Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Prosinec 2007

* Železnice Bohušovice nad Ohří-Terezín rampa *

25. prosince 2007 v 22:54 | čert.007 |  Unikátní železnice
Zahájení provozu 1943
Ukončení provozu 1968
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Tato železnice je unikátní tím, k jak tragickému účelu byla vybudována, k soustředění židovského obyvatelstva a jeho následného odvozu do KT Osvětim
-----
1.

Lovosické zhlaví nádraží Bohušovice nad Ohří, i když se vlečka dávno neužívá, modrofialové světlo na posunovacím návěstidle stále svítí
-----
2.

Krátký úsek vlečky kousek za nádražím stále ještě není zarostlý náletovými dřevinami
-----
3.

První přerušení vlečky, jen tento kousek štěrkového lože s betonovými pražci byl viditelný v jinak téměř neprostupné džungli náletových dřevin
-----
4.

Krátké dobře viditelné a snadno průchodné druhé přerušení vlečky asi v polovině oblouku
-----
5.

Asi po sto metrech kolejí začíná třetí přerušení vlečky, které je také dlouhé asi sto metrů
-----
6.

Pokračování uříznutých kolejí vlečky je konec třetího přerušení, dále do mrazírenje trať celá
-----
7.

Původní dráha do Terezína vedla rovně vlevo od sloupu trakčního vedení, dnešní vlečka se stáčí obloukem do prava k mrazírnám
-----
8.

Objekt mrazíren, zde se koleje dělí na dvě větve, kolejiště je dnes z poloviny zavezené stavební sutí
-----
9.

Původní železniční vlečka pokračovala nízkým náspem podle plotu mrazírenského podniku
-----
10.

Úsek bývalé vlečky před prvním přejezdem se začíná ztrácet pod terénními úpravani za mrazírnami
-----
11.

Místo kde byl první přejezd bývalé vlečky, koleje i přejezd byly v asi metrovém zářezu, pozdéji byly koleje vytrhány, zářez zavezen, a terén zarovnán
-----
12.

Pokračování asi metr vysokého náspu bývalé vlečky mezi prvním a druhým přejezdem
-----
13.

Nájezdy na druhý přejezd i násep bývalé vlečky byly vybagrovány a nová silnice vyasfaltována
-----
14.

Násep bývalé vlečky mezi druhým a třetím přejezdem je částečně dobře průchozí, a částečně zcela neprůchodný
-----
15.


Před třetím přejezdem začínají koleje původní vlečky zarostlé křovím a zasypané spadaným listím
-----
16.

Oblouk bývalé vlečky v pevnosti Terezín, úsek tratě před vodním příkopem u bohušovické brány
-----
17.

Pevnost Terezín, první výhybka v Dlouhé ulici, kousek za ní byla druhá výhybka umožňující větvení bývalé vlečky na dvě koleje
-----
18.

Dlouhá ulice v Terezíně, praskliny v asfaltu odpovídají rozchodu kolejí a rozchodu pražců, poslední znatelný úsek bývalé vlečky, dále byla ulice vyfrézována a položen nový koberec
-----
19.

Křižovatka ulice Dukelských hrdinů a Palackého ulice, někdev tomto prostoru končila odbočka bývalé vlečky
-----
20.

Křižovatka Dlouhé ulice a Palackého ulice, zde stál koncový šturc bývalé vlečky poté co se obě koleje opět sešly v jednu kolej
-----
foto leden 2008

* Úzkokolejka Krupka lom-Bohosudov cementárna *

25. prosince 2007 v 22:48 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1870
Ukončení provozu 1938
Délka drážky 2,5 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Na místě bývalé cementárny u nádraží Bohosudov dnes stojí moderní budovy zemědělského podniku, pro rozsáhlé terénní úpravy dnes již není možné zjistit kudy úzkokolejka vedla
-----
2.

Pohled od cementárny na rovný úsek bývalé úzkokolejky k prvnímu oblouku v polích za bohosudovským nádražím
-----
3.

