Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Květen 2008

* Železnice Louka u Litvínova-Lom u Mostu třídírna *

4. května 2008 v 21:48 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu1871
Ukončení provozu1954
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
00. 005 lom mapa
-----
1.

Za seřaďovacím nádražím v prvním přejezdu bývalé vlečky zůstaly betonové panely na betonových pražcích
-----
2.

V této změti trávy a chroští byla první výhybka, odtud vedla krátká odbočka do pískovny
-----
3.

Začátek prvního oblouku bývalé vlečky je místy velmi dobře průchodný, jinde je zcela neprůchodný
-----
4.

Pokračování prvního levotočivého oblouku bývalé vlečky, zde je viditelný pravý okraj náspu
-----
5.

Konec prvního levotočivého oblouku bývalé vlečky, násep stále mírně stoupá nahoru
6.

Stoupající rovný úsek náspu bývalé vlečky je v některých místech dobře viditelný
-----
7.

V této husté džungli stromů a keřů se ztrácí plocha kde byla druhá výhybka a odbočka k Dolu Mořic
-----
8.

Obloukový násep za druhou výhybkou, pokračování odbočky bývalé vlečky k Dolu Mořic
-----
9.

Na konci oblouku odbočky k Dolu Mořic je asi dva metry vysoký násep vybagrovaný
-----
10.

Vybagrovaný úsek náspu odbočky k Dolu Mořic je dlouhý asi dvěstě metrů a dobře viditelný
-----
11.

Zbytek náspu odbočky k Dolu Mořic před hlavní silnicí, násep je vysokýpřes dva metry
-----
12.

Druhý přejezd v obci Lom u Mostu, za silnicí je násep viditelný mezi červeným plotem a cestou
-----
13.

Pozůstatky náspu odbočky bývalé vlečky i objekt bývalého Dolu Mořic se dnes ztrácejí v zástavbě rodinných domků
-----
14.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky za druhou výhybkou je zarostlý vysokou trávou
-----
15.

Hromada štěrku a kamení nahrnutá na násep bývalé vlečky před vybagrovaným úsekem náspu
-----
16.

Pozůstatek náspu bývalé vlečky který byl vybagrován v délce asi stopadesát metrů
-----
17.

Pokračování přerušeného náspu bývalé vlečky, toto je viditelný kus v jinak neprostupné džungli
-----
18.

Dobře viditelný a snadno průchodný úsek bývalé vlečky za vybagrovaným úsekem náspu
-----
19.

Násep bývalé vlečky před přejezdem je používán místními obyvateli jako zkratka do továrny u vybagrovaného úseku náspu
-----
20.

Třetí přejezd přes hlavní silnici, pokračování bývalé vlečky je viditelné mezi vzrostlými břízami
-----
21.

Za druhým přejezdem se těleso bývalé vlečky opět začíná ztrácet v džungli náletových dřevim
-----
22.

Mezi přejezdem a druhým obloukem je na tělese bývalé vlečky znatelná pěšina mezi keři
-----
23.

Začátek druhého obloukového náspu bývalé vlečky je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
24.

Nízký a málo znatelný násep bývalé vlečky k Dolu Wilhelm Georg je pozůstatek původní dráhy, násep k Dolu Lom byl vybudován později
-----
25.

Důl Wilhelm Georg, z rozsáhlého objektu dolu jsou dnes viditelné zabezpečené šachty, kde končla bývalá vlečka se mi zjistit nepodařilo
-----
26.

Pokračování druhého obloukového náspu bývalé vlečky k bývalé třídírně na okraji Lomu u Mostu
-----
27.

Obloukuvý násep bývalé vlečky přechází v krátký rovný úsek na okraji lesa před třídírnou v Lomu
-----
28.

Mírný pravotočivý oblouk mělkého zářezu bývalé vlečky před třídírnou v Lomu u Mostu
-----
29.

Mělký levotočivý obloukový zářez bývalé vlečky u třídírny Lom je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
30.

Na tomto místě jsou poslední málo znatelné stopy bývalé vlečky v objektu bývalé třídírny v Lomu u Mostu
-----
foto květen 2008
-----
yy

* Železnice Třebovětice nádraží-Třebovětice cukrovar *

4. května 2008 v 21:38 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Třebovětice
-----
2.

začátek oblouku
-----
3.

násep
-----
4.

první most
-----
5.

mezi mosty
-----
6.

druhý most
-----
7.

vybagrovaný násep
-----
8.

konec náspu
-----
9.

zavezený zářez
-----
10.

můstek
-----
11.

začátek oblouku
-----
12.

pokračování oblouku
-----
13.

konec oblouku
-----
14.

pokračování náspu
-----
15.

nízký násep
-----
16.

cukrovar třebovětice
-----
foto září 2014
-----
xx

* Karlovy Vary ozubnice Vřídelní ulice-Tři Kříže *

4. května 2008 v 21:37 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1913
Přerušení stavby 1914
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 1000 mm
Tuto stavbu zastavila první světová válka, dodnes není jasné zda tato dráha měla být lanovkou nebo zubačkou
-----
1.

Zadní trakt činžovního domu ve Vřídelní ulici,v tomto místě měla být dolní stanice ozubnice
-----
2.

Pohled k prvnímu mostu z dolní stanice do hlubokého zářezu, všude náletové dřeviny a hromady odpadu
-----
3.

Zářez o něco výše pod prvním mostem, odpadky a nepořádek, stékající voda vytváří zcela neprůchodná bahenní jezírka
-----
4.

Další úsek zářezu pod druhým mostem, hromady naházeného odpadu se stávají stále více obtížněji průchodné
-----
5.

Tunel nad silnicí Na Vyhlídce, terén v zářezu je už dobře průchodný, už zde není tolik nepořádku
-----
6.

Rozestavěná stanice zubačky v ulici Na Vyhlídce, je vidět že hromady odpadu odtud byly už odklizeny
-----
7.

Konec prvního betonového zářezu nad druhou stanicí, těleso se rozšiřuje a dno je betonové
-----
8.

Betonové těleso nedostavěné ozubnice před betonovým můstkem v lese je strmé a velmi kluzké
-----
9.

Betonový můstek v tělese nedostavěné ozubnice je narušený a na některých místech se rozpadá
-----
10.

Betonové těleso nedostavěné ozubnice na můstku je porostlé mechem a proto velmi klouzavé
-----
11.

Strmě stoupající betonové těleso se začíná stáčet do levotočivého oblouku k vrchu Tři Kříže
-----
12.

Betonový levotočivý rantl tělesa nedostavěné ozubnice se ztrácí v terénu a výše již není znatelný
-----
13.

Velmi strmý vrcholový úsek zářezu tělesa nedostavěné ozubnice se ztrácí pod silnou vrstvou listí a větví
-----
14.

Koncový úsek strmého stoupaní tělesa před horní stanicí, zde je rozpadající se betonový rantl
-----
15.

Kamenné nástupiště horní stanice Tři Kříže je zarostlé náletovými dřevinami a pomalu se rozpadá
-----
16.

Rozpadající se trosky řídící a administrativní budovy nedostavěné ozubnice na vrchu Tři Kříže
-----
foto duben 2008

* 1d Chrast u Chrudimi-Hrochův Týnec *

4. května 2008 v 20:55 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1899
Ukončení provozu 2005
Délka dráhy 12 km
Rozchod kolejí 1435 mm
00. 1d chra mapa
V roce 1978 byla zavedena náhradní autobusová doprava která byla zrušena v roce 1980, úsek Chrast město-Hrochův Týnec byl zlikvidován v letech 1982-1990, úsek Chrast nádraží-Chrast město v roce 2005
-----
1.

Žďárecké zhlaví nádraží Chrast u Chrudimi, bývalá železniční trať 1d vedla zeleným pruhem trávy vlevo od kolejí
-----
2.

Za nádražím Chrast u Chrudimi je pozůstatek prvního přejezdu bývalé železnice v podobě asfaltového pásu přes silnici
-----
3.

Vysokou travou nezarostlý levotočivý úsek štěrkového lože na asi půl metru vysokém obloukovém náspu mezi polemi
-----
4.

Velmi dlouhý a rovný úsek asi půl metru vysokého tělesa náspu bývalé železnice mezi oběma nádražími v Chastu
-----
5.

Podélně posekaný nízký násep bývalé železnice před druhým přejezdem na okraji města Chrast u Chrudimi
-----
6.

Pohled na dlouhý a úzký pás asfaltu který je v druhém přejezdu tělesa bývalé železnice na okraji města Chrast
-----
7.

Za druhým přejezdem bývalá železnice pokračovala dlouhým rovným úsekem mělkého zářezu mezi lesíkem a zahradami
-----
8.

Hustou vysokou travou zarostlý mělký mírně obloukový pravotočivý zářez bývalé železnice před třetím přejezdem
-----
9.

Dva úzké pruhy mírná vyvýšenina v asfaltu silnice nám prozrazují kde byl třetí přejezd bývalé železnice v Chrasti
-----
10.

Dobře udržovaná budova bývalého nádraží Chrast u Chrudimi město je dnes trvale obydlena a slouží jako rodinný dům
-----
11.

Jen kamenité lože a za přejezdem prašná rovná cesta zůstala z kolejiště za nádražím Chrast u Chrudimi město
-----
12.

Na konci města Chrast pokračuje bývalá železnice dlouhým rovným úsekem tělesa mělkého zářezu porostlého travou
-----
13.

Dále pokračuje bývalá železnice nízkým táhlým levotočivým obloukovým náspem porostlým náletovými dřevinami
-----
14.

Jen mírně vyvýšenéý rovný pruh zeminy naznačuje kde bylo nástupiště jen krátce existující zastávky Chrašice
-----
15.

Za zastávkou Chrašice těleso bývalé železnice pokračuje dlouhým rovinatým úsekem souběžně s hlavní silnicí
-----
16.

