Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Říjen 2007

* Železnice Hrdly nádraží-Doksany cukrovar *

28. října 2007 v 21:58 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1916
Ukončení provozu 1947
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Z bývalého nádraží v Hrdlech je po přestavbě koridoru zastávka bez prodeje jízdenek
-----
2.

Asi metr hluboký obloukový zářez bývalé vlečky mezi zastávkou a obcí Hrdly
-----
3.

Mělký zářez bývalé vlečky za obloukem v obci je zastavěný garáží a zahrádkou
-----
4.

Začátek zářezu bývalé vlečky v obci, koleje byly vytrhány a nahrazeny asfaltovou silničkou
-----
5.


Asi tři metry hluboký zářez bývalé vlečky náhle přechází v asi pětimetrový násep za obcí Hrdly
-----
6.

Mírně obloukový násep bývalé vlečky mezi obcí Hrdly a prvním mostem před obcí Dolánky
-----
7.

První kamenný most v náspu bývalé vlečky před obcí Dolánky se začíná pomalu rozpadat
-----
8.

Rovný úsek bývalé vlečky na začátku obce Dolánky nad Ohří vede mezi zahradami
-----
9.

V obci Dolánky se nachází rozpadající se propust která byla položením panelu změněna na most
-----
10.

Za obcí Dolánky se rovný úsek tělesa bývalé vlečky stává nerovnou panelovou cestou
-----
11.

Třetí most bývalé vlečky se nachází na začátku oblouku u obce Dolánky nad Ohří
-----
12.

Blátivá cesta je dnes v místě mělkého obloukového zářezu bývalé vlečky za třetím mostem
-----
13.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky se dnes změnil v přístupovou cestu na konci obce Dolánky
-----
14.

Dobře znatelný a snadno průchodný úsek náspu bývalé vlečky za obcí Dolánky nad Ohří
-----
15.

Další dobře znatelný a průchodný úsek náspu bývalé vlečky před pobořenou propustí
-----
16.

Pobořená šikmá kamenná propust v tělese bývalé vlečky se nachází na začátku oblouku před Doksany
-----
17.

Světlejší obloukový pruh trávy je těleso bývalé vlečky kousek za pobořenou propustí
-----
18.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky je snadno viditelný průchodný před obcí Doksany
-----
19.

V obci Doksany se těleso bývalé vlečky začíná ztrácet v houští náletových dřevin
-----
20.

Zavřený a rozpadající se objekt bývalého cukrovaru v Doksanech, někde tady končila vlečka z nádraží v Hrdlech
-----
foto leden 2008
-----
xx

* Železnice Beroun Závodí-Chlum lomy *

28. října 2007 v 21:36 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení stavby 1940
Přerušení stavby 1946
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 600 mm/1435 mm
-----
Původní drážka 600 mm z nádraží Beroun-Závodí do lomu Hostim z roku 1940 byla v úseku Beroun-Závodí až Lom Alkazar v roce 1945 zrušena a měla být nahrazena normálněrozchodnou vlečkou, krátce po zahájení přestavby byla činnost zastavena a dráha nebyla dokončena, na této stránce jsou dokumentovány pozůstatky úzkokolejky a místa kudy pravděpodobně měla vést nová vlečka
-----
1.

Nádraží Beroun-Závodí, zde začínala úzkokolejka a odtud měla podle projektu vycházeti nová normálněrozchodná vlečka
-----
2.


Úsek mezi nádražím a přejezdem, v době existence úzkokolejky toto místo zde vypadalo úplně jinak
-----
3.

Za křižovatkou s hlavní silnicí, bývalá úzkokolejka vedla po zeleném pásu vpravo od silnice
-----
4.


Úsek bývalé úzkokolejky před odbočkou k Vondrákům, kudy měla vést nová vlečka se mi dosud zjistit nepodařilo
-----
5.

Rozcestí u Vondráků, bývalá úzkokolejka vedla rovně přímo přes pole k druhé ceduli na obzoru
-----
6.

Za odbočkou u Vondráků, bývalá úzkokolejka vedla po zeleném pásu mezi silnicí a vzrostlými stromy
-----
7.


Stavební sutí částečně zavezený úsek bývalé úzkokolejky před násypnou věží v oblasti Vitáčka
-----
8.