Delší rovný úsek bývalé úzkokolejky v polích mezi prvním a druhým obloukem, pohled k druhému oblouku před zahrádkovou kolonií v Dolní Krupce
-----
4.

Silnice z Krupky do Teplic u zahrádkové kolonie v Dolní Krupce, někde v tomto místě bývalá úzkokolejka křížila silnici
-----
5.

Za třetím obloukem vedle zahrádkové kolnie v Dolní Krupce, přibližně někde těmito místy vedla bývalá úzkokolejka
-----
6.

Úsek bývalé úzkokolejky před Krupkou, téměř neznatelné těleso bývalé úzkokolejky před Teplickou ulicí
-----
7.

Teplická ulice na začátku Krupky, na této křižovatce bývalá úzkokolejka přecházela z pravého okraje silnice na levý okraj
-----
8.

Dolní ulice v Krupce, bývalá úzkokolejka vedla po levé straně silnice a podjížděla most dnešní tratě 132
-----
9.

Nádražní ulice začínající za mostem, bývalá úzkokolejka vedla podle náspu po levé straně silnice
-----
10.

Jáma vápenného lomu krupské městské části Vrchoslav, na okraji tohoto lomu končila bývalá úzkokolejka začínající v bývalé cementárně u nádraží Bohosudov
-----
foto červen 2008

* Železnice Synthezia-Stéblová seřadiště *

22. prosince 2007 v 9:02 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1990
Ukončení provozu 2004
Délka dráhy 5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Výjezdová brána ze seřadiště za areálem Synthezie, jen štěrkové lože a modré terčíky s bílými okraji na vratech svědčí že tudy vedly koleje
-----
2.

První pravotočivý oblouk bývalé vlečky se nachází kousek za výjezdovou bránou
-----
3.

Za obloukem pokračuje prázdné štěrkové lože bývalé vlečky rovinou směrem ke Stéblové
-----
4.

Kousek před lesem končí štěrkové lože bývalé vlečky, dále je násep vybagrován a nic nepřipomíná že tudy vedla železnice
-----
5.

Vybagrovaný úsek náspu bývalé vlečky za první propustí je dnes širokou lesní cestou
-----
6.

Další vybagrovaný úsek náspu bývalé vlečky se nachází uprostřed lesa mezi první propustí a prvním přejezdem
-----
7.

Od lesní techniky rozježděný bahnitý úsek náspu bývalé vlečky před prvním přejezdem
-----
8.

První přejezd bývalé vlečky u osady Boudy, koleje byly vytrhány a prázdné místo vyasfaltováno
-----
9.

Těleso bývalé vlečky pod mostem hlavní silnice za prvním přejezdem je po štěrku snadno průchodné
-----
10.

Druhý oblouk bývalé vlečky za druhou propustí, na silnici vedle trati je stále značka oznamující přejezd při odbočení doprava
-----
11.

Druhý přejezd bývalé vlečky za osadou Bouda byl také vytrhán a vyasfaltován
-----
12.

Vybagrovaný úsek náspu bývalé vlečky za druhým přejezdem je snadno průchodný
-----
13.

Další rovinatý úsek náspu bývalé vlečky za třetí propustí je také snadno průchodný
-----
14.

Čtvrtá propust v tělese bývalé vlečky, na celé trati jich je celkem pět a všechny jsou si podobné
-----
15.

Za čtvrtou propustí snadno průchodné těleso bývalé vlečky vede podle lesa a začíná pomalu stoupat
-----
16.

Mírně stoupající těleso bývalé vlečky za pátou propustí je dobře viditelné a snadno průchodné
-----
17.

Začínající třetí oblouk náspu tělesa bývalé vlečky již má větší sklon a je i nadále dobře schůdný
-----
18.

Stoupající rovný násep tělesa bývalé vlečky mezi třetím obloukem a třetím přejezdem
-----
19.

Třetí přejezd nedaleko obce Stéblová, zde také byly koleje vytrhány a mezera vyasfaltována
-----
20.

