Kontakt: cert.007@seznam.cz        Navštivte také: Na biciklu po

Červenec 2007

* Úzkokolejka Libněves cukrovar-Radovesnice nákladiště *

31. července 2007 v 22:57 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1925
Ukončení provozu 1959
Délka drážky 14 km
Rozchod kolejí 600 mm
-----
1.
Libněves, plocha kde stál dnes již zbouraný cukrovar a odkud začínala bývalá úzkokolejka
-----
2.
Za cukrovarem je úsek velice mělkého zářezu podle stromů určující kudy bývalá úzkokolejka vedla
-----
3.
Asi dvacet metrů dlouhý nízký násep bývalé úzkokolejky nedaleko rozcestí a hospody u nádraží
-----
4.
Obec Libněves, těleso bývalé úzkokolejky vede v dnešním pásu zeleně mezi domy a silnicí
-----
5.
Silnice mezi Libněvsí a Žehuní, úzkokolejka vedla po levém okraji dnešní asfaltové silnice
-----
6.
Křižovatka u Žehuně, na tomto místě byla výhybka, hlavní trať vedla do leva, odstavná kolej na Báň vedla rovně
-----
7.
Za výhybkou na rozcestí silnic, tady začínal oblouk bývalé úzkokolejky směrem na Báň
-----
8.
Odstavná kolej bývalé úzkokolejky směrem na Báň končila někde mezi zatáčkou a přejezdem
-----
9.
Málo znatelný obloukový násep bývalé úzkokolejky, pohled od bývalé výhybky směrem k Žehuni
-----
10.
Tentýž obloukový násep bývalé úzkokolejky, pohled od Žehuně směrem k bývalé výhybce
-----
11.
Most na hrázi žehuňského rybníka, úzkokolejka vedla v betonovém žlabu mezi silnicí a zábradlím
-----
12.
Oblouková hráz rybníka v Žehuni, těleso bývalé úzkokolejky vedlo v místě dnešního chodníku
-----
13.
Konec velké hráze na začátku Žehuně, bývalá úzkokolejka přešla obloukem silnici na malou hráz
-----
14.
Za obloukovým přejezdembývalá úzkokolejka pokračovala po široké hrázi dělící rybník a náhon
-----
15.
Hráz rybníka a současně těleso bývalé dráhy přechází v násep pokračující podle žehuňského náhonu
-----
16.
Žehuňský náhon, v tomto místě před regulací a rozšířením náhonu stával most bývalé úzkokolejky
-----
17.
Šikmá betobová propust se zachovala v náspu mezi mostem přes náhon a silninicí za Žehuní
-----
18.
Částečně vybagrovaný obloukový násep bývalé úzkokolejky mezi můstkem a silnicí za obcí Žehuň
-----
19.
Choťovice, úsek před návsí, bývalá úzkokolejka vedla po levém okraji dnešní asfaltové silnice
-----
20.
Dvůr Korce, bývalá úzkokolejná železnice stále vedla po levém okraji dnešní asfaltové silnice
-----
21.
Mezi dvorem Korce a obcí Zbraň úzkokolejka přecházela potok po mostě který byl společný pro úzkokolejku i pro silnici
-----
22.
Asi třcet metrů dlouhý rovný a stoupající násep za mostem vedle silnice směrem k obci Zbraň
-----
23.
Za cedulí obce Zbraň je vidět krátký nízký násep bývalé úzkokolejky od asfaltové silnice k poli
-----
24.
Končice, bývalá úzkokolejka vedla táhlým obloukem v levém pruhu dnešní asfaltové silnice
-----
25.
Kamenný můstek mezi Končicemi a Radovesnicí byl společný pro silnici i bývalou úzkokolejku
-----
26.
V zatáčce silnice bývalá úzkokolejka rovně přecházela z levého kraje na pravý kraj silnice
-----
27.
Okraj Radovesnice, bývalá úzkokolejka před křižovatkou přecházela silnici ke žlutému domku váhy
-----
28.
Náves v Radovesnici, někde v tomto místě končila bývalá úzkokolejná železnice z Libněvsi
-----
foto listopad 2007

