Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Srpen 2007

Železnice Žulová odbočka-Černá Voda nákladiště

31. srpna 2007 v 18:49 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1920
Ukončení provpzu 1974
Délka dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

Pionýrská železnice Ostrava

29. srpna 2007 v 20:50 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu 1958
Ukončení provozu 1968
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Pionýrská železnice Nymburk *

28. srpna 2007 v 10:58 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu 1954
Ukončení provozu 1966
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
-----
1.

nástupiště
-----
2.

první přejezd
-----
3.

těleso
-----
4.

násep
-----
5.

druhý přejezd
-----
foto červen 2014
-----
xx

* Pionýrská železnice Plzeň *

28. srpna 2007 v 10:51 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu 1959
Ukončení provozu 1976
Délka drážky 2 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
1.

Za touto ohradou z vlnitého plechu se skrývají budovy depa které náležely k bývalé pionýrské železnici
-----
2.

Úsek bývalé pionýrské železnice mezi depem a zastávkou Zoo, násep je podélně zpoloviny vybagrován
-----
3.

Místo kde stávala zastávka Zoo, po vybagrobání a změny terénu na parkoviště se zde nic nezachovalo
-----
4.

Za zastávkou Zoo a prvním přejezdem přerušený násep pokračuje dále k nádraží Lochotín
-----
5.

Snadno průchodný úsek bývalé pionýrské železnice mezi prvním a druhým přejezdem
-----
6.

Před druhým přejezdem je těleso bývalé pionýrské železnice pro náletové dřeviny méně snadno průchozí
-----
7.

Rovný úsek bývalé pionýrské železnice za druhým přejezdem je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
8.

Rourová propust v tělese bývalé pionýrské železnice se nachází mezi druhým přejezdem a prvním obloukem
-----
9.

Náletovými dřevinami pomalu zarůstající násep bývalé pionýrské železnice před prvním obloukem
-----
10.

Začátek prvního pravotočivého oblouku bývalé pionýrské železnice před nádražím Lochotín
-----
11.

Pokračování náspu pravotočivého oblouku bývalé pionýrské železnice u nádraží Lochotín
-----
12.

Začínající betobová obruba nástupiště bývalého nádraží Lochotín, bývalé kolejiště i nástupiště jsou zarostlé křovím
-----
13.

Na tomto místě stála budova nádraží Lochotín, napájecí i řídící středisko celé pionýrské železnice
-----
14.

Začátek levotočivého oblouku bývalé pionýrské železnice za nádražím Lochotín je dobře viditelný
-----
15.

Pokračující levotočivý oblouk bývalé pionýrské železnice je v asi stometrovém úseku zarostlý rákosím
-----
16.

Krátký rovný úsek náspu mezi dvěma oblouky bývalé pionýrské železnice je snadno průchodný
-----
17.

Začátek dalšího pravotočivého obloukového náspu bývalé pionýrské železnice před třetím přejezdem
-----
18.

Pokračování téhož obloukového náspu, na náspu zůstal ležet betonový sloup trakčního vedení
-----
19.

Rovný úsek náspu bývalé pionýrské železnice před malou propustí a třetím přejezdem
-----
20.

Malá trubková propust v náspu bývalé pionýrské železnice před třetím přejezdem
-----
21.

Třetí přejezd, těleso bývalé pionýrské železnice bylo vybagrováno, pokračování je viditelné za přejezdem
-----
22.

Málo znatelný oblouk náspu bývalé pionýrské železnice před zastávkou Výstaviště
-----
23.
Před zastávkou Výstaviště těleso prochází soukromým pozemkem a dnes již po něm není ani stopy
-----
24.

Betonový most před zastávkou Výstaviště, na tomto mostě byla výhybka, zde železnice tvořila smyčku
25.

Zastávka Výstaviště, v návozu hlíny a zarůstající trávou se ztrácí betonová hrana nástupiště
-----
26.

Začínající obloukový násep smyčky bývalé pionýrské železnice za zastávkou Výstaviště
-----
27.

Severní úsek obloukového náspu smyčky bývalé pionýrské železnice u Výstaviště
-----
28.

