Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Září 2007

* Úzkokolejka Nučice důl-překladiště-Dobříč důl *

21. září 2007 v 22:40 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 450 mm
-----
-----
1.

důl nučice
-----
2.

první most
-----
3.

překladiště
-----
4.

za překladištěm
-----
5.

rovný násep
-----
6.

před haldou
-----
7.

u haldy
-----
8.

začátek zavezeného zaářezu
-----
9.

pokračování zavezeného zářezu
-----
10.

př lesíkem
.....
11.
před druhým mostem
-----
12.


druhý most
-----
13.

za druhým mostem
-----
14.

důl dobříč
-----
foto květen 2013
-----
xx

* Volospřežka Peruc nádraží-Peruc cukrovar *

19. září 2007 v 10:15 | čert.007 |  Unikátní železnice
Zahájení provozu 1879
Ukončení provozu 1910
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
-Železnice Šlepka-
Od nádraží dolů k cukrovaru jezdily řepou naložené vozíky samospádem přibržďované brzdařem, prázdné z cukrovaru nahoru na nádraží je tahala volská spřežení
-----
1.

Nádraží Peruc, na tomto místě začínala úzkokolejka, bylo zde také překladiště
-----
2.

Zbytek náspu úzkokolejky na lounském zhlaví nádraží vedle strážního domku
-----
3.

Mezi polem a zářezem státní dráhy je dobře znatelný mírný násep úzkokolejky
-----
4.

Přejezd u novostaveb, za přejezdem se úzkokolejka začala stáčet do prava
-----
5.

Za přejezdem,úzkokolejka byla vedena přibližně po cestě k bílému baráku
-----
6.

V tomto místě byl přejezd, úzkokolejka dále vedla v místě dnešní stavby
-----
7.

Za silnicí, úzkokolejka prudce klesala,vedla v místě dnešní stodoly a kůlny
-----
8.

Dále úzkokolejka vedla za dnešním plotem soukromého pozemku
-----
9.

Za závorou u novostaveb úzkokolejka pokračovala k nedalekému lesu
-----
10.

V lese pod novostavbami je dnes místo kolejí široká lesní cesta
-----
11.

Klesající rovina bývalé úzkokolejky mezi novostavbami a seřadištěm
-----
12.

Další úsek bývalé volospřežné železnice, místo blíže k seřadišti
-----
13.

Úsek bývalé animální železnice před křižovatkou s lesními cestami
-----
14.

V tomto úseku se bývalá železnice křížovala s několika lesními cestami
-----
15.

Vedle Knížecí zahrady, další úsek animální železnice směrem k vodárně
-----
16.

U vodárny vedle Knížecí zahrady, železnice vedla přes panely ke stromkům
-----
17.

Dolní část Knížecí zahrady, někde v tomto místě byla výhybna a seřadiště
-----
18.

Za seřadištěm animálka začala ostrým obloukem prudce klesat dolů
-----
19.

Za obloukem násep bývalé volospřežky nadále prudce klesá
-----
20.

Klesající mělký obloukový zářez, úsek pod Knížecí zahradou
-----
21.

Začínající prudce klesající levotočivý oblouk nad rybníkem
-----
22.

Tentýž oblouk o několik kroků dál, nadále prudké klesání k rybníku
-----
23.
Pravotočivý oblouk před mostem u rybníka stále klesá,pohled od rybníka
-----
24.

Rozpadající se jižní portál největšího a nejdelšího mostu na celé dráze
-----
25.

Severní portál téhož mostu se již také pomalu ale jistě rozpadá
-----
26.

Druhý most pod hrází rybníka,pohled na rozpadající se východní portál
-----
27.

Západní portál druhého mostu je zachovalejší nežli portál východní
-----
28.

Na mírném náspu od silnice k bývalému cukrovaru dnes vede pěšina
-----
29.

Třetí most přes potůček u bývalého cukrovaru se dnes již také rozpadá
-----
30.

Budovy bývalého cukrovaru, volospřežná železnice končila ve dvoře objektu
-----
foto září 2007

* Úzkokolejka Rokytnice vápenka-Malá Lipová lomy *

14. září 2007 v 21:46 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 3 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

vápenka
-----
2.

za vápenkou
-----
3.

rovné těleso
-----
4.

před přejezdem
-----
5.

první přejezd
-----
6.

mezi přejezdy
-----
7.

druhý přejezd
-----
8.

rovný zářez
-----
9.

první oblouk
-----
10.

před můstkem
-----
11.