* Úzkokolejka Slaný nádraží-Smečno-Kačice nákladiště *

30. července 2007 v 16:21 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1904
Ukončení provozu 1932
Délka drážky 15 km
Rozchod kolejí 700 mm
V roce 1908 byla úzkokolejka jako vlečka prodloužena z nádraží Kačice do dolu Schoeller v Libušíně
-----
1.
Budova skladu patřící k úzkokolejce na nádraží ve Slaném, vlastní úzkokolejné nádraží bylo za touto budovou
-----
2.
Silnice před Studeněvsí, úzkokolejka vedla po levé straně silnice
-----
3.
Studeněves, vlevo od křižovatky byla výhybka, hlavní trať vedla rovně, vlevo podle silnice vedla odbočka ke mlýnu
-----
4.
V současnosti po tělese bývalé odbočky vede pěšina ke mlýnu
-----
5.
Krkavčí (Heidlerův) mlýn ve Studeněvsi kde končila první odbočka úzkokolejky
-----
6.
Studeněves, úzkokolejka vedla někde v mísech kde je chodník
-----
7.
Násep od Řisutského rybníka ke Studeněvsi slouží dnes jako cesta
-----
8.
První klenutý cihlový most přes Řisutský potok za Studeněvsí
-----
9.
Násep od Řisutského rybníka k zářezu směrem k Přelíci
-----
10.
Začátek dlouhého zářezu bývalé úzkokolejky od Studeněvsi k Přelíci
-----
11.
Nejhlubší místo zářezu mezi Studeněvsí a Přelící, pro těžko prostupnou vegetaci toho moc vidět není
-----
12.
Konec zářezu u Přelíce který je dnes již částečně zavezen odpadem
-----
13.
Vybagrovaný asi tři metry vysoký násep v údolí Drneckého potoka
-----
14.
Na náspu bývalé úzkokolejky vede pěšina z Přelíce do Štemberka
-----
15.
Nejvyšší násep na celé drážce překonává údolí Štemberského potoka
-----
16.
Zářez bývalé úzkokolejky mezi cihelnou a alejí ze Smečna do Štemberka
-----
17.
Na severovýchodním okraji smečenské bažantnice vede násep kolem cihelny
-----
18.
Rovný úsek bývalé drážky vede lesem na severu smečenské bažantnice
-----
19.
Můstek přes Muclavský potok na západním cípu smečenské bažantnice, náspy z obou stran můstku byly vybagrovány
-----
20.
Zářez před myslivnou v bažantnici, pohled od bývalého přejezdu k můstku
21.
Zářez za myslivnou, z bývalé úzkokolejky je zarůstající lesní pěšina
-----
22.
Čerstvě vyřezaný a vysekaný násep uprostřed smečenské bažantnice
-----
23.
Přerušený násep před obloukem na východní straně smečenské bažantnice
-----
24.
Zde bývala výhybka pro odbočku k nádraží ve Smečně na jižním okraji bažantnice
-----
25.
Zarostlý a větvemi zavezený zářez k nádraží, pohled z místa bývalé výhybky
-----
26.
Budova bývakého nádraži ve Smečně, z druhé strany této budovy končila druhá odbočka
-----
27.
Asi čtvrtina zářezu ve smečenské bažantnici u hřiště je zavezena nejrůznějším odpadem
-----
28.
Zasypaný zářez vedle hřiště u silnice ze Smečna do Nové Vsi
-----
29.
Silnice ze Slaného do Rakovníka u smečenského dvora, byly tyto dva pískovcové kvádry součástí mostku nebo propusti bývalé úzkokolejky?
-----
30.
Nádraží Kačice, koleje od úzkokolejky vedly vlevo od kolejí normálního rozchodu
-----
31.
Vybagrovaný násep vlečky nedaleko silnice z Dolu Libušín do Kačic
-----
32.
Zářez úzkokolejky jdoucí nedaleko náspu tělesa nákladiště Kačice
-----
33.
Bývalý přejezd u Dolu Libušín, úzkokolejka pokračovala málo znatelným průřezem do lesa
-----
34.
Zarůstající násep za přejezdem, pohled směrem k dolu v Libušíně
-----
35.
Důl Libušín (Schoeller), v areálu tohoto dolu úzkokolejná železnice končila
-----
foto srpen 2007

