Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Srpen 2008

* Železnice Polička nádraží-Polička strojírny *

15. srpna 2008 v 14:50 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1923
Ukončení provozu 2007
Délka dráhy 8 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

za nádražím
-----
2.

před propustí
-----
3.

propust
-----
4.

první přejezd
-----
5.

za prvním přejezdem
-----
6.

před můstkem
-----
7.

můstek
-----
8.

za můstkem
-----
9.

začátek dlouhé roviny
-----
10.

pokračování dlouhé roviny
-----
11.

levotočivý oblouk
-----
12.

rovina
-----
13.

začátek pravotočivého oblouku
-----
14.

pokračování pravotočivého oblouku
-----
15.

krátká rovina
-----
16.

druhý přejezd
-----
17.

třetí přejezd
-----
18.

za třetím přejezdem
-----
19.

před obloukem
-----
20.

oblouk v lese
-----
21.

můstek v lese
-----
22.

přejezd v lese
-----
23.

štěrkové lože
-----
24.

před vjezdovou bránou
-----
25.

vjezdová brána
-----
foto duben 2016
-----
xx

Železnice Příbram nádraží-Příbram Březové Hory důl

15. srpna 2008 v 14:47 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1919
Ukončení provozu 1983
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Železnice Skuteč nádraží-Litická lom *

15. srpna 2008 v 14:46 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.
nádraží skuteč
-----
2.
za nádražím skuteč
-----
3.
začátek pražců
-----
4.
konec pražců
-----
5.
hluboký zářez
----
6.
před přejezdem
-----
7.
přejezd
-----
8.
začátek zářezu
-----
9.
obloukový zářez
-----
10.
rovný zářez
-----
11.
konec zářezu
-----
12.
klesající těleso
-----
13.
štěrkové lože
-----
14.
před lomem
----
15.
lom litická
-----
foto červen 2012
-----
xx

* Železnice Žďárec u Skutče nádraží-Leštinka lom *

15. srpna 2008 v 14:45 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

za nádražím žďárec u skutče
-----
2.

před propustí
-----
3.

propust
-----
4.

za propustí
-----
5.

těleso u mýtiny
-----
6.

klesající násep
-----
7.

těleso v lese
-----
8.

před mostem
-----
9.

most
-----
10.

na mostě
-----
11.

před lomem
-----
12.

dřevěné pražce
-----
13.

zarostlý násep
-----
14.

nákladiště
-----
15.

šturc
-----
foto červen 2012
-----
xx

* Úzkokolejka Kaznějov překladiště-Holý vrch lomy *

15. srpna 2008 v 14:39 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1902
Ukončení provozu 1967
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 630 mm
-----
-----
1.

nádraží kaznějov
-----
2.

za nádražím kaznějov
-----
3.

nákladiště kaznějov
-----
4.

za osadou
-----
5.

rovný násep
-----
6.

rovné těleso
-----
7.

před železniční vlečkou
-----
8.

železniční vlečka
-----
9.

vybagrovaný násep
-----
10.

lesní cesta
-----
11.

zarostlé těleso
-----
12.

před lomem
-----
foto červen 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Komňátka vápenka-Komňátka lom *

15. srpna 2008 v 14:34 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1929
Ukončení provozu 1976
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
1.

vápenka
-----
2.

za vápenkou
-----
3.

nízký násep
-----
4.

násep před můstkem
-----
5.

můstek
-----
6.

zastávka komňátka
-----
7.

za zastávkou
-----
8.

propust
-----
9.

těleso u trati
-----
10.

první oblouk
-----
11.

pokračující násep
-----
12.

násep
-----
13.

začátek kolejí
-----
14.

koleje na mostě
-----
15.

konec kolejí
-----
16.

rovina
-----
17.

pokračování roviny
-----
18.

stoupající těleso
-----
19.

těleso před lomem
-----
20.

lom
-----
foto duben 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Bohdíkov lom-Bohdíkov vápenka *

15. srpna 2008 v 14:32 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1932
Ukončení provozu 1979
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
1.

lom
-----
2.

první oblouk
-----
3.

první rovina
-----
4.

druhý oblouk
-----
5.

rozcestí
-----
6.


třetí oblouk
-----
7.

pražce
-----
8.

druhá rovina
-----
9.

u skály
-----
10.

těleso v lese
-----
11.

oblouk u skály
-----
12.

oblouk u domu
-----
13.

u hodpody
-----
14.

před přejezdem
-----
15.

malý most
-----
16.

velký most
-----
17.

před vápenkou
-----
foto duben 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Borovany panelárna-Růžov lom *

15. srpna 2008 v 14:28 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

těleso za panelárnou
-----
2.

stoupající těleso
-----
3.

první oblouk úzkokolejky
-----
4.

před prvním přejezdem
-----
5.

první přejezd
-----
6.

