Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Říjen 2008

Úzkokolejka Velenice-Dymokury-Sekeřice II.

13. října 2008 v 22:09 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
pokračování
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Vlkava cukrovar-Mečíř-Oskořínek I. *

13. října 2008 v 22:08 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1899
Ukončení provozu 1961
Délka drážky 23 km
Rozchod kolejí 760 mm

Přehledná mapa celé zemědělská železnice

1.1-Úsek Vlkava-Jizbice Filkovna, 6 km, provoz 1899-1961
-----
1.

Pohled do rozsáhlého objektu bývalého cukrovaru ve Vlkavě odkud bývalá úzkokolejka začínala
-----
2.

Portály mostu bývalé úzkokolejky přes říčku Vlkava za cukrovarem se pomalu začínají rozpadat
-----
3.

O něco dále je v tělese náspu bývalé úzkokolejky klenutý kamenný můstek mezi dvěma rybníky
-----
4.

Pohled na první oblouk tělesa bývalé úzkokolejky na kterém je dnes již vybudována cyklostezka
-----
5.

Další mírně obloukový úsek dnešní cyklostezky v mělkém zářezu bývalé úzkokolejky před přejezdem
-----
6.

Na tomto místě prvním přejezdem se bývalá úzkokolejka křízovala se silnicí z Nymburka do Mladé Boleslavi
-----
7.

Rovný mírně stoupající úsek tělesa náspu bývalé úzkokolejky za prvním přejezdem přes hlavní silnici
-----
8.

Asi metr hluboký pravotočivý obloukový zářez bývalé úzkokolejky a dnešní cyklostezky před lesem
-----
9.

Pokračování stoupajícího tělesa náspu bývalé úzkokolejky a dnešní cyklostezky u lesa před dalším obloukem
-----
10.

Mělký a rovný zářez bývalé úzkokolejky za lesem mezi obloukem a penzionem Hájovna
-----
11.

V hustém křoví před penzionem Hájovna vpravo od asfaltové cyklostezky se ztrácejí sporé zbytky tělesa bývalé úzkokolejky
-----
12.

Pohled na těleso první odbočky před penzionem Hájovna, zachoval se zde asi stometrový úsek tělesa bývalé úzkokolejky
-----
13.

Na tomto místě u penzionu Hájovna byl přejezd bývalé úzkokolejky přes silnici z Vlkavy do Loučeně
-----
14.

Na oblouku tělesa bývalé úzkokolejky za hájovnou je pokračování dnešní asfaltové cyklostezky
-----
15.

Těleso bývalé úzkokolejky na křižovatce s lesní cestou mezi penzionem Hájovna a osadou Jívák
-----
16.

Začínající široké rovné těleso náspu bývalé úzkokolejky před chatovou osadou Jívák
-----
17.

U chatové osady Jívák je asi čtyři metry vysoký obloukový násep, nejvyšší na celé bývalé úzkokolejce
-----
18.

Druhá kolejová odbočka bývalé úzkokolejky končila obloukovým náspem v malém lomu u chatové osady Jívák
-----
19.

Za chatovou osadou Jívák v oblasti Velká Leč začíná dlouhá rovina která končí až u hájovny V Sloupčí
-----
20.

Asfaltová cyklostezka na tělese bývalé úzkokolejky pokračuje dlouhou rovinou k hájovně V Sloupčí
-----
21.

Spadaným listím zapadaný dlouhý a rovný mělký zářez bývalé úzkokolejky za oblastí Velká Leč
-----
22.

Před hájovnou V Sloupčí se nachází asi sto metrů dlouhý a asi čtyři metry hluboký obloukový zářez
-----
23.

U hájovny V Sloupčí je konec asfaltované cyklostezky, dále je těleso zarostlé neprostupným křovím
-----
24.

Spadaným listím zakryté nízké těleso náspu bývalé úzkokolejky za hájovnou V Sloupčí
-----
25.

Začátek dlouhého rovného náspu bývalé úzkokolejky mezi hájovnou V Sloupčí a výhybnou Jizbice-Filkovna
-----
26.