* 3e Frýdlant v Čechách-Heřmanice *

28. července 2007 v 22:23 | čert.007 |  Železnice ČSD úzký rozchod
Zahájení provozu 1900
Ukončení provozu 1976
Délka drážky 10 km
Rozchod kolejí 750 mm
- Heřmanička -
-----
1.

Nádraží a nástupiště bývalé úzkokolejky ve Frýdlantu, naskládaná kolejová pole dávají šanci na alespoň částečné obnovení úzkokolejky
-----
2.

Severní zhlaví nádraží Frýdlant, zde zůstal zachován asi stometrový úsek kolejí bývalé úzkokolejky
-----
3.

Zachovalý železný most bývalé úzkokolejky nad normálněrozchodnou dvojkolejnou tratí, levá trať vede do Černous, pravá do Jindřichovic
-----
4.

První kamenný můstek v náspu tělesa bývalé úzkokolejky za železným mostem na okraji Frýdlantu
-----
5.

Úsek bývalé úzkokolejky mezi můstkem a fabrikou, na levo vysoký břeh, na pravo prudký sráz k říčce Smědé
-----
6.

Přerušený násep bývalé úzkokolejky spojovací komunikací ve fabrice na západním okraji Frýdlantu
-----
7.

Přejezd bývalé úzkokolejky za fabrikou, v místě stromků a stožáru elektrického vedení stála stanice Frýdlant zastávka
-----
8.

Úsek asi dva metry vysokého náspu bývalé úzkokolejky za přejezdem, pohled na násep nedaleko mostu přes místní potůček
-----
9.

Druhý klenutý kamenný můstek bývalé úzkokolejky přes místní potůček v místním lesíku
-----
10.

První hluboký zářez bývalé úzkokolejky za druhým můstkem pomalu zarůstá náletovými dřevinami
-----
11.

Krátký asi metr vysoký násep bývalé úzkokolejky za hlubokým zářezem také pomalu zarůstá trávou a náletovými dřevinami
-----
12.

Za krátkým náspem následuje delší násep bývalé úzkokolejky před mělkým a dlouhým zářezem
-----
13.

Druhý zářez bývalé úzkokolejky je mělký a asi dvěstě metrů dlouhý a nachází se kousek před první propustí
-----
14.

První rozpadající se kamenná propust bývalé úzkokolejky přes Zaječí potůček se nachází mezi Frýdlantem a Kunraticemi
-----
15.

Delší úsek nízkého náspu bývalé úzkokolejky za propustí přes Zaječí potůček je dobře viditelný a snadno průchodný
-----
16.

Začátek dlouhého zářezu bývalé úzkokolejky se nachází mezi polemi, pohled směrem ke Kunraticím
-----
17.

Pokračování dlouhého a asi tři metry hlubokého zářezu bývalé úzkokolejky nedaleko Kunratic
-----
18.

Klenutý kamenný most bývalé úzkokolejky v asi pět metrů vysokém náspu před nádražím Kunratice
-----
19.

Budova bývalého nádraží Kunratice je dnes v soukromém vlastníctví a slouží jako rodinný dům
-----
20.

Zachovalá druhá kamenná propust bývalé úzkokolejky mezi nádražím Kunratice a třetím zářezem
-----
21.