železniční můstek
-----
12.

dráha přes pole
-----
13.

třetí přejezd
-----
14.

dráha podle cesty
-----
15.

druhý oblouk úzkokolejky
-----
16.

za druhým obloukem
-----
17.

těleso před lomem
-----
18.

těleso dráhy v lomu
-----
19.

malý lom
-----
20.

velký lom
-----
foto únor 2017
-----
xx

Úzkokolejka Vidnava kaolinka-Farský Les lomy

14. září 2007 v 21:43 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu 1921
Ukončení provozu 1955
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 600 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Úzkokolejka Krbice Rafael důl-Chomutov překladiště *

12. září 2007 v 22:30 | čert.007 |  Důlní úzkokolejky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka drážky 4 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.


důl rafael
----
2.

začátek náspu
-----
3.

propust
-----
4.

násep
-----
5.

zářez
-----
6.

zavezený zářez
-----
7.

železniční most
-----
8.

rozoraný násep
-----
9.

vybagrovaný násep
-----
10.

těleso u pole
-----
11.

těleso přes pole
-----
12.

přes koleje
-----
13.

těleso pod dálnicí
-----
14.

těleso u trati
-----
15.

rovný násep
-----
16.

přejezd
-----
17.

dlouhý násep
-----
18.

za osadou
-----
19.

hluboký zářez
-----
20.

těleso v lese
-----
21.

před zástsvbou
-----
22.

překladiště
-----
foto červenec 2014
-----
xx

* Železnice Obora zastávka-Obora cukrovar *

11. září 2007 v 18:03 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1890
Ukončení provozu 1920
Délka dráhy 2 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.
Prostor bývalé zastávky Obora, od jaké budovy jsou tyto narušené základy se mi dosud zjistit nepodařilo
-----
2.
Pohled na místo kudy vedlo již dávno neexistující levotočivé obloukové těleso bývalé vlečky od zastávky Obora
-----
3.
Zorané pole mezi zastávkou Obora a prvním přejezdem v dáli, po tělese bývalé železniční vlečky nic nezůstalo
-----
4.
Od zatáčky polní cesty vedla do leva další cesta na kterém byl první přejezd který byl dokonale rozorán
-----
5.
Jen mírně vyvýšené místo na silnici z Ohníšťan do Chomutic před Oborou značí místo kde byl druhý přejezd
-----
6.
Široké řečiště říčky Javorky, někde v tomto místě stával železniční most po kterém se nic nezachovalo
-----
7.
Tento asi metr vysoký nájezd je pozůstatek třetího přejezdu, náspy bývalé vlečky byly z obou stran vybagrovány
-----
8.
Na místě bývalého cukrovaru kde končila bývalá železniční vlečka dnes stojí moderní bytová výstavba
-----
foto duben 2011