Pokračování dlouhého asi metr vysokého rového náspu bývalé úzkokolejky nedaleko obce Jizbice
-----
27.

Metr vysoké těleso náspu bývalé úzkokolejky na konci roviny, dále je vidět začínající oblouk
-----
28.

Asi metr vysoký levotočivý obloukový násep tělesa bývalé úzkokolejky před výhybnou Jizbice-Filkovna
-----
29.

Rozšiřující se těleso náspu bývalé úzkokolejky znamená začátek důležité výhybny Jizbice-Filkovna
-----
30.

Výhybna Jizbice-Filkovna, strom na obrázku rozděluje násep do dvou směrů, rovně vedoucí násep je směrem na Oskořínek, násep vedoucí do leva je druhá větev směrem na Mečíř
-----

1.2- Úsek Jizbice Filkovna-Oskořínek, 6 km, provoz 1899-1961
-----
31.

Asi metr vysoký rovný úsek tělesa náspu bývalé úzkokolejky kousek za výhybnou Jizbice-Filkovna
-----
32.

Další úsek rovného tělesa náspu bývalé úzkokolejky v lese mezi výhybnou Jizbice-Filkovna a okrajem lesa
-----
33.

Dobře znatelný a snadno průchodný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky na okraji lesa
-----
34.

Zčásti podélně rozoraný úsek náspu bývalé úzkokolejky mezi polem a potůčkem na okraji lesa
-----
35.

Dobře znatelný úsek náspu bývalé úzkokolejky u potůčka před bývalým nákladištěm Krchleby
-----
36.

Tato plocha zarůstající trávou a křovím je bývalé nákladiště Krchleby, byla zde jedna manipulační kolej
-----
37.

Po tělese úzkokolejky vedoucí přes pole k lesíku pod Ptačím vrchem se dnes již vůbec nic nezachovalo
-----
38.

Začátek zachovalého tělesa náspu bývalé úzkokolejky na začátku lesíka pod Ptačí horou
-----
39.

Pokračování obloukového tělesa náspu bývalé úzkokolejky uprostřed lesíka pod Ptačí horou
-----
40.

Vysokou a neprůchodnou trávou je zarostlý konec tělesa náspu na konci lesíka pod Ptačí horou
-----
41.

Málo znatelný úsek tělesa bývalé úzkokolejky mezi dvěma polemi v oblasti Ve Spálených
-----
42.

Na dnešní cestě vedla úzkokolejka a na místě malých smrčků je plocha bývalého nákladiště Jíkev
-----
43.

Na poli v oblasti Na Malém Důlku za silnicí se po tělese bývalé úzkokolejky vůbec nic nezachovalo
-----
44.

Rovný úsek nízkého tělesa náspu v lesní oblasti U třech mostů před mostem bývalé úzkokolejky
-----
45.

U třech mostů, je zde most normálněrozchodné dráhy, most lesní cesty a tento bývalé cukrovarské dráhy přes potok Ronovka
-----
46.

Mělký obloukový zářez bývalé úzkokolejky za oblastí U třech mostů je snadno průchodný
-----
47.

Mírně obloukové těleso bývalé úzkokolejky mezi poli od obloukového zářezu za oblastí U třech mostů
-----
48.

Dlouhý a rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky od oblasti U třech mostů do obce Oskořínek
-----
49.

Část viditelného obloukového tělesa bývalé úzkokolejky v obci Oskořínek nedaleko obecního úřadu
-----
50.

Na místě bývalého nákladiště Oskořínek kde končila úzkokolejka je dnes zarostlá hromada hlíny
-----
foto prosinec 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Vlkava cukrovar-Mečíř-Oskořínek II. *

13. října 2008 v 22:07 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
pokračování

Přehledná mapa celé zemědělské železnice

2.Úsek Jizbice Filkovna-Mečíř, 11 km, provoz: úsek Filkovna-Studečky 1899-1961, Studečky-Mcely 1922-1961, Mcely-Mečíř 1923-1961
-----
51.