Začátek třetího asi tři metry hlubokého obloukového zářezu bývalé úzkokolejky za nádražím Kunratice
-----
22.

Pokračování obloukového zářezu bývalé úzkokolejky od nádraží Kunratice k Dětřichovicím
-----
23.

Konec obloukového zářezu bývalé úzkokolejky vedoucí mezi loukami nedaleko kopce Vraní Vrch
-----
24.

Krátký a mělký zářez bývalé úzkokolejky kde zůstal zapomenutý jeden kilometrovníkový patník
-----
25.

Krátký obloukoukový násep bývalé úzkokolejky v lese pod Havraním Vrchem je dobře průchodný
-----
26.

Rovný a mírně stoupající asi stometrový zářez bývalé úzkokolejky v lese pod Havraním Vrchem
-----
27.

Mělký, rovný a zarostlý zářez bývalé úzkokolejky mezi polemi, nejvyšší bod celé železnice
-----
28.

Klesající rovný násep bývalé úzkokolejky od Frýdlantu před chybějícím mostem nedaleko Ptačího Vrchu
-----
29.

Kamenné patky chybějícího železného mostu v horním náspu bývalé úzkokolejky před Dětřichovem
-----
30.

Dobře viditelný a snadno průchodný rovný úsek horního náspu bývalé úzkokolejky před Dětřichovem
-----
31.

Zarůstající široký zářez, místo kde klesající kolej od Frýdlantu a stoupající kolej od Heřmanic dosáhly jedné roviny
-----
32.

Bývalé nádraží Dětřichov je dnes již změněno v obytný domek a nachází se na soukromém pozemku
-----
33.

Krátký dvojkolejný úsek bývalé úzkokolejné železnice před nádražím Dětřichov je zachován jako památník úzkokolejky
-----
34.

Klesající dolní násep bývalé úzkokolejky směrem k Heřmanicím, v pravo se nachází násep horní dráhy od Fýdlantu
-----
35.

Snadno průchodný oblouk dolního náspu, v pravo za příkopem se nachází o něco vyšší horní násep tratě od Frýdlantu
-----
36.

Začátek klesajícího obloukového zářezu bývalé úzkokolejky mezi horním náspem a přejezdem
-----
37.

Pokračování asi metr hlubokého obloukového zářezu bývalé úzkokolejky před přejezdem
-----
38.

Koleje bývalé úzkokolejky v přelezdu silnice z Kunratic do Dětřichova byly autogenem uříznuty a zaasfaltovány
-----
39.

Trávou zarůstající rovný úsek bývalé úzkokolejky mezi přejezdem a druhou propustí na Heřmanickém potoce
-----
40.

Kamenné patky druhé propusti v náspu bývalé úzkokolejky překonávající Heřmanický potok
-----
41.

Krátký a hluboký zářez bývalé úzkokolejky mezi druhou propustí a Kodešovou skálou v Heřmanicích
-----
42.

Vzrostlými stromy ohraničený úsek mělkého zářezu bývalé úzkokolejky v Heřmanicích u Kodešovy skály
-----
43.

Opravená budova bývalé zastávky Heřmanice se nachází na soukromém pozemku a slouží jako rekreační objekt
-----
44.

Mezi zastávkou Heřmanice a sneseným mostem přes Heřmanický potok se zachovaly koleje zalité v asfaltu
-----
45.

Dobře znatelný rovný zářez bývalé úzkokolejky mezi přejezdem a levotočivým obloukem v Heřmanicích
-----
46.

Začínající oblouk tělesa bývalé úzkokolejky mezi poli a loukami je díky vysoké trávě dobře viditelný
-----
47.

Pokračování velmi mělkého oblouku tělesa bývalé úzkokolejky v dolní části Heřmanic
-----
48.

Rovný úsek tělesa bývalé úzkokolejky za obloukem se nachází mezi břehem a plotem rodinného domu a je zarostlý vysokou trávou
-----
49.