těleso za prvním přejezdem
-----
7.

vysoký násep úzkokolejky
-----
8.

rovný násep úzkokolejky
-----
9.

těleso před propustí
-----
10.

rourová propust
-----
11.

násep za propustí
-----
12.

těleso před druhým přejezdem
-----
13.

druhý přejezd
-----
14.

můstek za přejezdem
-----
15.

těleso za můstkem
-----
16.

nízký násep úzkokolejky
-----
17.

zarostlý násep úzkokolejky
-----
18.

začátek klesajícího rovného zářezu
-----
19.

klesající rovný hluboký zářez
-----
20.

klesající obloukové těleso
-----
21.

odplavený násep úzkokolejky nad rybníkem
-----
22.

mimoúrovňové křížení železnic mostem, pod mostem vedla úzkokolejka, na mostě normálně rozchodná vlečka
-----
23.

obloukové těleso za mostem
-----
24.

mechem pokryté úzkokolejné pražce
-----
25.

začátek hlubokého zářezu
-----
26.

rovný hluboký zářez
-----
27.

násep za hlubokým zářezem
-----
28.

rovné těleso úzkokolejky
-----
29.

těleso před lomem
-----
30.

lom růžov
-----
foto leden 2018
-----
xx

Úzkokolejka Stupno nádraží-Vranovice lom-Jan důl

15. srpna 2008 v 14:27 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1871
Ukončení provozu 1953
Délka drážky 8 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Úzkokolejka Horní Bříza šamotka-Vísky lom-Konvent lomy *

15. srpna 2008 v 14:22 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1884
Ukončení provozu 1964
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 640 mm
-----
-----
1.

za fabrikou
-----
2.

první výhybka
-----
3.

začátek roviny
-----
4.

pokračování roviny
-----
5.

před odbočkou
-----
6.

oblouk
-----
7.

rovina
-----
8.

před šamotkou
-----
9.

za šamotkou
-----
10.

druhá výhybka
-----
11.

u silnice
-----
12.

první přejezd
-----
13.

za přejezdem
-----
14.

rovné těleso
-----
15.

šturc
-----
16.

výsypka
-----
17.

za výsypkou
-----
18.

druhý přejezd
-----
19.

hluboký zářez
-----
20.

dlouhý násep
-----
21.

těleso
-----
22.

oblouk před lomem konvent
-----
foto červen 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Zahořany třídírna-Podkova důl *

15. srpna 2008 v 14:19 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1927
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
00. 003 pod mapa
-----
1.

Pohled na nájezdovou rampu bývalé úpravny v Zahořanech, podle pozůstatků byla najezdová rampa dvojkolejná
-----
2.

Za nájezdovou rampou pokračuje těleso bývalé úzkokolejky klesajícím náspem směrem k jámě Podkova
-----
3.

Pohled na vysokou travou a stromky porostlý rovný úsek asi metr vysokého tělesa náspu bývalé drážky
-----
4.

Mezi třídírnou a dolem vede zarostlý rovný asi metr vysoký násep který byl podle šířky dvojkolejný
-----
5.

Rovný a široký násep mezi třídírnou v Zahořanech a dolem Prokop na Podkově se používá jako polní cesta
------
6.

Dlouhý úsek rovného náspu tělesa bývalé úzkokolejné železnice mezi poli byl vybagrováním přerušený
-----
7.

Dalši krátký rovný úsek tělesa náspu bývalé úzkokolejky byl pro novou cestu vybagrovaním přerušen
-----
8.

Zcela chybějící most přes Vintířovský potok, jaký druh mostu přes potok zde stával lze jen těžko odhadovat
-----
9.

Travou a keři zcela zarostlý rovný úsek asi metr a půl vysokého tělesa bývalé drážky za mostem
------
10.

Asi metr vysoké těleso náspu bývalé úzkoklejné železnice před Podkovou je porostlé neprostupnými křovinami
------
11.

Pohled na dnes již vybagrovaný rovný úsek bývalé úzkokolejné železnice před dolem Prokop na Podkově
-----
12.

Dobře viditelný koncový úsek náspu bývalé úzkokolejky na výběžku v jámě bývalého dolu Prokop na Podkově
-----
foto květen 2011

Úzkokolejka Suchdol nad Odrou-Tillův Mlýn

15. srpna 2008 v 14:14 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1900
Ukončení provozu 1935
Délka drážky 4 km
Rozchod kolejí 710 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Železnice Čestice odbočka-Lípa nad Orlicí pískovna *

15. srpna 2008 v 14:12 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

první výhybka
-----
2.

rovné těleso
-----
3.

mělký zářez
-----
4.

druhá výhybka
-----
5.

těleso u trati
-----
6.


východní šturc
-----
7.

obloukový násep
-----
8.


zavezený zářez
-----
9.

pokračování zavezeného zářezu
-----
10.

první přejezd
-----
11.

třetí výhybka
-----
12.

druhý přejezd
-----
13.

vjezd do panelárny
-----
14.

za třetí výhybkou
-----
15.

třetí přejezd
-----
16.

