Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Říjen 2008

Železnice Olbernhau-Brandov-Nová Ves v Horách

13. října 2008 v 22:49 | čert.007 |  Přeshraniční železnice
Zahájení provozu 1926
Ukončení provozu 1971
Délka dráhy 10 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-Svídnická železnice-
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Kotojedy nádraží-Trávník nákladiště

13. října 2008 v 22:42 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Zborovice cukrovar-Honětice nákladiště

13. října 2008 v 22:40 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1916
Ukončení provozu 1958
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Vyškov na Moravě cukrovar-Kozlany nákladiště

13. října 2008 v 22:39 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1906
Ukončení provozu 1961
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Tochovice nádraží-Orlík přehrada

13. října 2008 v 22:36 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1957
Ukončení provozu 1997
Délka dráhy 17 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Mikulov na Moravě-Turold lomy

13. října 2008 v 22:35 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Černá v Pošumaví-Horní Borková

13. října 2008 v 22:33 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Ševětín překladiště-Kolomazní Pec *

13. října 2008 v 22:28 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1915
Ukončení provozu 1925
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-Drážka-
Úsek Ševětín překladiště-výhybna-Kolomazní Pec nákladiště byl v provozu parostrojním
Úsek Vitín nákladiště-výhybna-Dubensko nákladiště byl v provozu animálním
-----
1.

vybagrovaný násep
-----
2.

vysoký násep
-----
3.

pokračování náspu
-----
4.

začátek obloukového zářezu
-----
5.

pokračování oblloukového zářezu
-----
6.

konec obloukového zářezu
-----
7.

začátek roviny
-----
8.

první přejezd
-----
9.

pokračování roviny
-----
10.

první výhybka
-----
11.

rovina za výhybkou
-----
12.

pokračování odbčné trati
-----
13.

mělký rovný zářez
-----
14.

trasa před dubenskem
-----
15.

nákladiště dubensko
-----
16.


druhá výhybka
-----
17.


začátek obloukového náspu
-----
18.

konec obloukového náspu
-----
19.

rovné těleso dráhy
-----
20.

hluboký rovný zářez
-----
21.

mělký zářez
-----
22.

rovný úsek dráhy před propustí
-----
23.

rourová propust
-----
24.

obloukové těleso za propustí
-----
25.

druhý přejezd
-----
26.

dlouhá rovina
-----
27.

těleso před nákladištěm
-----
28.

nákladiště vitínsko
-----
29.

před třetím přejezdem
-----
30.

třetí přejezd
-----
31.

trasa za třetím přejezdem
-----
32.

těleso před obloukem
-----
33.


těleso za obloukem
-----
34.

těleso před rozcestím
-----
35.

rozcestí dráha vedla do prava
-----
36.

obloukové těleso za rozcestím
-----
37.

těleso před křižovatkou
-----
38.

křižovatka před nádražím
-----
39.

nádraží kolomazní pec
-----
40.

koncový šturc
-----
foto březen 2018
-----
xx

* Úzkokolejka Křinec nádraží-Kouty nákladiště *

13. října 2008 v 22:27 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1955
Délka drážky 8 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

V této změti stromů a keřů kdysi stála překládací rampa z úzkokolejky do vagonů na nádraží Křinec
-----
2.

Trávou zarostlý mělký obloukový zářez bývalé úzkokolejky naproti budově křineckého nádraží
-----
3.

Jediný zachovalý rovný úsek náspu bývalé úzkokolejky na okraji Křince nedaleko nádraží
-----
4.

Pokračování téhož náspu před přejezdem, který přešel z roviny do levotočivého oblouku
-----
5.

Úsek bývalé úzkokolejky za přejezdem, po zrušení úzkokolejky zde byla vybudována protipovodňová hráz, těleso dráhy je asi o půl metru níže
-----
6.

Rovný úsek bývalé úzkokolejky u říčky, na tělese bývalé dráhy je dnes asi metr vysoká protipovodňová hráz
-----
7.

Dosti značně poškozený spojovací násep bývalé úzkokolejky od říčky přes pole k cestě na druhé straně pole
-----
8.

Pokračující násep bývalé úzkokolejky u cesty před úsekem náspu hustě zarostlým náletovými dřevinami
-----
9.

Krátký úsek viditelného náspu mezi hustě zarostlými úseky které jsou zcela neprůchodné
-----
10.

Další volně průchodný krátký úsek náspu bývalé úzkokolejky mezi polem a souběžnou cestou
-----
11.

V tomto místě byl přejezd u můstku, násep bývalé úzkokolejky byl vybagrován pro lepší příjezd na pole
-----
12.