Asi metr hluboký rovný zářez bývalé úzkokolejky před nádražím Heřmanice v dolní části obce
-----
50.

Opuštěná a rozpadající se budova nádraží Heřmanice, odtud bývalá úzkokolejka pokračovala dále přes Polsko a navazovala na dnešní úzkokolejku v německé Žitavě
-----
foto červenec 2008
yy

191 Ondrášov-Dvorce

28. července 2007 v 22:22 | čert.007 |  Železnice ČSD úzký rozchod
Zahájení provozu 1898
Ukončení provozu 1933
Délka drážky 12 km
Rozchod kolejí 760 mm
železnice dosud nebyla zdokumentována
xx

* Úzkokolejka Velký Rečkov pila-Hradčany Dlouhá Rokle *

26. července 2007 v 23:00 | čert.007 |  Lesní úzkokolejky
Zahájení provozu 1914
Ukončení provozu 1950
Délka drážky 25 km
Rozchod kolejí 760 mm
-----
1.
Pila ve Velkém Rečkově, na této ploše začínala bývalá úzkokolejná lesní železnice
-----
2.
Kousek za Rečkovem úzkokolejka podjížděla most trati 080 u zastávky Bělá pod Bezdězem zastávka
-----
3.
Nejhlubší zářez na celé bývalé lesní úzkokolejce kousek za mostem trati 080
-----
4.
Násep bývalé úzkokolejky před prvním obloukem, pohled směrem k Velkému Rečkovu
-----
5.
Pravotočivý zářez prvního oblouku bývalé lesní železnice, pohled směrem k Rečkovu
-----
6.
Druhý levotočivý oblouk bývalé úzkokolejky, z bývalého náspu je široká lesní cesta
-----
7.
Bývalá železnice stoupala k vrcholku kopce Zadní Kozinec, pohled směrem k Rečkovu
-----
8.
Vrcholek Zadní Kozinec, třetí nejvyšší bod bývalé úzkokolejné lesní železnice
-----
9.
Křižovatka se zelenou turistickou značkou, pohled na bývalou drážku směrem k Zadnímu Kozinci
-----
10.
Za křižovatkou se zelenou značkou, pohled na bývalou železnici směrem ke Kozímu Hřbetu
-----
11.
Mělký zářez bývalé drážky u vrchu Kozí Hřbet, nejvyšší bod bývalé lesní úzkokolejky
-----
12.
Křížování bývalé lesní úzkokolejky se silnicí z Bělé pod Bezdězem do Dolní Krupé
-----
13.
Úsek bývalé lesní úzkokolejky za přejezdem, pohled směrem k nákladišti Radechov
-----
14.
Místo kde byla výhybka, do leva odcházela trať do Hradčan, do prava k nákladišti Radechov
-----
15
Plocha kde končila jediná odbočka celé drážky a kde byla odstavná kolej nákladiště Radechov
-----
16.
Zářez bývalé úzkokolejky za výhybkou a nákladištěm Radechov, pohled k Mariánské Cestě
-----
17.
Obloukový zářez mezi Radechovem a hlavní silnicí z Bělé pod Bezdězem do Kuřivod
-----
18.
Rovný úsek bývalé úzkokolejné lesní železnice nedaleko pramene pod Lysou Horou
-----
19.
Mělký zářez za pramenem pod Lysou Horou, pohled směrem k hlavní silnici z Bělé do Kuřivod
-----
20.
Křížování hlavní silnice Mariánské Cesty a úzkokolejky která vedla zprava za závorou přešla silnici i cestu a odcházela doleva
-----
21.
Těleso drážky od křižovatky se silnicí a Mariánskou Cestou směrem k oblouku dnes pomalu zarůstá smrčím
-----
22.
Křižování bývalé lesní železnice s Mariánskou Cestou bylo někde v zatáčce cesty
-----
23.
Zarůstající mělký zářez v oblasti Suchý Les, pohled od přejezdu na Mariánské Cestě
-----
24.
Mělký a rovný zářez po úzkokolejce od Mariánské Cesty ke Staré Mělnické Cestě
-----
25.
Asi metr hluboký zářez zarůstající trávou a borovicemi před Starou Mělnickou Cestou
-----
26.
Velmi krátký pravotočivý obloukový zářez bývalé lesní železnice před Tokaništěm
-----
27.
Delší pravotočivý asi půl metru hluboký zářez bývalé drážky na mýtině na Tokaništi
-----
28.
Nejdelší mírně pravotočivý obloukový zářez bývalé lesní železnice v lese za Tokaništěm
-----
29.
Před Strážovem, úzkokolejka vedla v místech malých smrčků mezi vzrostlými stromy
-----
30.
Oblast a bývalá osada Strážov, v těchto místech byla výhybna a nákladiště bývalé drážky
-----
31.
Rovný úsek tělesa bývalé drážky, pohled k bývalé výhybně a nákladišti na Strážově
-----
32.
Pohled na obloukový úsek tělesa bývalé úzkokolejné lesní železnice za Strážovem
-----
33.
V pravo od cesty je znatelný rovný úsek mělkého zářezu drážky v oblasti Velký Buk
-----
34.
Pohled na obloukový úsek a přejezd bývalé úzkokolejky přes cestu za oblastí Velký Buk
-----
35.
Rovný dlouhý a mělký zářez bývalé lesní drážky za přejezdem před oblastí Malý Buk
-----
36.
Snadno průjezdný rovný a dlouhý úsek bývalé úzkokolejné železnice v oblasti Malý Buk
-----
37.
Na místě bývalé lesní úzkokolejky a úzké lesní cesty je dnes nová asfaltka u vršku Víšek
-----
38.
Křížení bývalé úzkokolejky přes hlavní silnici Doksy-Mimoň u hájovny Hradčany-Trojzubec
-----
39.
Málo znatelný rovný úsek bývalé lesní železnice mezi hájovnou Trojzubec a Dlouhou Roklí
-----
40.
Oblast Dlouhá Rokle v Hradčanských Stěnách někde tady úzkokolejná železnice končila
-----
foto srpen 2007

