrostlými stromy se ukrývá budova bývalého nádraží Jeníkov která je udržovaná a slouží jako rodinný domek
----
44.

za nádražím Jeníkov stále stojí dvojkolejný kamenný most s betonovým překladem, náspy z obou stran mostu byly již dávno vybagrovány
-----
45.

Po širokém mírně obloukovém náspu kde dnes vede jen trať 134 vedla kdysi souběžně i trať z Košťan do Háje u Duchcova
-----
foto srpen 2012

* 133 Chomutov-Jirkov *

7. listopadu 2008 v 12:11 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1872
Ukončení provozu 1982
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

začátek mostu
-----
2.

první most
-----
3.

druhý most
-----
4.

násep za mostem
----
5.

zastávka chomutov město
-----
6.

za zastávkou
-----
7.

pokračování náspu
-----
8.

obloukový zářez
-----
9.

třetí most
-----
10.

před zooparkem
-----
11.

za zooparkem
-----
12.

těleso u plotu
-----
13.

před jezerem
-----
14.

u jezera
-----
15.

za jezerem
-----
16.

u stavědla
-----
17.

u dráhy
-----
18.

štěrkové lože
-----
19.

dráha
-----
20.

začátek oblouku
-----
21.

rovný zářez
-----
22.

před nádražím jirkov
-----
foto červenec 2014
-----
xx

135 Lom u Mostu zastávka-Most staré nádraží

7. listopadu 2008 v 12:10 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahéjení provozu 1876
Ukončení provozu 1954
Délka dráhy 15 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* 140 Chomutov-Sokolov *

7. listopadu 2008 v 12:09 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu1870
Ukončení provozu 1980
Délka dráhy 28 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1. Přehledná mapa železnice Chomutov-Vernéřov, délka 16 km, provoz 1873-1978
-----
1.1-Úsek Chomutov-Černovice u Chomutova, délka 4 km, provoz 1873-1978
-----
1.


první most
-----
2.

druhý most
-----
3.

rovný násep
-----
4.

u rybníků
-----
5.

třetí most
-----
6.

pravotočivý oblouk
-----
7.

levotočivý oblouk
-----
8.

obloukové těleso
-----
9.

čtvrtý most
-----
10.

můstky
-----
11.

rovina
-----
12.

hluboký zářez
-----
13.

před propustí
-----
14.

propust
-----
15.

za propustí
-----
16.

před dolem
-----
1.2-Úsek Prunéřov-Vernéřov, délka 2 km, provoz 1873-1978
-----
17.

za dolem
-----
18.

mýtina
-----
19.

jezero
-----
20.

nádraží prunéřov
-----
21.

za nádražím prunéřov
-----
22.

vlečka
-----
23.

před výhybkou
-----
24.

výhybka
-----
25.

odbočka
-----
26.

za odbočkou
-----
27.

pražce
-----
28.

pátý most
-----
29.

za pátým mostem
-----
30.

dráha
-----
foto září 2014
-----
xx
----------
2.Přehledná mapa železnice Chodov-Sokolov, délka 12 km, provoz 1870-1980
-----
2.1-Úsek Chodov-severní okraj dolu Družba, délka 2 km, provoz
-----
1.

za nádražím chodov
-----
2.

odbočka původní dráhy
-----
3.

kamenná propust
-----
4.

začátek zářezu
-----
5.

konec zářezu
-----
6.
vlečka sd
-----
7.

most přes vlečku
-----
8.

začátek oblouku
-----
9.

pokračování kolejí
-----
10.

kamenný klenutý most
-----
11.

rovný široký násep
-----
12.

konec náspu
-----
13.

oblast písečná
-----
2.2-Úsek jižní okraj dolu Družba-Královské Poříčí, délka 1 km, provoz 1870-1980
14.

povrchový důl
-----
15.

za dolem
-----
16.

pokračování náspu
-----
17.

zavezený zářez
-----
18.

hluboký zářez
-----
19.

vybagrovaný násep
-----
20.

rovný násep
-----
21.

přerušený násep
-----
22.

konec přeložky
-----
foto říjen 2015
-----
xx

* 144 Nové Sedlo nádraží-Loučky *

7. listopadu 2008 v 12:07 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1877
Ukončení provozu 1980
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Místo kde původní dráha 14d odbočovala nízkým ostrým obloukovým náspem do prava do lesíka na pravé straně obrázku
-----
2.