Vysokou travou porostlé mírně levotočivé obloukové těleso asi metr vysokého náspu před cihelnou v Rosicích
-----
17.

Betonový obloukově klenutý most v mohutném rovném náspu v Rosicích který překlenoval cihlářskou úzkokolejku
-----
18.

Dobře viditelný a snadno průchodný rovný úsek nízkého náspu za mostem přes cihlářskou úzkokolejku
-----
19.

Na prašnou mírně obloukovou cestu přeměněné těleso bývalé železničí trati mezi rosickou cihelnou a silnicí
-----
20.

Velmi táhlé a dlouhé pravotočivé obloukové těleso asi metr vysokého náspu mezi cihelnou a nádražím Rosice u Chrudimi
-----
21.

Na rodinný dům přeměněná budová bývalého nádraží Rosice u Chrudimi, zachovalo se zastřešení prvního nástupiště
-----
22.

V mírně obloukovou prašnou cestu změněné těleso bývalé železniční trati za nádražím Rosice u Chrudimi
-----
23.

Na dlouhém a rovném úseku tělesa nízkého náspu bývalé železnice stojí betonový plot který je součástí místní firmy
-----
24.

Za Rosicemi u Chrudimi těleso bývalé železnice z roviny přechází do levotočivého oblouku porostlého vysokou travou
-----
25.

Začínající dlouhá rovina tělesa bývalé železnice, koleje jsou dávno pryč a těleso je využíváno jako polní cesta
-----
26.

Pokračování dlouhého rovného tělesa nízkého náspu bývalé železnice směrem k bývalé zastávce Brčekoly
-----
27.

V nízkém dlouhém rovném tělese náspu bývalé železníce se nachází několik trubkových betonových propustí
-----
28.

Před bývalou zastávkou Brčekoly se těleso nízkého náspu bývalé železnice stáčí do mírného levotočivého oblouku
-----
29.

K nepoznání se změnilo místo kde bylo nalevo od dnešní cesty a bývalé trati nástupiště bouda zastávka Brčekoly
-----
30.

Dále rovným a dlouhým úsekem pokračuje široké a asi půl metru vysoké těleso náspu za zastávkou Brčekoly
-----
31.

Další z několika trubkově betonových propustí v tělese bývalé dráhy, zde je čitelné datum výstavby což byl rok 1970
-----
32.

Neznatelně stoupající rovný a hustou travou porostlý široký násep bývalé železnice za druhou propustí
-----
33.

Již znatelněji viditelné stoupání tělesa bývalé dráhy před třetí propustí je stále porostlé vysokou neprůchodnou travou
-----
34.

Ve vzrostlých stromech z každé strany protéká potůček a uprostřed v tělese dráhy je třetí trubkově betonová propust
-----
35.

Seschlou travou zarostlý rovný mělký a mírně stoupající zářez bývalé železnice za třetí propustí přes potůček
-----
36.

Táhlé dlouhé mírně stoupající pravotočivě obloukové těleso náspu bývalé dráhy porostlé vysokou travou vedoucí mezi poli
-----
37.

Stále mírně stoupající rovný mělký zářez tělesa bývalé železnice před bývalou zastávkou Skalice u Hrochova Týnce
-----
38.

Plocha porostlá nízkou uschlou travou je prostor kde stála zastávka a také bylo nákladiště Skalice u Hrochova Týnce
-----
39.

Za zastávkou Skalice u Hrochova Týnce těleso bývalé železnice pokračuje krátkým rovným a mělkým zářezem
-----
40.

Krátký mělký zářez bývalé železnice přechází ve vysoký dlouhý rovný násep který je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
41.

V nejnižším místě dlouhého a rovného náspu bývalé železnice je propust sestavená z kamenných pískovcových kvádrů
-----
42.

Dále těleso bývalé železnice přechází z dlouhého rovného náspu do dlouhého a rovného asi metr a půl hlubokého zářezu
-----
43.

Mírná vyvýšenina na prašné cestě značí kde se mírně levotočivý oblouk bývalé železnice přejezdem křížil s polní cestou
-----
44.

Těleso náspu bývalé železnice před Hrochvým Týncem je změněno v širokou prašnou cestu mezi polem a lesem
------
45.

Křižovatka hlavní silnice a vedlejších silnic v Hrochvě Týnci, v době existence železnice zde silniční obchvat nestál
-----
46.

Na rovném úseku klesajícího tělesa náspu bývalé železniční trati po rozšíření byla vybudována asfaltová silnice
-----
47.

U křižovatky silnic je pokračování asi metr vysokého rovného tělesa náspu bývalé železnice za Hrochovým Týncem
-----
48.

Pohled na část mostního betonového portálu bývalého železného mostu přes potok Ležák který se ztrácí ve vzrostlé trávě
-----
49.

Nízkou travou a křovinami porostlé asi půl metru vysoké obloukové těleso náspu před nádražím Hrochův Týnec
-----
50.

Místo kde vjížděla bývalá železnice do nádraží Hrochův Týnec, vjezd bývalé železnice vedl jinak než jsou koleje dnes
-----
foto červen 2010
-----
xx

* 1g Tasovice odbočka-Vápenný Podol *

4. května 2008 v 20:53 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1882
Ukončení provozu 1978
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
00. 1g v po mapa
-----
1.

V oblouku náspu dnešní dráhy byla výhybka odkud do leva odbočovala trať do Vápenného Podolu
------
2.

Asi metr vysoký a stále stoupající násep bývalé dráhy před mostem je zarostlý trávou, keři a stromy
------
3.

Kamenný klenutý most bývalé dráhy, za ním je vidět jednodušší železný most železnice do Prachovic
-----
4.

Stále mírně stoupající obloukový levotočivý násep bývalé železnice mezi mostem a hlubokým zářezem
------
5.

Za vysokým obloukovým náspem pokračovala bývalá železnice krátkým ale velmi hlubokým zářezem
-----
6.

Mírně stoupající obloukové těleso bývalé železnice je pokryto kousky dřeva po vykácení okolního lesa
-----
7.

Jen široká bahnitá lesní cesta zůstala na rovném a stále stoupajícím úseku tělesa bývalé železnice
------
8.

Ostře pravotočivý úsek stále stoupajícího obloukového tělesa bývalé železnice na samém okraji lesa
-----
9.

Ostře pravotočivě stoupající úsek tělesa bývalé železnice v lese pokračuje mírně levotočivým obloukem
-----
10.
Táhlý asi půl kilometru stoupající rovný úsek tělesa bývalé železnice v lese je přeměněn na lesní cestu
-----
11.

Levotočivě stoupající těleso bývalé železnice před poškozenou propustí se používá jako lesní cesta
-----
12.

Bagrováním štěrkového lože při likvidaci bývalé železnice byla poškozena tato kamenná propust
-----
13.

Vysokou trávou zarostlý začátek mírně stoupajícího dna obloukového zářezu za poškozenou propustí
-----
14.

V náletových dřevinách se ztrácí konec dlouhého zářezu před začátkem zhlaví nádraží Vápenný Podol
-----
15.

Budova bývalého nádraží Vápenný Podol je v zachovalém stavu, je obydlena slouží jako rodinný dům
-----
foto srpen 2010
-----
xx

* 4b Smidary-Vysoké Veselí *

4. května 2008 v 20:52 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1882
Ukončení provozu 1976
Délka dráhy 8 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Vedle kolejiště a budovy nádraží hlavní dráhy je opuštěná budova a plocha bez kolejí kde bylo Smidary místní nádraží
-----
2.

Pohled na místo kde se bývalá trať přejezdem křížila s místní silnicí a dále pokračovala rovným pruhem zelené trávy
-----
3.

Neprostupnou travou zarostlý rovný násep asi metr vysokého tělesa bývalé železnice před mostem přes říčku Javorka
-----
4.

Chybějící první železný most bývalé železniční trati přes říčku Javorku, kamenné portály se ztrácejí v husté vegetaci
-----
5.

Hustou travou porostlý další rovný úsek asi metr vysokého tělesa bývalé dráhy za chybějícím mostem přes říčku Javorku
-----
6.

Na dalším úseku o něco nižšího rovného náspu bývalé železnice se zachovalo velice dobře viditelné štěrkové lože
-----
7.

Již dosti bagrováním narušený rovný násep bývalé železnice se ztrácí v hustě rostoucí vwgetaci a náletových dřevinách
-----
8.

Zde se bagrováním narušený rovný násep bývalé železnice ztrácí úplně, kudy přesně vedl násep lze jen odhadovat
-----
9.

Další rovný úsek zcela vybagrovaného rovného náspu bývalé železnice, i tady se z náspu železnice nic nezachovalo
-----
10.

Nájezd polní cesty na zachovalý pravotočivý asi metra půl vysoký úsek náspu bývalé železniční trati u osady Medříč
-----
11.

Pohled na travou a stromky zarůstající levotočivý úsek tělesa náspu bývalé železniční trati před druhým mostem
-----
12.

Další betonový most je jedním z několika mostů v tělese bývalé železnice, tento překlenuje potok Mlýnská Javorka
-----
13.

Mezi mostem přes potok a přejezdem silnice ze Smidar do Chotělic pokračuje těleso bývalé dráhy mezi polem a lesem
-----
14.

Tady se bývalá železnice druhým přejezdem křížila s místní silnicí ze Smidar do Chotěvic, nic se zde nezachovalo
-----
15.

Málo znatelný začátek dlouhého rovného úseku tělesa bývalé železniční trati za přejezdem který vedl mezi stromky
-----
16.

Dobře viditelné a snadno průchodné rovné těleso bývalé železnice mezi místní silnicí a propustí na okraji Chotěvic
-----
17.

Na okraji obce Chotělice se v nízkém mírně obloukovém náspu bývalé železnice se nachází betonová první propust
-----
18.