* 144 Loket předměstí-Krásný Jez *

10. září 2007 v 22:52 | čert.007 |  Železnice ČD normální rozchod
Zahájení provozu 1901
Ukončení provozu 1996
Délka dráhy 15 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.
Zastávka a nákladiště Loket předměstí, i když koleje vedou dále je zde červený terčík a trať je dále zarostlá stromky
-----
2.
V jižní části města Loket vedou dosud zachovalé koleje před Loketským I. tunelem po širokém tělese nad hlavní silnicí
-----
3.
Loketský I. tunel je zachovalý a je asi šedesátpět metrů dlouhý, vedou skrz něj stále koleje a je snadno průchodný
-----
4.
Železný most mezi tunely který překlenuje hlavní silnici a říčku Stoku, za mostem je vidět portál Cechšského tunelu
-----
5.
V prvním levotočivém oblouku za druhým Cechšským tunelem stále vedou koleje mezi rostoucími malými stromky
-----
6.
Další dobře viditlný a snadno průchodný úsek zachovalé dnes již nepoužívané železniční trati před zastávkou Údolí
-----
7.
V hustě rostoucích náletových dřevinách se dnes již ztrácejí koleje a hrana betonových panelů bývalé zastávky Údolí
-----
8.
Pohled na pokračující koleje za zastávkou Údolí, náletové dřeviny stále ještě nejsou tak husté takže trať je průchozí
-----
9.
Dobře viditelný a snadno průchodný obloukový úsek kolejí v krátkém asi dva mtery hlubokém obloukovém zářezu
-----
10.
První přerušení kolejí, tady začíná velmi dlouhý úsek tělesa bývalé železnice částečně bez pražců a hlavně bez kolejí
-----
11.
Pohled na stoupající levotočivé obloukové těleso náspu bývalé železnice kde se v trávě ukrývají značně zetlelé pražce
-----
12.
Lesní cestu překlenuje první krátký železný most který stojí na kamenných portálech které jsou stále v dobrém stavu
-----
13.
Za mostem přes lesní cestu se ve stoupajícím rovném tělese náspu bývalé železnice zachovala řada dřevěných pražců
-----
14.
V levotočivém stoupajícím oblouku je asi po půlkilometrovém tělese bez kolejnic je další pokračování rezavých kolejí
-----
15.
Velmi dlouhá stoupající rovina trati bývalé železnice před klenutým kamenným mostem přes údolí Komářího potoka
-----
16.
Klenutý, vysoký a rovný druhý most přes údolí Komářího potoka je v zachovalém stavu a stále po něm vedou koleje
-----
17.
Opuštěná a rozpadající se budova bývalého nádraží Horní Slavkov zastávka, je otázkou jak dlouho ještě bude existovat
-----
18.
Rovně stoupající traťový úsek bývalé železnice za zastávkou Horní Slavkov již začíná zarůstat náletovými dřevinami
-----
19.
Malinovými a ostružinovými keři zarostlý táhle pravotočivý obloukový nízký násep bývalé železniční trati u lesa
-----
20.
Dobře viditelná a snadno průchodná stoupající kolejová rovina bývalé železnice vedoucí lesem vzrostlých stromů
-----
21.
Další kolejový úsek bývalé železniční trati pokračuje stoupajícím pravotočivým obloukovým náspem uprostřed lesa
-----
22
V mladém smrčí a hustém kapradí se začíná ztrácet koleje stále stoupajícího rovného náspu bývalé železniční trati
-----
23.
Před dalším přerušením kolejí na tělese bývalé železnice se traťový úsek kolejí začíná ztráce v mladých stromkách
24.
Po nájezdu zlodějů kovů byly z pražců odmontovány šrouby a plotnice, samotné kolejnice byly odhozené na kraje
-----
25.
Za rozebraným úsekem bývalé železnice následuje velmi krátký stoupající rovný úsek kde se koleje ještě zachovaly
-----
26.
V dalším stoupajícím levotočivém oblouku bývalé dráhy po zásahu zlodějů kovů zde zůstala pouze jedna kolejnice
-----
27.
V tomto pravotočivém obloukovém úseku je velmi úzký zářez ve kterém ze skály uvolněné kameny zavalily koleje
-----
28.
Další dobře viditelný a snadno průchonýkolejový úsek bývalé železnice vedoucí po okraji lesa u Horního Slavkova
-----
29.
Na dolním okraji Horního Slavkova pokračují koleje bývalé železnice levotočivým obloukem nad rodinnými domy
-----
30.
Koleje bývalé železniční trati vedou mělkým táhlým pravotočivým obloukovým zářezem před nádražím Horní Slavkov
-----
31.
Dnes již dávno ke svému účelu nepoužívaná budova nádraží Horní Slavkov je v dobrém stavu a je trvale obydlena
-----
32.
Třetí klenutý obloukový kamenný most přes údolí Lánského potoka před Hornoslavkovským tunelem je v dobrém stavu
-----
33.
Foto pořízené za pomoci blesku asi uprostřed Hornoslavkovského tunelu, klenba tunelu je v dobrém technickém stavu
-----
34.
Ve vzrostlé trávě a rozrůstjícímí se stromky se ztrácejí koleje čtvrtého rovného klenutého mostu přes místní potok
-----
35.
Stále zachovalé koleje v přejezdu přes místní silnici vedoucí z Horního Slavkova do Ležnice v místní části Kounice
-----
36.
Pomalu ale jistě stromky zarůstající koleje a travou zčásti zakrytá krátká panelová plocha bývalé zastávky Ležnice
-----
37.
Pohled na levotočivé těleso náspu porostlé hustou seschlou trávu ve které skrývají koleje za bývalou zastávkou Ležnice
-----
38.
Dnes již nepoužívaný obloukově kamenný most přemosťuje také dnes již nepoužívanou dráhu blízko místní fabriky
-----
39.
Chybějící asi dva metry dlouhé lomené kolejnice v srdcovce výhybky na kolejové odbočce vlečky do místní fabriky
-----
40.
Za místní fabrikou je třetí přerušení kolejí v začínajícím klesání tělesa bývalé železnice, zůstala zde jedna kolejinice
-----
41.
Ležnický potok u obce Ležnice překonávají již znovu pokračující rezavé koleje po vysokém táhlém levotočivém náspu
-----
42.
Velmi dlouhá klesající kolejová rovina tělesa náspu bývalé železnice vede po levém břehu údolí Ležnického potoka
-----
43.
V tomto úseku jsou rezavé koleje bývalé železnice zarostlé nízkou trávou a zavezené uřezanými stromky a větvemi
-----
44.
Tady se klesající levotočivě táhlé obloukové těleso náspu bývalé železnice se i s kolejemi začíná ztrácet ve smrčkách
-----
45.
Další pravotočivý asi tři metry hluboký zářez již začíná zarůstat smrčím ve které se zatím ztrácejí obě dvě kolejnice
-----
46.
Stále klesající koleje vedou do dalšího pravotočivého asi tři metry hlubokého zářezu který je stále dobře průchodný
-----
47.
Levotočivý táhlý oblouk železniční trati před pátým mostem je ještě průchodný ale náletové dřeviny se rozrůstají
-----
48.
Krátký klenutý obloukový most překlenující hluboké údolí potoka Ležničky se začíná ztrácet v náletových dřevinách
-----
49.
Poslední částečně vysekaný a zčásti zarostlý asi tři metry hluboký mírně pravotočivý zářez před Krásným Jezem
-----
50.
Budova nádraží Krásný Jez dnes již není obsluhována výpravčím ale pouze výhybkářem a čekárna je dávno uzavřena
-----
foto říjen 2011