Rozpadající se a z větší části zasypaný objekt násypné věže v oblasti Vitáčka u Krápníkové jeskyně
-----
9.

Za oblastí Vitáčka je dobře znatelný a snadno průchodný úsek tělesa bývalé úzkokolejné železnice
-----
10.

Bývalá úzkokolejná železnice vedla pod zarostlou strání po levém okraji dnešní silnice
-----
11.

Začátek vzhůru stoupajícího nízkého náspu bývalé úzkokolejné železnice před samotou Pšanův Kout
-----
12.

Asi pětimetrový úsek vybagrovaného náspu bývalé úzkokolejné železnice u samoty Pšanův Kout
-----
13.

Stále vzhůru stoupající násep bývalé úzkokolejné železnice za samotou Pšanův Kout
-----
14.

Další úsek asi tři metry vysokého náspu úzkokolejky mezi samotou Pšanův Kout a lomem Alkazar
-----
15.

Částečně narušený povrch náspu bývalé úzkokolejné železnice před lomem Alkazar
-----
16.

Okraj lomu Alkazar, asi čtyřmetrový násep bývalé úzkokolejné železnice přechází do lomu
-----
foto duben 2008
-----
xx

* Železnice Měšice u Prahy-Líbeznice cukrovar *

28. října 2007 v 21:30 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1881
Ukončení provozu 1931
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Za nádrazím Měšice u Prahy jsou stále ještě koleje které se již nevyužívají a zarůstají trávou
-----
2.

Násep bývalé vlečky je na vrchu zarostlý neprostupnými keři, jediná možnost postupu vpřed byla jít mezi náspem a horkovodním potrubím
-----
3.

Obloukový násep bývalé vlečky je dnes cestou, pohled směrem k mostu přes Líbeznický potok
-----
4.

Kamenný klenutý most v náspu bývalé vlečky přes Líbeznický potok na okraji obce Měšice
-----
5.

Zářez bývalé vlečky za obcí Měšice je dnes již z větší části zavezen stavební sutí a odpadem
-----
6.

Začínající oblouk bývalé vlečky je v asi stometrové délce vyřezán a vysekán od náletových dřevin
-----
7.

První propust v náspu bývalé vlečky je pobořena a zavezena stavební sutí a odpadem
-----
8.

Dobře viditelný úsek náspu bývalé vlečky mezi pobořenou propustí a obloukovým zářezem
-----
9.

Začátek obloukového zářezu, tento úsek bývalé vlečky změněný ve ztezku je snadno průchozí
-----
10.

Pěší ztezka dále pokračuje nejhlubším místem obloukového zářezu směrem do Líbeznice
-----
11.

Rovný a snadno průchodný úsek bývalé vlečky mezi obloukovým zářezem a druhou propustí
-----
12.

Druhá propust v tělese bývalé vlečky je také poničena, ale ne tolik jako první propust
-----
13.

Dobře znatelný násep za druhou propustí se mírně stáčí do pravého oblouku před obcí Líbeznice
-----
14.

Rovný úsek bývalé vlečky je asi jeden metr hluboký zářez mezi obloukem a novostavbami
-----
15.

Asi jeden metr vysoký násep bývalé vlečky se dnes pomalu ale jistě stává přístupovou cestou k novostavbám
-----
16.

Další úsek bývalé vlečky se již definitivně ztratil v zástavbě tenisového kurtu a dětského hřiště
-----
17.

Zazděná klenutá vjezdová brána do objektu bývalého cukrovaru, poslední úsek bývalé vlečky v obci Líbeznice
-----
foto prosinec 2007
-----
xx

* Železnice Měšice u Prahy-Mratín cukrovar *

28. října 2007 v 21:27 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1881
Ukončení provozu 1961
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Měšice u Prahy, z celé bývalé mratínské vlečky zůstal pouze zlomek vedoucí do místní průmyslové zóny
-----
2.

Částečně zavezený zářez v průmyslové zóně, vlečka podle mapy má končit u bílé výrobní haly
-----
3.

Přejezd bývalé vlečky byl nově vyasfaltován, těleso vlečky je dále asi sto metrů částečně zavezené
-----
4.

Dále za přejezdem je bývalá vlečka místy snadno průchodná, místy pro husté trní zcela neprůchodná
-----
5.