* Koněspřežka Veký Osek nádraží-Karlín dvůr *

26. července 2007 v 22:50 | čert.007 |  Animální železnice
Zahájení provozu 1870
Ukončení provozu 1925
Délka dráhy 4 km
Rozchod kolejí 1435 mm
-----
1.

Nádraží ve Velkém Oseku, odtud začínala dráha do Karlína
-----
2.

Bývalý přejezd mezi nádražím a fabrikou na silnici z Velkého Oseka na Volárnu
-----
3.

Kamenné pozůstatky prvního mostu se nacházejí za fabrikou
-----
4.

Tady železnice vedla po poli kousek od vodního příkopu
-----
5.

Pohled od současné trati 020 na místo kde vedla dráha ,pohled směrem k Velkému Oseku
-----
6.

Násep bývalé dráhy za současnou tratí 020 pohled směrem ke Karlínu
-----
7.

Rovný úsek bývalé dráhy před obloukem, pohled směrem ke Karlínu
-----
8.

Pohled na obloukový násep bývalé železnice směrem ke Karlínu
-----
9.

Pohled na tentýž obloukový násep směrem k Velkému Oseku
-----
10.

Bývalý násep dráhy u hájovny Bačov, po náspu vede plot dělící bažantnici a ohrazené pole
-----
11.

Druhý můstek v tělese bývalé železnice u hájovny Bačov
-----
12.

Za hájovnou Bačov, na okraji náspu rostoucí náletové dřeviny vytvořili průchozí tunel
-----
13.

Málo znatelný násep mezi hájovnou Bačov a bačovským polesím
-----
14.

Bačovské polesí, v pravo zbytek náspu, levá část náspu byla podélně vybagrována na odvodňovací kanál
-----
15.