Budova bývalé zastávky Chotělice kdysi byla přestavěna na garáž, i dnes je velice dobře čitelný nápis na čelní stěně
-----
19.

Za zastávkou Chotělice mezi dvěma přejezdy se zachoval rovný úsek tělesa bývalé dráhy který je dobře průchodný
-----
20.

Za dalším přejezdem v obci Chotělice se nachází v mírně pravotočivém obloukovém náspu druhá betonová propust
-----
21.

Na konci obce Chotělice pokračuje rovné těleso bývalé železniční trati mělkým asi půl metru hlubokým zářezem
-----
22.

Vysokou a hustou travou porostlé asi metr vysoké těleso náspu bývalé železnice které se stáčí do levotočivého oblouku
-----
23.

Další pokračování táhlého levotočivého metr vysokého oblouku bývalé železnice které je porostlé náletovými dřevinami
-----
24.

Dobře viditelný a snadno průchodný rovný úsek asi půl metru vysokého tělesa náspu bývalé železnice před silem
-----
25.

U hlubinného sila je ai stometrový rovný úsek mělkého zářezu bývalé železnice zavezený vrstvou hlíny a odpadu
-----
26.

Za zavezeným zářezem pokračuje těleso bývalé železnice levotočivým obloukem porostlým hustou travou a křovím
-----
27.

Na samém začátku levotočivého obloukového metr vysokého náspu je třetí betonový most překlenující místní potůček
-----
28.

Na konci levotočivého obloukového tělesa začíná dlouhý rovný úsek bývalé železnice vedoucí souběžne s polní cestou
-----
29.

Za obloukovým náspem začíná dlouhý rovný úsek bývalé železnice, těleso bývalé dráhy vedlo pruhem vlevo od cesty
-----
30.

Stále pokračující velmi dlouhý rovný úsek tělesa bývalé železniční trati vedl i nadále vlevo po zeleném pruhu trávy
-----
31.

I nadále pokračující rovný a dlouhý úsek tělesa bývalé železniční trati vede podél vzrostlých stromů mezi lány poli
-----
32.

Po dlouhém a rovném úseku tělesa bývalé železnice se travou porostlé těleso stáčí do mírného pravotočivého oblouku
-----
33.

Za obloukem pokračuje rozorané těleso bývalé železnice dalším velmi dlouhým rovným úsekem směrem ke Sběři
-----
34.

Pravotočivé obloukové těleso bývalé trati před zastávkou Sběř vedlo pásem zeleně mezi cestou a úzkým pruhem trávy
-----
35.

Cihlová budova bývalé zastávky Hrobičany stojí osamocena uprostřed širokých polních lánů a je v zachovalém stavu
-----
36.

Kudy vedl pravotočivý obloukový násep tělesa bývalé železnice za zastávkou Hrobičany určuje pruh hlíny mezi poli
-----
37.

Chybějící čtvrtý železný most přes řeku Cidlinu na okraji obce Sběř, v křoví na protějším břehu je betonový portál
-----
38.

Pohled na mírně pravotočivé obloukové metr vysoké těleso bývalé železnice za chybějícím mostem přes řeku Cidlinu
-----
39.

Rovný úsek rozšiřujícího se tělesa bývalé železnice znamená že se jsme na jižním zhlaví zastávky a nákladiště Sběř
-----
40.

Široký násep bývalého nákladiště a zastávky Sběř, budovy se tady nezachovaly, podle šíře náspu zde byly dvě koleje
-----
41.

Za bývalým nákladištěm a zastávkou Sběř jsou v rovném náspu betonové portály pátého mostu přes potok Volanka
-----
42.

Asi sto metrů dlouhé rovné a metr vysoké těleso bývalé železnice za pátým mostem je viditelné a snadno průchodné
-----
43.

Mezi vzrostlými stromy je vidět široký nízkou travou porostlý levotočivě stoupající obloukové těleso bývalé železnice
-----
44.

Na konci dlouhého levotočivého obloukového tělesa bývalé železniční trati je začátek celé řady vzrostlých stromů
-----
45.

Před lánem širokého pole je krátké rovné a nízké těleso náspu bývalé železnice na kterém rostou vzrostlé stromy
-----
46.

Před širokýn lánem pole je vidět rovný a asi metr hluboký zářez který je dnes již zavezený a porostlý keři a stromy
-----
47.

Po dlouhém a rovném nejdříve zářezu a posléze nízkém tělese vedoucím přes lán pole se dnes již nic nezachovalo
-----
48.

Po přechodu velkého lánu pole se objeví na okraji městečka asi půlmetrový nízký násep tělesa bývalé železniční trati
-----
49.

Pod nánosem bláta se zachovaly dvě souběžné koleje v přejezdu na jižním zhlaví bývalého nádraží ve Vysokém Veselí
-----
50.

Nádražní budova bývalého nádraží ve Vysokém Veselí je obydlena ale je v zanedbaném stavu a už se začíná rozpadat
-----
foto říjen 2011
-----
xx

* 6c Dobrovice nádraží-Rokytňany *

4. května 2008 v 20:51 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1883
Ukončení provozu 1974
Délka dráhy 17 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Úsek nádraží Dobrovice až nádraží Dobrovice město bylo možné projet úvratí přes cukrovar, až v roce 1983 Železniční vojsko postavilo přímé spojení mimo cukrovar
Úsek Dobrovice nádraží-Areál Škody /nádr Dobrovice město/ se používá jako vlečka,
Úsek Dobrovice město-Rokytňany, 14 km, provoz 1883-1974
-----
1.


Nádraží Dobrovice, do leva odcházející začátek vlečky z nádraží do cukrovaru a parkoviště Škoda Auto
-----
2.

Dlouhý rovný a táhle stoupající úsek vlečky mezi dobrovickým nádražím a městem Dobrovice
-----
3.

Výhybka na jižním okraji Dobrovic, rovně vede trať na parkoviště Škody Auto a do leva do cukrovaru
-----
4.

Tento obytný domek je jediný co se zachoval z bývalého nádraží Dobrovice město v areálu Škody Auto
-----
5.

Vjezdová vrata do areálu Škoda Auto, jen modré terčíky a štěrkové lože dokazují že tudy vedly koleje
-----
6.

Dlouhý a rovný úsek tělesa náspu bývalé železnice u Dobrovic, na náspu dosud zůstalo štěkové lože
-----
7.

Další úsek téhož rovného štěrkového tělesa náspu bývalé železnice mezi Dobrovicemi a Úhercemi
-----
8.

Za dlouhou rovinou v tělese bývalé dráhy následuje dlouhý a táhlý pravotočivý násep u obce Úherce
-----
9.

Za táhlým pravotočivým obloukem nedaleko obce Úherce pokračuje štěrkové lože rovinou do Semčic
-----
10.

Velmi zvolna klesající dlouhý a rovný úsek štěrkového tělesa bývalé železnice před Semčicemi
-----
11.

Zvolna levotočivé a mírně stoupajíci štěrkové lože bývalé železnice u skladů před nádražím v Semčicích
-----
12.

Plocha bývalého nádraží Semčice, na místě kde dnes rostou stromky a keře stála nádražní budova
-----
13.

Zachovalý krátký most bývalé železnice je přemostěn přes Ctiměřický potůček za Semčickým nádražím
-----
14.

N východním okraji obce Semčice se nachází pozůstatek krátkého mostu přes Semčický potůček
-----
15.

Za mostem přes Semčický potůček následuje dlouhý a rovný úsek nízkého tělesa bývalé železnice
-----
16.

Snadno průchodné a dobře viditelné obloukové těleso bývalé železnice mezi Semčicemi a Žerčicemi
-----
17.

Rovný úsek bývalé železnice před Žerčicemi volně přechází z velmi mělkého zářezu na nízký násep
-----
18.

Bývalé nádraží Žerčice, budova je obydlena, ještě teď je možno přečíst nápisy čekárna a název stanice
-----
19.

Metr vysoký a sto metrů dlouhý rovný úsek tělesa náspu bývalé dráhy v Žerčicích před přejezdem
-----
20.

Zachovalé koleje v přejezdu silnice ze Žerčic do Ledců, koleje byly uříznuty a ponechány v přejezdu
-----
21.

Náletovými dřevinami a rákosím zarostlý rovný úsek náspu bývalé železnice od Žerčic ke Kobylnici
-----
22.

V přejezdu silničky do Kobylnice se zachovaly obě kolejnice, druhá kolejnice pod nánosem není vidět
-----
23.

Dnes již málo znatelný přejezd v tělese náspu bývalé železnice před Velkoledeckým rybníkem
-----
24.

Končící rovný zářez a pokračující obloukový násep bývalé železnice nedaleko Velkoledeckého rybníka
-----
25.

Nízké levotočivé obloukové těleso za Velkoledeckým rybníkem na kterém se zachovalo několik pražců
-----
26.

Seschlou trávou zarostlý asi metr vysoký rovný úsek tělesa náspu bývalé železnice před lesem
-----
27.

Dva metry vysoký levotočivý obloukový násep v lese u Ledců na kerém se zachovalo několik pražců
-----
28.

Dva metry hluboký a sto metrů dlouhý obloukový zářez bývalé železnice v lese u Karlovecké hájovny
-----
29.

Pravotočivý oboukový násep a po něm následující zářez bývalé železnice před ujkovickou pískovnou
-----
30.

Areál ujkovické pískovny, při rozšiřování této pískovny byla železnice přerušena a podloží vytěženo
-----
31.

Budova bývalého nádraží Ujkovice leží na soukromém pozemku, je obydlena a slouží jako rodinný dům
-----
32.

Dobře viditelný a snadno průchodný levotočivý oblouk bývalé železnice mezi Ujkovicemi a přejezdem
-----
33.

Bývalý přejezd dráhy křížující silnici z Ujkovic do Prodašic, koleje byly vytrhány a přejezd zaasfaltován
-----
34.

