Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červenec 2008

* Železnice Svitavy odbočka-Svitap závod 1 *

20. července 2008 v 21:45 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1917
Ukončení provozu 2010
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435
-----
-----
1.

výhybka z trati 261
-----
2.

před přejezdem
-----
3.

první přejezd v Olbrachtově ulici
-----
4.

druhý přejezd ve Vítězné ulici
-----
5.

oblouk v areálu fabriky
-----
6.

rovina v areálu fabriky
-----
7.

začátek oblouku na křižovatce ulic Neumannova a Boženy Němcové
-----
8.

pokračování oblouku na křižovatce ulic Rokycanova a Kyjevská
-----
9.

rovina v Kyjevské ulici
-----
10.

vjezdová vrata do Svitapu
-----
foto duben 2016
-----
xx

* Železnice Chabařovice staré nádraží.-Petri důl *

20. července 2008 v 21:43 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1859
Ukončení provozu 1973
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

K nepoznání je travou a stromy zarůstající plocha původního nádraží Chabařovice, pohled směrem k Trmicím
-----
2.

Trmické zhlaví původního nádraží Chabařovice, někde tady pravotočivým obloukem odcházela vlečka na důl Petri
-----
3.

Stromy, keři a hustou travou zarostlé pokračování pravotočivého oblouku bývalé železniční vlečky za nádražím
-----
4.

Spojovací cestou od jezera Milada ke Chabařovicím je přerušený rovný úsek náspu bývalé železniční vlečky
-----
5.

V tomto místě je asi metr vysoké těleso bývalé železniční vlečky podélně na polovinu vybagrováno
-----
6.

Málo znatelný rovný vysokou travou porostlý velmi nízký násep bývalé železniční vlečky mezi poli
-----
7.

Částečně vybagrovaný rovný úsek tělesa bývalé železniční vlečky před Vrahovým lesíkem
-----
8.

V divoké vegetaci na severním okraji Vrahova lesíka se ztrácí velmi málo znatelný nízký násep
-----
9.

Kopřivami porostlé nízké mírně obloukové těleso bývalé železniční vlečky na severovýchodním okraji lesa
-----
10.

Ve Vrahově lesíku se těleso bývalé železniční vlečky místy úplně ztrácí v hustotě náletových dřevin
-----
11.

Travnatá pláň za Vrahovým lesíkem někde tady byla výhybka kde odcházela jedna z několika vleček
-----
12.

Dnes již zmizelé mírně obloukové těleso bývalé železniční vlečky před skládkou chemického odpadu
-----
13.

Asfaltová plocha u chemické skládky, bývalá železniční vlečka vedla někde v pruhu trávy u plotu
-----
14.

Před dolem Petri vedla bývalá železniční vlečka klesajícím levotočivým protisměrným obloukem
-----
15.

Na místě povrchového dolu Petri je dneska rekreační areál, bývalá vlečka končila asi uprostřed jezera
-----
foto srpen 2011
-----
xx

Železnice Ostrava Mariánské Hory-Brušperk

20. července 2008 v 21:39 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1947
Přerušení stavby 1948
Délka dráhy
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Hradec nad Moravicí-Žimrovice papírna

20. července 2008 v 21:33 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1914
Ukončení provozu 1974
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-Pifka-
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Železnice Vlkoš u Kyjova-Kelčany cukrovar

20. července 2008 v 21:25 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1892
Ukončení provozu 1966
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Kolštejn-Ostružná-Hrázová Bouda

20. července 2008 v 21:24 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1900
Ukončení provozu 1936
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Františkov-Josefová-Černá Stráň

20. července 2008 v 21:20 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1895
Ukončení provozu 1936
Délka drážky 12 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Křemže nádraží-Perk důl-Brloh důl

20. července 2008 v 21:17 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1944
Ukončení provozu 1947
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-Kantorská dráha-
Úsek Křemže nádraží až Důl Perk byl dostavěn, provozován, zrušen a snesen, úsek Důl Perk až Důl Brloh byl pouze vyprojektován
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Železnice Plesná nádraží-Plesná nákladiště *

20. července 2008 v 21:12 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Bývalé nádraží a dnešní zastávka Plesná, je vidět že podle velikosti zde byly alespoň dvě další koleje
-----
2.