Mezi cestou a lesem vede narušený násep nedaleko Dvora Karlín
-----
16.

Třetí můstek bývalé železnice před Dvorem Karlín
-----
17.

Dvůr Karlín, někde v těchto místech končila železnice z Velkého Oseka
-----
foto listopad 2007

* Úzkokolejka Kolín cukrovar-Jestřabí Lhota nákladiště *

26. července 2007 v 21:24 | čert.007 |  Zemědělské úzkokolejky
Zahájení provozu 1894
Ukončení provozu 1966
Délka drážky 12 km
Rozchod kolejí -původní drážka 700 mm, nová drážka 600 mm
Úsek Kolín-Sendražice až Výrovna výhybna provozuje společnost Kolínská Řepařská Drážka
-----
1.

Elektrárna Kolín, na tomto místě stával cukrovar, odkud řepařská železnice začínala
-----
2.

Od dnešní elektrárny úzkokolejka pokračovala levotočivým obloukem k zastávce Zálabí
-----
3.

Zastávka Kolín-Zálabí, v místě dnešního mostu úzkokolejka překřížila z prava do leva dnešní trať 231
-----
4.

U zastávky Kolín Zálabí.z úzkokolejky se zde nic nezachovalo, pohled směrem k Sendražicím
-----
5.

Pohled na hlavní silnici, bývalá úzkokolejka vedla asi prostředkem hlavní silnice
-----
6.

Konec obce Kolín Sendražice, v dáli je vidět depo nové úzkokolejky
-----
7.

Nádraží a depo nové řepařské železnice na konci obce Sendražice
-----
8.

Výhybna a odbočka Černý Most, koleje do dvora Františkov v Ovčárech zatím nebyly položeny
-----
9.

Dvůr Františkov v Ovčárech, někde mezi těmito budovami končila první odbočka
-----
10.

Nová řepařská dráha, nejdelší rovný úsek, pohled k Černému Mostu
-----
11.

Prozatímní ukončení nové řepařské dráhy, výhybna Výrovna
-----
12.

Esovitý oblouk připravený na navezení nového náspu před samotou Výrovna
-----
13.

Jeden z několika můstků bývalé řepařské dráhy, tento se nachází nedaleko samoty Výrovna
-----
14.

Obloukový násep bývalé řepařské železnice před samotou Výrovna
-----
15.

Dobře znatelný násep bývalé železnice mezi samotou Výrovna a osadou Písečný Mlýn
-----
16.

Osada Písečný Mlýn, v tomto místě odcházela krátká odbočka ke mlýnu
-----
17.

Písečný Mlýn, za tímto objektem končila druhá odbočka bývalé úzkokolejné dráhy
-----
18.

Největší most bývalé řepařské dráhy se nachází nedaleko osady Písečný Mlýn
-----
19.

Za Písečným Mlýnem byl úzký zářez bývalé řepařské dráhy rozšířen na lesní cestu
-----
20.

Úsek bývalé železnice před obcí Býchory je dnes blátivou cestou
-----
21.

Býchory, budova bývalého nádraží, nižší stavení napojené na nádraží je budova bývalého depa
-----
22.

Obec Býchory, bývalá železnice vedla zeleným pásem mezi domy a silnicí
-----
23.

Býchory náves, bývalá úzkokolejka dále vedla pruhem trávy mezi silnicí a třemi vzrostlými smrky
-----
24.

Betonový můstek přes místní potůček na býchorské návsi je pozůstatek po úzkokolejce
-----
25.

Před býchorskou bažantnicí úzkokolejka vedla po málo znatelném náspu mezi ploty
-----
26.

Na okraji Býchorské bažantnice se zachoval jeden z mála kamenných kilometrovníků řepné dráhy
-----
27.

Mírný násep bývalé řepařské železnice je znatelný na rozhraní pole a býchorské bažantnice
-----
28.

