Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Listopad 2007

Úzkokolejka Lovětín nádraží-Hlubokodol keramička

20. listopadu 2007 v 14:13 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1926
Ukončení provozu 1986
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Úzkokolejka Helenín textilka-Malý Beranov textilka *

20. listopadu 2007 v 14:09 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1884
Ukončení provozu
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-----
1.

textilka helenín
-----
2.

za textilkou helenín
-----
3.

u řeky jihlávky
-----
4.

před železničním mostem
-----
5.

pod železničním mostem
-----
6.

za železničním mostem
-----
7.

obloukový násep
-----
8.

před silničním mostem
-----
9.

za silničním mostem
-----
10.

textilka malý beranov
-----
foto duben 2017
-----
xx

* Úzkokolejka Beroun vápenka-Koněprusy lomy *

16. listopadu 2007 v 22:25 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1897
Ukončení provozu 1962
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
-----
1.

výsypka
-----
2.

rovný zářez
-----
3.

rovné těleso
-----
4.

silnička na tělese dráhy
-----
5.

první přejezd
-----
6.

za prvním přejezdem
-----
7.

rovné těleso
-----
8.

zavezený zářez
-----
9.

zavezený zářez u pole
-----
10.

konec tělesa
-----
11.

pokračování tělesa dráhy
-----
12.

obloukový násep
-----
13.

druhý přejezd
-----
14.

těleso dráhy přes pole
-----
15.

kamenná oblouková propust
-----
16.

těleso před výhybkou
-----
17.

výhybka s odbočkou ku tunelu
-----
18.

tunel do modrého lomu
-----
19.

zavalený tunel
-----
20.

modrý lom
-----
21.

dlouhý a rovný násep
-----
22.

začátek oblouku
-----
23.

konec oblouku
-----
24.

výhybna damil
-----
25.

začátek oblouku odbočky
-----
26.

pokračování odbočky
-----
27.

odbočka do nového bílého lomu
-----
28.

vybagrovaný rovný násep
-----
29.

krátký násep u silnice
-----
30.

začátek náspu
-----
31.

obloukový násep
-----
32.

hluboký zářez
-----
33.

třetí přejezd
-----
34.

čtvrtý přejezd
-----
35.

nízký rovný násep
-----
36.

pátý přejezd
-----
37.

zachovalý pruh dráhy
-----
38.

šestý přejezd
-----
39.

na začátku lesa
-----
40.

obloukové těleso v lese
-----
41.

chybějící železniční most
-----
42.

nádraží koněprusy
-----
43.

zarostlé těleso směr kobyla
-----
44.

násep před lomem kobyla
-----
45.

nádraží lomu kobyla
-----
46.

dlouhý rovný násep
-----
47.

v tělese zůstalo několik pražců
-----
48.

odbočka směr žabka
-----
49.

těleso dráhy před císařským lomem
-----
50.

nakládací rampa císařského lomu
-----
foto prosinec 2015
-----
xx

* Úzkokolejka Alkazar překladiště-Hostim lomy *

14. listopadu 2007 v 12:55 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1940
Ukončení provozu 1962
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
Úsek Alkazar-Hostim je zbytek původní drážky která vedla z nádraží Beroun-Závodí do Hostimi, v roce 1945 byl úsek Beroun- Závodí až Alkazar zrušen a měl být nahrazen normálněrozchodnou vlečkou, stavba byla zahájena , nebyla však nikdy dokončena
-----
1.

Začátek lomu Alkazar, tudy obloukem po lomu pokračovala úzkokolejka z nádraží Beroun-Závodí
-----
2.

Výhybna bývalé úzkokolejky uprostřed lomu Alkazar, zde bylo také překladiště na nákladní lanovku
-----
3.

Pozůstatek šturcu odstavné koleje bývalé úzkokolejky na západním okraji lomu Alkazar
-----
4.

Místo kde stával šturc odbočky bývalé úzkokolejné železnice na východním okraji lomu Alkazar
-----
5.

Úsek bývalé úzkokolejné železnice mezi výhybnou v lomu Alkazar a osadou Kozle
-----
6.

Budova bývalého lokomotivního depa v osadě Kozle je dnes změněna v rodinný dům
-----
7.

Lesní úsek bývalé úzkokolejné železnice mezi jednotlivými staveními v osadě Kozle
-----
8.

