Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Březen 2008

* Koněspřežka Praha-Stochov-Lány-Pílsko *

2. března 2008 v 22:21 | čert.007 |  Animální železnice
Zahájení provozu 1830
Ukončení provozu 1873
Délka drážky 63 km
Rozchod kolejí 1106 mm
-----
Mapa celé koněspřežné železnice
-----
1. Nádraží Bruska v Praze, provoz 1830-1863
-----
1.

Nádražní budova bývalé koněspřežné železnice v Praze, pohled od dejvického nádraží, nástupiště a koleje koňky byly z druhé strany budovy
-----
foto březen 2009
-----------
2. Úsek u nádraží Kamenné Žehrovice, cca 1 km, provoz 1830-1863
-----
2.

Zachovalý cihlově kamenný můstek naproti budově nádraží Kamenné Žehrovice
-----
3.

Pravotočivé obloukové těleso bývalé koněspřežky nedaleko nádraží Kamenné Žehrovice
-----
4.

Další cihlově kamenný můstek v náspu bývalé koněspřežky se již pomalu ale jistě rozpadá
-----
5.

Dobře průchdný rovný úsek tělesa bývalé koněspřežky za rozpadajícím se můstkem
-----
foto duben 2009
---------
3. Úsek Stochov-Pílsko, 15 km, provoz 1830-1873
-----
6.

Kolejiště nádraží Stochov, někde těmito místy vedla bývalá koněspřežná železnice
-----
7.

Pod náspem dnes již zrušené normálněrozchodné vlečky byl obloukový zářez koněspřežky
-----
8.

Kolem této stavby vedlo obloukové těleso koněspřežky před dolem Čs. Armády
-----
9.

Objekt bývalého dolu Čs. Armády, někde hluboko pod touto navážkou hlušiny vedla koněspřežka
-----
10.

Uprostřed tohoto pole před obcí Rynholec vedl oblokuvý násep bývalé koněspřežky
-----
11.

Ulice V Brance v Rynholci, koněspřežka vedla šikmo přes tehdejší polní cestu která zde byla
-----
12.

V místech dnešních dvorků mezi hřištěm a rodinnými domy vedlo těleso bývalé koněspřežky
-----
13.

Dnešní nerovná a blátivá cesta je těleso bývalé koněspřežné železnice za obcí Rynholec
-----
14.

Těleso bývalé koněspřežné železnice pod zříceninou hradu Sobín je dnes blátivou cestou
-----
15.

Krátký rovný zářez bývalé koněspřené železnice před kruhovou křižovatkou u obce Lány
-----
16.

Lánský hřbitov, před touto stěnou byl střed protisměrného oblouku bývalé koněspřežky
-----
17.

Sporé zbytky málo znatelného tělesa bývalé koněspřežky za panelákovým sídlištěm
-----
18.

Téměř neznatelné těleso bývalé koněspřežky před nově budovaným silničním obchvatem
-----
19.

Další sporý pozůstatek tělesa bývalé koněspřežky za nově budovaným silničním obchvatem
-----
20.

Uschlým plevelem zarostlý úsek bývalé koněspřežky před zářezem v oblasti Kopanina
-----
21.

Široký mělký a spadaným listím zakrytý zářez bývalé koněspřežky před hřištěm v obci Lány
-----
22.

Fotbalové hřiště v obci Lány, těleso bývalé koňky vedlo mírným obloukem přes hrací plochu
-----
23.

Někde v tomto místě stála menší budova nádraží Lány po které se dnes již nic nezachovalo
-----
24.

Nový silniční obchvat kolem Lán za obcí u lesa křížuje těleso bývalé koněspřežné železnice
-----
25.

Na okraji křivoklátských lesů je dnes úzké těleso koňky změněno v asfaltovou silnici
-----
26.

Další lesní úsek asi metr vysokého obloukového náspu bývalé koněspřežné železnice
-----
27.

Křižovatka lesních cest, zde z hlavní tratě do leva odcházela krátká odbočka k uhelnému dolu
-----
28.