Mírně pravotočivé těleso bývalé dráhy v Prodašickém lese za přejezdem silnice z Ujkovic do Prodašic
-----
35.

Uprostřed lesa pokračuje metrový násep tělesa bývalé dráhy asi třista metrů dlouhou rovinou
-----
36.

Asi pět metrů vysoké levotočivé obloukové těleso náspu bývalé železnice za Lesním rybníkem
-----
37.

Dlouhý, hluboký a mírně levotočivý zářez bývalé železnice před okrajem Prodašického lesa
-----
38.

V rovném a dlouhém úseku tělesa náspu bývalé železnice se zachoval most přes Hasínský potok
-----
39.

V oblouku tělesa bývalé železnice před zastávkou Rokytňany se zachoval železný sloup návěstidla
-----
40.

Zastávka Rokytňany, v tomto místě se bývalá trať z Dobrovic napojovala na trať Bakov n.J.-Kopidlno
-----
foto listopad 2009
----
xx

* 7h Skalsko-Chotětov *

4. května 2008 v 20:50 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1881
Ukončení provozu 1974
Délka dráhy 13 km
Rozchod kolejí 1435 mm


První trať vedla jako nákladní vlečka z Chotětova do Dolního Cetna do cukrovaru a v roce 1897 byl postaven úsek z Mělníka do Dolního Cetna, až v roce 1904 byl postaven úsek z nádraží Sudoměř-Skalsko do Mladé Boleslavě a dále do Sobotky
-----
1.

Původně nádraží Sudoměř-Skalsko, dnešní nádraží Skalsko, levá trať vede do Mladé Boleslavi, vpravo vedoucí koleje je původní trať do Chotětova
-----
2.

Zachovalý jednoduchý první most bývalé železnice přes Strenický potok kousek za nádražím Skalsko
-----
3.

Pokračování kolejí bývalé železnice v prvním levotočivém oblouku před původním nádražím Skalsko
-----
4.

Budova původniho nádraží Skalsko leží na soukromém pozemku a je přestavěna rodinný domek
-----
5.

Rovný úsek tělesa bývalé železnice s mostem za původním nádražím Skalsko je dnes již bez kolejí
-----
6.

Travou zarostlé mírně levotočivé obloukové těleso bývalé železnice vedoucí podél Strenického potoka
-----
7.

Na rovném úseku náspu tělesa bývalé železnice je asi stometrové pokračování přerušených kolejí
-----
8.

V rovném úseku náspu tělesa bývalé železnice se nachází propadlá propust přes místní potůček
-----
9.

Nízkým porostem kopřiv je pokrytý násep bývalé železnice u rybníka před pivovarem v Podkováni
-----
10.

Souběžně vedoucí těleso dráhy a cesty u pivovaru v Podkováni, zůstalo zde několik dřevěných pražců
-----
11.

Z prvního přejezdu bývalé železnice který křížil silnici z Podkováně do Kovance se nic nezachovalo
-----
12.

Mezi zelenajícími se stromy je částečně vidět opravená a obydlená budova bývalého nádraží Podkováň
-----
13.

Další jednoduchý most bývalé železnice za bývalým nádražím Podkováň přes Strenický potok
-----
14.

Za mostem přes Strenický potok následuje velmi dlouhý a rovný úsek tělesa bývalé železnice
-----
15.

Následuje hluboký obloukový pravotočivý zářez který je nejdelší a nejhlubší na celé bývalé železnici
-----
16.

Další úsek mírně levotočivého obloukového tělesa náspu bývalé železnice za hlubokým zářezem
-----
17.

Částečně posekaný a tím dobře viditelný rovný úsek tělesa bývalé dráhy před nádražím Dolní Cetno
-----
18.

Zchátralá budova bývalého nádraží Dolní Cetno je dnes částečně oplocena a chystá se její obnova
-----
19.

Na rodinný domek přestavěná budova bývalého lokomotivního depa za nádražím Dolní Cetno
-----
20.

V bývalém přejezdu silničky od nádraží do obce Dolní Cetno se zachoval asi pětimetrový úsek kolejí
-----
21.

Rozpadající se větší most bývalé dráhy přes místní silničku do Horního Cetna na konci Dolního Cetna
-----
22.

Zachovalé koleje bývalé železnice v třetím přejezdu křížující hlavní silnici z Dolního Cetna do Bezna
-----
23.

Pohled na menší rozpadající se most bývalé dráhy v chatové osadě na horním konci obce Dolní Cetno
-----
24.

Pohled na mírně stoupající levotočivé obloukové těleso a betonovou patku předvjezdového navěstidla
-----
25.

Dobře viditelný a snadno průchodný úsek náspu bývalé dráhy mezi Dolním Cetnem a Niměřicemi
-----
26.

Zelenou trávou porostlý mírně oblokový levotočivý zářez před chatovou osadou u obce Niměřice
-----
27.

Na obloukovém tělese bývalé dráhy vede přístupová cesta do dolní části chatové osady u Niměřic
-----
28.

Krátký zalesněný úsek stoupajícího kamenitého tělesa bývalé dráhy v chatové osadě u Niměřic
-----
29.

Stále soupající pravotočivé obloukové těleso v lese slouží jako výjezd z horní části chatové osady
-----
30.

Stoupající rovný asi metr a půl hluboký zářez bývalé železnice mezi osadou a čtvrtým přejezdem
-----
31.

Pohled na místo kde byl čtvrtý přejezd před nádražím Strenice u křižovatky silnic v obci Veliké Horky
-----
32.

Budova bývalého nádraží Strenice je v zachvalém stavu, je obydlena a slouží jako rodinný domek
-----
33.

Nájezd na pole za nádražím Strenice, v málo znatelném tělese zůstaly tři ztrouchnivělé pražce
-----
34.

Rezavějící kolejová plotnice se dvěma hřeby na pražci je dalším znakem kudy vedla bývalá železnice
-----
35.

Kopřivami porostlé rovné těleso bývalé dráhy mezi nádražím Strenice a zemědělským dvorem Hájek
-----
36.

Bývalý přejezd u dvora Hájek, do prava vedoucí asfaltová účelová silnice vede na tělese bývalé dráhy
-----
37.

V nejnižším bodě dnešní silnice je hlínou zavezený delší násep uprostřed kterého byl krátký most
-----
38.

Široký a rovný úsek dnešní účelové komunikace před nádražím Bezno vede na tělese bývalé železnice
-----
39.

Vlevo od těchto vzrostlých stromů kdysi stávala opuštěná a rozpadající se budova nádraží Bezno
-----
40.

Po této rovné polní cestě vedle stromořadí za nádražím Bezno pokračovalo těleso bývalé železnice
-----
41.

Pole před letištěm, dnes již dávno rozorané těleso náspu vedlo ve světlejším pruhu rostoucího obilí
-----
42.

Asfaltová plocha letiště Bezno, těleso nízkého náspu bývalé železnice vedlo napříč přistávací plochou
-----
43.

Pokračování přerušeného náspu za letištěm, v místě nízkého posedu stával šturc odstavné koleje
-----
44.

Za dnes již dávno zrušeným šturcem pokračuje těleso bývalé železnice stometrovým rovným úsekem
-----
45.

Hustou trávou, keři a stromy porostlý levovotočivý obloukový násep bývalé železnice mezi polemi
------
46.

Dlouhý a mírně stoupající mělký zářez bývalé železnice před pátým přejezdem je porostlý řídkou trávou
-----
47.

Zaasfaltované koleje v pátém přejezdu bývalé železnice křížující silnici z Chotětova do Jizerního Vtelna
-----
48.

Asi padesátimetrový rovný úsek tělesa bývalé železnice kde zůstaly ve štěrkovém loži betonové pražce
-----
49.

Řídkou trávou porostlý asi metr hluboký obloukový zářez bývalé železnice před nádražím Chotětov
-----
50.

Vjezd bývalé železnice do nádraží Chotětov, na pozůstatku kolejí leží betonové panely a modrý terčík
-----
foto květen 2010
----
xx

* 7k Velké Březno-Verneřice-Úštěk horní nádraží *

4. května 2008 v 20:49 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1890
Ukončení provozu 1978
Délka dráhy 25 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Děčínské zhlaví nádraží Velké Březno, pohled na odstavené motorové vozy provozovatele dnešní muzeální železnice
-----
2.

Dnes znovu obnovená zastávka Malé Březno nad Labem zastávka, je zde také na sloupu terčík označující konec nástupiště
-----
3.

Ještě stále nepopsaná cedule obnovené zastávky Malé Březno-Leština, je tady také dobře viditelná hrana nástupiště
-----
4.

Nejdříve nádraží, poté zastávka a opět nádraží Zubrnice která je dnes proměněna v hlavní expozici muzeální železnice
-----
5.

Za nádražím Zubrnice stále pokračují neporušené koleje které mírným stoupáním pokračují k zastávce Touchořiny
-----
6.

Uprostřed lesa v nízké a husté trávě rostoucí v kolejišti se ztrácí stoupající levotočivý oblouk bývalé železniční trati
-----
7.

Hluboko v lese mezi nádražím Zubrnice a zastávkou Touchořiny je definitivní konec kolejí bývalé železniční trati
----
8.

Zarostlý hustou travou a zakrytý spadanými stromy se nachází zrezivělé torzo prvního mostu přes Luční potok
-----
9.

Nízkou travou porostlý rovný mírně stoupající mělký zářez bývalé železnice je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
10.

Hustými asi metr a půl vysokými kopřivami zarostlé mírně stoupající těleso bývalé železniční trati na okraji lesa
-----
11.

V asi metr vysokém tělese náspu bývalé železnice se nachází pozůstatek druhého mostu před zastávkou Touchořiny
-----
12.