* Železnice Libáň nádraží-Libáň cukrovar *

8. září 2007 v 22:51 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu
Ukončení provozu
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.

Nádraží Libáň v obci Psinice, pohled směrem k Dětenicím, bývalá vlečka do cukrovaru v Libáni odbočovala směrem do prava
-----
2.

První pravotočivý nízký obloukový násep za nádražím Libáň je zarostlý vysokou trávou a dále náletovými dřevinami
-----
3.

První pravotočivý obloukový zářez bývalé vlečky za nádražím Libáň je zarostlý vysokou trávou, jinak je dobře průchodný
-----
4.

Druhý levotočivý oblouk bývalé vlečky za zářezem směrem k cukrovaru v Libáni je dobře viditelný i průchodný
-----
5.

První rovina bývalé vlečky za obloukem vede mezi polemi a je zarostlá vysokou trávou, nadále snadno průchodná
-----
6.

Rovný úsek náspu bývalé vlečky před první propustí je stále snadno průchodný, až za propustí je asi padeátimetrový úsek neprůchodného rákosí
-----
7.

První ze dvou propustí v tělese bývalé vlečky je velmi zachovalé a dobře skryté v husté vegetaci rostoucí zeleně
-----
8.

Další úsek rovného náspu bývalé vlečky za propustí a asi padesátimetrovým úsekem téměř neprostupného rákosí
-----
9.

Před silem u Libáně je málo znatelné těleso bývalé vlečky střídavě zarostlé vysokou trávou nebo ještě vyšším rákosím
-----
10.

Vysekaný úsek nízkého náspu bývalé vlečky u sila před přejezdem, v náspu se nacházejí pražce ve značném stadiu rozkladu
-----
11.

Uříznutá kolejnice bývalé vlečky před přejezdem, dále na bývalém přejezdu je nový asfaltový koberec
-----
12.

Levotočivý obloukový mělký zářez bývalé vlečky za přejezdem je dobře viditelný i průchodný
-----
13.

Rovný úsek tělesa bývalé vlečky před mostem je zarostlý trávou ve které se povaluje několik pražců
-----
14.

Náletovými dřevinami zarostlý most bývalé vlečky přes potok Libáňku, železné nosníky jsou zachovalé ale pražce již ve značném stadiu rozkladu
-----
15.

Rovný a nízký úsek tělesa bývalé vlečky mezi mostem a levotočivým obloukovým náspem před cukrovarem
-----
16.