Rovný násep za nádražím Plesná, současná trať 147 vede v pravé polovině kde vedla bývalá vlečka
-----
3.

V tomto místě vpravo od kolejí je začátek klesajícího levotočivého obloukového zářezu bývalé vlečky
-----
4.

Řídkou trávou a náletovými dřevinami zarostlý konec hlubokého obloukového zářezu bývalé vlečky
-----
5.

Rovný úsek nízkého tělesa náspu bývalé vlečky před přejezdem křížující hojně používanou lesní cestu
-----
6.

Dobře viditelný a snadno průchodný úsek tělesa vysokého náspu bývalé vlečky za přejezdem
-----
7.

Široký násep bývalé vlečky pokračuje táhlým klesáním do mírného oblouku před násypkou lomu
-----
8.

Dnes již nepoužívaná násypka kamení z místního lomu, někde tady bylo také nákladiště textilky
-----
9.

Vysoký a široký násep odstavné koleje bývalé vlečky pokračuje rovně až ke šturcu u státní hranice
-----
10.

Koncový šturc odstavné koleje bývalé vlečky byl umístěn v mělkém zářezu kousek od státní hranice
-----
foto květen 2010

* Železnice Klobuky nádraží-Klobuky cukrovar *

20. července 2008 v 21:11 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1997
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.


Nádraží Klobuky, kralupské zhlaví, bývalá vlečka odbočovala z kolejiště na nádraží a pokračovala za stavědlem přes první přejezd do cukrovaru
-----
2.

Za nádražím Klobuky přes přejezd bývalá vlečka pokračovala podle dnešního plotu k prvnímu zářezu
-----
3.

V začínajícím levotočivém oblouku bývalé vlečky před prvním zářezem se v tělese zachovalo několik shnilých pražců
-----
4.

První obloukový asi metr hluboký levotočivý zářez bývalé vlečky je z poloviny průchodný, další část však nikoliv
-----
5.

Druhý přejezd bývalé vlečky, je dobře viditelné jak koleje byly ponechány v přejezdu a zaasfaltovány
-----
6.

Jedna ze čtyř kolejnic zaasfaltovaného přejezdu která je nejlépe viditelná, na hlavě kolejnice je patrné jak byla uříznuta autogenem
-----
7.

Dále od bývalého přejezdu bývalá vlečka pokračuje rovným nízkým náspemdnešní pod tratí 110
-----
8.

Pokračující rovný úsek náspu bývalé vlečky pod tratí, v náspu se zachovalo několik shnilých pražců
-----
9.

V krátkém a asi metr hlubokém zářezu je začátek dlouhého pravotočivého oblouku bývalé vlečky
-----
10.

Náletovými dřevinami zarůstající začátek pravotočivého náspu bývalé vlečky mezi dráhou a silnicí
-----
11.

Dobře viditelný asi tři metry vysoký pravotočivý obloukový násep před mostem je dobře průchodný
-----
12.

Severní kamenný portál mostu v tělese bývalé vlečky je nepoškozený a docela dobře zachovalý
-----
13.

Místo kde stál jižní kamenný portál mostu, po skončení provozu byl snesen most, kamenný portál byl zbourán následně při rozšiřování silnice
-----
14.

Pokračování pravotočivého tělesa náspu bývalé vlečky za zbouraným mostem směrem k cukrovaru
-----
15.

Začínající rovný úsek náspu bývalé vlečky, těleso je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
16.

Částečně podélně nahrnutý násep bývalé vlečky před lesíkem je stále dobře průchodný
-----
17.

Začínající levotočivý obloukový násep bývalé vlečky na okraji lesíka se ztrácí ve spadaném listí
-----
18.