Další snadno průchodný úsek bývalé vlečky někde uprostřed mezi silnicí a zářezem
-----
6.

Začátek zářezu bývalé vlečky je hustě zarostlý trnitými keři a stává se zcela neprůchodný
-----
7.

Nejhlubší místo zářezu bývalé vlečky je pro hustotu náletových dřevin jen obtížně průchodné
-----
8.

Koncová část zářezu bývalé vlečky se pro husté trnité keře znovu stává zcela neprůchozí
-----
9.

Za hlubším zářezem bývalá vlečka pokračovala mělkým zářezem, který je dnes částečně zahrnutý
-----
10.

Těleso bývalé vlečky v mírném oblouku mezi zářezem a zahrnutým můstkem zarůstá smrčím
-----
11.

Málo znatelný úsek tělesa bývalé vlečky před rozbořeným a zahrnutým můstkem
-----
12.


V tomto místě se nachází rozbořený a zahrnutý můstek, také násep je částečně narušený
-----
13.

Před obcí Mratín se z tělěsa bývalé vlečky stala polní cesta nedaleko novostaveb
-----
14

V obci Mratín se většina tělesa bývalé vlečky nachází na soukromých pozemcích
-----
15.


Bývalý cukrovar v Mratíně, před vjezdem do objektu se bývalá vlečka rozvětvila na dvě koleje
-----
foto prosinec 2007
-----
xx

* Železnice Úžice nádraží-Odolená Voda cukrovar *

28. října 2007 v 21:23 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1882
Ukončení provozu 1923
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Úžice, jediný pozůstatek po bývalé vlečce je zachovalý asi třicetimetrový úsek od výhybky ke šturcu
-----
2.

Zachovalý asi půl metru vysoký násep bývalé vlečky na začátku obce Úžice
-----
3.

Rovný úsek bývalé vlečky uprostřed obce Úžice je na několika místech přerušený vjezdy do zahrad a dvorků
-----
4.

Na konci obce Úžice byla levá polovina náspu vybagrována na příkop při rozšiřování silnice
-----
5.

Za obcí Úžice se těleso bývalé vlečky ztrácí po zemních úpravách přilehlých pozemků
-----
6.

Hustě zarostlý násep mezi Úžicemi a přejezdem je v asi třistametrové délce zcela neprůchodný
-----
7.

Nízký násep bývalé vlečky nedaleko přejezdu se už opět stává alespoň částečně průchodný
-----
8.

Dobře viditelný a zcela snadno průchodný úsek bývalé vlečky před přejezdem
-----
9.

Místo kde se bývalá vlečka přejezdem křížila se silnicí z Úžice do Odolené Vody
-----
10.

Dobře zachovalý a snadno průchodný úsek bývalé vlečky mezi přejezdem a rybníkem Jordán
-----
11.

Sporé a málo znatelné pozůstatky náspu bývalé vlečky v oblouku nedaleko rybníka Jordán
-----
12.

Z tělesa náspu bývalé vlečky je dnes hlavní přístupová cesta do zahrádkové kolonie
-----
13.

Z dalšího úseku tělesa bývalé vlečky je cesta která se nachází na soukromém pozemku v zahrádkářské kolonii
-----
14.

Nízký a snadno průchodný násep bývalé vlečky mezi zahrádkovou kolonií a zářezem u obce Odolena Voda
-----
15.

Zářez bývalé vlečky u obce Odolena Voda je dnes z větší části zavezen stavební sutí a nejrůznějším odpadem
-----
16.

Konec zavezeného zářezu, dále za silnicí je násep bývalé vlečky vybagrován, a na jeho místě stojí dva obytné domy
-----
17.

Násep bývalé vlečky před mostem byl vybagrováním snížen nejméně o jeden metr výšky
-----
18.

Kamenné portály železného mostu bývalé vlečky nad hlavní silnicí na okraji obce Odolena Voda
-----
19.

Byl násep v tomto místě jen vybagrován, nebo zde stával můstek, který musel být pro svoji malou propustnost rozbourán?
-----
20.

Místo kde byla výhybka, v dnešní pěšině byla vjezdová kolej, v pravo vedla odjezdová kolej do cukrovaru
-----
21.

Koncový zářez pro šturc odstavné koleje v oblasti Čenkov je dnes zarostlý náletovými dřevinami
-----
22.