Rovný úsek náspu kolejové smyčky před výhybkou nedaleko nástupiště Výstaviště
-----
foto březen 2008

Pionýrská železnice Opava

28. srpna 2007 v 10:48 | čert.007 |  Pionýrské železnice
Zahájení provozu 1951
Ukončení provozu 1957
Délka drážky 1 km
Rozchod kolejí 1000 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Železnice Žabokliky-Nechranice-Březno u Chomutova *

24. srpna 2007 v 23:03 | čert.007 |  Unikátní železnice
Zahájení provozu 1873
Ukončení provozu 1880
Délka dráhy 12 km
Rozchod kolejí 1435 mm
Tato železnice je unikátní tím že její existence trvala jen krátce, byla otevřena současně s úsekem Žabokliky-Žatec, tento úsek byl zrušen poté co v obloukovém zářezu před Březnem / obr 31 / došlo k několika obrovským sesuvům zeminy na koleje
-----
1.

Pohled z bývalé železnice na žatecké zhlaví nádraží Žabokliky
-----
2.

Nízký obloukový násep za nádražím Žabokliky
-----
3.

Nízký obloukový násep přešel v mírný obloukový zářez
-----
4.

Obloukový násep bývalé železnice za prvním zářezem
-----
5.

Rovný násep bývalé železnice před druhým zářezem
-----
6.

Druhý zářez , v dálce je vidět jediný kilometrovník na celé bývalé železnici
-----
7.

Kamenný kilometrovník s číslem jedna ve druhém zářezu
-----
8.

Před silnicí ze Žaboklik do Břežan, druhý zářez přecházel v násep který je dnes již vybagrován
-----
9.

Pole u obce Roztyky, železnice vedla od silnice k okraji zeleného pásu křoví na obzoru
-----
10.

Zřetelně viditelný pás náspu bývalé železnice mezi polemi za obcí Roztyky
-----
11.

Klesající násep bývalé železnice před prvním klenutým mostem
-----
12.

První klenutý most bývalé železnice před obcí Soběsuky
-----
13.

Násep nad prvním klenutým mostem, pohled směrem na Soběsuky
-----
14.

Úsek náspu bývalé železnice u obce Soběsuky je dnes již celý vybagrován
-----
15.

Za obcí Soběsuky násep pokračuje mírným a táhlým klesáním směrem k Nechranicím
-----
16.

Konec táhlého a mírně klesajícího náspu mezi obcemi Soběsuky a Nechranice
-----
17.

Začínající násep k bývalému mostu před Nechranicemi
-----
18.

Obloukový násep před pravobřežním portálem bývalého mostu přes řeku Ohři
-----
19.

Pravobřežní portál bývalého železničního mostu přes řeku Ohři
-----
20.

Celkový pohled na násep bývalé železnice u Nechranic, pohled z cesty u obce Soběsuky
-----
21.

Údolí před přehradou,násep vede od bílého domku k silnici, za náspem jsou Nechranice
-----
22.

Levobřežní portál bývalého mostu, kamenná patka mostu je na pravém břehu řeky Ohře
-----
23.

Rovný úsek náspu bývalé železnice v Nechranicích
-----
24.

Druhý klenutý most v náspu bývalé železnice v Nechranicích
-----
25.

Kratší část náspu v Nechranicích od silnice k přehradě byla již vybagrována
-----
26.

Pozůstatky oblouku bývalé železnice jsou již dnes hluboko pod hladinou Nechranické přehrady
-----
27.

Stoupající rovina bývalé železnice se nachází pod tělesem Nechranické přehrady
-----
28.

Za přehradou, levý břeh silnice je zbytek zářezu bývalé dráhy
-----
29.

Mezi přehradou a křižovatkou, dráha vedla vlevo od silnice
-----
30.

Křižovatka silnic u přejezdu, někde tady se bývalá trať napojovala na dnešní vlečku
31.

Zářez bývalé dráhy dnes využívá uhelná vlečka dolu Tušimice
-----
32.