Na místě tělesa bývalé úzkokolejky dnes vede blátivá cesta mezi oborou vodním příkopem
-----
13.

Mezi oborou a obcí Vestec těleso bývalé úzkokolejky vedlo nejdříve mezi mladými stromky a za cestou přes pole
-----
14.

Na této křižovatce blátivých cest byla výhybka odkud odcházela odbočka na nákladiště Vestec
-----
15.

Plocha bývalého nákladiště Vestec slouží dnes jako skladiště materiálu, je zde také služební vagon zvaný -rybák-
-----
16.

Mělký zářez bývalé úzkokolejky za výhybkou je zarostlý trávou a začíná zarůstat náletovýni dřevinami
-----
17.

Další dobře znatelný úsek zářezu tělesa bývalé úzkokolejky mezi polem a cestou před posedem
-----
18.

V pruhu zvadlé rezavé trávy mezi polem a cestou u posedu je zbytek tělesa bývalé úzkokolejky
-----
19.

Po náspu přes pole od obce Vestec do obce Netřebice se po rozorání vůbec nic nezachovalo
-----
20.

Most bývalé úzkokolejky u Netřebic stále ještě stojí, ale i ten se pomalu také začíná rozpadat
-----
21.

Úsek bývalé úzkokolejky před Netřebicemi je dnes vyasfaltován, takže se zde nic nezachovalo
-----
22.

Krátký úsek bývalé úzkokolejky v Netřebicích před křižovatkou, dráha vedla na levé straně silnice
-----
23.

Obec Netřebice, rovný úsek silnice směrem do Koutů, bývalá úzkokolejka vedla po levé straně silnice
-----
24.

Pozůstatek jižního portálu mostu bývalé úzkokolejky přes Velenický potok za obcí Netřebice
-----
25.

Dobře znatelný a snadno průchodný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky za mostem přes Velenický potok
-----
26.

Rovný úsek asi půl metru vysokého náspu u silnice ve kterém jsou ještě dnes znatelné rýhy po pražcích
-----
27.

Snadno průchodné a dobře viditelné těleso náspu bývalé úzkokolejné železnice před zářezem
-----
28.

Asi metr hluboký a padesát metrů dlouhý zářez bývalé úzkokolejky vedle silnice mezi obcemi Netřebice a Kouty
-----
29.

Obloukový násep bývalé úzkokolejky před nákladištěm, těleso náspu bylo podélně vybagrováno při hloubení příkopu
-----
30.

Plocha bývalého nákladiště nedaleko obce Kouty, byly zde dvě manipulační koleje a kolejová váha
-----
foto prosinec 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Zliv šamotka-Pískovna-Blansko *

13. října 2008 v 22:26 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1885
Ukončení provozu 2005
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
1.

šamotka zliv
-----
2.

první přejezd
-----
3.

první oblouk
-----
4.

před druhým přejezdem
-----
5.

druhý přejezd
-----
6.

za druhým přejezdem
-----
7.

před můstkem
-----
8.

cihlový můstek
-----
9.

třetí přejezd
-----
10.

za třetím přejezdem
-----
11.

první řada pražců
-----
12.

začátek roviny
-----
13.

pokračování roviny
-----
14.

druhý oblouk
-----
15.

druhá řada pražců
-----
16.

před čtvrtým přejezdem
-----
17.

čtvrtý přejezd
-----
18.

za čtvrtým přejezdem
-----
19.

třetí řada pražců
-----
20.

u rybníka
-----
21.

před dolem havírna
-----
22.

důl havírna
-----
23.

těleso za havírnou
-----
24.

násep u silnice
-----
25.

dlouhá rovina
-----
26.

před dolem bojsko
-----
27.

místo kde byl důl bojsko
-----
28.

lom havírna
-----
29.

těleso u lomu
-----
30.

rovný násep
-----
31.

důl blansko
-----
32.

za lomem havírna
-----
33.

mělký zářez
-----
34.

těleso u cesty
-----
35.

začátek oblouku
-----
36.

konec oblouku
-----
37.

začátek zářezu
-----
38.

hluboký zářez
-----
39.

most přes dráhu
-----
40.

pískovna
-----
foto květen 2017
-----
xx

331 Vizovice-Lužná u Vsetína-Valašská Polanka

13. října 2008 v 22:24 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1934
Přerušení stavby 1951
Délka dráhy 18 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-Baťova železnice-
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Spálenec přek.-Arnoštov pila--Zlatá nákl.