Za býchorskou bažantnicí vedla bývalá řepařská železnice podle příkopu
-----
29.

Přejezd a oblouk bývalé železnice mezi býchorskou bažantnicí a dvorem Eleonorovem
-----
30.

Před dvorem Eleonorovem, železnice vedla mezi cestou a polem v pásu náletových dřevin
-----
31.
Dvůr Eleonorov, bývalá železnice vedla mezi objektem dvora a příkopem
-----
32.

Za dvorem Eleonorovem vedla železnice dlouhým rovným úsekem k bílému domku vlevo
-----
33.

Oblouk bývalé úzkokolejky mezi dvorem Eleonorem a Jestřabí Lhotou byl důkladně rozorán
-----
34.

Můstek bývalé železnice před obcí Jestřabí Lhota, náspy z obou stran byly vybagrovány a rozorány
-----
35.

Jestřabí Lhota, na této ploše končila bývalá řepařská železnice v areálu bývalého státního statku
-----
foto listopad 2007

* Úzkokolejka Osenice cihelna-Dětenice-Filipín dvůr *

21. července 2007 v 15:33 | čert.007 |  Univerzální úzkokolejky
Zahájení provozu 1906
Ukončení provozu 1973
Délka drážky 6 km
Rozchod kolejí 600 mm
Úsek Dětenice nádraží-Osenice cihelna, 2 km, provoz 1906-1973
Úsek Dětenice nádraží-Filipín dvůr, 4 km, provoz 1906-xxxxx
-----
1.

Cihelna v Osenicích,zde končila průmyslová část dětenické úzkokolejky
-----
2.

Přejezd na současné vlečce do cihelny,někde v těchto místech vedla úzkokolejka
-----
3.

Těleso bývalé úzkokolejky vedlo hustým křovím vpravo od pole
-----
4.

Mezi cestou a polem směrem ke stromkům je málo znatelný násep
-----
5.

Překládací rampa na dětenickém nádraží, zde končila průmyslová část,a začínala zemědělská část úzkokolejky
-----
6.

Na dětenické rampě se zachovalo několik pražců z úzkokolejky
-----
7.

Na nejvyšším bodě silnice býval přejezd u dětenického nádraží
-----
8.

V kopřivách podle ohrady je zasypaný zářez nedaleko hospodářských budov zámku
-----
9.

Končící zářez směrem od zámku k oblasti Rybárna
-----
10.

Nízký násep mezi zámkem a Rybárnou
-----
11.

Násep bývalé úzkokolejky nedaleko strážního domku
-----
12.

V tomto místě byl šturc odbočky u rybníka Čejčák
-----
13.

Objekt bývalé výtopny a bývalý přejezd přes silnici Dětenice-Libáň v oblasti Rybárna
-----
14.

Násep mezi přejezdem a obloukem na trati směrem k Novému Dvoru
-----
15.

Oblouk trati od přejezdu k Novému Dvoru
-----
16.

Násep za obloukem byl místy pro trnité keře neprůchodný
-----
17.

Klesající násep směrem k Novému Dvoru
-----
18.

Nový Dvůr, úzkokolejka vedla po současné cestě mezi budovami
-----
19.

Částečně zasypaný zářez za Novým Dvorem směrem k Brodku
-----
20.

Pohled od částečně zasypaného zářezu směrem k Brodku
-----
21.

Násep v Brodku, pohled od bývalého přejezdu přes silnici směrem k Novému Dvoru
-----
22.

Zářez dráhy v Brodku, pohled směrem k Filipínu
-----
23.

Zářez dráhy v Brodku, pohled směrem k přejezdu
-----
24.

Zarostlý zářez za Brodkem směrem k Filipínu
-----
25.

Mezi končícím stromořadím a cestou končí částečně zahrnutý zářez nedaleko dvora Filipín
-----
26.

Dvůr Filipín, tady končila zemědělská část dětenické úzkokolejné železnice
-----
foto červenec 2007