Seřaďovací a předávací přednádraží v Březně u Chomutova,tudy vedla bývalá železnice
-----
33.

Pohled od přednádraží na žatecké zhlaví nádraží Březno u Chomutova
-----
foto srpen 2007

* Železnice Čáslav místní nádraží-Močovice cukrovar *

12. srpna 2007 v 22:11 | čert.007 |  Železniční vlečky
Zahájení provozu 1881
Ukončení provozu 1963
Dékla dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
Úsek trati do místní sběrny a závodu Kosmos Čáslav se občas využívá
-----
1.

Čáslav místní nádraží, seřaďovací nádraží odkud vlečka do Močovic odcházela
-----
2.

Vlečka za místním nádražím, hlavy kolejnic jsou oleštěné, známka toho že se dráha občas využívá
-----
3.

Vlečka podjíždí hlavní trať číslo 230 na severním okraji Čáslavi
-----
4.

Za mostem se nachází seřadiště sloužící místní sběrně kovů a továrně Kosmos Čáslav
-----
5.

Zadní vjezd do továrny Kosmos, na snímku je vidět pravá kolejnice,levá je zalita asfaltem
-----
6.

Křižovatka cest za zadním vjezdem do továrny, v cestě se zachovalo několik pražců
-----
7.

Násep bývalé vlečky za městem je přerušen vjezdem na místní skládku
-----
8.

Mělký zářez bývalé vlečky podél plotu skládky před prvním obloukem
-----
9.

První oblouk bývalé večky, plot skládky zasahuje do tělesa dráhy
-----
10.

Rovný úsek dráhy mezi prvním a druhým obloukem je místy neprůchodný
-----
11.

Z druhého oblouku bývalé vlečky zůstal úzký pruh zeleně dělící dvě pole
-----
12.

Hlubší zářez za druhým obloukem je zarostlý kopřivami a chroštím
-----
13.

Rovina za druhým obloukem se pro hustou vegetaci stává neprůchodnou
-----
14.

Zářez před můstkem je stále těžko průchodný pro vysoké kopřivy a husté větve
-----
15.

Zachovalý kamenný můstek před nádražím v Močovicích
-----
16.

Z náspu mezi můstkem a nádražím je blátivá polní cesta
-----
17.

Budova bývalého nádraží v Močovicích dnes slouží jako obytný dům
-----
18.

Objekt bývalého cukrovaru v Močovicich kde bývalá vlečka končila
-----
foto srpen 2007

Pár slov úvodem

11. srpna 2007 v 22:37 | čert.007 |  Úvodní stránka
AKTUALIZACE-nejnovější články------
Pár slov úvodem
Jakožto zaměstnanec ČSD a následně ČD jsem vlakem projezdil všechny provozované tratě, prošel pěšky všechny tratě na kterých již osobní doprava byla zrušena, nebo celá trať již byla dávno zrušena, koleje vytrhány, zářezy zavezeny, náspy rozorány. V tehdejší době, koncem osmdesátých, a počátkem devadesátých let, při procházení zrušených tratí jsem pořizoval fotografie, ovšem následně jsem na ně nenapsal co je na nich vyfoceno, takže dnes již nevím kterou zrušenou trať znázorňují, a to v případě jsou-li zde nádražní budovy bez nápisů, mosty, můstky, propusti, zářezy a náspy. Proto jsem se rozhodl vyrazit znovu na cesty, znovu projít všechny zrušené tratě, ať již byly v provozu ČSD a následně ČD, nebo je provozovaly různě důlní, zemědělské nebo lesní společnosti, a zdokumentovat jejich současný stav. Oproti minulosti, kdy jsem procházel pouze zrušené tratě ČSD a ČD, v současnosti díky internetu vím ze starých map kudy vedla většina lesních, zemědělských, důlních a průmyslových železnic, ať byly o rozchodu normálním nebo úzkokolejném. K realizaci svého záměru si přeji pevné boty, krásné počasí a hodně štěstí.
S pozdravem všem příznivcům železnice
Jan Šťastný

Autor těchto stránek na náspu zrušené úzkokolejné železnice v Dětenicích u Jičína
----------
pokračování ze stránky - Výzva -