Osada Kozle, úzkokolejka vedla na levém okraji silnice a pokračovala rovně mezi budovami a strání
-----
9.

Konec osady Kozle, pokračování bývalé úzkokolejky mezi budovami a zalesněnou strání
-----
10.

Kombinovaný most přes potok Loděnice za osadou Kozle, bývalá úzkokolejka vedla po levém okraji mostu
-----
11.

Celkový pohled na tentýž most ze břehu potoka Loděnice
-----
12.

Pohled do lomu Hostim II., u betonových patek nákladiště končila krátká odbočka bývalé úzkokolejky
-----
13.

Za odbočkou k lomu Hostim II., dále úzkokolejka pokračovala mezerou mezi stromy vlevo od cestičky
-----
14.

Z větší části dnes již zavalený zářez bývalé úzkokolejky mezi lomem Hostim a lomem Hostim II.
-----
15.

Betonová parka východního portálu mostu bývalé úzkokolejky na levém břehu potoka Loděnice
-----
16.

Západní kamenný portál mostu úzkokolejky na pravém břehu potoka Loděnice před lomem Hostim
-----
17.

Detajlní záběr rantlu západního portálu mostu s letopočtem výstavby mostu i celé úzkokolejky
-----
18.

Lom Hostim, místo kde byl šturc a kde končila bývalá úzkokolejka z nádraží Beroun-Závodí
-----
foto březen 2008
-----
xx

* Železnice Káraný odbočka-Káraný vodárna *

12. listopadu 2007 v 21:48 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1906
Ukončení provozu 2006
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Odbočka Káraný, za hradlem vlečka začínala dvěma odstavnými kolejemi
-----
2.

Odbočka Káraný, výhybka z hlavní trati je dnes již nefunkčí, ale stále ještě existuje
-----
3.

Budova hradla Káraný odbočka je dosud v dobrém stavu, dveře zamčeny,okna nevytlučena
-----
4.

Kamenité lože bývalé vlečky mezi hradlem a kapličkou Svatého Václava
-----
5.

Kaplička Svatého Václava, v pravo od cesty je vybagrovaný levotočivý oblouk bývalé vlečky
-----
6.

Úsek bývalé vlečky mezi Svatým Václavem a přečerpávací hydrostanicí
-----
7.

U přečerpávací hydrostanice, další úsek čerstvě vybagrovaného lože bývalé vlečky
-----
8.

Levotočivý oblouk bývalé vlečky před lesním průsekem se sloupy s vysokým napětím
-----
9.

Oblouk bývalé vlečky dále pokračuje přes průsek s vysokonapěťovým vedením
-----
10.

Bývalá vlečka pokračuje obloukem k bývalému přejezdu u stromu na obzoru
-----
11.

První přejezd, koleje byly vytrhány a mezera po kolejích zalita asfaltem
-----
12.

Rovný úsek bývalé vlečky mezi prvním a druhým přejezdem vedl souběžně se silnicí z Boru do Káraného
-----
13.

Druhý dvojpřejezd, opět koleje vytrhány a mezery po kolejích zality asfaltem
-----
14.

Klesající úsek bývalé vlečky za dvojpřejezdem směrem ke Káranému
-----
15.

Levotočivý obloukový zářez mezi dvojpřejezdem a vodárnou v Káraném
-----
16.

Klesající rovný úsek bývalé vlečky vede lesním zářezem nedaleko obce Káraný
-----
17.

Nízký násep vedoucí podle zahradek rodinných domků v Káraném, je dnes již vybagrován
-----
18.

Vodárna Káraný, jen modré čtverce s bílými okraji na vratech dokazují, že tudy vedly koleje
-----
foto listopad 2007
-----
xx

* Železnice Bošice nádraží-Karlov cukrovar *

4. listopadu 2007 v 23:07 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1881
Ukončení provozu 1926
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Obr. č. 1, úzkokolejka Bošice nádraží-Hostinec u nádraží, délka cca 100 m, provoz xxxx-xxxx
-----
1.

Nádraží Bošice, k čemu sloužila tato úzkokolejka vedoucí od nádraží do dvora objektu naproti nádraží?
-----
2.

Současná vlečka, za nádražím Bošice, původní dráha za kilometrovníkem uhýbala do leva na pole
-----
3.