Asi metr vysoký mírně obloukový pravotočivý násep bývalé železnice je porostlý náletovými dřevinami a pokrytý spadaným listím
-----
3.

Na konci obce Loučky v mírně levotočivé zatáčce asfaltové silnice byl přejezd kudy bývalá železnice pokračovala do Nového Sedla
-----
4.

Za zahrádkovou kolonií se zachoval asi třicet metrů dlouhý rovný úsek tělesa bývalé železnice porostlý vzrostlými břízami
-----
5.

Dále k Novému Sedlu všechny pozůstatky bývalé železnice zakrývají nové přeložky, vyšším náspu vede elektrifikovaná dvojkolejná trať 140 z Chomutova do Chebu, po nišžím klesajícím náspu vede trať 144 z Nové Role do Lokte
-----
6.

Okraj obce Nové Sedlo, pohled na rovný úsek bývalé železnice, v linii vzrostlých bříz kdysi stávala původní zastávka Loučky
-----
7.

Dnes již k nepoznání se změnilo místo kudy vedlo mírně pravotočivé těleso bývalé železnice před třídírnou hnědouhelného lomu Jiří
-----
8.

Pohled směrem k třídírně, těleso původní dráhy je asi dva metry pod náspem dnešní železniční vlečky, hluboko v areálu třídírny byla původní železniční zastávka Nové Sedlo předměstí
-----
foto říjen 2012

* 164 Prunéřov-Kadaň předměstí *

7. listopadu 2008 v 12:06 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1903
Ukončení provozu 1978
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Mohutná výpravní budova původního nádraží Prunéřov je v zachovalém stavu a je trvale obydlena několika rodinami
-----
2.

Chebské zhlaví starého nádraží Prunéřov, pohled na místo kde byla výhybka a odkud odbočovala dráha 16d do Kaštic
-----
3.

Pohled na na obloukově levotočivé těleso bývalé železnice za starým nádražím Prunéřov po kterém vede široká pěšina
-----
4.

Další levotočivý obloukový úsek téhož tělesa bývalé železnice mezi starým prunéřovským nádražím a uhelnou vlečkou
-----
5.

Obloukový násep bývalé železnice šikmo křižuje dvojkolejka uhelné vlečky do elektrárny u nového nádraží Kadaň-Prunéřov
-----
6.

Rovný úsek trojkolejky, dvě elektrifikované koleje vlevo patří k uhelné vlečce elektrárny Prunéřov, koleje bez elektrifikace vpravo je současná dráha 164/143 vedoucí po původním tělese dráhy 16d
-----
7.

Další pravotočivý obloukový úsek současné trojkolejky před zářezem původní dráhy, současná dráha 164/143 stále vede po tělese původní dráhy 16d
-----
8.

Dále ku Kadani pokračovala původní dráha hlubokým širokým pravotočivým obloukovým zářezem který se dnes používá jako cesta
-----
9.

Vlevo od garáží v hustém porostu távy a náletových dřevin se ztrácí rovné mírně klesající těleso původní železniční trati
-----
10.

Mírně levotočivé a stále klesající těleso bývalé železnice před Kadaní, po tělese bývalé železnice vede cesta ke garážím
-----
11.

Na okraji Kadaně je rovně klesající tělěso bývalé železnice změněno v přístupovou cestu k bytovkám a k zahradám
-----
12.

Rovné a stále klesající těleso bývalé železnice k původnímu nádraží Kadaň je vyasfaltováno změněno v cyklostezku
-----
13.

Pokračování téhož širokého a stále klesajícího tělesa bývalé železnice v mírný levotočivý oblouk před původním nádražím Kadaň
-----
14.

Z rovného zářezu bývalé železnice před prunéřovským zhlavím původního nádraží Kadaň se zachoval pouze pravý břeh
-----
15.

Prunéřovské zhlaví původního nádraží Kadaň, všechny pozůstatky bývalého nádraží byly zahlazeny při stavbě sídliště
-----
16.