Úsek tělesa bývalé vlečky před kolejovou váhou, tady těleso přechází z oblouku do roviny a rozšiřuje se nejméně pro dvě koleje
-----
19.

Rozebraný a poničený objekt bývalé kolejové váhy začíná pomalu zarůstat džunglí náletových dřevin
-----
20.

Rozsáhlý objekt bývalého cukrovaru v Klobukách, do cukrovaru vedly dvě koleje, druhá vrata o něco výše v pravo jsou zcela zarostlá křovím
-----
foto říjen 2008
-----
xx

* Železnice Kamenné Žehrovice-Vaněk důl *

20. července 2008 v 21:08 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1910
Ukončení provozu 1981
Dálka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Kamenné Žehrovice, rakovnické zhlaví, bývalá vlečka do dolu Vaněk vedla podle stavědla
-----
2.

Náletovými dřevinami zarůstající obloukové těleso bývalé vlečky za nádražím Kamenné Žehrovice
-----
3.

Rovný mělký zářez bývalé vlečky dále již není tak zarostlý, je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
4.

Další úsek nízkého náspu bývalé vlečky před můstkem začíná zarůstat náletovými dřevinami
-----
5.

Pohled do propustí v náspech, rovná propust patří vlečce dolu Vaněk, oblouková propust je v náspu vlečky do dolu Tuchlovice, trati č. 120 a vlečky na nákladiště Kačice s odbočkou do dolu Libušín
-----
6.

Rovný násep bývalé vlečky za propustmi přechází a pokračuje v rovný asi metr hluboký zářez
-----
7.

Začátek asi dva metry hlubokého obloukového zářezu bývalé vlečky před přejezdem
-----
8.

První přejezd bývalé vlečky v zářezu u obce Srby, v přejezdu zůstaly zaasfatovány kolejnice
-----
9.

Konec obloukového zářezu před druhým přejezdem u obce Srby začíná zarůstat náletovými dřevinami
-----
10.

Rezavějící a trávou zarůstající kolejnice v druhém přejezdu bývalé vlečky u obce Srby
-----
11.

Za přejezdem začíná těleso obloukového náspu které v nejvyšším místě má asi pět metrů
-----
12.

Pokračování tělesa obloukového náspu bývalé vlečky která mostem překonává místní silnici
-----
13.

Hustě rostoucími náletovými dřevinami zarůstající konec oblouku bývalé vlečky u silnice
-----
14.

V rovném náspu bývalé vlečky je celá řada betonových pražců pomalu zarůstjících malými stromky
-----
15.

Násep bývalé vlečky před vjezdovou bránou, i tady je v náspu vidět několik betonových pražců
16.

Vjezdová vrata bývalé vlečky v oplocení areálu dolu, jen modré čtverce dokazují že tudy vedly koleje
-----
17.

Areál dolu Vaněk, pohled na těleso přes vjezdová vrata, konec vlečky přes stromky není viditelný
-----
foto duben 2009

* Železnice Kamenné Žehrovice-Tuchlovice důl *

20. července 2008 v 21:07 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1943
Ukončení provozu 2010
Délka dráhy 6 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

přejezd na nádraží kamenné žehrovice
-----
2.

za nádražím kamenné žehrovice
-----
3.

začátek roviny
-----
4.

pokračování roviny
-----
5.

před prvním mostem
-----
6.

první most
-----
7.

za prvním mostem
-----
8.

štěrkové lože
-----
9.

začátek kolejí
-----
10.

přerušená kolej
-----
11.

konec kolejí
-----
12.

přejezd
-----
13.

rovný násep
-----
14.

obloukový násep
-----
15.

před druhým mostem
-----
16.

druhý most
-----
17.

třetí most
-----
18.

za třetím mostem
-----
19.

násep s betonovými pražci
-----
20.

přerušený násep
-----
21.

násep před čtvrtým mostem
-----
22.