Výhybna Jizbice-Filkovna, v místě kde stojí strom kdysi stál hradlářský domek a tady se dráha dělila na dvě větve, do leva vedla trať na Mečíř a rovně šla hlavní trať směrem na Oskořínek
-----
52.

Za výhybnou Jizbice-Filkovna bývalá úzkokolejka dále pokračovala asi metr vysokým levotočivým obloukovým náspem
-----
53.

Dále bývalá úzkokolejka pokračovala po velmi dlouhém rovném úseku asi půl metru vysokém náspu, pohled na začátek roviny
-----
54.

Pokračování dlouhého rovného a nízkého a snadno průchdného tělesa náspu bývalé úzkokolejné železnice uprostřed lesa V Sloupčí
-----
55.

Dále dlouhé a rovné asi metr vysoké těleso náspu bývalé úzkokolejky pokračuje velmi mírným stoupáním podél lesní asfaltové silničky
-----
56.

Po asi kilometrové vzdálenosti rovného úseku tělesa bývalé úzkokolejky se bývalá trať stáčela do mírného pravotočivého oblouku
-----
57.

Pohled na krátký rovný úsek asi půl metru vysokého tělesa náspu mezi obloukem a silnicí z Krchlebů do Patřína
-----
58.

Široký lán pole nedaleko obce Patřín, někudy těmito místy vedlo těleso bývalé úzkokolejky po kterém se nic nezachovalo
-----
59.

První propust překlenuje Patřínský potůček který protéká mezi dvěma širokými lány pole v oblasto Nad Lískovcem
-----
60.

Mezi dvěma řadami vzrostlých břízek se nachází klesající metr hluboký zářez který je z větší části dnes již zavezený
-----
61.

Za zářezem bývalá úzkokolejka přecházela v dlouhý násep ze kterého se zachoval jen tento krátký úsek zarostlý keři
-----
62.

Pohled na konec tělesa náspu bývalé úzkokolejky, dále přes pole k bývalému přejezdu se z tělesa nic nezachovalo
-----
63.

Na téměř neznatelné výšině na cestě mezi polemi se kdysi bývalá úzkokolejka křížila přejezdem s touto polní cestou
-----
64.

Více jak půlkilometrová rovná trasa bývalé úzkokolejky vedla přes pole u obce Loučeň, ani zde se z ní nic nezachovalo
-----
65.

Vysokou travou porostlý velmi sporý zbytek bývalého nákladiště Loučeň, dále rovné těleso pokračovalo k druhé propusti
-----
66.

Na konci krátkého rovného tělesa náspu je druhá propust sestavená z betonových kvádrů a žlabů přes Loučeňský potok
-----
67.

Od druhé propusti k obci Studečky vedl rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice přes lán pole k vzrostlým topolům
-----
68.

Na této ploše výhybkou začímalo nákladiště ve Studečkách, na druhém konci nákladiště stála bouda kolejové váhy
-----
69.

Uprostřed obce Studečky vedlo obloukové těleso bývalé úzkokolejky někde místech sloupu elektrického vedení a domku
-----
70.

Polní cesta za Studečkami, nízký levotočivý násep tělesa bývalé úzkokolejné železnice vedl vpravo od dnešní cesty
-----
71.

Těžkou zemědělskou technikou rozježděná cesta mezi Studečkami a Mcely, bývalá úzkoklejka vedla po pravé straně cesty
-----
72.

Pravotočivé těleso bývalé úzkokolejky před Mcely, v tomto oblouku se bývalá železnice přejezdem křížila s polní cestou
-----
73.

Keři a vysokou travou porostlá plocha bývalého nákladiště Mcely, byla zde jedna odstavná kolej a bouda kolejové váhy
-----
74.

Téměř neznatelný pozůstatek nízkého tělesa náspu bývalé úzkokolejky mezi nákladištěm Mcely a polní cestou
-----
75.

Další dnes již rozoraný úsek tělesa náspu bývalé úzkokolejné železnice u potoka za nákladištěm u obce Mcely
-----
76.

Krátký a rovný pozůstatek nízkého náspu bývalé úzkokolejné železnice za potokem je porostlý suchou travou
-----
77.