řada betonových pražců
-----
17.

rovina
-----
18.

těleso u cesty
-----
19.

těleso před šturcem
-----
20.

západní šturc
-----
foto duben 2017
-----
xx

* Železnice Zákupy nádraží-Nové Zákupy cukrovar *

15. srpna 2008 v 14:11 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1883
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Za nádražím Zákupy přes dnešní hlavní silnici Česká Lípa-Mimoň byl první přejezd bývalé vlečky
-----
2.

Zelený pruh trávy napravo od silnice mezi nádražím a zahradou zámku je těleso bývalé vlečky
-----
3.

Pokračování travou zarostlého tělesa bývalé vlečky u kamenné stěny zámecké zahrady
-----
4.

Pozůstatky rovného tělesa bývalé vlečky u plotu soukromé firmy jsou dnes již překryty asfaltem
-----
5.

První pravotočivý oblouk tělesa bývalé vlečky je dnes vyasfaltován a slouží automobilové dopravě
-----
6.

Na této dnešní křižovatce asfaltových silniček kdysi byl druhý přejezd bývalé vlečky
-----
7.

Vysokým plevelem zarůstající rovné těleso náspu bývalé vlečky před rybníkem
-----
8.

Těleso náspu bývalé vlečky také posloužilo jako pevná hráz u místního rybníka
-----
9.

Kopřivami a hustě rostoucími náletovými dřevinami zarostlý zářez bývalé vlečky za rybníkem
-----
10.

Další úsek zářezu bývalé vlečky před přejezdem nebyl zarostlý ale byl kvůli tekoucí vodě neprůchodný
-----
11.

Hlavní silnice Zákupy-Nový Bor, zde byl třetí přejezd bývalé vlečky na severním konci Zákup
-----
12.

Úsek tělesa bývalé vlečky mezi třetím a čtvrtým přejezdem se dnes používá jako polní cesta
-----
13.

Místní silnice Zákupy-Nové Zákupy, na poloviční cestě mezi oběma částmi obce byl čtvrtý přejezd
-----
14.

Těleso bývalé vlečky před kravínem je dnes využíváno jako chodník pro pěší a cyklostezka
-----
15.

Před hlavním vjezdem do kravína přechází těleso náspu bývalé vlečky v mělký a dlouhý zářez
-----
16.

Pokračování mělkého a dlouhého zářezu bývalé vlečky a dnešní cesty a cyklostezky za kravínem
-----
17.

Konec dlouhého a mělkého zářezu bývalé vlečky a dnešní cesty před druhým obloukem
-----
18.

Kamenný obloukově klenutý most v náspu bývalé vlečky je jedinou větší stavbou na celé železnici
-----
19.

Začátek krátkého hlubokého obloukového zářezu bývalé vlečky za mostem na okraji Nových Zákup
-----
20.

Pokračování téhož krátkého hlubokého zářezu bývalé vlečky na okraji lesa u Nových Zákup
-----
21.

Původní násep bývalé vlečky v lese u Nových Zákup byl zavezen asi půlmetovou navážkou stavební suti
-----
22.

Těleso náspu bývalé vlečky před obcí Nové Zákupy je využíváno jako lesní cesta i jako silnice
-----
23.

Asfaltová plocha před fabrikou, obloukové těleso bývalé vlečky vedlo přes kanálové víko ke stromům
-----
24.

Rozpadající se budovy bývalého cukrovaru v Nových Zákupech, u této budovy končila kratší odbočka od úvraťového šturcu
-----
foto srpen 2009
-----
xx

* Železnice Želenice u Slaného-Zvoleněves cukrovar *

15. srpna 2008 v 14:08 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1873
Ukončení provozu 1923
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Želenice u Slaného, v tonto místě byl obloukový asi metr vysoký násep bývalé vlečky
-----
2.

Tady obloukový násep bývalé vlečky přešel do roviny, koleje vedly na pravém okraji silnice
-----
3.

Pokračování tělesa bývalé vlečky na pravém okraji silnice mezi nádražím a druhým obloukem
-----
4.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky před druhým obloukem stále vede po pravém okraji silnice
-----
5.

Začátek druhého pravotočivého oblouku, tady se těleso bývalé vlečky odpojilo od dnešní silnice
-----
6.

Z pokračujícího pravotočivého oblouku tělesa bývalé vlečky se dnes již vůbec nic nezachovalo
-----
7.

Dobře viditelné pokračování náspu tělesa bývalé vlečky uprostřed polí v oblasti Za Hřbitovem
-----
8.