Za plotem obory se nachází místo kde stál uhelný důl a kde končila krátká odbočka koněspřežky
-----
29.

Za odbočkou k uhelnému dolu pokračuje obloukové těleso bývalé koněspřežky k lánské oboře
-----
30.

Východní vjezd do lánské obory, nejméně jedna třetina tohoto úseku bývalé koněspřežky prochází oborou a je veřejnosti nepřístupná
-----
31.

Před stanicí Píně, těleso bývalé koněspřežky se opět objevuje po průjezdu lánskou oborou
-----
32.

U stanice Píně, na tělese bývalé koněspřežky dnes stojí dřevěné oplocení lánské obory
-----
33.

Nové obytné domy stojí na místě bývalé přepřahací stanice Píně uprostřed lánských lesů
-----
34.

Kratší úsek ještě dosud nezavezeného asi jeden a půl metru hlubokého zářezu za nádražím Píně
-----
35.

Úzké a rovné těleso bývalé koněspřežné železnice je dnes širokou lesní cestou
-----
36.

Asi metr vysoký mírně obloukový násep bývalé koněspřežné železnice v lese
-----
37.

Ostrý obloukový zářez bývalé koněspřežky před obloukovým náspem asi o sto metrů dále
-----
38.

Začátek dnes již částečně vybagrovaného obloukového náspu bývalé koněspřežky
-----
39.

Uprostřed tohoto obloukového náspu se nachází dnes již rozpadlý cihlově kamenný můstek
-----
40.

Za rozbořeným můstem pokračuje neporušený úsek obloukového náspu bývalé koněspřežky
-----
41.

Další úsek mělkého a mírně levotočivého zářezu za obloukovým náspem bývalé koněspřežky
-----
42.

Pokračování dalšího ostrého pravotočivého tělesa bývalé koněspřežky na srázu Klíčavského údolí
-----
43.

Rovný úsek tělesa bývalé koněspřežky přechází z vysokého náspu do hlubokého zářezu
-----
44.

Bagrováním pro lesní techniku rozšířený asi metr hluboký zářez bývalé koněspřežky
-----
45.

Začátek vysokého kamenného mírně obloukového náspu na okraji údolí potoka Klíčava
-----
46.

Pohled na tentýž kamenný obloukový násep bývalé koněspřežné železnice z opačné strany
-----
47.

Za kamenným obloukovým náspem pokračovala bývalá koňka ostrým obloukem k Pílsku
-----
48.

Klesající mírně obloukové těleso bývalé koněspřežky před přejezdem u Pílské hájovny
-----
49.

Snadno průchodné asi metr vysoké těleso bývalé koněspřežky za přejezdem u Pílské hájovny
-----
50.

Poslední znatelný úsek náspu bývalé koněspřežky, odtud až k pile u Pílska se těleso nezachovalo
-----
foto březen 2009
-----
xx

Úzkokolejka Břeclav-Lanžhot-Cáhnov I.

2. března 2008 v 20:06 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1909
Ukončení provozu 1965
Délka drážky 27 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
Mapa celé lesní železnice
-----
1.Úsek Břeclav-Lány výhybna-Lanžhot, 15 km, provoz 1909-1965
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Břeclav-Lanžhot-Cáhnov II.

2. března 2008 v 20:03 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
pokračování
Mapa celé lesní železnice
-----
2.Úsek Lány-Doubravka-Cáhnov, 12 km, provoz 1909-1965
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Železnice Kladno hutě-Nučice doly I.

2. března 2008 v 20:01 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1858
Ukončení provozu 1968
Délka dráhy 25 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Mapa celé železniční vlečky
-----
1.Úsek Kladno Hutě-Unhošť přejezd, 12 km, provoz 1858-1968
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Železnice Kladno hutě-Nučice doly II.