Těleso náspu bývalé vlečky za třetím přejezdem začíná pomalu zarůstat náletovými dřevinami
-----
21.


Čtvrtý oblouk tělesa bývalé vlečky je v některých úsecích průchodný a jiných zcela neprůchodný
-----
22.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky u obce Stéblová je opět snadno průchodný
-----
23.

Vybagrovaný úsek tělesa bývalé vlečky za obcí Stéblová byl místy pro blátivé louže zcela neprůchodný
-----
24.

Úsek tělesa bývalé vlečky před pátým obloukem je dobře znatelnýa snadno průchodný
-----
25.

Začínající pátý oblouk bývalé vlečky, na obzoru je nahrnutá hromada štěrku z tělesa dráhy
-----
26.

Štěrkové lože na obloukovém tělese bývalé vlečky před čtvrtým přejezdem na konci obce Stéblová
-----
27.

Čtvrtý přejezd bývalé vlečky byl společný i pro trať 031 za obcí Stéblová
-----
28.

Na tělese bývalé vlečky vedoucí souběžně s tratí 031jsou sporadické zbytky štěrkového lože
-----
29.

Holá plocha seřadiště bývalé vlečky na začátku nádraží Stéblová je po dešti hodně blátivá a těžko průchodná
-----
30.

Místo kde býval koncový šturc vlečky vedle nádraží Stéblová, bylo v plánu vlečku s nádražím propojit, k realizaci však nikdy nedošlo
-----
foto únor 2008
-----
xx

Železnice Opava Východ-cukrovar-Kateřinky odbočka

20. prosince 2007 v 21:58 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
-----
xx

Úzkokolejka Pavlovice nádraží-Josefova Huť brusírna kamenů

12. prosince 2007 v 17:07 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1948
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
xx

* Úzkokolejka Litoměřice dolní cihelna-Richard důl *

12. prosince 2007 v 16:55 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1960
Délka drážky 1,5 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

Na místě bývalého rozsáhlého objektu cihelny odkud úzkokolejka začínala, dnes stojí moderní bytová výstavba
-----
2.

Úsek bývalé úzkokolejky za dolní cihelnou vedl někde těmito místy, nic se zde však nezachovalo
-----
3.

Druhý oblouk bývalé úzkokolejky, za ním úzkokolejka pokračovala šikmo přes dnešní novou zástavbu přímo k mostu na trati 087
-----
4.

Kamenný klenutý most pod tratí 087, úzkokolejka dále pokračovala do tunelu pod Mrazírnami
-----
5.

Dnes již zasypaný asi padesátimetrový tunel s násypkou uprostřed pod rozsáhlým objektem Mrazíren hned za mostem trati 087
-----
6.

V místě dnešního parkoviště stála budova horní cihelny kam směřovala první kolejová odbočka
-----
7.

Dobře znatelný a snadno průchodný úsek náspu bývalé úzkokolejky nad rozsáhlým objektem Mrazíren
-----
8.

Pohled do areálu mrazíren, v tomto místě bylo hliniště kam směřovala druhá odbočka bývalé úzkokolejky
-----
9.

Krátký úsek bývalé úzkokolejky vedl lesíkem po pravé straně silnice pod zahrádkovou kolonií nedaleko kasáren
-----
10.

Začátek zahrádkové kolonie, bývalá úzkokolejka vedla přibližně po pásu zeleně a zasahovala více do silnice
-----
11.

Zahrádkářskou činností již částečně narušený úsek náspu bývalé úzkokolejky před lomem u zahrádkářské kolonie
-----
12.

Další úsek bývalé úzkokolejky nad lomem je více zachovalý a vedou po něm ploty zahrádkářské kolonie
-----
13.

Rozšiřující se úsek náspu bývalé úzkokolejky na horním konci zahrádkářské kolonie je dobře znatelný
-----
14.