Zemědělské úzkokolejky-
__1.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1001/uzkokolejka-zidlochovice-menin-i
__2.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1001/uzkokolejka-zidlochovice-menin-dvur-ii

__4.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-kotojedy-nadrazi-travnik-nakladiste
__5.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-zborovice-cukrovar-honetice-nakladiste
__6.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-vyskov-na-morave-kozlany-nakladiste
-----
_14.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-tlumacov-nadrazi-kvasice-cukrovar
_15.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-moravsky-pisek-tasov-i
_16.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-moravsky-pisek-tasov-ii
-----
Pionýrské železnice-
__1.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1206/pionyrska-zeleznice-prerov
__2.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1002/pionyrska-zeleznice-olomouc
__3.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/pionyrska-zeleznice-pionyrske-nad-ohri
__4.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/pionyrska-zeleznice-bohumin
__6.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-vystaviste-stromovka
__7.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/pionyrska-zeleznice-karvina
__9.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0708/pionyrska-zeleznice-ostrava
------
_12.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0708/pionyrska-zeleznice-opava

Výhybka na zrušené vlečce Chabařovice nové nádraží-Důl Antonín Zápotocký
http://www.zdeneksmida.cz/

Přehled

11. srpna 2007 v 22:34 | čert.007 |  Úvodní stránka
AKTUALIZACE-


ČSD normální rozchod-
-
_1. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1008/zeleznice-svinov-nadrazi-poruba-smycka-ostrava
-
12. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/12k-litvinov-jirkov
15. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/16e-kadansky-rohozec-doupov
18. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/22c-trhovy-stepanov-dolni-kralovice
20. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/30-hlinsko-pod-host-bystrice-pod-hostynem
-
21. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/30a-ostravice-bila
23. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/31d-svobodne-hermanice-horni-benesov
26. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/197-petrovice-u-karvine-karvina-doly
27. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/342-kurim-veverska-bityska
28. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/358a-svinov-vitkovice-klimkovice

ČSD úzký rozchod -
_1. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/359-40d-mdok-ostrava-privoz-karvina-doly
_3. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0707/zeleznice-ondrasov-dvorce

ČD normální rozchod-
_2. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1401/256-cejc-zdanice
_3. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1401/341-kyjov-mutenice
_4. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1002/302-nezamyslice-morkovice

Přeshraniční železnice-
_1. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/zeleznice-albrechtice-marklowice-cesky-tesin
_2. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-olbernhau-brandov-nova-ves-v-horach
_3. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-hrcava-cierne-pri-cadci-podvrsky
_4. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-markov-cierne-pri-cadci-grochalovci
_5. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/3e-hermanice-u-fr-v-c-bogatynia-zittau
_4. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/039-jindrichovice-u-fr-v-c-pobiedna
_7. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/185-bernartice-dziewietlice
_8. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/194-nove-udoli-haidmuhle
_9. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/227-slavonice-fratres
_10. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/231-nachod-kudowa-zdroj
-
_11. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/245-hevlin-laa-a-d-thaya
_12. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/296-vidnava-kalkow
_13. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/403-novosedly-altprerau
_15. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/462-krnov-pietrowice
_16. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/463-opava-zapad-pilszcz
_17. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/464-chuchelna-krzanowice