Pole u zemědělského podniku, těleso bývalé vlečky vedlo napříč polem ke stromům u silnice
-----
4.

Před přejezdem, na poli byl násep rozorán, v místě sloupu je znatelný nízký pozůstatek náspu
-----
5.

Za přejezdem je dobře znatelný travnatý pás bývalé vlečky jdoucí souběžně se silnicí
-----
6.

Další dobře znatelný úsek bývalé vlečky mezi přejezdem a obcí Bošice
-----
7.

Nízký násep bývalé vlečky mezi polem a silnicí na začátku obce Bošice
-----
8.

Částečně rozoraný násep bývalé vlečky uprostřed obce Bošice
-----
9.

Na konci obce Bošice je asi stometrový úsek náspu, který je přibližně půl metru vysoký
-----
10.

Úsek rovného tělesa bývalé železniční vlečky od obce Bošice k mezi polemi
-----
11.

Pohled na místo kde bývalá vlečka vedla do mírného oblouku a začala klesat dolu k cukrovaru Karlov
-----
12.

Mělký dlouhý rovný zářez bývalé železniční vlečky porostlý trávou, pohled od Karlova k Bošicím
-----
13.

Další rovný úsek mělkého zářezu bývalé železniční vlečky mezi obcí Bošice a cukrovarem Karlov
-----
14.


Hlubší zářez bývalé vlečky uprostřed mezi bý a bývallým cukrovarem v Karlově
-----
15.

Chroštím a trním hustě zarostlý rovný zářez bývalé železniční vlečky před obloukem u Karlova
-----
16.

Vysoký obloukový násep bývalé železniční vlečky před mostem přes říčku Bečvárku u Karlova
-----
17.

Mohutný cihlově kamenný klenutý most přes říčku Bečvárku před areálem bývalého cukrovaru v Karlově
-----
foto prosinec 2007
-----
xx

* Železnice Velim nádraží-cukrovar-zastávka Cerhenice *

4. listopadu 2007 v 20:52 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží ve Velimi, vjezd bývalé vlečky do odstavného a seřaďovacího přednádraží
-----
2.

Betonová propust bývalé vlečky se nachází uprostřed mezi výhybkou a návěstidlem
-----
3.

Posunovací návěstidlo bývalé vlečky za přejezdem stále svítí modrofialovou barvou
-----
4.

Jeden z mála dobře viditelných úseků kolejí za svítícím posunovacím návěstidlem
-----
5.

Trávou a náletovými dřevinami zarůstající úsek bývalé vlečky před lesíkem
-----
6.

Ve vzrostlé trávě v oblasti u lesíka jsou stále ještě koleje bývalé vlečky
-----
7.

Další úsek bývalé vlečky za oblastí u lesíka ještě není zarostlý trávou a náletovými dřevinami
-----
8.

Uříznuté kolejnice bývalé vlečky asi v jedné třetině dráhy z velimského nádraží do cukrovaru
-----
9.

Úsek bývalé vlečky bez kolejí, na tomto místě zůstala asi pětimetrová kolejnice na pravé straně trati
-----
10.

Na dalším úseku trati zůstaly obě kolejnice bývalé vlečky asi ve stometrové délce před oblastí Pod Kapličkou
-----
11.

Dlouhý a hustě zarostlý úsek bývalé vlečky s pražci bez kolejí v oblasti Pod Kapličkou
-----
12.Oblast Pod Kapličkou, další úsek bývalé vlečky s betonovými pražci bez kolejnic který ještě nezarostl trávou
-----
13.

Pomalu ale jistě zarůstající úsek bývalé vlečky s pražci bez kolejnic v oblasti před jezírkem
-----
14.

Oblast u jezírka, konec úseku bez kolejí, koleje pokračují přes cukrovar až ke šturcu na zastávce v Cerhenicích
15.

Vjezdová brána bývalé vlečky na seřadiště v areálu bývalého cukrovaru v Cerhenicích
-----
16.

Klenutý cihlový můstek přes odvodňovací potok pod seřadištěm bývalého cukrovaru v Cerhenicích
-----
17.

Areál bývalého cukrovaru v Cerhhenicích, trávou zarůstající větvení kolejí a původní vjezd bývalé vlečky do cukrovarru ze zastávky Cerhenice
-----
18.