Dále od Mcel k Sovenicím pokračuje bývalá úzkokolejka nízkým pravotočivým obloukovým tělesem náspu mezi poli
-----
78.

Dobře znatelné a snadno průchodné obloukové těleso bývalé úzkokolejky u zalesněného kopce mezi Mcely a Sovenicemi
-----
79.

Velmi sporé pozůstatky obloukového mírně pravotočivého tělesa náspu bývalé úzkokolejky před nákladištěm Sovenice
-----
80.

Úzký rovný pruh seschlé trávy mezi polem a vzrostlými stromy je konec dlouhého oblouku u nákladiště Sovenice
-----
81.

Krátká rovná plocha a mezi dvěma kolejovými oblouky byla kdysi nákladiště Sovenice, byla tady jedna odstavná kolej
-----
82.

Rovný metr vysoký a asi stometrový úsek tělesa bývalé úzkokolejky za Sovenicemi, koleje vedly v levém pruhu cesty
-----
83.

Pohled na rozježděné rovné těleso bývalé úzkokolejné železnice které vede souběžně s plotem místního zahradnictví
-----
84.

Těžkou zemědělskou technikou rozježděný asi stometrový rovný úsek mělkého zářezu bývalé úzkokolejné železnice
-----
85.

Mírně obloukový levotočivý násep bývalé úzkokolejky před mostem přes potok Křinecká Blatnice je porostlý travou
-----
86.

Železobetonový most přes potok Křinecká Blatnice je jeden z několika mostů který se po úzkokolejce zachoval
-----
87.

Pokračování přerušeného rovného úseku asi metr vysokého tělesa náspu bývalé úzkokolejky mezi mostem a silnicí
-----
88.

Konec mírně stoupajícího rovného asi půl metru vysokého náspu bývalé úzkokolejné železnice vpravo od silnice
-----
89.

Vpravo od silnice je zavezený rovný a mělký zářez bývalé úzkokolejky mezi mostem přes potok a nákladištěm Mečíř
-----
90.

Na tomto poli vpravo od silnice asi sto metrů před obcí Mečíř končila úzkokolejka a bylo zde také nákladiště Mečíř
-----
foto prosinec 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Kopidlno cukrovar-Žlunice nákladiště I. *

13. října 2008 v 22:05 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1922
Ukončení provozu 1959
Délka drážky 25 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
1. trasa celé zěmědělské úzkokolejky
-----
1.1. úsek Kopidlno cukrovar-nákladiště Běchary-nákladiště Běchárky, délka xx km
-----
1.

cukrovar kopidlno
-----
2.

za cukrovarem
-----
3.

u nádraží
-----
4.

před fabrikou
-----
5.

za fabrikou
-----
6.

přes pole
-----
7.

první můstek
-----
8.

za prvním můstkem
-----
9.

u potoka
-----
10.

první oblouk
-----
11.

před druhým obloukem
-----
12.

druhý oblouk
-----
13.

za druhým obloukem
-----
14.

před třetím obloukem
-----
15.

třetí oblouk
-----
16.

klenutý most přes potok mrlinu
-----
17.

před obcí mlýnec
-----
18.

před nákladištěm mlýnec
-----
19.

nákladiště mlýnec
-----
20.

za nákladištěm mlýnec
-----
21.

rovné těleso
-----
22.

před čtvrtým obloukem
-----
23.

pátý oblouk
-----
24.

šestý oblouk
-----
25.

sedmý oblouk
-----
26.

nízký násep
-----
27.

mezi rákosím
-----
28.

mělký zářez
-----
29.

před přejezdem
-----
30.

první přejezd
-----
31.

za přejezdem
-----
32.

násep přes mostem
-----
33.