Odolena Voda, na místě bývalého cukrovaru kde končila bývalá vlečka dnes stojí moderní bytová zástavba
-----
foto prosinec 2007
-----
xx

* Železnice Mutějovice nádraží-Perun důl I. *

28. října 2007 v 21:03 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provozu 1995
Délka dráhy 1 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Mutějovice, pohled na výhybku a budovu bývalého depa patřící k bývalé vlečce
-----
2.

Pohled na totéž místo od budovy bývalého depa, pohled na celé nádraží Mutějovice
-----
3.

Trávou zarůstající těleso náspu bývalé vlečky hned za nádražím Mutějovice
-----
4.

Krátká rovinka mezi nádražím a prvním obloukem, stavba v dálce je stavědlo na lounském zhlaví
-----
5.

První oblouk tělesa bývalé vlečky, v náspu zůstaly betonové pražce které pomalu zarůstají trávou
-----
6.

Pokračování rovného úseku tělesa bývalé vlečky za prvním obloukem je snadno průchodné
-----
7.

Pohled na rovný úsek tělesa bývalé vlečky uprostřed mezi prvním a druhým obloukem
-----
8.

Těleso náspu bývalé vlečky před druhým obloukem, stále jsou zde betonové pražce
-----
9.

Začátek obloukového tělesa bývalé vlečky s betonovými pražci v kamenném loži je dobře viditelný
-----
10.

Uprostřed druhého oblouku tělesa bývalé vlečky přibývá náletových dřevin a průchod je obtížnější
-----
11.

Konec druhého oblouku tělesa bývalé vlečky je zarostlý náletovými dřevinami a obtížně průchodný
-----
12.

Krátký rovný úsek bývalé vlečky před přejezdem je již bez betonových pražců a kamenného lože
-----
13.

Přejezd u Dolu Perun I. koleje byly z obou stran uříznuty autogenem a v přejezdu ponechány
-----
14.

Úsek bývalé vlečky za přejezdem, zde byla výhybka na odstavnou kolej před nakládací rampou
-----
15.

První šturc, tady končila odstavná kolej bývalé vlečky před nakládací rampou u Dolu Perun I.
-----
16.

Nakládací rampa v oblouku tělesa bývalé vlečky za prvním šturcem u Dolu Perun I.
-----
17.

Pokračování nakládací rampy u Dolu Perun I. těleso bývalé vlečky zarůstá náletovými dřevinami
-----
18.

Koncový betonový šturc bývalé vlečky na konci nakládací rampy v areálu Dolu Perun I.
-----
foto duben 2008
-----
xx

* Železnice Bohosudov nádraží-Gustav důl *

28. října 2007 v 20:31 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1867
Ukončení provozu 2004
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm

Původní vlečka začínala na bohosudovském nádraží a meřila 7 km, násep od Bohosudova k novému nádraží Chabařovice v délce 3 km a v současnosti po ní vede asfaltová silnička,
-----
1.

Na konci bohosudovského nádraží se zachovaly koleje na mostě přes hlavní silnici v obci Soběchleby
-----
2.

Za obloukem u obce Soběchleby začala bývalá železniční vlečka dlouhým rovným úsekem
-----
3.

Pokračování dlouhého rovného úseku tělesa bývalé železniční vlečky mezi novou tratí a polem
-----
4.

Začátek širokého a asi dva metry hlubokého zářezu bývalé železniční vlečky před fabrikou
-----
5.

Za fabrikou dále pokračovalo těleso bývalé vlečky přes pole, dnes je zde hluboký zářez hlavní silnice
-----
6.

Konec kolejí bývalé vlečky na ústeckém zhlaví nového nádraží Chabařovice, dále jsou již jen poničené betonové pražce
-----
7.

První oblouk bývalé vlečky za novým chabařovickým nádražím, štěrkové lože je částečně vybagrované a na hromádkách jsou zde betonové pražce
-----
8.

Delší úsek štěrkového lože bývalé vlečky s dřevěnými pražci, některé pražce jsou ve značném stadiu rozpadu
-----
9.

První delší rovný úsek bývalé vlečky, pohled na vysokou trávou zarostlý násep směrem k prvnímu mostu
-----
10.

Částečně kamenný a částečně betonový první most bývalé vlečky přes Habartický potok u Lučních rybníků
-----
11.