Šturc před zastávlkou Cerhenice, po původní vlečce ze zastávky do cukrovaru se nic nezachovalo
-----
foto prosinec 2007
-----
xx

* Železnice Kutná Hora nádraží-Ovčáry cukrovar *

1. listopadu 2007 v 13:54 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 1996
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Čáslavské zhlaví nádraží Kutná Hora, nejen výhybka, ale celá úvraťová soustava je dnes již zcela nepoužitelná
-----
2.

Mělký obloukový zářez za nádražím Kutná Hora, v zářezu zůstaly betonové pražce bez kolejnic
-----
3.


Úsek mezi nádražím a přejezdem, tady začíná asi stometrový kus kolejí hustě zarostlý náletovými dřevinami
-----
4.

Konec kolejí před přejezdem u hlavní silnice, asfalt je nový, je znát že přejezd byl zlikvidován zcela nedávno
-----
5.

První oblouk za přejezdem je asi půlmetrový násep s štěrkovým ložem ve kterém zůstaly betonové pražce
-----
6.

Rovný úsek bývalé vlečky mezi prvním a druhým obloukem je mělký zářez, který je velmi snadno průchodný
-----
7.

Na konci druhého oblouku bývalé vlečky vytvořily rostoucí náletové dřeviny snadno průchozí tunel
-----
8.

Úsek bývalé vlečky před prvním mostem, zůstala zde celá řada betonových pražců
-----
9.


Chybějící železniční most bývalé vlečky přes říčku Klejnárku, první větší přírodní překážka
-----
10.

Další snadno průchozí úsek bývalé vlečky za mostem, v místě samotného stromku v levo, je zbouraná a zasypaná první propust
-----
11.

Druhá propust v tělese bývalé vlečky je ze všech čtyř propustí v tomto úseku nejzachovalejší
-----
12.

Násep bývalé vlečky mezi druhou a třetí propustí je zčásti snadno průchozí a zčásti zcela neprůchodná
-----
13.

Třetí propust v tělese bývalé vlečky je z větší části zasypána kamením a nejrůznější sutí
-----
14.

Vybagrovaný násep bývalé vlečky asi v desetimetrové délce mezi třetí a čtvrtou propustí
-----
15.

Čtvrtá propust v tělese bývalé železniční vlečky je úplně zasypána a nejvíce poškozena
-----
16.

Chybějící druhý most bývalé vlečky přes vodní náhon byl snadno překonán přes pražce naházené přes vodu
-----
17.

Tento rozpadající se kamenný můstek bývalé vlečky se nachází v oblasti novodvorských rybníků
-----
18.

Rozpadající se třetí most přes odvodňovací kanál je ze všech tří mostů v nejhorším stavu
-----
19.

Náletovými dřevinami pomalu zarůstající násep bývalé vlečky mezi třetím mostem a zářezem
-----
20.

Krátký ale hluboký zářez bývalé vlečky v začínajícím oblouku nedaleko seřadiště v Ovčárech
-----
21.

V oblouku bývalé vlečky mezi zářezem a seřadištěm zůstalo ve štěrkovém loži několik pražců
-----
22.

Betonový otvor v zemi je pozůstatek kolejové váhy, keř v dálce je pozůstatek novodvorského šturcu
-----
23.

Plocha seřadiště bývalé vlečky pomalu zarůstá trávou, v pozadí objekt bývalého cukrovaru v Ovčárech
-----
24.

Ze seřadiště přes silnici do cukrovaru vedly dvě koleje, které se dnes ztrácejí pod nánosem prachu a bláta
-----
foto prosinec 2007
------
xx

* Železnice Spořilov odbočka-Sklady-Záhoří štěrkovna *

1. listopadu 2007 v 13:44 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
Úsek Spořilov odbočka-Záhoří štěrkovna, 1,5 km, provoz xxxx-xxxx
Úsek výhybka- Brandýs nad Labem sklady, 0,5 km, provoz xxxx-xxxx
-----
1.

Bývalá odbočka Spořilov, z bývalé vlečky zůstaly jenom betonové pražce
-----
2.

Bývalá vlečka vedla souběžně s tratí 074 ,pohled směrem k Brandýsu nad Labem
-----
3.

Prostor kde začínala druhá výhybka pohled směrem ke Skladům
-----
4.