Železniční přeložky-
__1. úsek Týnec nad Labem- Kojice
__2. úsek Ústí nad Orlicí- Ústí nad Orlicí město
__3. úsek Dlouhá Třebová- Česká Třebová
-1. úsek Ústí nad Labem Střekov- západní nádraží
-2. úsek Litoměřice město- dolní nádraží
-
-1. úsek Trmice-Bohosudov
-2. x
-3. úsek Most hlavní nádraží-Chomutov
_16. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/135-lom-u-mostu-zastavka-most-stare-nadrazi
--1. úsek Chomutov-Vernéřov
--2. úsek Chodov-Sokolov
-
-1. Číčenice-Újezdec u Číčenic
-2. x
_22. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/194-nova-pec-cerna-v-posumavi
_26. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/228-zdar-nad-lipou-nova-vcelnice
_28. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/244-moravske-branice-budkovice
_29. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/250-havlickuv-brod-lanzhot-i
.1. x
-2. x
-3. úsek Břeclav-Lanžhot
-
-1. úsek Třebovice v Čechách- Rudoltice v Čechách
-3. úsek Hoštejn- Lupěné
-4. úsek Lipník nad Bečvou- Drahotuše
-5. úsek Drahotuše- Hranice na Moravě
_34. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/300-prerov-vezky
_35. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/303-kromeriz-hulin
_36. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/320-havirov-albrechtice-u-c-tesina
_37. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/325-studenka-stramberk
_38. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0806/340-kyjov-zastavka-vlkos
-1-x
-2-úsek Bylnice- Svatý Štěpán

Železniční vlečky-
3. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1412/zeleznice-bohuslavice-odbocka-slavicin-strojirny
5. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1412/zeleznice-radonice-odbocka-miretice-anna-eleonora-dul
8. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1207/zeleznice-zruc-nad-sazavou-odbocka-obuvnicke-zavody
-
18. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1006/zeleznice-studenka-nadrazi-bartosovice-dvur
19. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1006/zeleznice-hodonin-nadrazi-panov-cihelna
-
25. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1004/zeleznice-privoz-nadr-anselm-dul-landek
26. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1003/zeleznice-prisovice-nadrazi-prisovice-piskovna
29. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1003/zeleznice-ostrava-svinov-vitkovice-zelezarny
-
31. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1002/zeleznice-nadrazi-cihelna-hodonin
33. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1002/zeleznice-dasnice-nadrazi-litov-lomy-libik-lomy
40. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/zeleznice-nadrazi-zbrojovka-vsetin
-
41. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/zeleznice-kunin-zastavka-kunin-cihelna
44. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/zeleznice-dolni-rychnov-dul-michal-sokolov
-
51. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/zeleznice-tochovice-nadrazi-orlik-prehrada
52. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/zeleznice-nyrany-sulkov-plzen-valcha-i
55. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/zeleznice-bori-les-nadrazi-municni-tovarna-muna
-
63. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/zeleznice-pribram-nadrazi-doly-pribram
-
75. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/zeleznice-kostelec-na-hane-bilovice-nakladiste
76. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/zeleznice-dubnany-nadrazi-doly-dubnany
77. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/zeleznice-dubnany-odbocka-sardice-prekladiste
78. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/zeleznice-holeckov-odbocka-poderiste-cementarna
-
86. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/zeleznice-vlkos-u-kyjova-kelcany-cukrovar
-
91. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/zeleznice-ratiskovice-dul-tomas
-
107. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0804/zeleznice-bohumin-baginec-cihelna
108. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/zeleznice-doly-nucice-hute-kladno-i
109. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/zeleznice-doly-nucice-hute-kladno-ii
-
111. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0712/zeleznice-opava-vychod-cukrovar-katerinky-odbocka
-
-
131. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0708/vlecka-zulova-cervena-voda

Železniční spojky -
_1. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1207/zeleznice-krnov-cvilin-krnov-chromyz
_6. http://zrus-zan-zel.blog.cz/1003/zeleznice-dobra-na-sum-soumarsky-most
_7. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/zeleznice-dolni-lipka-medzylesie

Nedostavěné železnice -
_3. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0811/262-velke-opatovice-cetkovice
_4. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/zeleznice-vizovice-valasska-polanka-luzna-u-vsetina
_5. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/zeleznice-zbiroh-karizek-hradek-u-rokycan-i
_6. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/zeleznice-zbiroh-karizek-hradek-u-rokycan-ii
_7. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/zeleznice-ostrava-marianske-hory-brusperk
_9. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/zeleznice-hradec-nad-moravici-fulnek-i
10. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/zeleznice-hradec-nad-moravici-fulnek-ii
12. http://zrus-zan-zel.blog.cz/0710/xxx-hlucin-koblov