železný most přes potok stříble
-----
34.

oblouk za mostem
-----
35.

dlouhá rovina
-----
36.

nákladiště budčeves
-----
37.

těleso u silnice
-----
38.

rovina u silnice
-----
39.

oblouk u silnice
-----
40.

přes rozorané pole
-----
41.

výhybka
-----
42.

trasa za výhybkou
-----
43.

těleso před běchary
-----
44.

nákladiště běchary
-----
45.

mezi polemi
-----
46.

obloukové těleso
-----
47.

před druhým přejezdem
-----
48.

druhý přejezd
-----
49.

před dvorem běchárky
-----
50.

dvůr běchárky
-----
foto prosinec 2017
-----
xx

* Úzkokolejka Kopidlno cukrovar-Žlunice nákladiště II. *

13. října 2008 v 22:04 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
pokračování
-----
1. mapa celé zemědělské železnice
-----
1.2. úsek Běchárky nákladiště-Žlunice nákladiště, délka dráhy 13 km,
-----
51.

za dvorem běchárky
-----
52.

krátké těleso
-----
53.

místo kde byl most
-----
54.

obloukové těleso
-----
55.

těleso před židovicemi
-----
56.

nákladiště židovice
-----
57.

těleso za nákladištěm
-----
58.

stoupající těleso
-----
59.

těleso před posedem
-----
60.

stoupající rovina
-----
61.

rovné stoupající těleso
-----
62.

stoupající oblouk
63.

stoupající rovina mezi dvěma oblouky
-----
64.

zarostlé těleso
-----
65.

těleso před přejezdem
-----
66.

první přejezd
-----
67.

za přejezdem
-----
68.

těleso za polem
-----
69.

těleso před zářezem
.....
70.

mělký zářez
-----
71.

rovina za zářezem
-----
72.

nákladiště slavohostice
-----
73.

můstek přes potok stříble
-----
74.

hluboký obloukový zářez
-----
75.

těleso u rybníka
-----
76.

těleso před polem
-----
77.

rozoraný oblouk na poli
-----
78.

zbytky můstku v remízku
-----
79.

druhý přejezd
-----
80.

obloukové těleso u silnice
-----
81.

rovný násep a most přes kozojedský potok
-----
82.

před nákladištěm češov
-----
83.

výhybka a začátek oblouku
-----
84.

šturc a náklaiště češov
-----
85.

těleso za češovem
-----
86.

těleso před lesíkem
-----
87.

rovné těleso u potoka
-----
88.

těleso mezi poem a lesíkem
-----
89.

těleso za lesíkem
-----
90.

těleso mezi polem a potokem
-----
91.

těleso před třetím mostem
-----
92.

zbořený most přes kozojedský potok
-----
93.

oblouk před kozojedy
-----
94.

těleso před kravínem
-----
95.

před nákladištěm kozojedy
-----
96.

nákladiště kozojedy
-----
97.

za nákladištěm kozojedy
-----
98.

zbořený most přes zábědovský potok
-----
99.

těleso před nákladištěm
-----
100.

nákladiště žlunice
-----
foto prosinec 2017
-----
xx

ZCH-(Severokorejské Železnice)