Zrytý úsek náspu bývalé úzkokolejky se nachází na samém konci zahrádkářské kolonie a leží na soukromém pozemku
-----
15.

Mírný zářez bývalé úzkokolejky před přejezdem je dnes z větší části zavezen zeminou a nejrůznejším odpadem
-----
16.

Hluboký a široký zářez bývalé úzkokolejky mezi přejezdem a dolem, úzkokolejka vedla po levé straně od cesty
-----
17.

Důl Richard, vjezdový portál a zevnitř zazděná vrata, bývalá úzkokolejka pokračovala ještě asi stopadesát metrů do hlavní chodby dolu
-----
foto únor 2008

* Železnice Praha Karlín přístav-Libeňský Ostrov *

10. prosince 2007 v 22:39 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 m
-----
-----
1.

V prostoru zhlaví bývalého nádraží Karlín Přístav se nachází oplocený objekt stavební firmy
-----
2.

Za objektem stavební firmy těleso bývalé vlečky pokračuje dále k libeňskému mostu
-----
3.

Další dobře průchodný úsek tělesa bývalé vlečky u malého přístaviště před libeňským mostem
-----
4.

Podjezd pod libeňským mostem, stěny i klenba mostu jsou dodnes začerněné od parních lokomotiv
-----
5.

Násep bývalé vlečky, na vrchu kde vedly koleje je dnes objekt autobazaru, prostor je neprůchodný
-----
6.

Volně průchodný asi padesátimetrový úsek tělesa bývalé vlečky na konci autobazaru
-----
7.

Další úsek bývalé vlečky za autobazarem je opět neprůchodný, nachází se na soukromém pozemku
-----
8.

Násep tělesa bývalé vlečky před vjezdovou bránou je přes oplocené pozemky stále neprůchodný
-----
9.

Vjezdová brána bývalé vlečky, černo-žluté šípové pruhy jsou typické pro označení úzkého profilu na železnici
-----
10.

Koncový šturc bývalé vlečky byl umístěn na konci poloostrova, někde před bilou budovou vodárny
-----
foto únor 2008
-----
xx

* Železnice Stéblová nádraží-Gigant závod *

10. prosince 2007 v 22:23 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1956
Ukončení provozu 1965
Délka dráhy 1.5 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Na tomto místě z dnešní vlečky do Rastru výhybkou odcházela další vlečka směrem na Gigant
-----
2.

První rourová propust v náspu bývalé vlečky nedaleko bývalé výhybky, pohled k nádraží Stéblová
-----
3.

Rovný, dobře viditelný a snadno průchodný úsek náspu bývalé vlečky kousek za bývalou výhybkou
-----
4.

Další úsek náspu bývalé vlečky před prvním přejezdem začíná zarůstat náletovýmí dřevinami
-----
5.

První přejezd bývalé vlečky, vůbec nic se z něj nezachovalo, jen rozpadající se pražec dokazuje že tudy vedla železná dráha
-----
6.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky za prvním přejezdem je opět dobře viditelný a průchodný
-----
7.

Úsek bývalé vlečky mezi prvním přejezdem a obloukem se ztrácí ve vysoké trávě, keřích a stromech
-----
8.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky pomalu přechází do mírného levotočivého oblouku a je zarostlý zcela neprůchodným trním
-----
9.

Pokračování mírně levotočivého náspu bývalé vlečky je opět dobře znatelný a snadno průchodný
-----
10.

Snadno průchodný oblouk bývalé vlečky před druhým přejezdem, sytě zelené pruhy trávy jsou pozůstatky zetlelých pražců
-----
11.

Koleje v druhém přejezdu byly z obou stran uřezány autogenem, a přejezd zavezen a zarovnán
-----
12.

Násep bývalé vlečky mezi druhým a třetím přejezdem začíná zarůstat náletovými dřevinami a stromy
-----
13.

Druhá rourová propust v tělese bývalé vlečky nedaleko třetího přejezdu se začíná zaplňovat hlínou a listím
-----
14.