Unikátní železnice -

Animální železnice -
-1. úsek České Budějovice skl V. Lanny-Jižní přm.
-2. úsek zastávka-nádraží Kamenný Újezd
-3. úsek Clumec-Holkov
-4. úsek Holkov-Velešín město
-5. úsek Velešín nádraží
-6. úsek u zast. Výheň
-7. úsek u nádraží Kaplice
-8. úsek Omlenice-Blažkov
-9. úsek Pšenice-Rybník
10. úsek Rybník-Summerau st. hr.
-

Výzva

11. srpna 2007 v 22:33 | čert.007 |  Úvodní stránka
AKTUALIZACE-nejnovější články-


-----
Výzva všem příznivcům železnice
1.Chtěl bych požádat návštěvníky těchto stránek kteří budou mít bližší informace o kterékoliv železnici na těchto stránkách, jedná se mi hlavně o doplnění základních údajů jako je zahájení a ukončení provozu, délka dráhy a rozchod kolejí, obzvláště u málo známých nebo úplně neznámých důlních úzkokolejkách nevím vůbec nic, za zaslané údaje předem děkuji,
kontaktní adresa cert.007@seznam.cz
2.Také chci požádat všechny odborníky na historii železnic,zda by mě nepomohli s realizací mých stránek,potřeboval bych, pokud to bude možné, kopie starých map, nebo přesně obkreslené trasy zrušených tratí na současné turistické mapy,a tyto zda by nemohli poslal na moji adresu cert.007@seznam.cz
Konkrétně se mi jedná tyto zrušené železnice-
-----
-Lesní železnice-

Úzkokolejka Jordánka................................................../okres Rokycany/
Úzkokolejka Herálec- Lány pila....................................../okres Žďár nad Sázavou/
Úzkokolejka Najdek pila- Radostín pila.........................../okres Žďár nad Sázavou/
Úzkokolejka Arnoštov- Puchéřský Potok........................../okres Prachatice/
Úzkokolejka Arnoštov- Černý Potok................................/okres Prachatice/
Úzkokolejka Markov- Černé pri Čadci............................../okres Frýdek-Místek/
Úzkokolejka Hrčava- Čierné pri Čadci............................../okres Frýdek-Místek/
-----
-Důlní železnice-

Úzkokolejka Nižbor Nová Huť- František důl..................../okres Beroun/
Úzkokolejka Šverma důl- Odra důl Ostrava
Úzkokolejka Duncan lomy- Kamenný Potok přehrada......../Mariánské Lázně/
Úzkokolejka Mladějovice- Krakořice důl............................./okres Olomouc/
Úzkokolejka nádraží- cihelna Hustopeče.........................../okres Brno/
-----
-Zemědělské železnice-
Úzkokolejka Kotojedy- Trávník........................................./okres Kroměříž/
-----
-Univerzální železnice-

Úzkokolejka Okříšky- Přibyslavice pila............................../okres Třebíč/
-----
-Pionýrské železnice-