Pokračování trávou zarostlého rovného tělesa bývalé vlečky za prvním mostem před Prkenným Mlýnem
-----
12.

Mělký první zářez bývalé vlečky u Prkenného Mlýna je zarostlý vysokou trávou a začíná zarůstat i náletovými dřevinami
-----
13.

Začátek druhého oblouku bývalé vlečky vedle Prkenného Mlýna se občas používá jako příjezdová cesta
-----
14.

Pokračování druhého oblouku bývalé vlečky vedle Prkenného Mlýna, těleso je dobře viditelné a snaddno průchodné
-----
15.

Druhý rovný úsek tělesa bývalé vlečky vedle zemědělského areálu před druhým mostem
-----
16.

Druhý betono-kamenný most v asi mert vysokém náspu bývalé vlečky přes Telnický potok
-----
17.

První přejezd bývalé vlečky přes silnici z Chlumce do Chabařovic, v přejezdu zůstaly koleje
-----
18.

Mezi prvním a druhým přejezdem těleso bývalé vlečky pomalu začíná zarůstat trávou a keři, ale stále je průchodné
-----
19.

V druhém přejezdu bývalé vlečky přes hlavní silnici z Chlumce do Ústí nad Labem také zůstaly koleje
-----
20.

Za druhým přejezdem je z rovného tělesa bývalé vlečky široká štěrková cesta
-----
21.

Další rovný úsek tělesa bývalé vlečky před mostem dálnice D8 je dnes široká štěrková cesta
-----
22.

Za dálničním mostem se bývalá vlečka výhybkou rozdélila na několik odboček do výrobních závodů na její trase
-----
23.

Vybagrovaním vyhloubený úsek štěrkového lože bývalé vlečky před Dolem Antonín Zápotocký
-----
24.

Začátek areálu Dolu Antonín Zápotocký, pro rozsáhlé terénní úpravy v areálu dolu dnes již není možné určit kudy bývalá vlečka vedla
-----
25.

Areál bývalého Dolu Antonín Zápotocký, někde za těmito rozpadajícímí se budovami končila bývalá železniční vlečka
-----
foto červen 2008
-----
xx

* Železnice Libochovany Kamenolom *

27. října 2007 v 23:09 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu 2005
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm

-----
1.


Pozůstatek šturcu na libochovanské straně vlečky pomalu zarůstá trním
-----
2.

Štěrková plocha za šturcem je zhlaví kde se scházely všechny tři koleje
-----
3.

Místo kde se všechny tři koleje stáčely do oblouku k výhybně a nákladišti
-----
4.

Vybagrovaná štěrková lože v oblouku blíže k výhybně a nákladišti
-----
5.

Rovný úsek vlečky mezi obloukem a stavědlem, zde koleje byly jen vytrhány
-----
6.

Rovina druhé koleje vlečky pomalu zarůstá chmýřím a náletovými dřevinami
-----
7.

Naproti stavědlu je místo kde odbočovala kolej z hlavní trati na vlečku
-----
8.

Stavědlo dnes již chátrá, okna vytlučena,dveře vylomeny a vše ukradeno
-----
9.

Detajlní záběr zohýbané a rezavějící cedule na střeše stavědla
-----
10.


Rovný úsek vlečky za stavědlem, pohled směrem k lomu
-----
11.

Most vlečky u kamenolomu před násypnou věží
-----
12.

Nový široký betonový most je vlečkový, úzký kamenný most je trať 072
-----
13.

Násypná věž lomu, jedna kolej šla pod násypky věže, druhá šla vedle věže
-----
14.

Prostor kde vedla podle stěny odstavná kolej od násypné věže
-----
15.

Za násypnou věží se obě koleje vlečky opět sešly v jednu kolej
-----
16.

Pod skalní stěnou před závalem zůstalo v zemi několik pražců
-----
17.

Před sebuzínským šturcem je vlečka dnes zasypána padajícím kamením
-----
18.