Třetí přejezd bývalé vlečky, za přejezdem byl další úsek náspu bývalé vlečky díky rozšiřující se pískovně zcela vybagrován
-----
15.

Objekty Závodu Gigant, bývalá vlečka vedla mezi budovami a končila daleko vpravo, šturc byl při rozšiřování pískovny také vybagrován
-----
foto únor 2008
-----
xx

* Úzkokolejka Praha Radotín cementárna-Lochkov Špička lom *

10. prosince 2007 v 22:14 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1873
Ukončení provozu 1963
Délka drážky 3,5 km
Rozchod kolejí 720 mm
-----
-----
1.

Na místě bývalé cementárny se dnes nachází moderní panelová výstavba, úzkokolejka začínala někde v prostoru dětského hřiště
-----
2.

Dnes již z poloviny zavezený první obloukový zářez před Strážovskou ulicí na horním konci Radotína
-----
3.

Za Strážovskou ulicí dále bývalá úzkokolejka pokračovala po neznatelném náspu podle kamenné zídky
-----
4.

Na náspu bývalé úzkokolejky dnes vede pěšina podle hlavní silnice y Radotína do Horního Radotína
-----
5.

Dobře znatelný úsek tělesa bývalé úzkokolejky mezi silnicí a garážemi před Horním Radotínem
-----
6.

Safírová ulice v Horním Radotíně, bývalá úzkokolejka vedla pásem kde jsou stromy a plechové garáže
-----
7.

Ledvická ulice, těleso bývalé úzkokolejky které vedlo vpravo od ulice bylo později vybagrováno a na jeho místě dnes stojí řada garáží
-----
8.

Na konci Ledvické ulice za garážemi se zachoval asi třicetimetrový zářez částečně zarostlý a zavezený větvemi
-----
9.

Cementářská silnice nad Horním Radotínem, bývalá úzkokolejka vedla na pravé straně silnice
-----
10.

Před novou cementárnou v Lochkově, terén byl vybagrován takže se po tělese úzkokolejky nic nezachovalo
-----
11.

Vápencový lom nad Horním Radotínem, zde končila první odbočka bývalé úzkokolejky, lom je z větší části zavezen
-----
12.

Zadní vjezd do cementárny, zleva za dnešní silnicí vedla úzkokolejka která zde šikmo přecházela dnešní silnici
-----
13.

Za přejezdem se silnicí se stoupající těleso bývalé úzkokolejky ztrácí v džungli náletových dřevin
-----
14.

Čerstvě posekaný a tím dobře znatelný úsek náspu bývalé úzkokolejky před ubytovnou u cementárny
-----
15.

První oblouk bývalé úzkokolejky za ubytovnou začína zarůstat náletovými dřevinami ale stále je znatelný a průchozí
-----
16.

Rovina bývalé úzkokolejky za prvním obloukem je hustě zarostlá, na tělese bývalé drážky vede pěšina
-----
17.

Krátká rovina bývalé úzkokolejky mezi druhým a třetím obloukem je bez vegetace dobře viditelná
-----
18.

Asi stometrový zářez bývalé úzkokolejky před pomníkem je z menší části dnes již zavezený
-----
19.

Málo znatelné těleso náspu bývalé úzkokolejky vedlo před pomníkem nedaleko lochkovských lomů
-----
20.

Lomy Lochkov, lom Špička v údolí Radotínského potoka, hlavní trať vedla do lomu, odbočná trať podél prašné cesty doprava
-----
foto květen 2008
-----
xx

Úzkokolejka Milotice třídírna-Žofie důl-Fr. de Paule důl

1. prosince 2007 v 22:43 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1918
Ukončení provozu 1948
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Úzkokolejka Cvilín cihelna-Cvilín nádraží Krnov

1. prosince 2007 v 22:30 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 500 mm
-----
-----
xx

Úzkokolejka Baška cihelna-Baška hliniště

1. prosince 2007 v 22:16 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 2000
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx
https://www.amtrak.com/plan-your-trip.html