Pozůstatek tělesa náspu třetího oblouku bývalé vlečky taktéž v oblasti Za Hřbitovem
-----
9.

Mírně pravotočivý úsek tělesa náspu bývalé vlečky za třetím obloukem je stále znatelný
-----
10.

Úsek mírně levotočivého tělesa bývalé vlečky před křížením bývalé vlečky s cestou
-----
11.

Z rovného úseku tělesa bývalé vlečky za cestou se dodnes zachovala stometrová stromová alej
-----
12.

Pokračování stromové aleje podle dnes již rozoraného rovného úseku tělesa bývalé vlečky
-----
13.

Koncová část stromové aleje vedoucí podle tělesa bývalé vlečky, dále odtud k silnicise nic nezachovalo
-----
14.

Úsek dnes již zcela zmizelého tělesa bývalé vlečky před přejezdem nedaleko obce Slatina
-----
15.

Dnes rozoráním již zcela zmizelý levotočivý obloukový násep tělesa bývalé vlečky za přejezdem
-----
16.

V této části rozoraného pole bylo pokračování levotočivého oblouku bývalé vlečky, také tady se nic nezachovalo
-----
17.

Koncový úsek tělesa bývalé železniční vlečky nad cukrovarem, někde za touto hradbou křoví byla nakládací rampa
-----
foto říjen 2008
-----
xx

* Železnice Lubná odbočka-Brant důl *

15. srpna 2008 v 14:07 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1875
Ukončení provozu 1900
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

výhybka
-----
2.

za výhybkou
-----
3.

zarostlé těleso
-----
4.

začátek oblouku
-----
5.

pokračování oblouku
-----
6.

začátek zářezu
-----
7.

hluboký zářez
-----
8.

konec zářezu
-----
9.

začátek náspu
-----
10.

pokračování náspu
-----
11.

nízký násep
-----
12.

před wechtrem
-----
13.

wechtr
-----
14.

nákladiště
-----
15.

šturc
-----
foto srpen 2014
-----
xx

* Železnice Praha Řeporyje nádraží-Prefa IPS *

15. srpna 2008 v 14:06 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží praha-řeporyje
-----
2.

za nádražím
-----
3.

most
-----
4.

u potoka
-----
5.

na poli
-----
6.

rovné těleso
-----
7.

štěrkové lože
-----
8.

těleso
-----
9.

násep
-----
10.

před obloukem
-----
11.
začátek oblouku
-----
12.


přejezd
-----
13.

pokračování oblouku
-----
14.

konec oblouku
-----
15.

rovina
----
16.

betonový pražec
-----
17.

prefa ips
-----
foto květen 2013
-----
xx

* Železnice Havlíčkův Brod odbočka-Perknov léčebna *

15. srpna 2008 v 14:03 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1922
Ukončení provozu 1962
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

koncový šturc
-----
2.

odbočka z trati 230
-----
3.

výhybka
-----
4.
.

obloukový násep
-----
5.

vybagrovaný násep
-----
6.

před mostem
-----
7.

most přes Sázavu
-----
8.

za mostem
-----
9.

pokračování vybagrovaného náspu
-----
10.

před přejezdem
-----
11.

přejezd
-----
12.

za přejezdem
-----
13.

těleso v zahradě
-----
14.

zarostlý násep
-----
15.

vjezd do léčebny
-----
foto říjen 2013
-----
xx

* Železnice Vesec u Liberce-Vratislavice pivovar *

15. srpna 2008 v 13:59 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1890
Ukončení provozu 1972
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----

-----
1.

nádraží vesec
-----
2.

výhybka
-----
3.

těleso
-----
4.

zářez
-----
5.

před tramvajovou tratí
-----
6.

motoareál
-----
7.

násep dálnice
-----
8.

křižovatka silnic
-----
9.

před pivovarem
-----
10.

úvrať v pivovaru
-----
foto srpen 2013
-----
xx

* Železnice Běchovice odbočka-Běchovice výzkumný ústav *

15. srpna 2008 v 13:58 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

šturc
-----
2.

zavezený zářez
-----
3.

běchovice odbočka
-----
4.

měnírna
-----
5.

u měnírny
-----
6.

štěrkové lože
-----
7.

obloukový násep
-----
8,

první přejezd
-----
9.

za přejezdem
-----
10.

nádraží běchovice
-----
11.

za nádražím běchovice
-----
12.

nízký násep
-----
13.

odbočka
-----
14.


rozvodna
-----
15.

před druhým přejezdem
-----
16.

druhý přejezd
-----
17.

za druhým přejezdem
-----
18.

stoupající těleso
-----
19.

zásobovací kolej
-----
20.

začátek zářezu
-----
21.

pokračování zářezu
-----
22.

těleso v areálu
-----
23.

třetí přejezd
-----
24.

koleje
-----
25.

konec kolejí
-----
foto květen 2015
-----
xx