Místo kde byl sebuzínský šturc se pomalu zaplňuje padajícími kameny
-----
foto říjen 2007
-----
xx

194/216 Hlučín-Petřkovice-Chalupki PKP

18. října 2007 v 23:19 | čert.007 |  Nedostavěné železnice
Zahájení provozu 1911
Ukončení provozu 1982
Délka dráhy 13 km
Rozchod kolejí1435 mm
-----
Úsek Hlučín-Petřkovice dostavěn a provozován, úsek Petřkovice-Chalupki PKP dostavěn neprovozován a krátce po dostavění zlikvidován, úsek Hlučín-Petřkovice-Doly v roce 1950 přebudobán na tramvaj
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Železnice Kropáčova Vrutice nádraží-cihelna-cukrovar *

14. října 2007 v 21:49 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1896
Ukončení provozu 1976
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
-----
1.

Nádraží Kropáčova Vrutice, výhybka a odbočka koleje bývalé vlečky směrem ke špejcharům
-----
2.

Konec kolejí bývalé vlečky před prvním mostem je zavezen hromadou hlíny, vše pomalu zarůstá trávou a náletovými dřevinami
-----
3.

První most bývalé vlečky na kterém byla druhá výhybka odkud vlaky úvratí zajížděly ke špejcharům
-----
4.

Odbočka bývalé vlečky u špejcharů, v trávě se zachovalo několik pražců ve značném stupni rozkladu
-----
5.

Zářez prvního šturcu je z poloviny zahrnutý zeminou, ze samotného šturcu zůstal jen tento kus kolejnice
-----
6.

První přejezd bývalé vlečky nedaleko nádraží, koleje dále pokračovaly po náspu na kterém dnes rostou okrasné dřeviny
-----
7.

První propust v tělese bývalé vlečky se nachází mezi prvním přejezdem a seřadištěm kousek od nádraží
-----
8.

Místo kde byla třetí výhybka na bývalé vlečce, koleje dále nahoru pokračovaly na seřadiště
-----
9.

Plocha na které bylo seřadiště bývalé vlečky, druhý šturc se nachází za ohrazenými kůlnami na obzoru
-----
10.

Rovně klesající asi metr hluboký zářez bývalé vlečky mezi seřadištěm a druhým přejezdem u novostaveb
-----
11.

Druhý přejezd bývalé vlečky, trať dále pokračovala levotočivýn obloukem podle plotu ke vzrostlým smrkům
-----
12.

Kamenné pozůstatky druhého mostu bývalé vlečky se nacházejí mezi druhým a třetím přejezdem
-----
13.

Zachovalý násep bývalé vlečky na konci obce se nachází mezi druhým mostem a třetím přejezdem
-----
14.

Vybagrovaný první násep, pohled od třetího přejezdu ke třetímu mostu který se skrývá ve křoví na obzoru
-----
15.

Třetí most bývalé vlečky přes odvodňovací potůček, musel být ještě v době provozu zpevněn betonovými deskami
-----
16.

Na zbytku náspu za třetím mostem zůstala kolejnice pevně zarostlá mezi dva vzrostlé stromy
-----
17.

Vybagrovaný a rozoraný druhý násep bývalé vlečky, na obzoru je zbytek náspu před čtvrtým mostem
-----
18.

Čtvrtý most bývalé vlečky přes Košátecký potok byl nejdelším železným mostem na cele trati
-----
19.

Místo kde byla čtvrtá výhybka, rovně vedla trať do cukrovaru, do prava vedla trať do cihelny
-----
20.

Asi metr vysoký obloukový násep bývalé vlečky za čtvrtou výhybkou do cihelny je snadno průchodný
-----
21.

Na náspu bývalé vlečky do cihelny zůstala asi dva metry dlouhá kolejnice zarostlá v kmenu stromu
-----
22.

Pravotočivý obloukový násep bývalé vlečky před cihelnou pomalu zarůstá náletovými dřevinami
-----
23.

Cihelna v Kropáčově Vrutici, násep bývalé vlečky je znatekný k břízám, dále se ztrácí pod terénními úpravani
-----
24.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky za čtvrtou výhybkou, pohled směrem k cukrovaru
-----
25.

V lese málo znatelné obloukové těleso bývalé vlečky před obcí Kropáčova Vrutice
-----
26.

Na okraji obce těleso bývalé vlečky přejezdem přecházelo místní komunikaci
-----
27.

Dále bývalá vlečka za přejezdem pokračovala k cukrovaru v obci Kropáčova Vrutice
-----
28.

Objekt bývalého cukrovaru v Kropáčově Vrutici, někde u této budovy končila bývalá vlečka z nádraží
-----
foto prosinec 2007
-----
xx