1. října 2008 v 23:09 | čert.007 |  Exotic Railways

Severní Korea- uzavřená země na jihovýchodě asijského kontinentu...
....
zde pro zajímavost přikládám několik korejských železničních slov které se mi podařilo zjistit-
_ čol-kil..................železnice
_ jok-čan...............nádraží
_ rjol-ca................vlak
_ rjol-ca-pchjo.....jízdenka
...
Několik železničních fotografií z mého leteckého zájezdu s Čedokem do Severní Koreje v září 1989
Mapa železnice v Pjongjangu
-----
1.
Pjongjang hlavní nádraží, pohled do hlavního vestibulu z ochozu v prvním patře
-----
2.
Pohled na první nástupiště hlavního nádraží, odjezd rychlíku
-----
3.
Ranní pohled na první a druhé nástupiště hlavního nádraží
-----
4.
Souprava osobního vlaku na odstavné koleji u hlavního nádraží
-----
5.
Elektrická příměstská souprava odjíždí z nádraží Pjongjang-West
-----
6.
Odstavený Sergej na kusé koleji na seřaďovacím nadraží Pjongjang-West
-----
7.
Služební vagon pro osobní dopravu na odstavném nádraží West
-----
8.
Služební vagon k nákladním vlakům na odstavném nádraží West
-----
9.
Plechový vagon řady Z zvaný dobytčák na odstavném nádraží West
-----
10.
Za nádražím Taedong se nachází depo autobusů městské hromadné dopravy
-----
11.
Červenožlutá elektrická lokomotiva na odstavné koleji nádraží Taedong
-----
12.
Vizuální a světelný ukazatel výhybky na zhlaví nádraží Taedong
-----
13.
Návěstidlo anglického typu v poloze -stůj- před nádražím Taedong
-----
14.
Pohled na chráněný železniční přejezd v centru Pjongjangu
-----
15.
Nádražní budova stanice Potongang na sevrním okraji hlavního města
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Severokorejská železniční síť
-----
16.
Čekání na průjezd osobního vlaku na železničním přejezdu na periferii města Wonsan
-----
17.
Pohled z jedoucího autobusu na kryté nástupiště nádraží Wonsan
-----
18.
Pohled na násep zrušené dráhy za městem Wonsan
-----
19.
Patky sneseného železničního mostu za Wonsanem
-----
20.
Detajlní pohled na patku sneseného železničního mostu za Wonsanem
-----
foto září 1989
Odkazy:
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Webové stránky ostatních železnic na asijském kontinentě:
-----
-Afghanistan-
-----
-Armenia-
-----
-Azerbajdžan-
-----
-Bangladeš-
-----
-Brunej-
-----
-Čína-
-----
-Filipíny-
-----
-Gruzie-
-----
-Indie-
-----
-Indonesie-
-----
-Irák-
-----
-Írán-
-----
-Izrael-
-----
-Japonsko-
-----
-Jemen-
-----
-Jižní Korea-
-----
-Jordánsko-
-----
-Kambodža-
-----
-Kazachstán-
-----
-Kypr-
-----
-Kyrgysztan-
-Laos-
-----
-Libanon-
-----
-Malajsie-
-----
-Mongolsko-
-----
-Myanmar-(Barma)
-----
-Nepál-
-----
-Omán-
-----
-Pakistan-
-----
-Rusko-
-----
-Saúdská Arábie-
-----
-Singapur-
-----
-Sýrie-
-----
-Sri Lanka-
-----
-Tadžikistan-
-----
-Thajsko-
-----
-Tchajwan-
-----
-Turecko-
-----
-Turkmenistan-
-----
-Uzbekistan-
-----
-Vietnam-
///

Pyongpyang Undergroundlines-(Pjongjangské Metro)

1. října 2008 v 23:07 | čert.007 |  Exotic Railways
Metrem v Pjongjangu jsem jel několikrát, ale nic jsem zde nefotil, tak na tuto stránku jako zajímavost
zde přidávám několik obrázků metra z brožury zakoupené v recepci hotelu Čangvasan v Pjongjangu,
tato brožura je pouze v korejském znakovém písmu,takže nevím které stanice obrázky znázorňují
1.
Rubání tunelů budoucího metra, odvoz vytěžené rubaniny úzkokolejným vláčkem
-----
2.
Rozšiřování tunelu budoucího metra, pohled do hlavního tubusu
-----
3.
Zakládání betonových výztuží do hlavního tubusu budoucího metra
-----
4.
Dokončování hrubé stavby jedné z mnoha stanic budoucího metra
-----
5.
Pohled na postupující uměleckou výzdobu na stěně jedné stanice budoucího metra
-----
6.
Na všech stanicích metra je služba dozorčí nástupiště která má také funkci výpravčích
-----
7.
Pohled na pracoviště provozního dispečinku na jedné z mnoha stanic metra
-----
8.
Pohled do haly opravárenského depa na okraji Pchjongjangu
-----
9.
Výstavná budova stanice metra Puhung /Obnovení/ na červené lince
-----
10.
Ve vstupních vestibulech všech stanic metra jsou nástěnné malby Velkého Vůdce Kim Ir Sena
-----
11.
eskalátory
-----
12.
Pohled do vstupního vestibulu s eskalátory ve stanici Kaesong /Vítězný Návrat/ na červené lince
-----
13.
stanice 1
-----
14.
Hlavní hala stanice Yonggwang /Oslava/ na červené lince metra
-----
15.
Nástupištní hala konečné stanice Puhung /Obnovení/ na červené lince
-----
16.
stanice 4
-----
17.
Spořádaný nástup cestujících do vlaku metra v jedné z mnoha stanic
-----
18.
Pohled do interieru jednoho vagonu pjongjangského metra
-----
19.
stanice 5
-----
20.
stanice 6
-----
21.
eskalátory nahoru
-----
22.
Večerní pohled na vstupní budovu stanice metra Hwanggbuyol /Zlatá Pole/ na zelené lince
-----
zpracováno březen 2009
Odkazy:
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Webové stránky železnic Austrálie a Oceánie:
-----
-Austrálie-
-----
-Fidži-
-----
-Nauru-
-----
-Nový Zéland-
-----
-Papua Nová Guinea-