Olomouc
Bohumín
Přerov
Praha- Stromovka
-----
Za zaslané údaje a materiály předem děkuji
-----
pokračování ze stránky - Přehled -
-Důlní úzkokolejky-
__4.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1008/uzkokolejka-brezove-hory-doly-kovohute-pribram
-----
_11.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1007/uzkokolejka-vyrovice-lom-vyrovice-prehrada
_14.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1006/uzkokolejka-olomouc-cementarna-grygov-nadrazi
_16.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1006/uzkokolejka-hodonin-nadrazi-ratiskovice-doly
_17.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1006/uzkokolejka-rohatec-cihelna-ratiskovice-hliniste
-----
_25.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1004/uzkokolejka-zofie-dul-orlova-halda
_26.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1004/uzkokolejka-odra-dul-sverma-dul-ostrava
_27.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1004/zeleznice-pokrok-dul-pezgov-lom-petrvald
_29.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1002/uzkokolejka-elektrarna-lomy-mydlovary
-----
_32.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokolejka-mladejovice-nadrazi-dul-krakorice
_33.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokolejka-duncan-lomy-kamenny-potok-prehrada
_34.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokolejka-dul-frantisek-nova-hut-nizbor
_36.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-mikulov-na-morave-turold-lomy
_37.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-cerna-v-posumavi-horni-borkova
-----
_43.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-nadrazi-cihelna-trpisty
_44.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-nadrazi-raseliniste-soumarsky-most
_45.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-stramberk-nadrazi-lomy-kotouc
_46.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-cihelna-hliniste-hustopece
-----
_53.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/uzkokolejka-stupno-nadrazi-lom-vranov-dul-jan
_56.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-kremze-nadrazi-dul-perk-dul-brloh
-----
_61.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-tlumacov-cementarna-lomy-kremenna
_70.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0804/uzkokolejka-oslavany-nadrazi-dul-kukla
-----
_73.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0804/uzkokolejka-susice-vapenka-lomy-ostra
-----
_84.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-sneky-skalna-pastviny-i
_85.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-sneky-skalna-pastviny-ii
_89.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0712/uzkokolejka-milotice-tridirna-dul-zofie-dul-frantiska-de-paule
_90.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0712/uzkokolejka-cvilin-cihelna-cvilin-hliniste
-----
_91.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0712/uzkokolejka-baska-cihelna-baska-hliniste
_96.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0709/dulni-zeleznice-vidnava-johanka
-----
Lesní úzkokolejky-
__1.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1009/uzkokolejka-rajnochovice-podhradni-lhota-i
__2.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1009/uzkokolejka-rajnochovice-podhradni-lhota-ii
__3.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1008/uzkokolejka-tisova-nakladiste-spalene-prekladiste
__4.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1007/uzkokolejka-bedrichov-pila-ferdinandov-polesi
__5.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1007/uzkokolejka-dalov-polesi-dolni-zleb-pila
__7.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokolejka-jizerka-hnojovy-dum-jeleni-stran
__8.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokollejka-okrouhlik-hajovna-jordan-polesi
_10.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0812/uzkokolejka-borky-pila-cikhaj-pila
-----
_13.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-spalenec-arnostov-prikopy-zlata
_14.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-arnostov-cerny-ptok
_15.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-arnostov-puchersky-potok
_16.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-mirosov-pila-kolvin-pila-i
_17.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0810/uzkokolejka-mirosov-pila-kolvin-pila-ii
_18.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-milotice-nadrazi-kamenna-studanka
_19.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-heralec-sklarna-lany-pila
_20.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-kolstejn-ostruzna-hrazova-bouda
-----
_21.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-frantiskov-josefova-cerna-stran
_22.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-breclav-lanzhot-cahnov-i
_23.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-breclav-lanzhot-cahnov-ii
_24.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-katerina-diana-v-luhu-i
_25.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-najdek-pila-radostin-i
_26.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-najdek-pila-radostin-ii
_27.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-janovice-stara-ves-vyhledy-i
_28.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-janovice-stara-ves-vyhledy-ii
_29.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-kouty-nad-desnou-cerna-stran-i
_30.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-kouty-nad-desnou-cerna-stran-ii
-----
_31.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-detrichov-nad-bystrici-volarna-i
_32.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-detrichov-nad-bystrici-volarna-ii
_33.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0709/lesni-zeleznice-bila-beskydy
-----
Univerzální úzkokolejky-
__1.http://zrus-zan-zel.blog.cz/1009/uzkokolejka-sumna-nadrazi-vranov-prehrada
__6.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-okrisky-nadrazi-pribyslavice-pila
__7.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-novy-dvur-brezova-srub-sibenice
__8.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0809/uzkokolejka-vojenke-drahy-pardubice
__9.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0808/uzkokolejka-suchdol-nad-odrou-tilluv-mlyn
_10.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0807/uzkokolejka-hradec-nad-moravici-zimrovice-tovarna
-----
_16.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-tisnov-dolni-loucky-nihov-i
_17.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0803/uzkokolejka-tisnov-dolni-loucky-nihov-ii
_18.http://zrus-zan-zel.blog.cz/0712/uzkokolejka-pavlovice-nadrazi-josefova-hut
-----