čtvrtý most
-----
23.

za čtvrtým mostem
-----
24.

most přes dálnici
-----
25.

rovný mělký zářez
-----
26.

kamenný portál pátého mostu
-----
27.

pokračující zářez
-----
28.

konec zářezu
-----
29.

obloukový násep
-----
30.

pokračování roviny
-----
31.

před šestým mostem
-----
32.

šestý most
-----
33.

za šestým mostem
-----
34.

před dolem tuchlovice
-----
35.

důl tuchlovice
-----
foto květen 2012
-----
xx

Železnice Ratíškovice Tomáš důl-Dubňany 1. Máj důl

20. července 2008 v 21:05 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1950
Ukončení provozu 1992
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Železnice Postoloprty nádraží-Žatec letiště *

20. července 2008 v 21:02 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1944
Ukončení provozu 2005
Délka dráhy 8 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Za pískovnou se nachází krátký úsek kolejí přes které je šturc sestávající z přišroubovaného pražce a terčíku
-----
2.

V tomto místě bývalé vlečky byla výhybka, zde mírným obloukem odbočovala krátká kolej do místní pískovny
-----
3.

Krátký rovný úsek málo znatelného tělesa bývalé vlečky, nalevo vedla bývalá úzkokolejka a bylo zde překladiště
-----
4.

Po tomto okraji pole za překladištěm pokračovala bývalá vlečka po poli k nákladišti v lese na obzoru
-----
5.

Další úsek dnes již dávno zaniklého tělesa bývalé vlečky vedoucí po pruhu trávy mezi lesem a polem
-----
6.

Někde v této změti stromů, stromků, keřů a trávy byl konec kolejí se šturcem a nákladištěm písku
-----
7.

Pokračování rovného tělesa bývalé vlečky za první výhybkou je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
8.

Na rozmezí lesíka a pole začíná mělký zářez jediného pravotočivého oblouku na celé bývalé vlečce
-----
9.

Mělký zářez obloukového úseku bývalé železniční vlečky před rovinou je i nadále snadno průchodný
-----
10.

Dobře viditelný a snadno průchodný rovný úsek tělesa bývalé vlečky mezi obloukem a prvním přejezdem
-----
11.

Místo kde býval první přejezd křížující místní polní cestu, v přejezdu se zachovalo několik betonových pražců
-----
12.

Mírně a táhle stoupající rovný úsek tělesa bývalé železniční vlečky mezi prvním a druhým přejezdem
-----
13.

V dlouhém rovném úseku bývalé vlečky mezi polemi byl druhý přejezd, na těleso je navážen odpad
-----
14.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky za druhým přejezdem, při likvidaci původní vlečky zde zůstal pražec
-----
15.

Dlouhý rovný a široký úsek tělesa bývalé vlečky na rozhraní dvou lánů mezi druhým a třetím přejezdem
-----
16.

Do mírného, táhlého a rovného stoupání pokračuje dále těleso bývalé vlečky před třetím přejezdem
-----
17.

Široká polní cesta a pozůstatky bývalé vlečky značí místo kde se třetím přejezdem křízily obě komunikace
-----
18.

Za třetím přejezdem se po dlouhé rovině bývalá vlečka stáčela do krátkého a mírného levotočivého oblouku
-----
19.

Vzrostlými keři porostlý okraj nízkého a rovného náspu bývalé železniční vlečky v oblasti Pod Kozou
-----
20.

Rovný a nízký násep v oblasti Pod Kozou, na pravé straně náspu se zachoval nalkoněný přejezdník
-----
21.

Dlouhý, rovný a nízký násep tělesa bývalé vlečky mezi oblastí Pod Kozou a nadjezdem do zony Triangle
-----
22.

Velmi dobře viditelný rovný konec tělesa náspu bývalé vlečky před nadjezdem do zony Triangle
-----
23.

Za nadjezdy nové silnice poikračuje těleso bývalé vlečky, původní vlečka zde obloukem odbočovala do prava
-----
24.