13. října 2008 v 22:22 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1918
Ukončení provozu 1964
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
Upozornění-úsek železnice Arnoštov-Příkopy-Zlatá se nachází ve vojenském prostoru není volně přístupný
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Arnoštov pila-Černý potok nákladiště

13. října 2008 v 22:21 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Upozornění-železnice se nachází ve vojenském prostoru a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Arnoštov pila-Puchéřský potok nákladiště

13. října 2008 v 22:20 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 4 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Upozornění-železnice se nachází ve vojenském prostoru a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Nýřany-Sulkov důl-Plzeň Valcha

13. října 2008 v 22:18 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 13 km
Rozchod kolejí 600 mm, 1435 mm
-----
V roce 1900 byla tato dráha přestavěna z úzkokolejky 600 mm na normálněrozchodnou trať 1435 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Mirošov pila-Kolvín depo I.

13. října 2008 v 22:15 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1942
Ukončení provozu 1944
Délka drážky 30 km
Rozchod kolejí 1000 mm
-----
Železnice se nachází ve vojenském prostoru a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Mirošov pila-Kolvín depo II.

13. října 2008 v 22:14 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
pokračování
-----
Železnice se nachází ve vojenském prostoru a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Zbiroh-Kařízek-Hrádek u Rokycan I.

13. října 2008 v 22:13 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1868
Přerušení stavby 1875
Délka dráhy 40 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-Stroussbergova železnice-
-----
xx

Železnice Zbiroh-Kařízek-Hrádek u Rokycan II.

13. října 2008 v 22:12 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
pokračování
-----
-Stroussbergova železnice-
-----
xx

* Úzkokolejka Velenice-Dymokury-Sekeřice I. *

13. října 2008 v 22:10 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1902
Ukončení provozu 1960
Délka drážky 33 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Přehledná ma celé zemědělské železnice
-----
1.1. úsek Velenice nákladiště-Chotěšice nákladiště, délka 17 km, provoz 1902-1960
-----
1.

velenice nákladiště
-----
2.

most přes číněveský potok
-----
3.

symbolický kolejový památník v činěvsi
-----
4.

další kus kolejí jako památník
-----
5.

několik dřevěných pražců u hřiště
-----
6.

rovný násep u činěvsí
-----
7.

konec rovného náspu
-----
8.

bývalé nákladiště činěves
-----
9.

první oblouk za činěvsí
-----
10.

druhý oblouk za činěvsí
-----
11.

rovný násep za činěvsí
-----
12.

pokračování rovného náspu
-----
13.

konec náspu před dymokury
-----
14.

začátek tělesa v dymokurech
-----
15.

pokračování náspu v dymokurech
-----
16.

těleso dráhy mezi křovím a cestou
-----
17.

vážní domek na nákladišti dymokury
-----
18.

rovné těleso za dymokury
-----
19.

oblouk bývalé dráhy před lesem
-----
20.

násep na začátku lesa
-----
21.

rovný násep v lese
------
22.

druhý most před cukrovarem
-----
23.

rovný mělký zářez před cukrovarem
-----
24.

areál bývalého cukrovaru dymokury
-----
25.

úrovňové křížování úzkokolejky s normálním rozchodem
-----
26.

klenutý obloukový cihlový most u cukrovaru
-----
27.

stoupající obloukový násep za přehradou
-----
28.

rovné stoupající těleso v lese
-----
29.

stoupající hluboký obloukový zářez v lese
-----
30.

mělký obloukový zářez před výhybnou
-----
31.

pozůstatky výtopny na výhybně hajc
-----
32.

rovný dlohý násep za výhybnou hajc
-----
33.

pokračování dlouhého rovného náspu
-----
34.

nízký rovný bývaklé úzkokolejky násep v lese
-----
35.

nízký obloukový násep před křižovatkou
-----
36.

krátký rovný zářez před křižovatkou
-----
37.

železný most přes záhornický potok
-----
38.

rovný zářez za mostem
-----
39.

konec zářezu za mostem
-----
40.

skládka zeminy na výhybně záhornice
-----
41.

rovný úsek tělesa za výhybnou záhornice
-----
42.


stoupající násep za výhybnou záhornice
-----
43.

pokračování stoupajícího náspu
-----
44.

začátek rovného hlubokého zářezu
-----
45.

rovný násep mezi poli
-----
46.

konec obloukového náspu
-----
47.

trasa bývalé úzkokoleky vedla po cestě
-----
48.

obloukové těleso úzkokolejky vedlo přes louku
-----
49.

most po kterém vedla po pravém kraji úzkokolejka
-----
50.

bývalé nákladiště chotěšice
-----
foto říjen 2018
-----
xx