UNC-(Kubánské Železnice)

1. října 2008 v 23:05 | čert.007 |  Exotic Railways
Několik železničních fotografií z mého leteckého zájezdu s Čedokem na Kubu v srpnu 1990
xx
1.
První nádraží v Havaně dnes slouží jako garáže
-----
2.
Pomník lokomotivy ve vstupním vestibulu havanského hlavního nádraží
-----
3.
Záběr na osobní vagon s názvem dopravní společnosti
-----
4.
Odstavená cisterna a zetkový vagon na havanském hlavním nádraží
-----
5.
Budova depa na jižním okraji Havany
-----
6.
Pohled na odstavné nádraží v Havaně
-----
7.
Vykolejené vagony na seřaďovacím nádraží na jižním okraji Havany
-----
8.
Motorová jednotka na nádraží 3 Janvier na okraji Havany
-----
9.
Budova hlavního nádraží v Matanzasu
-----
10.
Kdesi uprostřed provincie Santa Clara koleje ! úrovňově křížují ! velmi frkventovanou dálnici
-----
11.
Nádraží Trinidad, velmi zajímavý kolejový autobus v odstavné části nádraží
-----
12.
Budova koncového nádraží Cumanagaya nedaleko jezera Hananabilla
-----
13.
Neobvykle sestavené návěstidlo na trati z Pínaru do Guane
-----
14.
Přejezd u nádraží v Pínaru, křížení silnice s tratí z Pínaru do Guane
-----
foto srpen 1990
Odkazy:
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Webové stránky ostatních železnic na americkém kontinentě:
-- Jižní Amerika-
-Argentina-
-----
-Bolivie-
-----
-Brazilie-
-----
-Ekvador-
-----
-Guyana-
-----
-Chile-
-----
-Kolumbie-
-----
-Paraguay-
-----
-Peru-
-----
-Surinam-
-----
-Uruguay-
-----
-Venezuela-
-----
--Severní Amerika-
-Antigua Barbuda-
-----
-Barbados-
-----
-Belize-
-----
-Dominikánská Rep-
-----
-Guatemala-
-----
-Haiti-
-----
-Honduras-
-----
-Jamajka-
-----
-Kanada-
-----
-Kostarika-
-----
-Mexiko-
-----
-Nikaragua-
-----
-Panama-
-----
-Salvador-
-----
-USA-
-----
-Trinidad a Tobago-


TCDD-(Turecké Železnice)