Přes toto pole kdysi vedl dlouhý rovný úsek tělesa původní vlečky po kterém se vůbec nic nezachovalo
-----
25.

Pohled na trávou porostlý konec pravotočivého obloukového tělesa původní vlečky před zonou Triangle
----
26.

Pohled do průmyslové zony Triangle, tady před cestou se původní vlečka dělila na dvě velmi dlouhé větve
-----
27.

Pohled na pokračování novějšího tělesa náspu bývalé železniční vlečky za odbočkou původní vlečky
-----
28.

Úsek novějšího tělesa náspu bývalé železniční vlečky před hlavní silnicí pokračuje k mírnému oblouku
-----
29.

Při výstavbě silnice a při bagrování vodního rigolu byla odstraněna pravá část tělesa bývalé vlečky
-----
30.

Těleso bývalé vlečky vedlo mírným obloukem přes silnici, pozůstatky tělesa jsou překryty asfaltem
-----
31.

Za novou silnicí pokračuje dobře znatelný rovný úsek tělesa bývalé vlečky podél vzrostlých stromů
-----
32.

Velmi dobře znatelné kamenité lože v rovném tělese bývalé železniční vlečky mezi silnicí a dálnicí
-----
33.

Dlouhý rovinatý násep bývalé železniční vlečky je v levé části narušen vybagrováním vodního rigolu
-----
34.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky mezi dálnicí a silnicí je stále znatelný díky kamení štěrkového lože
-----
35.

Přibližně v těchto místech bylo zakončení nové železniční vlečky po které se vůbec nic nezachovalo
-----
foto duben 2011

* Železnice Kryry odbočka-Kryry cukrovar *

20. července 2008 v 21:01 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

šturc
-----
2.

první výhybka
-----
3.

druhá výhybka
-----
4.

hradlo
-----
5.

za hradlem
-----
6.

před přejezdem
-----
7.

přejezd
-----
8.

za přejezdem
-----
9.

vysoký násep
-----
10.

most
-----
11.

za mostem
-----
12.

rovina
-----
13.

oblouk
-----
14.

u pole
-----
15.

těleso
-----
16.

před cukrovarem
-----
foto květen 2014
-----
xx

* Úzkokolejka Chýnov vápenka-Kladrubská hora lom *

20. července 2008 v 20:56 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1914
Ukončení provozu 1964
Délka drážky 5 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
1.

vápenka chýnov
-----
2.

první přejezd
-----
3.

těleso za přejezdem
-----
4.

trasa za městem
-----
5.

vysoký násep
-----
6.

dlouhý násep
-----
7.

druhý přejezd
-----
8.

za druhým přejezdem
-----
9.

před lesem
-----
10.

rovné těleso v lese
------
11.

obloukové těleso v lese
-----
12.

na konci lesa
-----
13.

těleso u pole
-----
14.

obloukový násep
-----
15.

násep před hospodou
-----
16.

zavezené těleso u hospody
-----
17.

kamenný most u lokodepa
-----
18.

lokomotivní depo
-----
19.

lom pacova hora
------
20.

těleso za výhybkou
-----
21.

těleso za vápenkou
-----
22.

zavezené těleso před silnicí
-----
23.

těleso u silnice
-----
24.

těleso před třetím přejezdem
-----
25.

třetí přejezd
-----
26.

těleso za třetím přejezdem
-----
27.

těleso před čtvrtým přejezdem
-----
28.

čtvrtý přejezd
-----
29.

těleso přes pole
-----
30.

pátý přejezd
-----
31.

vybagrovaný násep
-----
32.

pokračování obloukového náspu
-----
33,

druhý kamenný most
-----
34.

zářez za druhým mostem
-----
35.

obloukový zářez před lomem
-----
36.

budova výhybny v lomu
-----
37.

násep na výsypku
-----
38.

oblouková kolejnice za výhybnou
-----
39.

hluboký zářez před lomem
-----
40.

nakládací rampa s kolejnicemi
-----
foto srpen 2018
-----
xx

* Úzkokolejka Dolní Luby překladiště-Vackov lom *

20. července 2008 v 20:54 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Řada samostatně stojících betových sloupů je začátek překládací rampy na zastávce Dolní Luby
-----
2.