Tato řada na sebe návazných paneláků stojí na místě kde stála odbavovací budova nádraží Kadaň a přilehlé budovy skladů
-----
17.

Za původním nádražím Kadaň těleso náspu bývalé železnice pokračovalo přes současnou křižovatku a za ní je vidět vpravo od silnice asi padesát metrů dlouhý levotočivý násep porostlý řadou keřů
-----
18.

V řadě stromů u zeleného paneláku vedlo těleso náspu bývalé železnice, v prostoru parkoviště před zeleným panelákem bylo nástupiště a zděná bouda zastávky Kadaň město
------
19.

Přes hřiště místní školy byl začátek stoupajícího pravotočivého tělesa náspu bývalé železnice směřující k náspu nové železniční trati
-----
20.

Stále mírně stoupající pravotočivé obloukové těleso náspu bývalé železnice vedlo přes současné parkoviště u autobusového nádraží
-----
21.

Silnici vedoucí z Kadaně do Tušimic překlenoval úzký a nizký most stojící asi o tři metry dále vlevo od současného nového mostu
-----
22.

Prunéřovské zhlaví nádraží Kadaň předměstí, původní dráha do nádraží vcházela více zleva než současná přeložka
-----
foto září 2012

* 190 České Budějovice-Hluboká nad Vltavou *

7. listopadu 2008 v 12:04 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1868
Ukončení provozu 1968
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

zastávka české budějovice staré město
-----
2.

za zasávkou
-----
3.

vybagrovaný násep
-----
4.

rovné těleso
-----
5.

těleso před obloukem
-----
6.

levotočivý oblouk
-----
7.

zbořený most přes vltavu
-----
8.

první přejezd
-----
9.

zastávka a výhybna čtyři dvory
-----
10.

za zastávkou čtyři dvory
-----
11.

před rybníkem domín
-----
12.

první klenutý můstek
-----
13.

těleso za prvním můstkem
-----
14.

druhý klenutý můstek
-----
15.

druhý přejezd
-----
16.

těleso za druhým přejezdem
-----
17.

před třetím můstkem
-----
18.

třetí můstek
-----
19.

třetí přejezd
-----
20.

čtvrtý most přes dehtářský potok
-----
21.

datum na mostě -světová válka 1916-
-----
22.

těleso před čtvrtým přejezdem
-----
23.

čtvrtý přejezd
-----
24.

těleso za čtvrtým přejezdem
-----
25.

pátý můstek
-----
26.

těleso za pátým mostem
-----
27.

vybagrovaný násep
-----
28.

konec vybagrovaného náspu
-----
29.

vysoký násep
-----
30.

šestý most
-----
foto leden 2018
-----
xx

* 192 Číčenice-Temelín *

7. listopadu 2008 v 12:03 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu1898
Ukončení provozu 1989
Délka dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----

1.Úsek Číčenice-Újezdec u Číčenic, 2 km, provoz 1898-1989
-----
1.

odbočka do zářezu
-----
2.

zavezený zářez
-----
3.

před přejezdem
-----
4.

přejezd
-----
5.

betonová zkruž v trase bývalé železnice
-----
6.

zastávka újezdec kde končí nová přeložka
-----
foto březen 2017
-----
xx
----------
2.Úsek Lhota pod Horami-Temelín, 2 km, provoz 1898-1989
úsek železnice dosud nebyl zsokumentován
xx

194 Nová Pec-Černá v Pošumaví

7. listopadu 2008 v 12:02 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1910
Ukončení provozu 1958
Délka dráhy 13 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* 201 Ražice-Putim *

7. listopadu 2008 v 12:01 | čert.007 |  Železniční přeložky
Zahájení provozu 1889
Ukončení provozu 1942
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

konec kolejí
-----
2.

levotočivý oblouk
-----
3.

začátek roviny
-----
4.

před mostem
-----
5.

kamenný most
-----
6.

bývalý přejezd
-----
7.

násep za přejezdem
-----
8.

pokračování roviny
-----
9.

těleso před přeložkou
-----
10.

konec přeložky
-----
foto březen 2017
-----
xx