Místo kde se koleje vlečky rozcházely, levou mezerou mezi stromy vedly koleje ke Skladům, pravou mezerou do štěrkovny
-----
5.

Obloukový násep bývalé vlečky před můstkem vedoucí ke Skladům
-----
6.

Záhořský potok bývalá vlečka přecházela pomocí dvojrourové propusti
-----
7.

Rovný úsek náspu mezi propustí a třetí výhybkou u Skladů
-----
8.

U Skladů, místo kde se bývalá vlečka třetí výhybkou rozešla na dvě další koleje
-----
9.

Sklady Brandýs nad Labem, jedna z kolejí vedla podle této budovy a končila až u další budovy skladu
-----
10.

Za druhou výhybkou druhé rameno bývalé vlečky pokračovalo obloukovým náspem do štěrkovny
-----
11.

Pravotočivý oblouk bývalé vlečky před přejezdem směrem do štěrkovny
-----
12.

Tentýž oblouk od bývalého přejezdu, pohled směrem ke druhé výhybce
-----
13.

Dobře znatelný úsek bývalé vlečky od bývalého přejezdu k dalšímu oblouku
-----
14.


Mírný oblouk bývalé vlečky mezi přejezdem a štěrkovnou
-----
15.

Konec oblouku, dále bývalá vlečka vedla rovně mírným stoupáním až ke štěrkovně
-----
16.


Další rovný úsek bývalé vlečky od oblouku ke štěrkovně
-----
17.

Mírně narušený povrch náspu bývalé vlečky mezi přejezdem a štěrkovnou
-----
18.

Snadno průchozí úsek náspu bývalé vlečky před bývalou štěrkovnou
-----
19.

Násep bývalé vlečky na začátku štěrkovny se pro náletové dřeviny stává méně snadno průchozí
-----
20.

Bývalá štěrkovna Záhoří, poslední znatelný úsek bývalé vlečky, dále je prostor zavezen stavební sutí a nejrůznějším odpadem
-----
foto listopad 2007
-----
xx

* Železnice Jiřice nádraží-Kostelec nad Labem cukrovar *

1. listopadu 2007 v 10:40 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1880
Ukončení provozu 1993
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Jiřice, výhybka na bývalou vlečku do cukrovaru stále ještě existuje
-----
2.

Koleje bývalé vlečky končí kousek za výhybkou na jiřickém nádraží
-----
3.

Za jiřickým nádražím se zachoval jediný kilometrovník na celé vlečce s údajem 0,8 km
-----
4.

Snadno průchozí násep bývalé vlečky mezi nádražím a obcí Jiřice
-----
5.

Další úsek bývalé vlečky pomalu přechází z náspu do zářezu před obcí Jiřice
-----
6.

Zářez bývalé vlečky jdoucí souběžně se silnicí kousek před obcí Jiřice
-----
7.

Obec Jiřice, zářez bývalé vlečky kousek od prvního přejezdu
-----
8.

První přejezd v obci Jiřice, koleje byly autogenem uřezány a ponechány v přejezdu
-----
9.

Částečně zahrnutý zářez bývalé vlečky mezi prvním a druhým přejezdem v obci Jiřice
-----
10.


I u druhého přejezdu v obci Jiřice byly koleje bývalé vlečky uřezány a ponechány
-----
11.

Zářez mezi druhým a třetím přejezdem, zde zůstaly betonové pražce v kamenitém loži
-----
12.

Také ve třetím přejezdu na hlavní silnici zůstaly koleje které byly překryty asfaltem
-----
13.

Koleje na třetím přejezdu, pohled ze směru od kosteleckého cukrovaru
-----
14.

Za třetím přejezdem se bývalá vlečka výhybkou rozešla na dvojkolejku, pohled k cukrovaru
-----
15.

Na dvojkolejném úseku bývalé vlečky zůstaly betonové pražce v kamenitém loži
-----
16.

Na mostě přes Zlonický potok, kolejové lože je vybagrováno, takže dnes již není poznat kolik výhybek zde bylo a jak vedly do cukrovaru
-----
17.

Most přes Zlenický potok, jediný most na celé bývalé vlečce před cukrovarem
-----
18.

Cukrovar Kostelec nad Labem, podle kolejí které zůstaly v přejezdu, se vlečka rozešla do čtyř kolejí
-----
foto listopad 2007
-----
yy