Asi padesátimetrové rovné a široké těleso bývalé železnice kde zůstaly koleje a kde také stávala zastávka Touchořiny
-----
13.

V pravotočivém stoupajícím oblouku mezi zastávkou Touchořiny a prvním přejezdem se zachovala řada pražců
-----
14.

Křížení bývalé železniční trati přejezdem s hlavní silnicí z Malého Března do Lovečkovic se vyznačuje terénní vlnou
-----
15.

V lese kdesi za přejezdem hlavní silnice z Malého Března do Úštěka zůstala jako památka jedna dlouhá kolejnice
-----
16.

Ve strmě stoupajícím ostrém levotočivém oblouku se v hustě rostoucí trávě zachovala celá řada dřevěných pražců
-----
17.

Dnes již málo znatelné stoupající rovné těleso bývalé železnice před Lovečkovicemi je porostlé vysokou travou
-----
18.

V přejezdu silnice z Lovečkovic do Verneřic se kousek před nádražím Lovečkovice zachovaly v asfaltě zalité koleje
-----
19.

Na východní straně bývalé nádražní budovy v Lovečkovicích se dodnes zachoval velmi dobře viditelný a čitelný nápis
-----
20.

Úštěcké zhlaví nádraží Lovečkovice, pro vegetaci není vidět jak do leva vedly koleje do Verneřic a do prava do Úštěka
-----
21.

Mezi nádražím Lovečkovice a zastávkou Levínské Petrovice se nachází levotočivý obloukový metr hluboký zářez
-----
22.

Někde v místě hustého keře před přejezdem bylo nástupiště a také dřevěná bouda zastávky Levínské Petrovice
-----
23.

Od zastávky Levínské Petrovice k přejezdu silnice Lovečkovice-Verneřice je dlouhý a rovný úsek bývalé železnice
-----
24.

Mezi oběma přejezdy na téže silnici pokračovalo těleso bývalé železnice rovným úsekem k řadě stromů na obzoru
-----
25.

Od dalšího přejezdu je vidět rovné asi půl metru vysoké mírně stoupající těleso náspu bývalé dráhy před Mukařovem
----
26.

Hliněné stěny se již dávno sesuly do asi tři metry hlubokého levotočivého zářezu bývalé žekleznice před Mukařovem
-----
27.

Uprostřed mezi velkým stromem a malým stromkem jsou vidět sporé zbytky vybagrovaného stoupajícího tělesa
-----
28.

V tomto místě byl nejvyšší bod celé bývalé železnice a v místě nejbližších stromů dřevěná bouda zastávky Mukařov
-----
29.

Od zastávky Mukařov těleso bývalé železnice směrem do Verneřic klesá dolů a před hlavní silnicí je hluboký zářez
-----
30.

Za přejezdem přes hlavní silnici směrem k Verneřicím je stále klesající rovné těleso porostlé vysokou travou
-----
31.

Pohled z vjezdového zhlaví na nádraží Verneřice, vlastní budova bývalého nádraží je přestavěna na rodinný dům
-----
32.

Od nádraží Lovečkovice do leva stoupala dráha do Verneřic, zde je pohled do klesajícího zářezu směrem do Úštěka
-----
33.

Za nádražím Lovečkovice směrem k Levínu pokračuje těleso bývalé železnice klesajícím pravotočivým obloukem
-----
34.

Velmi dlouhé rovné klesající těleso bývalé železnice před nádražím Levín je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
35.

Budova bývalého nádraží Levín kde se natáčel film -Páni kluci- je ve velmi zachovalém stavu je trvale obydlena
-----
36.

Asi dva metry vysoké stále klesající těleso náspu bývalé železnice za nádražím Levín je porostlé hustými kopřivami
-----
37.

Zaasfaltovaný přejezd bývalé železnice v obci Horní Vysoké, přes asfalt jsou vidět nejen koleje ale i dřevěná prkna
-----
38.

Od přejezdu v Horním Vysokém bývalá železnice pokračuje asi stometrovým klesajícím rovným a širokým zářezem
----
39.

Třetí most bývalé železnice sestavený z položených klád na traverzách železničního mostu překlenuje Lhotský potok
-----
40.

Dobře viditelný a snadno průchodný krátký úsek traťového tělesa před bývalým přejezdem v obci Hradec u Levína
-----
41.

V přejezdu v Hradci u Levína jsou velice dobře viditelné šikmo vedoucí asfaltem zalité koleje bývalé železniční trati
----
42.

Od Hradce u Levína K Dolnímu Vysokému vede kopřivami porostlé těleso bývalé železnice táhlým dlouhým klesáním
-----
43.

Kopřivami porostlé rovné a asi metr vysoké těleso náspu bývalé železnice před Habřinou vede vzrostlým lesíkem
-----
44.

Na západním okraji obce Habřina se zachovaly asfaltem zalité koleje v přejezdu místní silnice z Habřiny do Srdova
-----
45.

Na severním konci nástupiště bývalé zastávky Habřina se zachovala tabule určující konec nástupiště směr Levín
-----
46.

Táhlým a dlouhým leotočivým obloukem pokračuje těleso bývalé železnice od zastávky Habřina k bývalému přejezdu
-----
47.

Široký a rovný úsek vysokého tělesa náspu dráhy vedoucí podél habřinské zahradní kolonie mezi Habřinou a Úštěkem
------
48.

Na západním okraji Úštěka se mezi kempem a místním hospodou se z bývalé železnice zachovaly koleje zalité asfaltem
49.

Železný most bývalé železnice přemosťuje trať 087 a také je odtud vidět pozůstatek kolejové odbočky na horní nádraží
-----
50.

Budova bývalého nádraží Úštěk horní nádraží je v zachovalém stavu, na východní straně budovy je ještě čitelný nápis
-----
foto září 2011
-----
xx

* 8c Česká Kamenice-Česká Lípa Střelnice *

4. května 2008 v 20:48 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1886
Ukončení provozu 1979
Délka dráhy 25 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Úsek Česká Kamenice-Kamenický Šenov je pod č. 901 v muzeálním provozu společnosti KŽC
Úsek Kamenický Šenov-Česká Lípa-Střelnice, 20 km, provoz 1903-1979
-----
1.

Odkrytý železniční most nad Huťskou ulicí za nádažím Kamenický Šenov je zabezpečen zábranami proti vstupu
-----
2.

Na konci hlubokého zářezu za šenovským nádražím je navezena velká hromada hnoje a suché trávy
-----
3.

Erozí narušený kamenný obloukový most bývalé železnice nad lesní cestou na horním konci Kamenického Šenova
-----
4.

Bývalá železnice pokračovala strmým soupáním rovným mělkým zářezem na začátku Šenovského vrchu
-----
5.

Stoupající těleso bývalé železnice přechází ze zářezu na dlouhý a rovný asi pět metrů vysoký násep
-----
6.

Stále stoupající hlubší pravotočivý obloukový zářez bývalé železniční trati se nachází nad obcí Horní Prysk
-----
7.

Pokračující mělký obloukový zářez bývalé železniční trati do třičtvrtě kruhu objíždí Šenovský vrch
-----
8.

Ve vysoké trávě a vzrostlých náletových dřevinách se ztrácí asi metr hluboký a stále stoupající zářez
-----
9.

Nízkou travou porostlý asi pět metrů vysoký pravotočivý obloukový násep před bývalým nádražím Horní Prysk
-----
10.

Uprostřed lesa se nachází bývalé nádraží Horní Prysk, budova je trvale obydlena a je stále čitelný nápis
-----
11.

Z větší části vybagrované štěrkové lože ve stoupajícím zářezu bývalé železnice za nádražím Horní Prysk
-----
12.

Kamenný široký klenutý most bývalé železnice překlenuje silnici z Horního Prysku do Kamenického Šenova
-----
13.

Kopřivami zarostlý hluboký pravotočivý obloukový zářez je pro stékající vodu bahno zcela neprůchodný
-----
14.

Pohled do téhož zářezu před bývalým přejezdem přes místní silnici z Horního Prysku do Kamenického Šenova
-----
15.

V blátě a trávě je vidět kolejnice v bývalém přejezdu místní silnice z Horního Prysku do Kamenického Šenova
-----
16.

Asi dvěstě metrů dlouhý stoupající rovný úsek nízkého tělesa náspu mezi místní a hlavní silnicí
-----
17.

Místo kde bývalá železnice křížovala hlavní silnici z Děčína do Liberce, po bývalém přejezdu se nic nezachovalo
-----
18.

Dnes již na rodinný domek k nepoznání přestavěná budova bývalého nádraží Kamenický Šenov horní nádraží
-----
19.

Za horním nádražím pokračuje rovný úsek tělesa bývalé železnice přes louky a pole do Nového Oldřichova
-----
20.

V asi půl metru vysokém rovném tělěse bývalé železnice se nachází propust z betonové roury a kamenných zídek
-----
21.

Dobře viditelné stoupající rovné těleso bývalé železnice mezi pastvinami za Kamenickým Šenovem
-----
22.

Nízké levotočivé obloukové těleso bývalé dráhy, je zde patrné štěrkové lože které zarůstá hustou travou
----
23.

Tady se nachází nejvyšší bod celé bývalé dráhy, je uprostřed mezi Kamenickým Šenovem a Novým Oldřichovem
-----
24.

Krátký rovný úsek tělesa bývalé dráhy ze kterého byl seškrábnut povrch takže je vidět celé štěrkové lože
-----
25.

Křížení bývalé dráhy a místní silnice před Novým Oldřichovem, po přejezdu se dnes již vůbec nic nezachovalo
-----
26.

Asi pět metrů hluboký pravotočivý obloukový zářez u silnice je hustě zarostlý kopřivami keři a stromy
-----
27.

V horní části Nového Oldřichova se v jednom místním přejezdu zachovala jedna kolejnice a čtyři panely
-----
28.

Stále klesající těleso bývalé železnice přechází z nízkého náspu do asi dva metry hlubokého obloukového zářezu
-----
29.

Začátek levotočivého klesajícího obloukového a asi tři metry vysokého náspu který je porostlý hustou trávou
-----
30.

Stále klesající ostrý levotočivý obloukový násep tělesa bývalé železnice před nádražím Nový Oldřichov
-----
31.

K nepoznání změněmá budova bývalého nádraží Nový Oldřichov je oplocena a slouží jako rodinný dům
-----
32.

Mezi bývalým oldřichovským nádražím a bývalým přejezdem vedla dráha po asi metr a půl vysokém náspu
-----
33.

Na jižním konci Nového Oldřichova je bývalý přejezd křížující místní silnici ve kterém jsou koleje zalité asfaltem
-----
34.

Za přejezdem bývalá železnice zajela do velmi hlubokého zářezu který je dnes zarostlý a místy neprostupný
-----
35.

Ve vysokém levotočivém obloukovém náspu bývalé železnice je kamenný obloukově klenutý most přes místní silnici
-----
36.

Areál bývalého nádraží Mistrovice, nádražní budova je změněna v rodinný dům a je trvale obydlena
-----
37.

Mezi bývalým nádražím Mistrovice a Čachnovským lesem začíná úsek tělesa bývalé železnice klesat dolů
-----
38.

Dlouhé rovně klesající štěrkové těleso bývalé železnice mezi vzrostlými stromy uprostřed Čachnovského lesa
-----
39.

Stále klesající těleso bývalé železnice křížuje přejezdem lesní cestu ve které se zachovaly pražce a trámy
-----
40.

Uprostřed lesa se nacházejí rozpadající se kamenné portály bývalého mostu přes dravý lesní potok
-----
41.

DObře viditelný a snadno průchodný rovný úsek tělesa náspu bývalé železniční trati na okraji lesa
----
42.

Pod tímto vzrostlým stromem se kdysi nacházela dřevěná bouda zastávky Nová Ves u České Lípy
-----
43.

Za zastávkou Nová Ves u České Lípy pokračovala bývalá železnice vysokým levotočivým obloukovým náspem
----
44.

Dobře viditelný a snadno průchdný asi pět metrů hluboký levotočivý zářez bývalé železnice před Volfarticemi
-----
45.

Pohled na prozatímní zakončení cyklostezky -Varhany- na šenovském zhlaví bývalého nádraží Volfartice
-----
46.

Prostor bývalého nádraží Volfartice, nádražní budova je již dokonale přeměněna v rodinný domek
-----
47.

Kamenné portály bývalého železničního mostu jsou opraveny a oba spojuje lehká mostní konstrukce cyklostezky
-----
48.

Budova bývalého nádraží Horní Libchava, i když dnes slouží jako rodinný dům má stále střechou zakryté první nástupiště
-----
49.

Zcela k nepoznání se změnilo místo kde bylo nákladiště a zastávka Manušice, byla zde také kolejová váha
-----
50.

Konec cyklostezky na tělese bývalé železnice, pohled na skalické zhlaví nádraží Česká Lípa Střelnice
-----
foto červenec 2011
-----
xx

* 8n Svor-Jablonné v Podještědí *

4. května 2008 v 20:46 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1886
Ukončení provozu 1986
Délka dráhy 17 km
Rozchod kolejí 1435 mm
00. 8n cvi mapa
Úsek Svor-Cvikov zrušen s výstavbou silničního obchvatu, délka 5 km, provoz 1886-1977
Úsek Jablonné v Podještědí-Cvikov se poté používal jako vlečka, délka 12 km, provoz 1905-1986
-----
1.

Zachovalý přejezd přes původní silnici Rumburk-Praha mezi nádražím a zářezem nové silnice ve Svoru
-----
2.

Zbytek náspu a rozpadající se most je pokračování přerušeného náspu za silničním zářezem u Svoru
-----
3.

Od náletových dřevin vykácený úsek asi metr vysokého rovného tělesa bývalé železnice za Svorem
-----
4.

Dobře viditelný a snadno průchodný první oblouk tělesa bývalé železnice před hlubokým zářezem
-----
5.

Asi pět metrů hluboký levotočivý obloukový zářez je nejhlubším zářezem na celé bývalé železnici
-----
6.

Pravotočivý asi metr vysoký obloukový násep pod vrchem Hrouda dnes slouží jako lesní cesta
-----
7.

Další úsek téhož náspu pod vrchem Hrouda je levotočivý a jeho horní část je částečně vybagrována
-----
8.

V hustě rostoucí trávě a keřích se ztrácí pravotočivý oblouk bývalé železnice před Cvikovem
-----
9.

Pohled na rovný úsek tělesa bývalé železnice před Cvikovem který je snadno průchodný
-----
10.

Začínající úsek rovného a mělkého zářezu bývalé železnice u Veselého rybníka před Cvikovem
-----
11.

Vlevo od asfaltové silničky je vidět zachovalý podélný nízký násep bývalé železnice ve Cvikově
-----
12.

Mírně obloukové těleso před nádražím Cvikov je dnes přístupovou cestou do zahrádkové kolonie
-----
13.

Budova bývalého nádraží ve Cvikově je po rekonstrukci a dnes je obydlena několika rodinami
-----
14.

Krátký a rovný úsek tělesa bývalé železnice s betonovým propustkem za nádražím Cvikov
-----
15.

Klesající úsek širokého, rovného a vysokého náspu bývalé železnice za nádražím ve Cvikově
-----
16.

Mezi pastvinami zanikající úsek levotočivého tělesa bývalé železnice na jižním okraji Cvikova
-----
17.

Na východním okraji Cvikova pokračuje bývalá železnice asi metr hlubokým obloukovým zářezem
-----
18.

Jen mírná vyvýšenina naznačuje že zde býval přejezd na konci Cvikova u Boberského rybníka
-----
19.

Další dnes již málo znatelný druhý přejezd bývalé železnice křížující silnici ze Cvikova do Lindavy
-----
20.

Dnes již málo znatelný bývalý přejezd a mírně levotočivý obloukový úsek tělesa před nádražím Lindava
-----
21.

Hromada suti a stavebního materialu značí že budova bývalého nádraží Lindava prochází rekonstrukcí
-----
22.

Uschlou trávou porostlý asi stometrový rovný úsek náspu bývalé železnice za nádražím Lindava
-----
23.

V tomto místě stál most přes silnici ze Cvikova do Lindavy, pro nízký průjezdný profil byl zbourán
-----
24.

Mezi bývalým silničním mostem a sneseným mostem přes Boberský potok je klenutý kamenný most
-----
25.

Rozpadající se východní kamenný portál bývalého železného příhradlového mostu přes Boberský potok
-----
26.

Široký a tři metry hluboký levotočivý zářez bývalé železnice za mostem přes Boberský potok
-----
27.

Rovný asi dvěstě metrů dlouhý kamenitý úsek tělesa bývalé železnice před Cvikovským rybníkem
-----
28.

Dobře viditelný kamenitý obloukový úsek tělesa bývalé železnice u Cvikovského rybníka
-----
29.

Dobře viditelné a snadno průchodné asi jeden metr vysoké těleso za Cvikovským rybníkem
-----
30.

Opuštěná, zdevastovaná, chátrající a rozpadající se budova bývalého nádraží v Kunraticích u Cvikova
-----
31.

Po asi padesáti metrech vybagrovaného náspu pokračuje přerušený násep na okraji Kunratic
-----
32.

V dlouhém pravotočivém oblouku bývalé železnice se zachovala krátká kamenná stěnová podpěra
-----
33.

Pokračování téhož pravotočivého obloukového tělesa bývalé železnice za Kunraticemi u Cvikova
-----
34.

Mírně stoupající a uschlou trávou zarostlé těleso bývalé železnice mezi Kunraticemi a hlavní slnicí
-----
35.

Jeden z mnoha přejezdů bývalé železnice přejezdem křížující hlavní silnici z Ústí nad Labem do Liberce
-----
36.

Trávou a stromky zarostlé levotočivé obloukové těleso náspu za hlavní silnicí před vrchem Kamenáč
-----
37.

Levotočivý asi dva metry hluboký obloukový zářez od vrchu Kamenáč k motorestu Kamenáč
-----
38.

U motorestu Kamenáč se na parkovišti a v bývalém přejezdu zachovalo asi deset metrů kolejí
-----
39.

Rovný a asi dva metry hluboký zářez bývalé železnice za přejezdem u motorestu Kamenáč
-----
40.

Dobře viditelný a snadno průchodný asi dva metry vysoký mírně obloukový násep před Dubinou
-----
41.

Zčásti zarostlý asi dva metry hluboký rovný a asi sto metrů dlouhý zářez bývalé železnice u Dubiny
-----
42.

Dalším přejezdem křížování hlavní silnice a bývalé železnice před osadou Kuratické Domky
-----
43.

Na tomto místě kde jsou vzrostlé kaštany kdysi bylo nástupiště a zastávka Heřmanice v Podještědí
-----
44.

Zachovalý klenutý kamenný můstek přes potůček Valcha za zastávkou Heřmanice v Podještědí
-----
45.

Sesychající trávou zarostlý rovný úsek tělesa bývalé železnice za můstkem přes potůček Valcha
-----
46.

Začínající rovný úsek zářezu bývalé železnice před mostem u rybníka a hájovny Velká Valcha
-----
47.

Rozpadající se jihovýchodní kamenný portál železného mostu u rybníka a hájovny Velká Valcha
-----
48.

Široký a asi metr hluboký obloukový zářez bývalé železnice za rybníkem a hájovnou Velká Valcha
-----
49.

Zachovalé koleje v přejezdu místní spojovací silnice mezi hlavní silnicí a Jablonným v Podještědí
-----
50.

Zaústění bývalé železnice ze Svoru a Cvikova na mimoňském zhlaví nádraží Jablonné v Podještědí
-----
foto říjen 2009
-----
xx

* 11b Kladno Dubí-Zvoleněves *

4. května 2008 v 20:45 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1886
Ukončení provozu 1982
Délka dráhy 15 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
00. 11b vin mapa

Úsek Kladno Dubí-Vinařice se občas používá jako vlečka, do roku 1922 se tato dráha skládala ze dvou samostatných tratí, z místní dráhy Kralupy nad Vltavou-Vinařice a uhelné vlečky Kladno Dubí-Mayrau
-----
1.

Lounské zhlaví nádraží Zvoleněves, v tomto místě do prava odbočovala trať do Vinařic a Kladna-Dubí
-----
2.

Mírně obloukové těleso bývalé železnice před hřištěm se dnes používá jako přístupová cesta k hřišti
-----
3.

Rovný úsek tělesa bývalé železnice za hřištěm je dnes vyasfaltovaný a požívá se jako cyklostezka
-----
4.

Na konci cyklostezky se zachovaly koleje v prvním přejezdu bývalé železnice před obcí Podlešín
-----
5.

Asi metr vysoký mírně obloukový násep bývalé dráhy mezi prvním přejezdem a zastávkou Podlešín
-----
6.

Budova bývalé stanice Podlešín-zastávka je v zachovalém stavu a dnes slouží jako rodinný domek
-----
7.

Zrušený přejezd, most a mírně obloukový násep bývalé železnice za bývalou podlešínskou zastávkou
-----
8.

Zachovalé koleje v druhém pravotočivém obloukovém přejezdu bývalé železnice v centru obce Podlešín
-----
9.

Pravotočivé obloukové asi metr vysoké těleso mezi druhým přejezdem a železničním mostem
-----
10.

Pokračování tělesa bývalé železnice před klenutým kamenným železničním mostem trati 110
-----
11.

Panely překrytý můstek bývalé dráhy přes místní potok za klenutým kamenným železničním mostem
-----
12.

V obloukovém pásu rákosí vede mělký zářez u pole, dokladem je zde zapomenutý betonový pražec
-----
13.

Mírně levotočivé široké, travou a keři porostlé těleso bývalé dráhy za polem mezi Podlešínem a Knovízí
-----
14.

Rovný úsek nízkého náspu tělesa před zářezem u obce Knovíz je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
15.

Krátký rovný a hluboký první zářezv obci Knovíz slouží jako příjezdová cesta k rodinným domkům
-----
16.

Travou porostlý bývalý železniční most před bývalým přejezdem hlavní silnice na návsi v obci Knovíz
-----
17.

Budova bývalého nádraží Knovíz je ve velmi dobrém stavu a je součástí areálu soukromé firmy
-----
18.

Malými stromky a travou porostlé nepatrné pozůstatky tělesa bývalé železnice za nádražím Knovíz
-----
19.

Rovný úsek tělesa bývalé dráhy za dálničním mostem je zarostlý suchou travou náletovými dřevinami
-----
20.

Málo znatelný mělký rovný úsek zářezu bývalé železnice mezi nádražím Knovíz a zastávkou Jemníky
-----
21.

Široký dobře viditelný a snadno průchodný úsek vysokého a rovného náspu před zastávkou Jemníky
-----
22.

Na tomto místě byla zastávka Jemníky, ze zastávky zde zůstaly dva sloupy nástupištního osvětlení
-----
23.

Asi tři metry hluboký a mírně levotočivě obloukový zářez bývalé železnice za zastávkou Jemníky
-----
24.

Spadaným listím zapadaný a náletovými dřevinami zarostlý násep mezi stanicemi Jemníky a Pchery
-----
25.

Budova bývalého nádraží Pchery je přestavěna na rodinný domek a leží na soukromém pozemku
-----
26.

Řada zapomenutých betonový a dřevěných pražců na rovném a nízkém náspu za nádražím Pchery
-----
27.

Rovný, dlouhý a asi metr hluboký zářez bývalé železnice mezi nádražím Pchery a zastávkou Saky
-----
28.

Vzrostlými břízami a řadou betonových pražců se vyznačuje asi tři metry vysoký násep v obci Saky
-----
29.

Řada betonových pražců na rovném a nízkém náspu bývalé železnice před bývalou zastávkou Saky
-----
30.

Pozůstatky třetího přejezdu v obci Saky, koleje v přejezdu byly z obou stran uříznuty a zaasfaltovány
-----
31.

Stromky, keři a hustou travou zarostlé místo kde bylo obloukové nástupiště bývalé zastávky Saky
-----
32.

Velmi široký rovný a snadno průchodný úsek rovného zářezu bývalé železnice za zastávkou Saky
-----
33.

Dlouhý rovný úsek tělesa náspu bývalé železnice před obloukem mezi stanicemi Saky a Vinařice
-----
34.

Na rovném úseku vysokého náspu tělesa bývalé železnice za obloukem je řada dřevěných pražců
-----
35.

Velmi dlouhý rovný a mírně narušený povrch tělesa náspu bývalé železnice před lomem
-----
36.

Mírně levotočivý obloukový zářez bývalé železnice a kolejové odbočky do lomu před obcí Třebichovice
-----
37.

Severní portál mostu přes Knovízský potok před nádražím Vinařice, místo jižního portálu je parkoviště
-----
38.

Koncový šturc bývalé železnice a dnešní vlečky se nachází sto metrů za přejezdem u nádraží Vinařice
-----
39.

Budova bývalého nádraží Vinařice je v zachovalém stavu, je obydlena a je součástí oploceného areálu
-----
40.

Stoupající rovný úsek bývalé železnice a dnešní vlečky, tady začínala odbočka do dolu Jan v Libušíně
-----
41.

Stále stoupající hluboký obloukový zářez bývalé železnice a dnešní vlečky, pohled k zastávce Tuhaň
-----
42.

Pruh zelené trávy vpravo podle trati za přejezdem jsou nepatrné pozůstatky bývalé zastávky Tuhaň
-----
43.

Z bývalého seřadiště Tuhaň dnes zbyla výhybka odbočující do bývalého dolu a dnešního muzea Mayrau
-----
44.

Na místě odstavného parkoviště vpravo od kolejí stála plechová bouda zastávky Švermov-Hnidousy
-----
45.

Výhybka na nákladiště do leva a souběžná trať 093 vpravo jsou vjezdem do nádraží Kladno-Dubí
-----
foto březen 2010
-----
xx

* 12a Březno u Chomutova-Prunéřov *

4. května 2008 v 20:43 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1871
Ukončení provozu 1965
Délka dráhy 7 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží březno u chomutova
-----
2.

rovné těleso
-----
3.

začátek oblouku
-----
4.

šturc
-----
5.

zářez
-----
6.

zavezený zářez
-----
7.

lesík
-----
8.

za lesíkem
-----
9.

za dolem
-----
10.

stromky
-----
11.

mýtina
-----
12.

u jezera
-----
13.

přes silnici
-----
14.

před nádražím prunéřov
-----
15.

nádraží prunéřov
-----
foto září 2014
-----
xx

12k Litvínov-Jirkov

4. května 2008 v 20:42 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1872
Ukončení provozu 1972
Délka dráhy 18 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
00. 12k dří mapa
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* 13a Vrskmaň-Havraň-Počerady *

4. května 2008 v 20:41 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1887
Ukončení provozu 1984
Délka dráhy 17 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží vrskmaň
-----
2.

za nádražím vrskmaň
-----
3.

první propust
-----
4.

první oblouk
-----
5.

sesuté těleso
-----
6.

zastávka okořín
-----
7.

za zastávkou okořín
-----
8.

začátek náspu
-----
9.

pokračování náspu
-----
10.

druhá propust
-----
11.

třetí propust
-----
12.

dlouhý násep
-----
13.

před strupčicemi
-----
14.

ve strupčicích
-----
15.

přejezd před nádražím
-----
16.

nádraží strupčice
-----
17.

před výsypkou
-----
18.

zastávka malé březno
-----
19.

dlouhý zářez
-----
20.

před obloukem
-----
21.

čtvrtá propust
-----
22.

za propustí
-----
23.

pokračování tělesa
-----
24.

v lesíku
-----
25.

za lesíkem
-----
26.

před havraní
-----
27.

v havrani
-----
28.

před nádražím havraň
-----
29.

nádraží havraň
-----
30.

odbočka do čepirohů
-----
31.

za nádražím havraň
-----
32.

u vodárny
-----
33.

před zastávkou koporeč
-----
34.

zastávka koporeč
-----
35.

za zastávkou koporeč
-----
36.

mezi polemi
-----
37.

před polerady
-----
38.

u polerad
-----
39.

most
-----
40.

za mostem
-----
41.

nádraží polerady
-----
42.

za nádražím polerady
-----
43.

navážka
-----
44.

vlečka
-----
45.

nádraží počerady
-----
foto prosinec 2014
-----
xx

* 13c Křimov-Pohraniční *

4. května 2008 v 20:40 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1875
Ukončení provozu 1975
Délka dráhy 13 km
Rozchoid kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Vejprtské zhlaví nádraží Křimov, pražec přes zbytek kolejí a opřený modrý terčík označují bývalou trať
-----
2.

Prvním přejezdem se bývalá železnice křížovala s dnešní hlavní silnicí z Chomutova do Německa
-----
3.

Asi metr hluboký levotočivý obloukový zářez za přejezdem je zarostlý hustou a vysokou travou
-----
4.

První mohutný kamenný klenutý most přes Křimovský potok a cestu je zatím v dobrém stavu
-----
5.

Dlouhý a rovný úsek vysokého tělesa náspu bývalé železnice za mostem přes křimovský potok
-----
6.

Místo kde byl druhý přejezd křížující silničku z Hory Svatého Šebestiána do bývalých Menhartic
-----
7.

Vysoký mohutný mírně pravotočivý násep před druhým mostem se používá jako lesní a polní cesta
-----
8.

Klenutý kamenný druhý most v náspu bývalé železnice překlenuje cestu a Menhartický potok
-----
9.

Dlouhý rovný úsek nízkého tělesa náspu bývalé železnice mezi druhým a třetím mostem
-----
10.

Kamenné portály třetího mostu který překlenoval místní cestu z hlavní silnice do Menhartic
-----
11.

Strážní domek a pozdější zastávka Menhartice je v dobrém stavu a slouží k rekreačním účelům
-----
12.

Zachovalé kamenné portály čtvrtého mostu bývalé železnice přes místní odvodňovací potůček
-----
13.

Po okrajích vzrostlými stromy a také hustou a vysokou travou porostlý násep za čtvrtým mostem
-----
14.

Rozsáhlá pole rozdělující násep bývalé železnice spojovala cesta kterou překlenoval pátý most
-----
15.

Mírně levotočivé obloukové těleso za pátým mostem, tráva je částečně posekána a jsou vidět pražce
-----
16.

Asi půl metru vysoký mírně levotočivý obloukový násep bývalé železnice před šestým mostem
-----
17.

Portály kamenného šikmého šestého mostu bývalé dráhy na okraji lesa pod Menhartickým vrchem
-----
18.

Zelenou nízkou travou porostlé levotočivé obloukové těleso bývalé železnice za šestým mostem
-----
19.

Kamenná první klenutá propust přes místní široký potůček se již začíná pomalu ale jistě rozpadat
-----
20.

Na vrchu zářezu se nachází rozpadající se kamenný portál silničního mostu cesty do Bezručova údolí
-----
21.

Za bývalým silničním mostem přes zářez pokračuje těleso bývalé železnice krátkým rovným úsekem
-----
22.

Další úsek tělesa bývalé železnice před druhou propustí pokračuje táhlým pravotočivým obloukem
-----
23.

Zachovalá druhá kamenná klenutá propust ve vysokém náspu bývalé železnice přes místní potůtček
-----
24.

Široký rovný dlouhý a hluboký zářez za druhou propustí je po obou okrajích zarostlý hustými smrky
-----
25.

Základové torzo bývalé nádražní budovy Hora Svatého Šebestiána je zavalené sutí a zarůstá travou
-----
26.

Vyšlapaná úzká pěšina na pravotočivém obloukovém tělese za nádražím Hora Svatého Šebestiána
-----
27.

Dva mohutné kamenné portály bývalého prvního velkého železného mostu přes údolí Chomutovky
-----
28.

Řada rozpadajích se dřevěných pražců na vysokém a mohutném náspu za prvním velkým mostem
-----
29.

Za prvním velkým železným mostem je začátek prvního dlouhého pravotočivého hlubokého zářezu
-----
30.

Uprostřed prvního hlubokého zářezu mezi oběma bývalými železnými mosty zůstalo několik pražců
-----
31.

Na vysokém obloukovém náspu před druhým bývalým velkým železným mostem zůstala řada pražců
-----
32.

Mohutné kamenné portály druhého velkého bývalého železného mostu přes údolí místního potůčku
-----
33.

Pohled na kamenité štěrkové lože v náspu bývalé železnice za druhým velkým železným mostem
-----
34.

Mírně stoupající druhý dlouhý násep bývalé železnice je místy pro husté smrčí zcela neprostupný
-----
35.

Kamenné portály sedmého mostu jsou stále v dobrém stavu jen železné přemostění již dávno zmizelo
-----
36.

Stále mírně stoupající násep za sedmým mostem na kterém jsou pražce ve značném stadiu rozpadu
-----
37.

Mokré a místy zcela neprůchodné rozmáčené dno třetího velmi dlouhého zářezu bývalé železnice
-----
38.

Na konci dlouhého zářezu bývalé dráhy se nachází hromada pražců ve velmi značném stadiu rozkladu
-----
39.

V jinak neprostupném smrčí na vrcholu náspu je mezera s řadou pražců před osmým mostem
-----
40.

V pokročilém stavu rozpadu se nachází kamenný klenutý osmý most v náspu bývalé železnice
-----
41.

Na náspu asi metr vysokém za osmým mostem v porostu smrkového stromořadí zůstaly pražce
-----
42.

Po sto metrech vybagrovaného náspu pokračuje násep bývalé železnice dále k zastávce Pohraniční
-----
43.

Rozpadající se třetí úzká kamenná propust bývalé železnice v bažinách u oblasti Pohraniční
-----
44.

Dobře viditelný a snadno průchodný asi dva metry hluboký rovný zářez bývalé dráhy za třetí propustí
-----
45.

Zelenou nízkou trávou porostlý mělký zářez bývalé železnice uprostřed lesů oblasti Pohraniční
-----
46.

Spadaným jehličím pokryté rovné a nízké téleso náspu bývalé železnice je dobře viditelné i průchodné
-----
47.

Na tělese náspu před devátým mostem se ve spadaném jehličí ztrácí celá řada dřevěných pražců
-----
48.

Přes Pohraniční potok před zastávkou Pohraniční se v obloukovém náspu klene devátý kamenný most
-----
49.

Rovný a nízký úsek náspu za devátým mostem na kterém se povaluje několik dřevěných pražců
-----
50.

Jen betonové sloupky od plotu a vyvýšený terén označují kde bylo nástupiště zastávky Pohraniční
-----
foto červen 2010
----
xx

* 14a Ostrov nad Ohří-Jáchymov *

4. května 2008 v 20:39 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1896
Ukončení provozu 2008
Délka dráhy 8 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

nádraží ostrov nad ohří
-----
2.

za nádražím
-----
3.

první oblouk
-----
4.

první rovina
-----
5.

druhý oblouk
-----
6.

první přejezd
-----
7.

před zastávkou
-----
8.

zastávka ostrov nad ohří město
-----
9.

za zastávkou
-----
10.

u paneláků
-----
11.

konec cyklostezky
-----
12.

zabezpečovací budka
-----
13.

druhý přejezd
-----
14.

za druhým přejezdem
-----
15.

štěrkové lože
-----
16.

před kruháčem
-----
17.

před výhybkou
-----
18.

odbočka do fabriky
-----
19.

dlouhá rovina
-----
20.

zastávka dolní žďár
-----
21.

konec tělesa
-----
22.

mezi přejezdy
-----
23.

výhybka
-----
24.

trolejbusy ostrov
-----
25.

křižovatka
-----
26.

u silnice
-----
27.

železniční vlečka
-----
28.

před obloukem
-----
29.

levotočivý oblouk
-----
30.

stoupající těleso dráhy
-----
31.

pokračující stoupání dráhy
-----
32.

začátek náspu
-----
33.

zarostlý násep
-----
34.

první kamenný most
-----
35.

násep za mostem
-----
36.

nádraží horní žďár
-----
37.

začátek cyklostezky
-----
38.

před prvním můstkem
-----
39.

první můstek
-----
40.

oblouk za prvním můstkem
-----
41.

druhý kamenný most
-----
42.

těleso před tunelem
-----
43.

železniční tunel
-----
44.

druhý můstek
-----
45.

oblouk za druhým můstkem
-----
46.

těleso v lese
-----
47.

začátek jáchymovského nádraží
-----
48.

nádraží jáchymov
-----
49.

rovný zářez
-----
50.

vjezd do tabákové továrny
-----
foto červen 2016
-----
xx

16e Kadaňský Rohozec-Doupov

4. května 2008 v 20:38 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1902
Ukončení provozu 1954
Délka dráhy 8 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
00. 16e dou mapa
Upozornění-železnice se nachází ve vojenském prostoru a není volně přístupná
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* 17m Cheb-Slapany *

4. května 2008 v 20:36 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1865
Ukončení provozu 2006
Délka dráhy 6 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

jižní zhlaví nádraží cheb
-----
2.

za nádražím cheb
-----
3.

rovný vysoký násep
-----
4.

před hlubokým zářezem
-----
5.

v hlubokém zářezu
-----
6.

přejezd u kočího
-----
7.

za přejezdem
-----
8.

cihlově kamenný klenutý most
-----
9.

rovný úesk za mostem
-----
10.

před můstkem
-----
11.

můstek
-----
12.

wechtr
-----
13.

za wechtrem
-----
14.

před hektometrovníkem
-----
15.

betonový hektometroník
-----
16.

oblouk za hektometrovníkem
-----
17.

těleso před propustí
-----
18.

před propustí
-----
19.

těleso před slapany
-----
20.

nádraží slapany
-----
foto květen 2017
-----
xx

* 19e Loučovice zastávka-Lipno nad Vltavou *

4. května 2008 v 20:35 | čert.007 |  Železnice ČSD normální rozchod
Zahájení provozu 1911
Ukončení provozu 1955
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435
-----
-----
1.

původní trať odbočovala do leva
-----
2.

krátký násep před mostem
-----
3.

jižní kamenný portál mostu
-----
4.

severní kamenný portál mostu
-----
5.

obloukové těleso za mostem
-----
6.

zářez před propustí
-----
7.

rourová propust v tělese dráhy
-----
8.

zářez dráhy za propustí
-----
9.

stromy porostlé těleso dráhy
-----
10.

mělký zářez bývalé železnice
-----
11.

těleso dráhy před můstkem
-----
12.

rozbořený kamenný můstek
-----
13.

těleso dráhy za můstkem
-----
14.

rovné těleso před obloukem
-----
15.

začátel dlouhého oblouku
-----
16.

pokračování táhlého oblouku
-----
17.

trasa železnice přes parkoviště
-----
18.

silnice na tělese dráhy před hrází
-----
19.

těleso dráhy pod sypanou hrází přehrady
-----
20.

původní nádraží pod hladinou přehrady
-----
foto březen 2018
-----
xx