1. října 2008 v 23:04 | čert.007 |  Exotic Railways
Několik železničních fotografií z Tureckých Železnic z listopadu/prosince 1998
xx
1.
Park TCDD před hlavním nádražím v Ankaře, v pozadí zasklené první, druhé a třetí nástupiště hlavního nádraží
-----
2.
Historická parní lokomotiva naproti železničnímu muzeu u hlavního nádraží v Ankaře
-----
3.
Model diselové lokomotivy před železničním muzeem vedle hlavního nádraží v Ankaře
-----
4.
Pomník s parní lokomotivou před nádražím v Adaně
-----
5.
Budova nádraží Iskenderun, nejjižněji položené nádraží na síti TCDD
-----
6.
Nádraží Iskenderun na jihu Turecka, po vrcholcích kopců v pozadí vede turecko-syrská hranice
-----
7.
Železniční muzeum vedle nádraží Eskišehir
-----
foto listopad/prosinec 1998
Odkazy:
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Webové stránky ostatních železnic na evropském kontinentě:
-----
-Albanie-
-----
-Belgie-
-----
-Bělorusko-
-----
-Bosna a Hercegovina-
-----
-Bulharsko-
-----
-Černá Hora-
-----
-Dánsko-
-----
-Estonsko-
-----
-Finsko-
-----
-Francie-
---zámořská území Francie-
--Nová Kaledonie-
--Guyana-
--Reunion-
--Martinik-
--Polynésie-
-----
-Holandsko-
-----
-Chorvatsko-
-----
-Irsko-
-----
-Island-
-----
-Itálie-
-----
-Kosovo-
-----
-Kypr-
-----
-Litva-
-----
-Lotyšsko-
-----
-Lucembursko-
-----
-Maďarsko-
-----
-Makedonie-
-----
-Malta-
-----
-Moldavsko-
-----
-Německo-
-----
-Norsko-
-----
-Polsko-
-----
-Portugalsko-
---zámořská území Portugalska-
--Azores-
--Madeira-
-----
-Rakousko-
-----
-Rumunsko-
-----
-Řecko-
-----
-San Marino-
-----
-Slovensko-
-----
-Slovinsko-
-----
-Velká Británie-
---zámořská území Velké Británie-
--Bermudy-
--Falklandy-
--Jižní Georgie-
--Montserrat-
--Turks Caicos-
-----
-Srbsko-
-----
-Španělsko-
-----
-Švédsko-
-----
-Švýcarsko-
-----
-Ukrajina-
-----
-Vatikán-

ONCFM-(Marocké Železnice)

1. října 2008 v 23:02 | čert.007 |  Exotic Railways
Několik železničních fotografií z naší cesty po Maroku na přelomu milenia 1999-2000
1.
30.12.1999-Nádraží Tanger-Morora, příprava na noční cestu vlakem z Tangeru do Marrákéše
-----
2.
31.12.1999-Budova koncového nádraží v Marrákéši, města na okraji pustiny zvané Sahara
-----
3.
31.12.1999-Nádraží Marrákéš, na druhém nástupišti dozrávaly plody planých pomerančovníků
-----
4.
1.1.2000-Casablanca, pohled z hotelu Terminus na Nádražní náměstí s nádražím Casablanca-Voyageurs
-----
5.
1.1.2000-Ribát, koleje a nástupiště hlavního nádraží jsou zapuštěny v hlubokém zářezu
-----
foto prosinec 1999 - leden 2000
Odkazy:
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Webové stránky ostatních železnic na africkém kontinentě:
-----
-Alžírsko-
-----
-Angola-
-----
-Benin-
-----
-Bostwana-
-----
-Burkina Fasso-
-----
-D.R.Kongo(Zaire)-
-----
-Džibutsko-
-----
-Egypt-
-----
-Eritrea-
-----
-Etiopie-
-----
-Gabon-
-----
-Ghana-
-----
-Guinea-
-----
-JAR-
-----
-Kamerun-
-----
-Keňa-
-----
-Kongo-
-----
-Lesotho-
-----
-LIberie-
-----
-Lybie-
-----
-Madagaskar-
-----
-Malawi-
-----
-Mali-
-----
-Mauretanie-
-----
-Mauricius-
-----
-Mozambik-
-----
-Namibie-
-----
-Nigerie-
-----
-Pobřeží Slonoviny-
-----
-Senegal-
-----
-Siera Leone-
-----
-Somálsko-
-----
-Súdán-
-----
-Svatý Tomáš-
-----
-Svazijsko-
-----
-Tanzanie-
-----
-Togo-
-----
-Tunisko-
-----
-Uganda-
-----
-Zambie-
-----
-Zimbabwe-