Tři cihlové patky jsou dalším pozůstatkem bývalé překládací rampy na opačné straně překladiště
-----
3.

Za bývalým nákladištěm na zastávce Dolní Luby pokračovala úzkokolejka prvním širokým obloukem
-----
4.

Na tomto místě byl první přejezd bývalé úzkokolejky a polní cesty ze kterého se nic nezachovalo
-----
5.

Mnohohlavým stádem dobytka rozdusaný mělký zářez bývalé úzkokolejky za prvním přejezdem
-----
6.

Málo znatelný rovný úsek mělkého tělesa bývalé úzkokolejky je také rozbahněný kopyty dobytka
-----
7.

Další rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky před mysliveckým posedem je porostlý hustou travou
-----
8.

Dobře viditené mírně levotočivé obloukové těleso bývalé úzkokolejky před lesem je porostlé trávou
-----
9.

Mírně pravotočivé obloukové řídkou trávou porostlé těleso bývalé úzkokolejky na okraji lesa
-----
10.

Dlouhé, rovné a mírně klesající široké těleso bývalé úzkokolejky v lese vedoucí podle mýtiny
-----
11.

Blátivý a stružkami vody rozmočený mělký mírně točivý zářez bývalé úzkokolejky za mýtinou
-----
12.

Velmi dlouhý dobře viditelný úsek tělesa bývalé úzkokolejky uprostřed lesa je stále rozbahněný
-----
13.

Kratší úsek tělesa bývalé úzkokolejky před obloukem, pro rozbředlé bahno je průchod stále obtížnější
-----
14.

O něco níže je začátek pravotočivého obloukového zářezu který je pro bláto stále těžko průchodný
-----
15.

Pohled na pokračující obloukový pravotočivý zářez bývalé úzkokolejky který je stále obtížně průchodný
-----
16.

Louže a obtížně průchodné bahno jsou na konci pravotočivého oblouku bývalé úzkokolejky
-----
17.

Sto metrů dlouhý rovný násep bývalé úzkokolejky před propustí je široky od těžké lesní techniky
-----
18.

Ve asi stometrovém náspu tělesa bývalé důlní úzkokolejky je jediná betonová trubková propust
-----
19.

Těžkou lesní technikou rozježděný rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky před kaolínovými lomy
-----
20.

Pohled přes malé stromky z okraje zářezu bývalé úzkokolejky do hloubi kaolínových lomů Vackov
-----
foto květen 2010
-----
xx

* Úzkokolejka Nový Jáchymov třídírna-Zdenko důl *

20. července 2008 v 20:50 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 450 mm
-----
-----
1.

zahrady
-----
2.

násep
-----
3.

těleso
-----
4.

přejezd
-----
5.

za přejezdem
-----
6.

zarostlé těleso
-----
7.

přes vesnici
-----
8.

důl zdenko
-----
foto listopad 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Nový Jáchymov třídírna-Krušná Hora důl 14 *

20. července 2008 v 20:49 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 650 mm
-----
-----
1.

před svážnicí
-----
2.

začátek svážnice
-----
3.

svážnice
-----
4.

stoupající svážnice
-----
5.

zarostlá svážnice
-----
6.

zářez svážnice
-----
7.

kladka svážnice
-----
8.

za svážnicí
-----
9.

těleso v lese
-----
10.

těleso u cesty
-----
11.

důl 12
-----
12.

vysoký násep
-----
13.

před křižovatkou
-----
14.

za křižovatkou
-----
15.

před dolem 14
-----
16.

důl 14
-----
foto listopad 2013
-----
xx

Úzkokolejka Tlumačov nádraží-Kvasice cukrovar

20. července 2008 v 20:47 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1880
Ukončení provozu 1930
Délka drážky 4 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx