Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Duben 2008

* Úzkokolejka Prokopské údolí Praha *

3. dubna 2008 v 18:29 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1904
Ukončení provozu 1967
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
Většina bývalé úzkokolejky se nachází v uzavřené části lomu která není volně přístupná
-----
1.
Koncový úsek bývalé úzkokolejky v prostoru haldy, jak zde vedly koleje a kde byl šturc dnes již není patrné
-----
2.
Prostor bývalé haldy na výsypce, vlevo vedly koleje bývalé úzkokolejky a vpravo je halda vyvezeného kameniva
-----
3.
Skoro neznatelný pravotočivý obloukový velmi mělký zářez bývalé úzkokolejky vedoucí mezi vzrostlými stromy
-----
4.
Kamenný portál a sloup železného mostu bývalé úzkokolejky přes trať 173, Dalejský potok a místní silnici
-----
5.
Z lomu k tunelu vedly koleje bývalé úzkokolejky po asi metr a půl vysoké kamenné zídce mezi skálou a silnicí
-----
6.
Vjezd do tunelu na západní straně skály je z obou stran obestavěn asi metr a půl vysokými kamennými zídkami
-----
7.
Snímek pořízený za pomoci blesku uprostřed asi sto metrů dlouhého mírně klesajícího nerovně rubaného tunelu
-----
8.
Pohled do širokého asi dvacet metrů dlouhého zářezu na východní straně volně rubaného tunelu bývalé úzkokolejky
-----
9.
Náletovými dřevinami a vzrostlými stromy porostlý málo znatelný široký násep mezi tunelem a svážnicí
-----
10.
Někde v tomto místě bylo dolní stanoviště svážnice a vpravo nákladní rampa na vlečku normálního rozchodu
-----
11.
Velmi málo znatelné rovné těleso bývalé úzkokolejky před vápenkou která vedla mezi vzrostlými stromy
-----
12.
Na této prázdné travnaté ploše kdysi stával mohutný objekt vápenky po kterém se vůbec nic nezachovalo
-----
foto prosinec 2011
-----
xx

* Úzkokolejka Dalejské údolí Praha *

3. dubna 2008 v 18:26 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1895
Ukončení provozu 1968
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

lom východ
-----
2.

za lomem
-----
3.

přejezd
-----
4.

štěrkové lože
-----
5.

pěšina
-----
6.

před první výhybkou
-----
7.

první výhybka
-----
8.

před lomem sever
-----
9.

lom sever
-----
10.

železný most přes potok
----
11.

zarostlý mělký zářez
-----
12.

severní portál
-----
13.

jižní portál
-----
14.

budova drtičky
-----
15.

východní portál
-----
16.

západní portál
-----
17.

násypná věž
-----
18.

těleso u stěny
-----
19.

západní pec
-----
20.

mělký zářez
----
21.

obloukový násep
-----
22.

pražec
-----
23.

u druhé výhybky
-----
24.

druhá výhybka
-----
25.

lom jih
-----
26.

východní pec
-----
27.

třetí výhybka
-----
28.

před lomem jihovýchod
-----
29.

lom jihovýchod
-----
30.

za třetí výhybkou
-----
31.

těleso
-----
32.

obloukové těleso
-----
33.

před druhou výhybkou
-----
34.

před prvním tunelem
-----
35.

v prvním tunelu
-----
36.

za prvním tunelem
-----
37.

mezi tunely
-----
38.

druhý tunel
-----
39.

překládací rampa
-----
40.

konec kolejí
-----
foto květen 2013
-----
xx

* Úzkokolejka S.K.Neumann důl-Loučná halda *

3. dubna 2008 v 18:18 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1901
Ukončení provozu 1932
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Bagrováním přerušené asi metr vysoké těleso náspu bývalé úzkokolejky na okraji arealu dolu
-----
2.

Dobře viditelné pokračování přerušeného tělesa náspu bývalé úzkokolejky za dolem S.K.Neumann
-----
3.

Asi desetimetrový úsek tělesa bývalé úzkokolejky před obloukem je opět vybagrováním přerušený
-----
4.

Začátek asi metr vysokého a dva metry širokého obloukového náspu tělesa bývalé úzkokolejky
-----
5.

Dlouhé rovné metr vysoké těleso náspu bývalé úzkokolejky mezi dolem S.K.Neumann a dolen Marie
-----
6.

V hustých náletových dřevinách se ztrácí rovné těleso náspu bývalé úzkokolejky před dolem Marie
-----
7.

Jen dnes již pomalu rozpadající se betonová patka uhelné násypky určuje místo kde byl důl Marie
-----
8.

Krátké, rovné a široké těleso bývalé úzkokolejky za dolem Marie je zarostlé zelenou trávou
-----
9.

Mezi polem a lesem se těleso bývalé úzkokolejky ztrácí v souběžné lesní cestě
-----
10.

Náletovými dřevinami zarostlé těleso bývalé úzkokolejky mezi dolem Marie a haldou v Loučné
-----
11.

Ostrý levotočivý oblouk bývalé úzkokolejky v lese, přímo před námi začíná halda u Loučné
-----
12.

Tato rovina u potoka je poslední znatelný úsek bývalé úzkokolejky před Loučnou, dále v pravo je halda kde se žádné pozůstatky po drážce již nezachovaly
-----
foto duben 2009

Úzkokolejka Oslavany nádraží-Kukla doly

3. dubna 2008 v 18:13 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1913
Ukončení provozu 1973
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Pionýrská železnice Rychnov nad Kněžnou *

3. dubna 2008 v 18:09 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

nástupiště
-----
2.

první oblouk
-----
3.

obloukový násep
-----
4.

depo
-----
5.

druhý oblouk
------
foto duben 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Starý Plzenec-Sedlec kovohutě *

3. dubna 2008 v 17:28 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1917
Ukončení provozu 1945
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
-----
1.

překladiště
-----
2.

cesta
-----
3.

školní ulice
-----
4.

most
-----
5.

kovohutě sedlec
----
foto leden 2016
----
xx

* Úzkokolejka Důl Perun I.- Perun III. výsypka *

3. dubna 2008 v 17:22 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1925
Ukončení provozu 1965
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Důl Perun I., rozpadající se překládací rampa na které začínala bývalá úzkokolejná železnice
-----
2.

Areál dolu Perun I., bývalá úzkokolejná železnice vedla vpravo od dnešní blátivé cesty
-----
3.

Dobře znatelný zarůstající oblouk náspu bývalé úzkokolejné železnice za dolem Perun I.
-----
4.

První ostrý levotočivý oblouk náspu který ve třičtvrtě kruhu obchází kótu 450 za dolem Perun I.
-----
5.

Mírný levotočivý oblouk bývalé úzkokolejky před rozcestím turistických cest u pískovcového lomu
-----
6.

Obloukový břeh a nízký násep bývalé úzkokolejky za rozcestím turistických cest u pískovcového lomu
-----
7.

Z druhého levotočivého oblouku bývalé úzkokolejné železnice je dnes již jen blátivá lesní cesta
-----
8.

Mírně pravotočivý úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice za druhým obloukem
-----
9.

Další lesní úsek tělesa bývalé úzkokolejky pokračuje do mírného levotočivého oblouku před mostem
-----
10.

Jediný můstek v náspu bývalé úzkokolejky je dnes značně poničený a z větší části zasypaný
-----
11.

Rovný lesní úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice mezi pobořeným můstkem a třetím obloukem
-----
12.

Třetí pravotočivý obloukový násep bývalé úzkokolejky mezi pobořeným můstkem a zářezem
-----
13.

Další úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice před asi padesátimetrovým zářezem
-----
14.

Asi padesátimetrový zářez bývalé úzkokolejné železnice je nejdelší na celé dráze
-----
15.

Levotočivý úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice mezi nejdelším zářezem a haldou Perun III.
-----
16.

Perun III., bývalá úzkokolejná železnice končila někde u této obrovské haldy rubaniny
-----
foto duben 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Třemošnice překladiště-Závratec vápenka *

3. dubna 2008 v 17:18 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1882
Ukončení provozu 1960
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
Tato úzkokolejka byla provozována v trakci animálně-gravitační
-----
1.

Plocha u třemošnického nádraží, tady byla budova třídírny a překladiště materiálu z úzkokolejky na normální rozchod
-----
2.

Mírně stoupající rovné těleso bývalé úzkokolejky za překladištěm se ztrácí v husté trávě a náletových dřevinách
-----
3.

Pohled na místo kde úzkokolejka přecházela ze stoupající roviny do ostrého pravotočivého oblouku podle dnešního plotu
-----
4.

Od oblouku na rohu rozvodny těleso bývalé úzkokolejky pokračovalo mírným rovným a táhlým stoupáním k vápence
-----
5.

Objekty bývalé vápenky v Závratci, existenci úzkokolejky zde dokládá položených několik metrů kolejí a vystaveny vozík
-----
foto srpen 2010
-----
xx

* Úzkokolejka Beroun železárny-Jarov halda *

3. dubna 2008 v 17:14 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 650 mm
-----
-----
1.
západní portál
-----
2.
východní portál
-----
3.
za mostem
-----
4.
vlečka
-----
5.
první kolejnice
-----
6.
oblouk
-----
7.
druhá kolejnice
-----
8.
pražce
-----
9.
za lomem
-----
10.
u lesa
-----
11.
odbočka
-----
12.
rovné těleso
-----
13.
začátek oblouku
-----
14.
pokračování oblouku
-----
15.
konec oblouku
-----
16.
za obloukem
-----
17.
před vykládkou
-----
18.
šturc
-----
foto duben 2014
-----
xx

Úzkokolejka Sušice vápenka-Ostrá lomy

3. dubna 2008 v 16:51 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

* Železnice Praha Smíchov nádraží-Ringhoffer strojírny *

3. dubna 2008 v 16:49 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1880
Ukončení provozu 1997
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Ulice Za Ženskými domovy za smíchovským nákladním nádražím, bývalá vlečka do Ringhoferky se zde pravoúhle kříží se dvěmi tramvajovými tratěmi
-----
2.

Nádraží MHD Na Knížecí, koleje bývalé vlečky vedou po západním okraji tohoto nádraží a začátkem ulice Stroupežnického
-----
3.

Konec kolejí bývalé vlečky do Ringhoferky na křižovatce ulic Stroupežnického a Ostrovského
-----
4.

Stroupežnického ulice, bývalá vlečka do Ringhoferky vedla na pravém okraji dnešní ulice
-----
5.

Stroupežnického ulice o něco blíže k bývalé fabrice, bývalá vlečka vedla i nadále po pravé straně ulice
-----
6.

Konec Stroupežnického ulice, na místě bývalé Ringhoferky dnes stojí obchodní centrum, bývalá vlečka vedla přes Plzeňskou ulici, z fabriky se dodnes zachovala budova nalevo
-----
7.

Interier obchodního centra na místě bývalé Ringhoferky, ve kterém místě končila bývalá vlečka se dnes můžeme jen domnívat
-----
foto květen 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Horní důl-Blatnice nákl.-Conkordia důl *

3. dubna 2008 v 15:38 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1861
Ukončení provozu 1896
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 500 mm


Provoz na této důlní úzkokolejce byl po dobu existence pouze gravitačně-animální
-----
1.

Pod silnou vrstvou navážky hlušiny se skrývá areál bývalého Horního dolu, kde začínala úzkokolejka není viditelné
-----
2.

Klesající terén prostlý mladými stromky za Horním dolem, kudy zde vedla bývalá úzkokolejka dnes již není patrné
-----
3.

Obloukový pruh neznatelné cesty mezi polem a lesem, někudy tudy vedlo dlouhé těleso bývalé úzkokolejné železnice
-----
4.

Dále rovné mírně a táhle klesající těleso bývalé úzkokolejné železnice v lese pokračuje směrem k nákladišti Blatnice
-----
5.

Dnešní úzká lesní cesta pokračuje do levotočivé zatáčky, rovné těleso málo znatelného náspu úzkokolejky vedlo rovně
-----
6.

Dále a níže pokračuje těleso bývalé úzkokolejné železnice rovným a táhlým klesáním směrem k nákladišti Blatnice
-----
7.

Pokračování dnes již málo znatelného rovně klesajícího tělesa bývalé úzkokolejné železnice uprostřed vzrostlého lesa
-----
8.

Na konci již řídnoucího lesa je ještě stále viditelné mírně klesající tělesa které je zčásti zasypané seschlým listím
-----
9.

Před nákladištěm Blatnice dnes již žádné pozůstatky po úzkokolejce nejsou, vše překryla silná vrstva navezené hlíny
-----
10.

Začátek bývalého překladiště a zastávky Blatnice, veškeré pozůstatky po železnici dnes již překrývá navezená hlína
-----
11.

Někde tady na východní straně nákladiště Blatnice byl šturc úzkokolejky, dnes všechno pokrývá silná vrstva zeminy
-----
12.

Na západním zhlaví bývalé zastávky a nákladiště Blatnice je také navezena vysoká vrstva zeminy porostlá stromky
-----
13.

Od nákladiště Blatnice směrem k dolu Conkordia se mezi rozoranými poli se zachovalodnes již málo znatelné těleso
-----
14.

Ve stromkách a keřích před lesem se ztrácí mělký zčásti zavezený pozůstatek úzkého zářezu bývalé úzkokolejky
-----
15.

Z větší části hlínou zavezené stoupající rovné těleso asi půl metru hlubokého zářezu bývalé úzkokolejky na okraji lesa
-----
16.

Dobře viditelné a snadno průchodné mírně stoupající rovné těleso bývalé úzkokolejky pokračuje dále do hustého lesa
-----
17.

Pohled na táhle a rovně stoupající těleso bývalé úzkokolejky před dolem Conkordia vedoucí lesem vzrostlých stromů
-----
18.

Hromady navážky porostlé stromy lze najít na místě kde byl důl Conkordia, kudy vedla úzkokolejka není možno určit
-----
foto duben 2012
-----
xx

* Železnice Kamenný Újezd odb.-Nýřany Lazarka důl *

3. dubna 2008 v 15:29 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1861
Ukončení provozu 1931
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm


-----
1.

Za přejezdem přes místní silnici v rovném úseku dráhy byla výhybka odkud začínala trať vlečky na důl Lazarka
-----
2.

Pohled na začátek pravotočivého náspu, po zrušení vlečky při terénních úpravách část tělesa bývalé vlečky zmizela
-----
3.

Za zahrádkovou kolonií pokračuje nízký pravotočivý úsek tělesa náspu bývalé železniční vlečky mezi polem a lesíkem
-----
4.

Pravotočivé obloukové těleso bývalé železniční vlečky dnes využívá spojovací cesta od zahrádkové kolonie ke garážím
-----
5.

Vzrostlými stromy a hustými keři porostlé levotočivě obloukové těleso nízkého náspu bývalé vlečky u plotu firmy
-----
6.

Pohled na krátký rovný úsek dnes již dávno rozoraného nízkého tělesa náspu bývalé železniční vlečky před garážemi
-----
7.

Na rozhraní pole a garážové zástavby v místě keře se skrývá zavezený levotočivý mělký zářez bývalé železniční vlečky
-----
8.

Z větší části dnes již zavezený asi metr hluboký a na dvě koleje široký zářez bývalé drážní vlečky před dolem Lazarka
-----
foto duben 2012
-----
xx

* Úzkokolejka Kamenný Újezd nádr.-Karel důl *

3. dubna 2008 v 15:24 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1956
Délka drážky 5 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

překladiště
-----
2.

za překladištěm
-----
3.

těleso v lesíku
-----
4.

důl václav
-----
5.

důl josef
-----
6.

přerušený násep
-----
7.

konec náspu
-----
8.

výhybka před cestou
-----
9.

těleso u pole
-----
10.

násep u pole
-----
11.

násep v lese
-----
12.

důl marie
-----
13.

první přejezd
-----
14.

pole za přejezdem
-----
15.

halda
-----
16.

k dolu 3
-----
17.

křížování
-----
18.

za dolem václav
-----
19.

přes pole
-----
20.

druhý přejezd
-----
21.

zarostlé těleso
-----
22.

přes lán
-----
23.

výhybky
-----
24.

před lesem
-----
25.

odbočka v lese
-----
26.

nízké těleso
-----
27.

křížení cest
-----
28.

za křížením
-----
29.

u cesty
-----
30.

před dolem 3
-----
31.

důl 3
-----
32.

široký násep
-----
33.

odbočka
-----
34.

rovný násep
-----
35.

stoupající těleso
-----
36.

za odbočkou
-----
37.

oblouk
-----
38.

za obloukem
-----
39.

před dolem karel
-----
40.

důl karel
-----
foto březen 2014
-----
xx

* Železnice Nýřany nádraží-Silvia a Antonín důl *

3. dubna 2008 v 15:19 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1935
Délka dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----

-----
1.

první výhybka
-----
2.

za výhybkou
-----
3.

první oblouk
-----
4.

před prvním přejezdem
-----
5.

první přejezd
-----
6.


začátek zářezu
-----
7.

pokračování zářezu
-----
8.

propust
-----
9.

výhybna
------
10.

klesající těleso
-----
11.

klesající těleso
-----
12.

zarostlý násep
-----
13.

křížování a výhybka
-----
14.

důl josef
-----
15.

pokračující násep
-----
16.

nízký násep
-----
17.

násep
-----
18.

přerušený násep
-----
19.

důl václav
-----
20.

vybagrovaný násep
-----
21.

začátek oblouku
-----
22.

pokračování oblouku
-----
23.

obloukový násep
-----
24.

vysoký násep
-----
25.

konec náspu
-----
26.

stoupající těleso
-----
27.

druhá výhybka
-----
28.

za druhou výhybkou
-----
29.

důl silvia
-----
30.

důl antonín
-----
foto duben 2013
-----
xx

* Úzkokolejka Petr důl-Heřmanova Huť sklárna *

3. dubna 2008 v 15:16 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

sklárna
-----
2.

za sklárnou
-----
3.

u hřiště
-----
4.

přes pole
-----
5.

důl petr
-----
foto únor 2014
-----
xx

* Úzkokolejka Lovosice lom-Lovosice vápenky *

3. dubna 2008 v 15:12 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1926
Ukončení provozu 1952
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

stavební suť
-----
2.

výhybka
-----
3.

most přes Modlu
-----
4.

rovina
-----
5.

vápenka 1
-----
6.

skládka
-----
7.

oblouk
-----
8.

před výhybkou
-----
9.

za výhybkou
-----
10.

začátek náspu
-----
11.

pokračování náspu
-----
12.

před mostem
-----
13.

začátek mostu
-----
14.

pokračování mostu
-----
15.

konec mostu
-----
16.

za mostem
-----
17.

násep
-----
18.

před přejezdem
-----
19.

přejezd
-----
20.

vápenka 2
-----
foto září 2013
-----
xx

* Železnice Praha Bubeneč nádraží-Juliska teplárna *

3. dubna 2008 v 14:58 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1889
Ukončení provozu 1998
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Místo kde byla výhybka, odtud rovným směrem začínala odbočka bývalé vlečky do teplárny na Julisce
-----
2.

Rovný úsek málo znatelného začínajícího štěrkového náspu bývalé vlečky za výhybkou
-----
3.

Již dobře znatelný zdvíhající se úsek náspu bývalé vlečky u zahrádkářské kolonie
-----
4.

Dodře znatelný úsek bývalé vlečky u garáží, je vidět že násep využívají zahrádkáři svými automobily
-----
5.

Na náspu bývalé vlečky před prvním mostem vede pěšina používaná místními jako zkratka na nádraží
-----
6.

První železobetonový most nad hlavní silnicí je bez kolejí a štěrkové lože pomalu zarůstá trávou
-----
7.

Druhý železný most nad vedlejší silnicí je bez kolejí rezaví a chátrá, ale stále pevně sedí na svém místě
-----
8.

Na náspu bývalé vlečky za druhým mostem je dnes místo kolejí chodník ze zámkové dlažby
-----
9.

Místo kde byl zářez levotočivého oblouku bývalé vlečky se dnes nachází moderní bytová výstavba
-----
10.

Za tímto plotem a hromadou hlíny se nachází objekt teplárny na Julisce kde bývalá vlečka končila
-----
foto říjen 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Debř nádraží-Josefův Důl textilka *

3. dubna 2008 v 14:54 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 750 mm
-----
-----
1.

nádraží mladá boleslav debř
-----
2.

za nádražím debř
-----
3.

kamenný portál
-----
4.

těleso u stavědla
-----
5.

přejezd
-----
6.

betonový portál na pravém břehu
-----
7.

betonový portál na levém břehu
-----
8.

podpěry mostu
-----
9.

betonový portál před textilkou
-----
10.

vjezdová vrata
-----
foto listopad 2012

* Úzkokolejka Františkovy Lázně *

3. dubna 2008 v 14:50 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Tato úzkokolejka sloužila k navážení slatinného bahna do lázeňského domu
-----
1.

Rozsáhlý objekt lázeškého domu č. II odkud bývalá úzkokolejná železnice začínala
-----
2.

Tunelový podjezd dodatečně vybudovaný pod dnešní trati 147 z Chebu do Hranic v Čechách
-----
3.

Těleso bývalé úzkokolejky za podjezdem je vydlážděno dlažbou a dnes slouží jako chodník
-----
4.

Vyšlapaná cesta na dobře znatelném rovném úseku tělesa bývalé úzkokolejky před pensionem Natalie
-----
5.

Obloukový úsek tělesa bývalé úzkokolejky za pensoinem Natalie, pěšina pokračuje až k silnici
-----
6.

Dnes již dávno neexistující první přejezd bývalé úzkokolejky na východním konci Františkových Lázní
-----
7.

Zčásti zarostlý ale dobře znatelný násep bývalé úzkokolejky u silnice mezi prvním a druhým přejezdem
-----
8.

Na tomto místě byl druhý přejezd, zde úzkokolejka křížila silnici z Františkových Lázní do Tršnice
-----
9.

Za druhým přejezdem začíná velice dobře viditelný pravotočivý oblouk bývalé úzkokolejky
-----
10.

Tentýž dobře viditelný oblouk bývalé úzkokolejky před silnicí vedoucí k fontaně Natalie
-----
11.

Silnice vedoucí k prameni Natalie, bývalá úzkokolejka zde mírným obloukem odcházela do slatiny
-----
12.

Husou travou zarostlé a málo znatelné těleso náspu bývalé úzkokolejky kousek za silnicí
-----
13.

Částečně viditelný úsek trávou zarostlého nízkého náspu bývalé úzkokolejky u pramene Natalie
-----
14.

Poslední velmi málo znatelný úsek bývalé úzkokolejky ve slatinném lese za pramenem Natalie
-----
foto červen 2009
-----
xx