2. března 2008 v 19:58 | čert.007 |  Železniční vlečky
pokračování
-----
Mapa celé železniční vlečky
-----
2.Úsek Unhošť přejezd-Nučice doly, 13 km, provoz 1858-1968
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Kateřina-Diana-V Luhu

2. března 2008 v 19:56 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 11 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Šneky-Skalná-Pastviny I.

2. března 2008 v 19:46 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 20 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Mapa celé dúlní železnice
-----
1.Úsek Šneky lom-Skalná kaolínka, 7 km, provoz xxxx-xxxx
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Šneky-Skalná-Pastviny II.

2. března 2008 v 19:44 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
pokračování
Mapa celé důlní železnice
------
2.Úsek Bílý Mlýn výhybna-Pastviny, 13 km, provoz xxxx-xxxx
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Tišnov nádraží-Dolní Loučky-Nihov I.

2. března 2008 v 19:42 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1944
ukončení provozu 1947
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
Mapa celé úzkokolejné železnice
-----
1.Úsek Tišnov-Předklášteří-Štěpánovice-Chytálky, 8 km, provoz 1944-1947
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Tišnov nádraží-Dolní Loučky-Nihov II.

2. března 2008 v 19:39 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
pokračování
Mapa celé úzkokolejné železnice
-----
2.Úsek Chytálky-Nihov-Diana továrna, 7 km, provoz 1944-1947
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Železnice Hradec nad Moravicí-Fulnek I.

2. března 2008 v 19:14 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1873
Přerušení stavby 1874
Délka dráhy
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Mapa celé nedostavěné železnice
-----
1.Úsek Hradec nad Moravicí-Leskovec
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Železnice Hradec nad Moravicí-Fulnek II.

2. března 2008 v 19:11 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
pokračování
Mapa celé nedostavěné železnice
-----
2.Úsek Leskovec-Fulnek
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Moravský Písek cukrovar-Tasov dvůr I.

2. března 2008 v 19:07 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1880
Ukončení provozu 1947
Délka drážky 16 km
Rozchod kolejí 790 mm
-----
Mapa celé zemědělské železnice
-----
1.Úsek Moravský Písek-Veselí nad Moravou, 8 km, provoz 1880-1947
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Moravský Písek cukrovar-Tasov dvůr II.

2. března 2008 v 19:05 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
pokračování
Mapa celé zemědělské železnice
-----
2.Úsek Veselí nad Moravou-Tasov dvůr, 8 km, provoz 1880-1947
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Radostín pila-Najdek pila I.

2. března 2008 v 19:02 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1930
Ukončení provozu 1934
Délka drážky 16 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
Mapa celé lesní železnice
-----
1.Úsek Radostín pila-Český Les odbočka, 8 km, provoz 1930-1934
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Radortín pila-Najdek pila II.

2. března 2008 v 18:59 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
pokračování
Mapa celé lesní železnice
-----
2.Úsek Vápenice-Najdek pila, 8 km, provoz 1930-1934
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Janovice Stará Ves-Kamenec-Výhledy I.

2. března 2008 v 18:57 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1890
Ukončení provozu 1950
Délka drážky 16 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
Mapa celé lesní železnice
-----
1.Úsek Janovice-Stará Ves pila-Štěrkovec-Kamenec, 8 km km, provoz 1890-1950
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Janovice Stará Ves-Kamenec-Výhledy II.

2. března 2008 v 18:54 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
pokračování
Mapa celé lesní železnice
-----
2.Úsek Žďárský Potok-Výhledy-Ostrá-Oskava, 8 km, provoz 1930-1950
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Kouty nad Desnou-Černá Stráň I.

2. března 2008 v 18:48 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1899
Ukončení provozu 1949
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 700 mm
-----
Mapa celé lesní železnice
------
1.Podrobná mapa železnice Severovýchod
-----
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx

Úzkokolejka Kouty nad Desnou-Černá Stráň II.

2. března 2008 v 18:45 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
pokračování
Mapa celé lesní železnice
-----
2.Podrobná mapa železnice Jihozápad
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
xx