Začátek levotočivého asi metr vysokého obloukového náspu bývalé vlečky před cukrovarem v Libáni
-----
17.

Pokračování obloukového náspu bývalé vlečky, na obzoru v dálce je vidět jedna z mnoha budov bývalého cukrovaru
-----
18.

Konec levotočivého obloukového tělesa náspu bývalé vlečky před bývalým cukrovarem v Libáni
-----
19.

Druhá značně zarostlá propust v tělese náspu bývalé vlečky před bývalým cukrovarem v Libáni
-----
20.

Jedem z mnoha objektů bývalého cukrovaru v Libáni, před cukrovarem se bývalá vlečka dělila na dvě odbočky, zde je druhá vjezdová brána k bývalé kotelně
-----
foto červenec 2008

Úzkokolejka Bílá-Mezivodí-Bedřichova Klausa

2. září 2007 v 23:08 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1908
Ukončení provozu 1947
Délka drážky 8 km
Rozchod kolejí 600 m
Přehledná mapa celé lesní železnice
-----
Úsek Bílá úzkokolejné nádraží-Mezivodí, 5 km, provoz 1908-1947
úsek železnice dosud nebyl zdokumentován
-----
Úsek Mezivodí-Bedřichova klauza, 2 km, provoz 1922-1947
Úsek Mezivodí-Lučovec, 300 m, provoz 1932-1947
Úsek Bílá Ostravice odbočka-Okrouhlice, 700 m, provoz 1925-1927
jednotlivé úseky železnice dosud nebyly zdokumentovány
xx

* Železnice Golčův Jeníkov nádraží-Hostačov cukrovar *

2. září 2007 v 23:00 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1874
Ukončení provozu 1964
Délka dráhy 3 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.

Nádraží Golčův Jeníkov, původní těleso bývalé vlečky bylo pro velký sklon zahrnuto, tyto koleje a šturc jsou novější
-----
2.

Obloukový násep bývalé vlečky mezi nádražím a prvním mostem je docela snadno průchodný
-----
3.

První cihlově kamenný klenutý most bývalé vlečky přes potok Výrovka nedaleko nádraží
-----
4.

První mělký a krátký zářez bývalé vlečky je snadno průchozí, v zářezu zůstalo několik pražců
-----
5.

Částečně poškozená propust bývalé vlečky se nachází mezi krátkým a dlouhým zářezem
-----
6.

Hlubší a mnohem delší zářez bývalé vlečky je až na vyjímky docela snadno průchozí
-----
7.

Druhý cihlově kamenný klenutý most bývalé vlečky přes místní potůček u obce Stupárovice
-----
8.

Pravotočivý obloukový násep bývalé vlečky nedaleko obce Stupárovice je dnes asfaltovou silnicí
-----
9.

Obec Stupárovice, v přejezdu bývalé vlečky zůstaly koleje, které byly zaasfaltovány
-----
10.

Tento můstek se nachází v náspu bývalé vlečky kousek za přejezdem s kolejemi
-----
11.

Dlouhý hluboký zářez bývalé vlečky za obcí Stupárovice pokračuje do mírného oblouku
-----
12.

Za obloukem zářez bývalé vlečky dále pokračuje rovným úsekem směrem k druhému přejezdu
-----
13.

Dlouhý a hluboký zářez bývalé vlečky přešel v dlouhý a nízký násep před druhým přejezdem
-----
14.

Před druhým přejezdem byl násep bývalé vlečky asi v třistametrové délce vybagrován
-----
15.

Za druhým přejezdem zůstal sporý zbytek náspu, dále do pole byl násep vybagrován a rozorán
-----
16.

Místo kde se bývalá vlečka křížovala s polní cestou, po výstavbě vodořadu se nic nezachovalo
-----
17.

Pokračování vybagrovaného náspu bývalé vlečky k oblouku do cukrovaru v Hostačově
-----
18.

Obloukové těleso bývalé vlečky se stáčí do leva a pokračuje k mostu před cukrovarem
-----
19.

Stavebně technickým unikátem je kombinobaný most v Hostačově, užší a vyšší klenby mostu nesou vodovodní žlab na plavení řepy, nižší a širší klenba je most bývalé železniční vlečky
-----
20.

Bývalý cukrovar v Hostačově, bývalá vlečka vedla po zeleném pásu trávy a končila u žluté budovy
-----
foto prosinec 2007